občianske združenie zamerané na rozvoj osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času
Žilina - Memoriál Ľ.Feketeho
Žilina - Turnaj o pohár Sloveny neskôr Turnaj Žilincov, memoriál Ľ.Feketeho PDF Print E-mail
Written by Ján Farkaš   
Wednesday, 27 November 2013
ImageŽilinský turnaj počas svojej histórie zaznamenal niekoľko zmien, najmä vo svojom názve. Súviselo to so zmenou zriaďovateľa krúžku, čo odrážalo celospoločenské dianie. Po nečakanom tragickom odchode hlavnej osobnosti krúžku Ľudovíta Feketeho, dostáva turnaj na jeho pamiatku prívlastok memoriál. V krížovkárskej časti sa súťažiaci rozdeľujú do dvoch kategórií - skúsení a menej pokročilí, kde je Imagesnaha o stanovenie akejsi deliacej hranice medzi tými, ktorí nemajú s krížovkami a súťažou veľké skúsenosti a tými, ktorí si trúfnu aj na ťažké a náročné krížovky. V hádankárskej časti sa pravidelne súťažilo takzvaným preborovým spôsobom, keď sa hádanky rozdávali všetkým súťažiacim naraz a bod získaval len ten, kto danú hádanku vylúšti ako prvý. Od roku 2010 toto platí len pre vyššiu kategóriu, pretože aj v Žiline sa po vzore iných miest postupne zaraďuje tzv. B kategória aj v hádankách. Turnaj je navyše doplnený o ojedinelú raritu, ktorou je hádankárska doplňovačka, ktorý dotvára kolorit podujatia. Vďaka aktivitám členov krúžku má turnaj stále svoje pokračovanie, čomu napomáhajú aj sponzori. Viac rokov patrili k hlavným podporovateľom KLF-ZVL OMNIA a.s. Žilina, dodávateľ celého sortimentu valivých ložísk značiek ZVL-ZKL a MINIKRÍŽOVKY krížovkársko-hádankársky časopis. Neskôr pribudla reklamná agentúra KVARFOLIO, stávková spoločnosť TIPSPORT a ďalší. Turnaj bol navyše viac krát podporený a grantovým systémom Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina.

14.10.1979 - I.Prebor o putovný pohár SLOVENY
19.10.1980 - II.Prebor o putovný pohár SLOVENY
18.10.1981 - III.Prebor o putovný pohár SLOVENY
17.10.1982 - IV.Prebor o putovný pohár SLOVENY
16.10.1983 - V.Prebor o putovný pohár SLOVENY
14.10.1984 - VI.Prebor o putovný pohár SLOVENY
13.10.1985 - VII.Prebor o putovný pohár SLOVENY
12.10.1986 - VIII.Prebor o putovný pohár SLOVENY
11.10.1987 - IX.Prebor o putovný pohár SLOVENY / I.Memoriál Ľ.Feketeho
09.10.1988 - X.Prebor o putovný pohár SLOVENY / II.Memoriál Ľ.Feketeho
08.10.1989 - XI.Prebor o putovný pohár SLOVENY / III.Memoriál Ľ.Feketeho
14.10.1990 - XII.Prebor o putovný pohár SLOVENY / IV.Memoriál Ľ.Feketeho
12.10.1991 - XIII.Prebor o putovný pohár SLOVENY / V.Memoriál Ľ.Feketeho
18.10.1992 - XIV.Turnaj Žilincov / VI.Memoriál Ľ.Feketeho
16.10.1993 - XV.Turnaj Žilincov / VII.Memoriál Ľ.Feketeho
15.10.1994 - XVI.Turnaj Žilincov / VIII.Memoriál Ľ.Feketeho

14.10.1995 - XVII.Turnaj Žilincov / IX.Memoriál Ľ.Feketeho
05.10.1996 - XVIII.Turnaj Žilincov / X.Memoriál Ľ.Feketeho

17.10.1999 - XXI.Turnaj Žilincov / XIII.Memoriál Ľ.Feketeho

08.10.2000 - XXII.Turnaj Žilincov / XIV.Memoriál Ľ.Feketeho
20.10.2001 - XXIII.Turnaj Žilincov / XV.Memoriál Ľ.Feketeho
05.10.2002 - XXIV.Turnaj Žilincov / XVI.Memoriál Ľ.Feketeho
04.10.2003 - XXV.Turnaj Žilincov / XVII.Memoriál Ľ.Feketeho

21.11.2009 - XXXI.Turnaj Žilincov / XXIII.Memoriál Ľ.Feketeho
03.10.2010 - XXXII.Turnaj Žilincov / XXIV.Memoriál Ľ.Feketeho
09.10.2011 - XXXIII.Turnaj Žilincov / XXV.Memoriál Ľ.Feketeho
21.10.2012 - XXXIV.Turnaj Žilincov / XXV.Memoriál Ľ.Feketeho
27.11.2013 - XXXV.Turnaj Žilincov / XXVI.Memoriál Ľ.Feketeho

04.10.1997 - XIX.Turnaj Žilincov / XI.Memoriál Ľ.Feketeho
04.10.1998 - XX.Turnaj Žilincov / XII.Memoriál Ľ.Feketeho

09.10.2004 - XXVI.Turnaj Žilincov / XVIII.Memoriál Ľ.Feketeho
22.10.2005 - XXVII.Turnaj Žilincov / XIX.Memoriál Ľ.Feketeho
21.10.2006 - XXVIII.Turnaj Žilincov / XX.Memoriál Ľ.Feketeho
21.10.2007 - XXIX.Turnaj Žilincov / XXI.Memoriál Ľ.Feketeho
23.11.2008 - XXX.Turnaj Žilincov / XXII.Memoriál Ľ.Feketeho

Image

I.Prebor o putovný pohár SLOVENY - 14.10.1979

celkový víťaz - Ing. IVAN FILADELFI - Prievidza - krúžok BÔBARI

turnaj podporili LIŠIAK a SLOVENA Žilina

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava
 3.Igor Platzner-Žilina
 4.Dušan Karkuš-Bratislava
 5.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 6.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 7.Ján Droppa-Prešov
 8.Cyril Panoc-Humenné
 9.Stanislav Zábojník-Prievidza
10.Jozef Sadloň-Bratislava

 1.Miroslav Jakub-Michalovce
 2.Ján Mintách (Slovenári)
 3.Marta Pečeňová (Slovenári)
 4.Ján Fehér-Bratislava
 5.Jozef Kováčik-Nové Mesto nad Váhom
 6.Kateřina Hladká-Prostějov
 7.Rudolf Čačko-Košice
 8.Marián Ďurech-Martin
 9.Jozef Mokrý-Prievidza
10.Elhenická

 1.Ivan Noskaj-Šaľa
 2.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Imrich Petrík-Trebišov
 5.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 6.Ján Droppa-Prešov
 7.Ivan Rias-Košice
 8.Peter Purtz-Kežmarok
 9.Jozef Kolesár-Košice
10.Stanislav Strmeň-Bratislava

II.Prebor o putovný pohár SLOVENY - 19.10.1980

celkový víťaz - JÁN DROPPA - Prešov - krúžok TORYSEK

turnaj podporili LIŠIAK a SLOVENA Žilina

Image
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Ján Droppa-Prešov
 3.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 4.Stanislav Zábojník-Prievidza
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Dušan Vojník-Prešov
 7.Jaroslav Řičánek-Prostějov
 8.Anton Hnáth-Moravany
 9.Ladislav Bareš-Plzeň
10.Jozef Sadloň-Bratislava

 1.Miroslav Jakub-Michalovce
 2.Ján Sopóci-Žilina
 3.Marta Mikitová-Martin
 4.Pavol Husár-Prešov
 5.Branislav Bendík-Plaveč
 6.Jozef Kováčik-Nové Mesto nad Váhom
 7.Štefan Dostál-Kysucké Nové Mesto
 8.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 9.Marián Ďurech-Martin
10.Stanislav Šoltis-Prešov

 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava
 3.Jaroslav Řičánek-Prostějov
 4.Ivan Filadelfi-Prievidza
 5.Stanislav Zábojník-Prievidza
 6.Alexander Bröstl-Košice
 7.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 8.Anton Hnáth-Moravany
9.Jozef Vaško-Nové Mesto nad Váhom
10.Alojz Eichenberger-Nové Mesto n/V.


III. Prebor o putovný pohár SLOVENY - 18.10.1981

celkový víťaz - MUDr. IGOR PLATZNER - Žilina - krúžok JÁNOŠÍK

turnaj podporili LIŠIAK, SLOVENA Žilina a SČHaK Praha

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Igor Platzner-Žilina
 2.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Jiří Adamčík-Černošice
 5.Stanislav Zábojník-Prievidza
 6.Ivan Noskaj-Šaľa
 7.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 8.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 9.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
10.Emil Trochan-Bratislava

 1.Ján Sopóci-Žilina
 2.Ján Šulek-Žilina
 3.Marta Mikitová-Martin
 4.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 5.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 6.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 7.Miloslav Kic-Prešov
 8.Vincent Dostál-Kysucké Nové Mesto
 9.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom
10.Vladimír Dostál-Kysucké Nové Mesto

 1.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 2.Ivan Filadelfi-Prievidza
 3.Igor Platzner-Žilina
 4.Stanislav Strmeň-Bratislava
 5.Stanislav Zábojník-Prievidza
 6.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 7.Jozef Kolesár-Košice
 8.Anton Hnáth-Moravany
 9.Jaroslav Řičánek-Prostějov
10.Pavol Husár-Prešov


IV. Prebor o putovný pohár SLOVENY - 17.10.1982

celkový víťaz - MIROSLAV PLOŠČICA - Stará Ľubovňa - krúžok GORALI

turnaj podporili LIŠIAK, SLOVENA Žilina a SČHaK Praha

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Stanislav Strmeň-Bratislava
 2.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 3.Ivan Noskaj-Šaľa
 4.Ivan Filadelfi-Prievidza
 5.Branislav Bendík-Plaveč
 6.Jozef Sadloň-Bratislava
 7.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 8.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 9.Stanislav Zábojník-Prievidza
10.Anton Hnáth-Moravany

 1.Jozef Bruško-Kysucké Nové Mesto
 2.Marta Mikitová-Martin
 3.Jozef Mokrý-Prievidza
 4.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 5.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 6.Jozef Trochan-Prešov
 7.Štefan Dostál-Kysucké Nové Mesto
 8.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 9.Marián Ďurech-Martin
10.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom

 1.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 2.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Stanislav Strmeň-Bratislava
 5.Pavol Husár-Prešov
 6.Ivan Filadelfi-Prievidza
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Ivan Noskaj-Šaľa
 9.Jozef Sadloň-Bratislava
10.Anton Hnáth-Moravany


V.ročník - 16.10.1983 - celkový víťaz - MIROSLAV PLOŠČICA

Stará Ľubovňa - krúžok GORALI

turnaj podporili LIŠIAK, SLOVENA Žilina, SČHaK Praha a Füles Maďarsko

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 3.Stanislav Strmeň-Bratislava
 4.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 5.Ivan Filadelfi-Prievidza
 6.Ivan Noskaj-Šaľa
 7.Anton Hnáth-Moravany
 8.Stanislav Šoltis-Prešov
 9.Ľudovít Kordisch-Bratislava
10.Jozef Sadloň-Bratislava

 1.Jozef Bruško-Kysucké Nové Mesto
 2.Vladimír Konečný-Svinná
 3.Ján Čižmár-Banská Bystrica
 4.Štefan Dostál-Kysucké Nové Mesto
 5.Peter Škoda-Žilina
 6.Konrád Platzner-Žilina
 7.V.Dostál-Kysucké Nové Mesto
 8.Jozef Figeľ-(Torysek)
 9.František Cvengroš-Spišská Nová Ves
10.Otto Léka-Žilina

 1.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 2.Dušan Karkuš-Praha
 3.Ivan Noskaj-Šaľa
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 6.Ivan Filadelfi-Prievidza
 7.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 8.Emil Trochan-Bratislava
 9.Stanislav Šoltis-Prešov
10.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica


VI.ročník - 14.10.1984 - celkový víťaz - MIROSLAV PLOŠČICA

Stará Ľubovňa - krúžok GORALI

turnaj podporili LIŠIAK, SLOVENA Žilina a SČHaK Praha

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava
 3.Ivan Noskaj-Šaľa
 4.Ivan Filadelfi-Prievidza
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Stanislav Zábojník-Prievidza
 8.Stanislav Šoltis-Prešov
 9.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
10.Dušan Karkuš-Praha

 1.Konrád Platzner-Žilina
 2.Gabriela Vráblová-Martin
 3.Ján Čižmár-Banská Bystrica
 4.Marta Mikitová-Žilina
 5.Štefan Dostál-Kysucké Nové Mesto
 6.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 7.Erich Dressler-Žilina
 8.Terézia Schenková-Martin
 9.Dušan Čupka-Banská Bystrica
10.Pavol Vychovalý st.-Podolínec

 1.Ivan Noskaj-Šaľa
 2.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 3.Dušan Karkuš-Praha
 4.Imrich Petrík-Trebišov
 5.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 6.Igor Platzner-Žilina
 7.Pavol Husár-Prešov
 8.Ivan Rias-Košice
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10.Ladislav Žitňák-Šaľa


VII.ročník - 13.10.1985 - celkový víťaz - Ing. IVAN FILADELFI

Prievidza - krúžok BÔBARI

turnaj podporili LIŠIAK, SLOVENA Žilina a SČHaK Praha

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Ivan Noskaj-Šaľa
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Dušan Vojník-Prešov
 7.František Genšorík-Vrútky
 8.Stanislav Šoltis-Prešov
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
10.Stanislav Strmeň-Bratislava

 1.Marcel Pecha-Trnava
 2.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 3.Vladimír Chlebo - Banská Bystrica
 4.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 5.Štefan Schrötter-Košice
 6.Peter Škoda-Žilina
 7.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 8.Erich Dressler-Žilina
 9.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
10.Ján Čižmár-Banská Bystrica

 1.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 2.Pavol Husár-Prešov
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 7.Anton Hnáth-Moravany
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Ivan Noskaj-Šaľa
10.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom


VIII.ročník - 12.10.1986 - celkový víťaz - MIROSLAV PLOŠČICA

Stará Ľubovňa - krúžok GORALI

turnaj podporili LIŠIAK, SLOVENA Žilina a SČHaK Praha

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Igor Platzner-Žilina
 2.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 3.Stanislav Šoltis-Prešov
 4.Milan Chudý-Prievidza
 5.Pavol Husár-Prešov
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Marcel Pecha-Trnava
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 9.Jozef Sadloň-Bratislava
10.Stanislav Strmeň-Bratislava

 1.Branislav Bendík-Plaveč
 2.Gabriela Vráblová-Martin
 3.Andrej Huťka-Prešov
 4.Jozef Trochan-Prešov
 5.Štefan Tatarko-Poprad
 6.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 7.Terézia Schenková-Martin
 8.Erich Dressler-Žilina
 9.Drahomír Lacko-Žiar nad Hronom
10.Štefan Schrötter-Košice

 1.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 2.Marcel Pecha-Trnava
 3.Ivan Rias-Košice
 4.Igor Platzner-Žilina
 5.Ján Sopóci-Žilina
 6.Jozef Sadloň-Bratislava
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Igor Jakubček-Žilina
 9.Stanislav Strmeň-Bratislava
10.Ivan Filadelfi-Prievidza

Image

Prebor o putovný pohár SLOVENY

memoriál Ľudovíta Feketeho


spomienka na tragicky zosnulého nezabudnuteľného organizátora

lúštiteľského diania a preborov v Žiline


IX. / I. ročník - 11.10.1987

celkový víťaz - Ing. JOZEF BUBNÁR - Vranov nad Topľou

krúžok GORALI

turnaj podporili LIŠIAK, SLOVENA Žilina a SČHaK Praha

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 3.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 4.Stanislav Šoltis-Prešov
 5.Milan Chudý-Prievidza
 6.Jozef Sadloň-Bratislava
 7.Ján Droppa-Prešov
 8.Stanislav Strmeň-Bratislava
 9.Ján Makovník ml.-Ružomberok
10.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica

 1.Konrád Platzner-Žilina
 2.Erich Dressler-Žilina
 3.Marián Ďurech-Martin
 4.Jozef Trochan-Bratislava
 5.Dušan Šulík-Ružomberok
 6.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 7.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 8.Štefan Schrötter-Košice
 9.Ľubomír Cvenga-Žilina
10.Terézia Schenková-Martin

 1.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 2.Jozef Sadloň-Bratislava
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 6.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Stanislav Šoltis-Prešov
 9.Štefan Dostál-Kysucké Nové Mesto
10.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
--- Ivan Rias-Košice

Image

X. / II.ročník - 9.10.1988

celkový víťaz - RNDr.MIROSLAV PLOŠČICA

Stará Ľubovňa - krúžok GORALI

5. titul šampióna na turnaji


po prvý krát v histórii turnaja jednoznačné víťazstvo
(prvý aj v krížovkách aj v hádankách)

turnaj podporili LIŠIAK, SLOVENA Žilina a SČHaK Praha

Image
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 2.Stanislav Šoltis-Prešov
 3.Milan Chudý-Prievidza
 4.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 5.Jozef Kontuľ-Bratislava
 6.Pavol Tibenský-Majcichov
 7.Pavol Husár-Prešov
 8.Gabriela Vráblová-Martin
 9.Marcel Pecha-Trnava
10.Ján Droppa-Prešov

 1.Marta Mikitová-Žilina
 2.Peter Škoda-Žilina
 3.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 4.Erich Dressler-Žilina
 5.Štefan Tatarko-Poprad
 6.Milan Velísek-Dubnica nad Váhom
 7.Jozef Kubove-Košice
 8.Marián Fila-Piešťany
 9.Miloš Haver-Poprad
10.Ján Piecka-Ružomberok

 1.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 2.Marcel Pecha-Trnava
 3.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 4.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 5.Ivan Rias-Košice
 6.Pavol Tibenský-Majcichov
 7.Gabriela Vráblová-Martin
 8.Ján Droppa-Prešov
 9.Stanislav Šoltis-Prešov
10.Jozef Dóša-Banská Bystrica


XI. / III. ročník - 8.10.1989 - celkový víťaz - RNDr.MIROSLAV PLOŠČICA

Košice - krúžok GORALI

turnaj podporili LIŠIAK, SLOVENA Žilina a SČHaK Praha

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Stanislav Šoltis-Prešov
 5.Pavol Tibenský-Majcichov
 6.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 7.Milan Chudý-Prievidza
 8.Dušan Vojník-Prešov
 9.Jozef Sadloň-Bratislava
10.Ladislav Žitňák-Šaľa

 1.Štefan Tatarko-Poprad
 2.Juraj Struňák-Michalovce
 3.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 4.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 5.Štefan Varšaník-Michalovce
 6.Ján Šulek-Žilina
 7.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 8.Terézia Schenková-Martin
 9.Rudolf Čačko-Košice
10.P.Bajmóczi-Stará Ľubovňa

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Ivan Rias-Košice
 6.Pavol Tibenský-Majcichov
 7.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 8.Marcel Pecha-Trnava
 9.Marián Fila-Piešťany
10.Štefan Tatarko-Poprad


XII. / IV. ročník - 14.10.1990 - celkový víťaz - MUDr.PAVOL TIBENSKÝ

Brezová pod Bradlom - krúžok DUMÁTORI

turnaj podporili LIŠIAK, SLOVENA Žilina a SČHaK Praha

Zopakovať dvojprvenstvo po M.Pločšicovi hneď po 2 rokoch sa nečakalo.
Nastupujúca generácia, medzi ktorú patrí aj P.Tibenský však ukazuje, že sa svojej príležitosti chytá hneď od začiatku.

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Pavol Tibenský-Brezová pod Bradlom
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 5.Jozef Sadloň-Bratislava
 6.Igor Platzner-Žilina
 7.Stanislav Strmeň-Bratislava
 8.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 9.Pavol Husár-Prešov
10.Milan Chudý-Prievidza

 1.Miroslav Hájiček-Prievidza
 2.Milan Velísek-Dubnica nad Váhom
 3.Ján Turek st.-Poprad
 4.Štefan Varšaník-Michalovce
 5.Juraj Struňák-Michalovce
 6.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 7.Drahomír Lacko-Žiar nad Hronom
 8.Branislav Bendík-Plaveč
 9.Ján Turek ml.-Poprad
10.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa

 1.Pavol Tibenský-Brezová pod Bradlom
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Pavol Husár-Prešov
 5.Ivan Rias-Košice
 6.Ján Psotný-Nové Mesto nad Váhom
 7.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Anton Hnáth-Moravany
10.Ivan Filadelfi-Prievidza


XIII. / V. ročník - 12.10.1991 - celkový víťaz - MUDr.PAVOL TIBENSKÝ

Brezová pod Bradlom - krúžok DUMÁTORI

turnaj podporili LIŠIAK a SLOVENA Žilina

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 2.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 3.Milan Chudý-Prievidza
 4.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 5.Ján Droppa-Prešov
 6.Miroslav Ploščica-Košice
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Pavol Husár-Prešov
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
10.Jozef Kontuľ-Bratislava

 1.Marián Hikker-Kysucké Nové Mesto
 2.Jozef Trochan-Bratislava
 3.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 4.Milan Velísek-Dubnica nad Váhom
 5.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 6.Ján Matiaška-Martin
 7.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
 8.Ivan Šarkan-Martin
 9.Milan Tomáš-Poprad
10.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok

 1.Ivan Rias-Košice
 2.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 3.Anton Hnáth-Moravany
 4.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 5.Miroslav Ploščica-Košice
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 7.Juraj Bubnáš-Prievidza
 8.Rudolf Moško-Trenčín
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
10.Emil Trochan-Bratislava


Turnaj ŽILINCOV  /  memoriál Ľudovíta Feketeho

Zmena ekonomických pravidiel po zamatovej revolúcii zasahuje aj do krížoviek.

Turnaj stráca hlavného podporovateľa a tak mení aj svoj názov.


XIV. / VI. ročník - 18.10.1992 - celkový víťaz - JÁN DROPPA

Prešov - krúžok TORYSEK

turnaj podporil LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 4.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 5.Ivan Filadelfi-Prievidza
 6.Pavol Husár-Prešov
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Stanislav Strmeň-Bratislava
 9.Milan Chudý-Prievidza
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom

 1.Erich Dressler-Žilina
 2.Peter Škoda-Žilina
 3.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 4.Anton Zaťko-Brezno
 5.Pavol Kušnír-Košice
 6.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 7.Jozef Trochan-Bratislava
 8.Ján Matiaška-Martin
 9.Rudolf Čačko-Košice
10.Ivan Šuňavec-Ružomberok

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 2.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Miroslav Ploščica-Košice
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 8.Ivan Filadelfi-Prievidza
 9.Pavol Husár-Prešov
10.Emil Trochan-Bratislava
--- Stanislav Strmeň-Bratislava
--- Ľudovít Kordisch-Bratislava
--- Ivan Noskaj-Šaľa


XV. / VII. ročník - 16.10.1993 - celkový víťaz - RNDr.MIROSLAV PLOŠČICA

Košice - krúžok GORALI

turnaj podporili LIŠIAK a SLOV-OBUV Žilina

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 4.Emil Trochan-Bratislava
 5.Milan Chudý-Prievidza
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Štefan Tatarko-Poprad
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 9.Ivan Filadelfi-Prievidza
10.Dušan Vojník-Prešov

 1.Erich Dressler-Žilina
 2.Ján Turek ml.-Poprad
 3.Rudolf Čačko-Košice
 4.Jozef Hradinský-Dlhé Stráže
 5.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 6.Miloslav Kic-Prešov
 7.Dušan Šmikniar-Vyhne
 8.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 9.Milan Tomáš-Poprad
10.Anton Hnáth-Moravany

 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom
 4.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 5.Pavol Husár-Prešov
 6.Ivan Filadelfi-Prievidza
 7.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 8.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 9.Anton Hnáth-Moravany
10.Ladislav Žitňák-Šaľa

XVI. / VIII. ročník - 15.10.1994

celkový víťaz - JÁN MAKOVNÍK ml.

Ružomberok - krúžok RUŽA

turnaj podporili LIŠIAK, Concordia trading, s.r.o., Mestský úrad Žilina,

MINIKRÍŽOVKY a RTJ Žilina

Image
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 4.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 5.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 6.Miroslav Ploščica-Košice
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Jozef Kontuľ-Bratislava
 9.Miroslav Hájiček-Prievidza
10. ---

 1.Dušan Šmikniar-Vyhne
 2.Terézia Schenková-Martin
 3.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 4.Anton Zaťko-Brezno
 5.Rudolf Čačko-Košice
 6.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 7.Ladislav Hriň-Prievidza
 8.Ján Olexa-Košice
 9.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
10.Anton Hnáth-Moravany

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 4.Stanislav Strmeň-Bratislava
 5.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Ivan Filadelfi-Prievidza
 8.Dušan Šmikniar-Vyhne
 9.Juraj Bubnáš-Prievidza
10.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok

Image

XVII. / IX. ročník - 14.10.1995 - celkový víťaz

PhDr.EMIL TROCHAN - Bratislava - krúžok DUNAJCI

turnaj podporili LIŠIAK, MINIKRÍŽOVKY a DATASYSTÉM Žilina

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 2.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 3.Marián Baťalík-Michalovce
 4.Emil Trochan-Bratislava
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa
 6.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 7.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 8.Štefan Tatarko-Poprad
 9. ---
10. ---

 1.Anton Hnáth-Moravany
 2.Dušan Šmikniar-Vyhne
 3.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 4.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 5.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 6.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 7.Drahomír Lacko-Žiar nad Hronom
 8.Terézia Schenková-Martin
 9.Ján Farkaš-Martin
10.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany

 1.Ladislav Žitňák-Šaľa
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Štefan Tatarko-Poprad
 4.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 5.Ivan Rias-Košice
 6.Benjamín Baťalík ml.-Michalovce
 7.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 8.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 9.Rudolf Moško-Trenčín
10.Anton Hnáth-Moravany


XVIII. / X. ročník - 5.10.1996 - celkový víťaz - RNDr.MIROSLAV PLOŠČICA

Košice - krúžok GORALI

turnaj podporili LIŠIAK, MINIKRÍŽOVKY a DATASYSTÉM Žilina

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 5.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 6.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 7.Dušan Vojník-Prešov
 8.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 9.Štefan Tatarko-Poprad
10.Ivan Filadelfi-Prievidza

 1.Dušan Šmikniar-Vyhne
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 3.Anton Hnáth-Moravany
 4.Ivan Šarkan-Martin
 5.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 6.Ján Turek ml.-Poprad
 7.Ladislav Hriň-Prievidza
 8.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
 9.Terézia Schenková-Martin
10.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ivan Rias-Košice
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 5.Milan Chudý-Prievidza
 6.Gabriela Vráblová-Martin
 7.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom
 8.Pavol Husár-Prešov
 9.Ladislav Hriň-Prievidza
10.Ľudovít Kordisch-Bratislava


XIX. / XI. ročník - 4.10.1997 - celkový víťaz -  RNDr.MIROSLAV PLOŠČICA

Košice - krúžok GORALI

turnaj podporili LIŠIAK, MINIKRÍŽOVKY a DATASYSTÉM Žilina

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 6.Ivan Noskaj-Šaľa
 7.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 8.Štefan Tatarko-Poprad
 9.Miroslav Hájiček-Prievidza
10.Ivan Šuňavec-Ružomberok

 1.Roman Strcula-Martin
 2.Marián Ďurech-Martin
 3.Ján Turek ml.-Poprad
 4.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 5.Ladislav Hriň-Prievidza
 6.V.Faglic-Žilina
 7.M.Lysák-(Dunajci)
 8.Ivan Šarkan-Martin
 9.Anton Hnáth-Moravany
10.Vladimír Kmeť-Krpeľany

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Anton Hnáth-Moravany
 3.Miroslav Hájiček-Prievidza
 4.Ivan Noskaj-Šaľa
 5.Ján Droppa-Prešov
 6.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 7.Ján Turek ml.-Poprad
 8.Ivan Filadelfi-Prievidza
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Roman Strcula-Martin

Image

Image

Turnaj ŽILINCOV  /  memoriál Ľudovíta Feketeho

XX. / XII. ročník - 4.10.1998 - celkový víťaz

JÁN MAKOVNÍK ml. - Ružomberok - krúžok RUŽA

turnaj podporili OMNIA-odbyt a.s. ŽILINA,

viacúčelový dom CENTRÁL Žilina-Bytčica,

MINIKRÍŽOVKY, LIŠIAK, PLUSTERM a DATASYSTÉM Žilina

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Stanislav Šoltis-Prešov
 2.Miroslav Hájiček-Prievidza
 3.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 4.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Dušan Vojník-Prešov
 7.Milan Chudý-Prievidza
 8.Štefan Tatarko-Poprad
 9.Ján Droppa-Prešov
10.Ladislav Žitňák-Šaľa

 1.Ján Balala-Martin
 2.Dušan Škrovina-Martin
 3.Dušan Šmikniar-Vyhne
 4.Ján Turek ml.-Poprad
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 6.Roman Strcula-Martin
 7.Erich Dressler-Žilina
 8.Ivan Šarkan-Martin
 9.Anton Hnáth-Moravany
10.B.Hazda-Žilina

 1.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 2.Igor Platzner-Žilina
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Štefan Tatarko-Poprad
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 9.Anton Hnáth-Moravany
10.Ivan Rias-Košice

XXI. / XIII. ročník - 17.10.1999 - celkový víťaz

JÁN MAKOVNÍK ml. - Ružomberok - krúžok RUŽA

turnaj podporili OMNIA-odbyt a.s. ŽILINA,

viacúčelový dom CENTRÁL Žilina-Bytčica,

MINIKRÍŽOVKY, LIŠIAK a PLUSTERM Žilina

Image

Image
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Ján Turek ml.-Poprad
 3.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 4.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 5.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 6.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 7.Ján Droppa-Prešov
 8.Ivan Noskaj-Šaľa
 9.Igor Platzner-Žilina
10.Štefan Tatarko-Poprad

 1.Roman Strcula-Martin
 2.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 3.Ján Rybka-Poprad
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 6.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa
 7.Erich Dressler-Žilina
 8.Dušan Škrovina-Martin
 9.Ladislav Hriň-Prievidza
10.B.Hazda-Žilina

 1.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 2.Ladislav Žitňák-Šaľa
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Ján Rybka-Poprad
 5.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa
 6.Štefan Tatarko-Poprad
 7.Ivan Rias-Košice
 8.Ivan Filadelfi-Prievidza
 9.Ivan Noskaj-Šaľa
10.Igor Platzner-Žilina

Image

Image

Image
XXII. / XIV. ročník - 8.10.2000 - celkový víťaz

RNDr.MIROSLAV PLOŠČICA- Košice

krúžok GORALI

10. titul šampióna na turnaji

Dosiahnuť takýto výsledok sa nedeje každý deň. M.Ploščica bol v Žiline len 16 krát a za taký krátky čas získať 10 celkových prvenstiev je na hranici možností. Aj toto je však ukážka, že človek vie prekonávať aj také méty, ktoré by niekto mohol pomenovať, že sú z oblasti "sajens fikšn" (sci-fi).

turnaj podporili OMNIA-odbyt a.s. ŽILINA,

viacúčelový dom CENTRÁL Žilina-Bytčica,

MINIKRÍŽOVKY,MINIKRÍŽOVKY, LIŠIAK a PLUSTERM Žilina

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ján Droppa-Prešov
 3.Igor Platzner-Žilina
 4.Ján Turek ml.-Poprad
 5.Milan Chudý-Prievidza
 6.Štefan Tatarko-Poprad
 7.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Ivan Filadelfi-Prievidza
10.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok

 1.Jozef Manca-Trnava
 2.Dušan Škrovina-Martin
 3.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa
 4.Terézia Schenková-Martin
 5.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 6.Erich Dressler-Žilina
 7.Anton Hnáth-Moravany
 8.Branislav Bendík-Plaveč
 9.Ján Farkaš-Martin
10.Hanus

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ján Makovník-Ružomberok
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Ivan Filadelfi-Prievidza
 5.Milan Chudý-Prievidza
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Štefan Tatarko-Poprad
 8.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa
 9.Roman Strcula-Martin
10.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany


XXIII. / XV. ročník - 20.10.2001 - celkový víťaz -  MILAN CHUDÝ

Prievidza - krúžok BÔBARI

turnaj podporili OMNIA-odbyt a.s. ŽILINA, MINIKRÍŽOVKY, LIŠIAK, DataSet a Express Žiliny

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Ivan Rias-Košice
 3.Štefan Tatarko-Poprad
 4.Dušan Vojník-Prešov
 5.Ivan Noskaj-Šaľa
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 7.Miroslav Ploščica-Košice
 8.Ján Droppa-Prešov
 9.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
10.Ján Turek ml.-Poprad

 1.Miloš Hruška-Olešná
 2.Pavol Vychovalý ml.-Podolínec
 3.Jaroslav Jablonský-Kysucké Nové Mesto
 4.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 5.Rudolf Čačko-Košice
 6.Anton Čermák-Košice
 7.Roman Strcula-Martin
 8.Dušan Škrovina-Martin
 9.Ján Rybka-Poprad
10.Anton Hnáth-Moravany

 1.Ladislav Žitňák-Šaľa
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Pavol Vychovalý st--Podolínec
 5.Ivan Rias-Košice
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 7.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 8.Ján Droppa-Prešov
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10.Ján Turek ml.-Poprad

XXIV. / XVI. ročník - 5.10.2002 - celkový víťaz

Ing.ŠTEFAN TATARKO - Poprad - TATRANEC

turnaj podporil KLF-ZVL OMNIA ŽILINA,

MINIKRÍŽOVKY, LIŠIAK, EXPRES print a časť nákladov bola

hradená z príspevkov 1% dane z príjmov venovaných SZHaK

Image

Image
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 3.Štefan Tatarko-Poprad
 4.Emil Trochan-Bratislava
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 7.Roman Strcula-Martin
 8.Ján Droppa-Prešov
 9.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
10.Ján Turek ml.-Poprad

 1.Jaroslav Jablonský-Kysucké N.Mesto
 2.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 3.Juraj Struňák-Michalovce
 4.Milan Tomáš-Poprad
 5.Dušan Škrovina-Martin
 6.Benjamín Baťalík ml.-Michalovce
 7.Anton Hnáth-Moravany
 8.Ján Rybka-Poprad
 9.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica
10.Marián Ďurech-Martin

 1.Miloš Hruška-Olešná pri Čadci
 2.Ivan Rias-Košice
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 5.Jaroslav Jablonský-Kysucké N.Mesto
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Štefan Tatarko-Poprad
 8.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa
 9.Marián Baťalík-Michalovce
10.Milan Chudý-Prievidza

XXV. / XVII. ročník - 4.10.2003

celkový víťaz - JÁN MAKOVNÍK ml.

Ružomberok - krúžok RUŽA

turnaj podporili KLF-ZVL OMNIA ŽILINA,

EXPRES print, MINIKRÍŽOVKY

a časť nákladov bola hradená

z príspevkov 1% venovaných SZHaK


Image
šéf Žilincov a hlavný organizátor turnaja Peter Samec 
a víťaz krížovkárskej "B" kategórie Ivan Šarkan
V túto sobotu sa už po 25-ty krát mohli stretnúť priatelia krížoviek a hádaniek na jubilejnom turnaji krúžku Žilinci, ktorý sa nesie v znamení spomienky na Ľudovíta Feketeho - jedného z najlepších slovenských tvorcov a riešiteľov krížoviek a hádaniek. Organizátori už tradične pripravili pre krížovkárov dve skupiny - pre pokročilých a pre menej skúsených, čomu zodpovedala aj obtiažnosť jednotlivých krížoviek. Toto rozdelenie sa uskutočňuje preto, aby si dobre zalúštil aj ten, kto sa tomuto ľudovému umeniu venuje len tak pre zábavu či potešenie. Hádanky sa lúštili spoločne, pričom sa rozdávali postupne po jednej kde bod získaval len ten, kto danú hádanku vylúštil ako prvý správne. Na úvod pripravili organizátori jednoduchú hádankársku doplňovačku, ktorá je vždy tradičným štartom podujatia. Súťaž bola prístupná pre každého, kto mal čo len trochu chuť a čas zavítať do Žiliny. Nerozhodoval ani vek, pohlavie, skúsenosti či schopnosti. História totiž ukazuje, že mnohí "prváčikovia" často obsadzovali hlavne medzi menej skúsenými popredné miesta a ako spomienku na svoj debut si odnášali veľmi zaujímavé ceny, na ktoré dodnes pamätajú. Aj tento jubilejný ročník práve v tejto skupine priniesol medzi krížovkármi pár prekvapení, pričom nezaostali ani pokročilí, kde sa raritou stalo to, že na 2. mieste skončili dvaja riešitelia, ktorí dosiahli zhodne nielen rovnaký počet chýb, ale aj súčet poradí odovzdania jednotlivých krížoviek.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Ladislav Žitňák-Šaľa
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 -- Štefan Tatarko-Poprad
 4.Pavol Tibenský-Brezová pd Bradlom
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 8.Ivan Noskaj-Šaľa
 9.Igor Platzner-Žilina
10.Ján Droppa-Prešov

 1.Ivan Šarkan-Martin
 2.Jozef Bruško-Trenčín
 3.Ladislav Hriň-Prievidza
 4.Jozef Kumičík-Trenčín
 5.Ľuboš Oravec-Bratislava
 6.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 7.Ján Rybka-Poprad
 8.Rudolf Čačko-Košice
 9.Milan Tomáš-Poprad
10.Pavol Vychovalý st.-Podolínec

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Jaroslav Jablonský-Kysucké N.Mesto
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 4.Milan Chudý-Prievidza
 5.Miloš Hruška-Olešná pri Čadci
 6.Ján Droppa-Prešov
 7.Ivan Rias-Košice
 8.Roman Strcula-Martin
 9.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa
10.Štefan Tatarko-Poprad

ImageUpršaná Žilina privítala priateľov krížoviek a hádaniek z viacerých kútov Slovenska. Súťažiaci si mohli v krížovkách vybrať stupeň obtiažnosti na ktorú sa cítia (A – skúsení, B – menej pokročilí), čomu zodpovedala aj náročnosť súťažných krížoviek. Medzi tými skúsenými bolo celkové poradie závislé na počte chýbajúcich písmen, kde sa „neupísal“ jedine mladý akurát 30-ročný učiteľ z Kysúc Jaroslav Jablonský. Naopak v kategórii menej pokročilých to bolo tak tesné, že o prvenstve musel rozhodnúť čas odovzdania, pretože dvaja riešitelia odhalili všetky slovíčka bez jedinej chybičky. Aj keď sa vlaňajšie prvenstvo nepodarilo zopakovať Martinčanovi Ivanovi Šarkanovi Turčania sa nestratili ani tento rok. Druhé a tretie miesto v kategórii menej pokročilých bola výborná odpoveď na vlaňajší úspech. Turčanom sa v Žiline tradične darí, veď v prehľade historických výsledkov si za 26 rokov odniesli v tejto kategórii 5 víťazstiev, 7 druhých miest a 3 tretie. O úspešné ťaženie sa spoza Martinských hôľ najviac zaslúžili Gabriela Vráblová, Roman Strcula, Marián Ďurech, Marta Mikitová, Terézia Schenková a Ján Balala. Hádanky sa lúštili už bez rozdielu kategórii a tam si v rozboji rovnocenných zo základnej časti najlepšie počínal ďalší 27-ročný rodák z Kysúc, súťažiaci pod hlavičkou krúžku Dunajci – Miloš Hruška. Celkovým všestranným riešiteľom sa po súčte výsledkov krížoviek i hádaniek stal Milan Chudý z Prievidze, ktorý si už o tri dni balil kufre a cestoval na Majstrovstvá sveta v riešení logických úloh v Chorvátsku. Ďalším členom nášho družstva bol i Martinčan Ján Farkaš, ktorí sa spolu s ostatnými snažili uspieť v náročnej konkurencii vyše 100 súťažiacich z 26 krajín sveta.

XXVI. / XVIII. ročník

9.10.2004

celkový víťaz

MILAN CHUDÝ

Prievidza

krúžok BÔBARI

turnaj podporili

KLF-ZVL OMNIA ŽILINA,

EXPRES print, MINIKRÍŽOVKY

a časť nákladov bola

hradená z príspevkov

2% venovaných SZHaK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Jaroslav Jablonský-Kysucké N.Mesto
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok
 4.Ján Turek ml.-Poprad
 5.Ivan Filadelfi-Prievidza
 6.Štefan Tatarko-Poprad
 7.Miloš Hruška-Olešná pri Čadci
 8.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 9.Ivan Noskaj-Šaľa
10.Ladislav Žitňák-Šaľa
11.Emil Trochan-Bratislava
12.Igor Platzner-Žilina
13.Roman Strcula-Martin

 1.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 2.Marián Ďurech-Martin
 3.Ján Farkaš-Martin
 4.Ján Rybka-Poprad
 5.Anton Hnáth-Moravany
 6.Rudolf Čačko-Košice
 7.Terézia Schenková-Martin
 8.Ivan Šarkan-Martin
 9.Bartolomej Bombár-Košice
--- Milan Kandrik-Tatranská Lomnica
11.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
12.Viliam Plachý-Zemianske Kostoľany
13.Jozef Kubove-Košice

 1.Miloš Hruška-Olešná pri Čadci
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Jaroslav Jablonský-Kysucké N.Mesto
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Roman Strcula-Martin
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Jozef Sadloň-Bratislava
10.Štefan Tatarko-Poprad
11.Ivan Rias-Košice
12.Anton Hnáth-Moravany
13.Ivan Noskaj-Šaľa

 
Image

XXVII. / XIX. ročník

22.10.2005

celkový víťaz

RNDr.MIROSLAV PLOŠČICA

Košice - krúžok GORALI

turnaj podporili MINIKRÍŽOVKY,

TELEplus krížovky,

ŠTVORLÍSTOK,

KVARFOLIO s.r.o.,

ŽILINSKÁ TELEVÍZIA

a časť nákladov bola

hradená z príspevkov

2% venovaných SZHaK

ImageAko to už tradične na regionálnych turnajoch býva, súťažiaci si môžu vybrať obtiažnosť podľa svojich schopností a zaradiť sa do kategórie skúsených, alebo menej pokročilých. Už od začiatku si to v hlavnej A skupine rozdala medzi sebou trojica, ktorá patrí k najúspešnejším riešiteľom posledných čias - Chudý, Tibenský, Ploščica. Dlhoroční súkmeňovci z reprezentačného družstva z Majstrovstiev sveta v logických úlohách sa ako jediní nedopustili žiadneho omylu a obe pripravené krížovky vylúštili bez chyby a preto o ich poradí musel rozhodnúť čas odovzdania. V slabšej B skupine sme sa dočkali Imageveľmi milého prekvapenia. Pri svojom ešte len ôsmom štarte (po prvý krát to bolo v januári 2005 v Martine) si vavrín víťazstva v podobe maxi kuchárskej knihy odniesla E.Škulová, ktorá sa hrdí tým, že je členkou nového krúžku, ktorého členovia si dali príznačný názov Zelenáči. V hádankárskej časti dominovali favoriti a tak sa vyše 50 prítomných mohlo v závere súťažného stretnutia dozvedieť výsledky, ktoré opäť raz prepisovali históriu. M.Ploščica si totiž pripísal už svoje 11-te celkové víťazstvo (sumár z krížoviek a hádaniek) a ako prvý sa „pustil“ do ukrajovania druhej desiatky.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 4.Ján Turek ml.-Poprad
 5.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 8.Ivan Noskaj-Šaľa
 9.Igor Platzner-Žilina
10.Anton Čermák-Košice
11.Ján Olexa-Košice
12.Štefan Tatarko-Poprad
13.Marián Baťalík-Michalovce
14.Pavol Vychovalý ml.-Podolínec
15.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa

 1.Elena Škulová-Zlaté Moravce
 2.Ján Rybka-Poprad
 3.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 4.Anton Hnáth-Moravany
 5.Rudolf Čačko-Košice
 6.Emília Rigdová-Poprad
 7-8.Juraj Struňák-Michalovce
 7-8.Štefan Gašpár-Púchov
 9.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
10.Ján Farkaš-Martin
11.Ladislav Hriň-Prievidza
12.Dušan Škrovina-Martin
13.Štefan Varšaník-Michalovce
14.Pavol Bruňanský-Vinné
15.Pavol Kušnír-Košice

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Milan Chudý-Prievidza
 4.Miloš Hruška-Olešná pri Čadci
 5.Ivan Filadelfi-Prievidza
 6.Ivan Noskaj-Šaľa
 7.Štefan Gašpár-Púchov
 8.Anton Hnáth-Moravany
 9.Juraj Struňák-Michalovce
10.Anton Čermák-Košice
11.Ivan Rias-Košice
12.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
13.Igor Platzner-Žilina

ostatní nevylúštili ani jednu hádanku

 
ImageČlovek len občas vníma tok času, ale keď sa tak stane, pripomenie si aj udalosti dávno minulé. Takýto okamih nastal na tohtoročnom Turnaji Žilincov, kde si jeho účastníci pripomenuli už 20.rokov od tragického odchodu osobnosti žilinského krížovkárskeho a hádankárskeho hnutia Ľudovíta Feketeho. Samotné lúštenie bolo poznamenané nečakanými zvratmi. V kategórii krížoviek sa darilo hádankárom a v hádankách viac miešali vodu rodení krížovkári. Súťaž vynikajúco odštartoval viac hádankár Ivan Filadelfi, u ktorého sa vzhľadom na jeho skúsenosti práveže viac čakalo že uspeje vo virvare hádaniek. Po nečakanom krížovkárskom triumfe ho mnohí pasovali aj na celkového víťaza, všetko však dopadlo inak. S Mirom Ploščicom sa totiž v Žiline dá súperiť asi len veľmi ťažko. Z 28 ročníkov si totiž tento slovenský fenomén odniesol zo Žiliny už 12 titulov. Nebol to však jediný historický zápis. Okrem neho sme napríklad konečne zaznamenali víťazstvo mladšieho z rodiny Šuňavcovcov Ivana nad svojim bratom Mirom, pričom len 4 minúty rozhodli že sa niečo podobné sa nestalo aj medzi bratmi Plachými (obaja mali rovnaký počet chýb). A aby tomu nebolo dosť, v Žiline sa naraz stretli až 3 súrodenecké dvojice, pretože z Púchova prišli aj bratia Gašpárovci - a neodišli naprázdno. Po vyše 10 rokoch sme sa tešili návratu Ľubky Koštialovej, veľkú vyrovnanosť, keď len 5 chybičiek delilo druhé a štrnáste miesto, sme sledovali v B kategórii krížoviek. Tretí najstarší slovenský turnaj v riešení krížoviek a hádaniek tak priniesol niekoľko zaujímavostí a opäť ukázal, že aj v tejto oblasti duševného oddychu je o čo stáť.

XXVIII. / XX. ročník

21.10.2006

celkový víťaz

RNDr.MIROSLAV PLOŠČICA

Košice - krúžok GORALI

turnaj podporili

KVARFOLIO s.r.o.,

MINIKRÍŽOVKY,

TELEplus krížovky

a časť nákladov bola

hradená z príspevkov

2% venovaných SZHaK
Image

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Igor Platzner-Žilina
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Milan Chudý-Prievidza
 5.Roman Strcula-Martin
 6.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 7.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 8.Štefan Tatarko-Poprad
 9.Ján Makovník ml.-Ružomberok
10.Dušan Šmikniar-Vyhne
11.Ivan Šuňavec-Ružomberok
12.Lucián Gonda-Chmiňany
13.Ladislav Žitňák-Šaľa
14.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
15.Stanislav Strmeň-Bratislava

 1.Štefan Gašpár-Púchov
 2.Emília Rigdová st.-Poprad
 3.Elena Škulová-Zlaté Moravce
 4.Peter Gašpár-Púchov
 5.Dušan Škrovina-Martin
 6.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 7.Juraj Struňák-Michalovce
 8.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
 9.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
10.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
11.Viliam Plachý-Zemianske Kostoľany
12.Terézia Schenková-Martin
13.Ján Rybka-Poprad
14.Rudolf Čačko-Košice
15.Ladislav Hriň-Prievidza

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Ivan Rias-Košice
 4.Ján Turek ml.-Poprad
 5.Štefan Gašpár-Púchov
 6.Igor Platzner-Žilina
 7.Milan Chudý-Prievidza
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Ivan Filadelfi-Prievidza
10.Emília Rigdová st.-Poprad
11.Ľudovít Kordisch-Bratislava
12.Anton Hnáth-Moravany

ostatní nevylúštili ani jednu hádanku

 
XXIX. / XXI. ročník - 20.10.2007

celkový víťaz - JÁN TUREK

Poprad - krúžok TATRANEC

turnaj podporili KVARFOLIO s.r.o.,

VOICE SOFT Žilina,

Kníhkupectvo a internetová

predajňa ARTFORUM,

DataSet Žilina, časopisy RELAX

a TELEplus krížovky

a časť nákladov bola hradená

z príspevkov 1% venovaných SZHaK

ImageŽeny a predsa nie ženy. Tento slogan mi napadol pri hodnotení výsledkov tohtoročného turnaja v Žiline.  V oboch krížovkárskych kategóriách sa presadilo nežné pohlavie a predsa sa celkovou víťazkou nestala žena. A nechýbalo k tomu veľa - jedna hádanka, alebo rýchlejšie lúštenie v rozboji. Vynikajúci výsledok z krížoviek totiž pasoval Milku Rigdovú na celkovú víťazku a to aj z toho titulu, že patrí medzi dobré hádankárky. Človek však mieni - osud mení. Pri súčte poradia z oboch riešiteľských oblastí sa totiž 8 podarilo dosiahnuť dvojici J.Turek a L.Gonda. Keďže obaja mali poradie 3+5 len v opačnom garde, rozhodla ako je to v pravidlách napísané silnejšia pozícia krížoviek. Milke Rigdovej by však stačilo v hádankách 7.miesto a celkové prvenstvo by patrilo jej. Nuž čo, aj také bývajú cesty riešiteľské. V Žiline sa čakalo, že sa rozlúšti tajnička víťaza Grand prix 2007. Výsledky XXIX. Turnaja Žilincov však situáciu ešte viac zamotali.
Image

Image
Image

Image
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Emília Rigdová-Poprad 1
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok 1
 3.Ján Turek ml.-Poprad 1
 4.Igor Platzner-Žilina 2
 5.Lucián Gonda-Chmiňany 3
 6.Milan Chudý-Prievidza 4
 7.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 4
 8.Roman Strcula-Martin 7
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa 7
10.Dušan Šmikniar-Vyhne 8
11.Pavol Husár-Prešov 9
12.Ivan Šuňavec-Ružomberok 11
13.Dušan Vojník-Prešov 18
14.Štefan Tatarko-Poprad 32
15.Ivan Rias-Košice 37

 1.Elena Škulová-Zlaté Moravce 0
 2.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 0
 3.Terézia Schenková-Martin 1
 4.Marián Ďurech-Martin 1
 5.Dušan Škrovina-Martin 2
 6.Jozef Páleník-Svinná 4
 7.Ján Rybnikář-Lubina 4
 8.Erich Dressler-Žilina 4
 9.Anton Hnáth-Moravany 5
10.Ján Farkaš-Martin 9
11.Rudolf Čačko-Košice 10
12.Ján Rybka-Poprad 14
13.Vladimír Kmeť-Krpeľany 23
14.Matúš Demiger-Zlaté Moravce 30
15.Jaromír Slíž-Beladice 40

 1.Ivan Rias-Košice 7
 2.Ladislav Žitňák-Šaľa 5
 3.Lucián Gonda-Chmiňany 4
 4.Milan Chudý-Prievidza 4
 5.Ján Turek ml.-Poprad 3
 6.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 2
 7.Ján Makovník ml.-Ružomberok 1
 8.Igor Platzner-Žilina 1
 9.Emília Rigdová st.-Poprad 1
10.Anton Hnáth-Moravany 1
11.Jozef Páleník-Svinná 1

ostatní nevylúštili ani jednu hádankuXXX. Turnaj Žilincov - XXII. Memoriál Ľ.Feketeho - 23.11.2008

Čas letí jak vtáci nedozierni...
Tieto klasikove slová asi najlepšie vystihovali holý a neodškriepiteľný fakt, že v roku 2008 sa organizoval už 30. ročník žilinských krížovkárskych a hádankárskych zápolení, čiže turnajov, ktorých názvy sa v evolúcii rozličných spoločenských a politických nálad ustálili na dnešný „Turnaj Žilincov – Memoriál Ľudovíta Feketeho“. A celé toto jubileum navyše podfarbila aj skutočnosť, že mesto Žilina si v tom istom roku pripomína 800. výročie prvej písomnej zmienky o sebe. Veru – už v roku 1208 nitriansky župan Tomáš vydal listinu, v ktorej okrem iného sa spomína aj zem Žilina (latinsky Terra de Selinan).
Image
len 16 ročný M.Demiger sa zlepšuje z roka na rok
vpravo organizátor I.Jakubček zo Žilincov
Také početné zastúpenie A kategórie, ako mala tento rok Žilina, sa za posledné roky len tak nevidelo. Vôbec, do Žiliny si našlo cestu veľa záujemcov a tak mala súťaž i tie správne grády a atmosféru. Trochu mrzutosti, že to nevyšlo. Také bolo hodnotenie Milana Chudého nad svojim druhým miestom v krížovkách. Mladý a talentovaný Lucián Gonda potvrdil, že predchádzajúce výsledky neboli náhodné a že sa z neho stáva rovnocenný súper tých najlepších. Tohtoročné krížovky boli naozaj náročné, pretože sa nikomu nepodarilo ich vylúštiť bez chyby a aj vlaňajšia víťazka sa nedostala ani do prvej desiatky. Navyše sa uplatnilo pravidlo povinného prechodu z B do A kategórie za predchádzajúce 2 víťazstvá E.Škulovej (za posledných 5 ročníkov). Náročná krížovka bola aj v B-čku, kde sa niektorí predčasne riešenia vzdali, prípadne im počet chýb narástol na veľmi vysoké číslo. Hádanky boli realizované novou metódou za využitia techniky, keď sa premietali na stenu a tak nik nemal príležitosť na drobné podfuky a skoršie otáčanie než býval dávaný na to pokyn. Zdá sa, že tento spôsob nastavil vyššiu úroveň kvality a konečne budú aj preborové hádanky riešené tými riešiteľmi, ktorí na to naozaj majú. Výsledky hádaniek navyše poriadne zamotali aj poradím Grand Prix  a zdramatizovali jeho záver.  Vôbec 30. ročník turnaja bol výbornou bodkou za predchádzajúce roky, na ktoré si prítomní mohli zaspomínať aj v spomienkovom bulletine, ktorý bol vydaný pri tejto príležitosti.
 
Image

celkový víťaz - LUCIÁN GONDA - Chmiňany

krúžok TORYSEK

turnaj podporili ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ,

mesto ŽILINA, hotel SLOVAKIA Žilina,

KVARFOLIO s.r.o., časopisy RELAX a TELEplus krížovky

a časť nákladov bola hradená

z príspevkov 2% venovaných SZHaK

Image

Image

Image
Image

Image
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Lucián Gonda-Chmiňany 2
 2.Milan Chudý-Prievidza 3
 3.Štefan Tatarko-Poprad 3
 4.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 4
 5.Ján Turek ml.-Poprad 6
 6.Dušan Šmikniar-Vyhne 6
 7.Ivan Filadelfi-Prievidza 8
 8.Miroslav Hájiček-Bratislava 8
 9.Dušan Vojník-Prešov 10
10.Pavol Husár-Prešov 12
11.Ivan Šuňavec-Ružomberok 21
12.Ladislav Žitňák-Šaľa 30
13.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 33
14.Emília Rigdová st.-Poprad 55
15.Ivan Rias-Košice veľa

 1.Štefan Gašpár-Púchov 8
 2.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 8
 3.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V. 8
 4.Jozef Páleník-Svinná 11
 5.Ján Rybnikář-Lubina 12
 6.Matúš Demiger-Zlaté Moravce 12
 7.Peter Gašpár-Púchov 23
 8.Dušan Škrovina-Martin 29
 9.Rudolf Čačko-Košice 33
10.Terézia Schenková-Martin 37
11.Anton Hnáth-Moravany veľa
12.Drahotín Lančarič-Zábřeh veľa
13.Juraj Struňák-Michalovce veľa
14.Marián Ďurech-Martin veľa
15.Jozef Kubove-Košice veľa

 1.Ladislav Žitňák-Šaľa 5
 2.Lucián Gonda-Chmiňany 4
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza 4
 4.Štefan Gašpár-Púchov 4
 5.Milan Chudý-Prievidza 2
 6.Štefan Tatarko-Poprad 2
 7.Ivan Rias-Košice 2
 8.Igor Platzner-Žilina 2
 9.Emília Rigdová st.-Poprad 1
10.Ján Turek ml.-Poprad 1
11.Ľuboslava Koštialová-N.Mesto n/V. 1
 -- Drahotín Lančarič-Zábřeh 1
13.Stanislav Strmeň-Bratislava 1

ostatní nevylúštili ani jednu hádanku


XXXI. Turnaj Žilincov - XXIII. Memoriál Ľ.Feketeho - 21.11.2009
Image

Image
Memoriál Ľ. Feketeho sa uskutočnil nielen v priestoroch nového partnera krúžku Žilinci v Centre voľného času Spektrum, ale výnimočne to bolo v sobotu, pretože sa kvôli priestorom vymenil termín s Majstrovstvami SR družstiev v krížovkách a hádankách. Do Žiliny prišli azda najväčší favoriti, ktorí sú dnes v tomto odvetví na Slovensku, ako M.Chudý, L.Gonda, P.Tibenský a M.Ploščica. Jediný kto chýbal z top riešiteľov bol Kysučan J.Jablonský. Toto zloženie predpovedalo, že to bude tento rok veľmi zaujímavé, ešte príjemnejším bolo zistenie, že na sever Slovenska zavítalo aj niekoľko priateľov z Moravy, ktorí prijali pozvanie a nevadilo im, že sa po dlhom čase opäť trápia so slovenskými slovíčkami. Vôbec však neboli do počtu a ukázali, že rozdelenie federálnej republiky nerozdelilo ľudí a už nie vonkoncom priateľstvá, ktoré hranice nepoznajú.
Samotný turnaj bol nielen o stretnutí, ale mnohých zaujímal fakt, ako to nakoniec dopadne, pretože Žilina mohla významne ovplyvniť aj celoročnú súťaž Grand prix. Celkovým víťazom sa nakoniec stal Miroslav Ploščica z Košíc, v jednotlivých kategóriách boli však veľmi tesné výsledky a častokrát rozhodovalo len jedno jediné písmenko.

celkový víťaz

RNDr.MIROSLAV PLOŠČICA - Košice

krúžok GORALI

turnaj podporili Centrum voľného času SPEKTRUM Žilina,

stávková kancelária TIPSPORT, časopisy RELAX a

TELEplus krížovky a časť nákladov

bola hradená z príspevkov 2% venovaných SZHaK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky - spoločná kategória

 1.Miroslav Ploščica-Košice 1
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom 1
 3.Lucián Gonda-Kristy 2
 4.Milan Chudý-Prievidza 3
 5.Igor Platzner-Žilina 5
 6.Ján Turek ml.-Poprad 6
 7.Emília Rigdová st.-Poprad 8
 8.Dušan Vojník-Prešov 9
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa 22
10.Ivan Rias-Košice 37

 1.Anton Hnáth-Moravany 1
 2.Juraj Struňák-Michalovce 2
 3.Jiří Sýkora-Vsetín 2
 4.Ján Rybnikář-Lubina 4
 5.Dušan Škrovina-Martin 5
 6.Peter Gašpár-Púchov 6
 7.Drahotín Lančarič-Zábřeh 8
 8.Erich Dressler-Žilina 8
 9.Jozef Páleník-Svinná 10
10.Terézia Schenková-Martin 10

 1.Lucián Gonda-Kristy 6
 2.Miroslav Ploščica-Košice 6
 3.Ivan Rias-Košice 5
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa 5
 5.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom 4
 6.Ján Turek ml.-Poprad 1
 7.Jiří Sýkora-Vsetín 1
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 1

ostatní nevylúštili ani jednu hádanku

XXXII. Turnaj Žilincov

XXIV. Memoriál Ľ.Feketeho

3.10.2010

celkový víťaz

LUCIÁN GONDA - Kristy

krúžok ŠÍRAVAN

Image
kategória A - skúsení

turnaj podporili mesto ŽILINA,

Centrum voľného času SPEKTRUM Žilina,

stávková kancelária TIPSPORT,

časopisy RELAX a TELEplus krížovky

a časť nákladov bola hradená

z príspevkov 2% venovaných SZHaK


Turnaj Žilincov bol spomienkou na nezabudnuteľného organizátora, autora i riešiteľa Ľudovíta Feketeho, ktorého životnú púť ukončila v roku 1987 tragická dopravná nehoda. Novinkou 32.ročníka boli 2 kategórie v riešení hádaniek, ale poďme po poriadku. Úvodný výstrel patril tradičnej doplňovačke (víťaz M.Chudý), ktorá ukrývala meno slovenského národovca a historika, žilinského právnika a archivára a autora prvej knižky o Žiline Alexandra (meno zistíte vyriešením súťažnej doplňovačky). Po nej nasledovalo riešenie krížoviek v 2 kategóriách - A pokročilí a B menej skúsení, pričom na základe návrhu z minulého roku sa aj Žilinci rozhodli pre progresívny krok a 2 kategórie pripravili aj pre hádankárov. Cieľom je totiž približovať tieto zaujímavé diela aj menej zdatným riešiteľom, ktorí si v silnej konkurencii profesionálov pri preborovom spôsobe "ani neškrtnú". Preto sa skúsení hádankári popasovali s premietanými preborovými hádankami a tí, ktorým to zatiaľ tak dobre nejde, mali šancu zalúštiť si hádanky z listu. Milým prekvapením bola účasť priateľov z Moravy a tak možno tohtoročnému turnaju prideliť prívlastok medzinárodný.
Image
krížovkypreborové hádanky
 1.Milan Chudý-Prievidza 1
 2.Lucián Gonda-Kristy 17
 3.Ján Turek ml.-Poprad 84
 4.Emília Rigdová st.-Poprad 106
 5.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 111
 6.Igor Platzner-Žilina 115
 7.Štefan Tatarko-Poprad 116
 8.Miroslav Hájiček-Bratislava 117
 9.Ján Droppa-Prešov 133
10.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 158
11.Ivan Šuňavec-Ružomberok 161
12.Ladislav Žitňák-Šaľa 164
13.Ivan Rias-Košice 217
14.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 221
15.Ivan Filadelfi-Prievidza 228
 1.Lucián Gonda-Kristy 8
 2.Ján Turek ml.-Poprad 3
 3.Štefan Tatarko-Poprad 2
 4.Milan Chudý-Prievidza 2
 5.Emília Rigdová st.-Poprad 2
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa 2
 7.Štefan Gašpár-Púchov 2
 8.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 2
 9.Ján Droppa-Prešov 2
10.Ivan Filadelfi-Prievidza 1
11.Ivan Rias-Košice 1
12.Igor Platzner-Žilina 1
13.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 1

 ostatní sa nepresadili
kategória B - menej pokročilí
krížovkyhádanky z listu
 1.Petr Štefek-Vsetín 4
 2.Peter Gašpár-Púchov 7
 3.Jiří Sýkora-Vsetín 8
 4.Dušan Škrovina-Martin 8
 5.Anton Hnáth-Moravany 8
 6.Ivona Kovářová-Val.Meziříčí 16
 7.Ivan Pastucha-Ružomberok 18
 8.Juraj Struňák-Michalovce 18
 9.Drahotín Lančarič-Zábřeh 25
10.Terézia Schenková-Martin 41
11.Marián Ďurech-Martin 49
12.Ján Rybka-Poprad 57
13.Ján Rybnikář-Lubina 63
14.Ivan Šarkan-Martin 84
15.Rudolf Čačko-Košice 88
 1.Anton Hnáth-Moravany 15
 2.Drahotín Lančarič-Zábřeh 14
 3.Jiří Sýkora-Vsetín 14
 4.Juraj Struňák-Michalovce 14
 5.Ivona Kovářová-Val.Meziříčí 13
 6.Peter Gašpár-Púchov 12
 7.Ivan Pastucha-Ružomberok 12
 8.Ladislav Hriň-Prievidza 11
 9.Marián Ďurech-Martin 11
10.Rudolf Čačko-Košice 11
11.Dušan Škrovina-Martin 10
12.Ján Rybka-Poprad 10
13.Petr Štefek-Vsetín 9
14.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa 8
15.Jozef Pavlík-Chmeľov 8

 1               
 2               
 3               
 4               
 5               
 6               
 7               
 8               
 9               
 10               
HÁDANKÁRSKA DOPLŇOVAČKA - zámenky (autor Peter Samec)
Alexander (tajnička 10 písmen, ktoré sa zamieňajú v daných výrazoch) sa narodil 12. apríla 1851 v Žiline. Vyštudoval právo v Bratislave a v Budapešti. Od roku 1878 pôsobil ako advokát, právny zástupca a archivár mesta Žilina. Venoval sa prevažne vlastivednej práci, finančne podporoval slovenskú tlač. V sérii článkov spracoval 11 považských hradov, bibliografické portréty viac než 200 slovenských dejateľov. V roku 1874 vydal Stručný dejepis slobodného mesta Žilina. Autorsky prispieval do slovenských i maďarských časopisov a novín. Zomrel 26. apríla 1897 v Žiline.
1. Mladá žena (zastar.) - taktovka. - 2. Vlajka - zloženie družstva (šport.). - 3. Nedostatok miesta (zriedk.) - tma. - 4. Vystavovateľ zmenky na druhú osobu - satelit (astron.). - 5. Perzián - ázijská mačkovitá šelma. - 6. Náčrtok - verejné predvedenie hudobného diela. - 7. Časť nástroja na ohýbanie - sídlo mestskej rady. - 8. Tanečnica (div.) - vstupenka (zastar.). - 9. Striebosivý drahý kov - náhorná plošina. - 10. Telesná teplota nad 38°C - hôrka.

[ ZAČIATOK STRÁNKY ]


XXXIII. Turnaj Žilincov - XXV. Memoriál Ľ.Feketeho - 9.10.2011

Image
ImageImagePo rokoch opäť príjemné babie leto podnietilo väčšinu známych krížovkárov a hádankárov na cestu do Žiliny, aby si navzájom skrížili svoje ceruzky v súboji o najlepšie a najrýchlejšie lúštenie prác z dielne členov krúžku Žilinci. ImageO krížovky i hádanky je tradične pod Dubňom početný záujem a aj tento rok sa sála hotela Slovakia zaplnila takmer celá. V menej náročnej kategórii chceli Slováci odčiniť sklamanie z vlaňajška, keď sa v prvej trojke objavili až dvaja krížovkári z Českej republiky. Do útoku zavelili najmä východniari zo Šariša, s ktorými dokázal držať krok len Jozef Páleník zo Svinnej. Avšak aj ten sa nakoniec musel skloniť nad rýchlosťou Juraja Struňáka, už 73 ročného Michalovčana, pretože obaja mali zhodne po jednej chybičke a tak musela rozhodnúť rýchlosť riešenia. Polovica riešiteľov tu pochybila najmä v prvej krížovke, kde pozabudli vyznačiť celkový obrys krížovky, čo ich hneď podľa pravidiel stálo 5 trestných bodov, čo ich v konečnom súčte mohlo posunúť aj na prvé priečky. ImageV hádankách pre zmenu suverénne podržal slovenskú zástavu ďalší Michalovčan Benjamín Baťalík a tak si krúžok Šíravan po dlhšej dobe mohol pripísať zaujímavé double. Vôbec zastúpenie moravskej enklávy sa akosi už tradične stáva koloritom žilinských preborov a spríjemňuje družnú atmosféru v dvojjazyčnom prevedení.
To dôležitejšie sa však dialo v hlavnej kategórii, kde po rokoch akejsi žilinskej siesty nenechal nič na náhodu azda najvšestrannejší riešiteľ súčasnosti Milan Chudý, viacnásobný majster Slovenska i víťaz celoročnej súťaže Grand Prix. Výborná taktika a minimum zaváhania ho vyniesla na prvú priečku v obidvoch lúštiteľských oblastiach. A to sa mu v Žiline nie veľmi často v minulosti darilo, veď takýto "kúsok" sa mu na severe Slovenska naposledy podaril až pred siedmymi rokmi. Navyše treba dodať, že tento rok boli výsledky veľmi tesné a tak rozhodovala každá maličkosť a každá minúta. Vlaňajší celkový víťaz Lucián Gonda mu síce šliapal poriadne na päty, titul žilinského šampióna však obhájiť nedokázal. ImageLucián síce zopakoval svoj štandard z minulých rokov, Milan sa však výrazne zlepšil v hádankách a to nakoniec rozhodlo. Preborové hádanky bývajú vždy určitou lotériou, pretože vedieť reagovať na zadanie hádanky v priebehu pár sekúnd nie je nikdy jednoduché a na celkový výsledok vplýva príliš veľa externých faktorov. Chudému to však tento rok v Žiline vyšlo na jednotku a tak poriadne zamotal aj aktuálny ročník Grand Prix a nepotvrdil tak prognózy, že po turnaji v Žiline bude už víťaz GP takmer istý.

celkový víťaz - MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok BÔBARI

turnaj podporili Centrum voľného času SPEKTRUM Žilina,

stávková kancelária TIPSPORT,

kníhkupectvo a internetová predajňa ARTFORUM,

POVAŽSKÉ MÚZEUM Žilina, Žilinský večerník,

časopisy RELAX, TP krížovky

a časť nákladov bola hradená z príspevkov

2% dani z príjimov venovaných SZHaK

kategória A - skúsení
krížovkyImagepreborové hádanky
 1.Milan Chudý-Prievidza 1
 2.Lucián Gonda-Kristy 2
 3.Igor Platzner-Žilina 2
 4.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 3
 5.Emília Rigdová st.-Poprad 4
 6.Ján Turek ml.-Poprad 6
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa 6
 8.Miroslav Hájiček-Bratislava 6
 9.Pavol Husár-Prešov 19
10.Ivan Rias-Košice *
11.Štefan Tatarko-Poprad *
12.Ján Droppa-Prešov *
13.Ivan Šuňavec-Ružomberok *
14.Dušan Vojník-Prešov *
15.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. *
 1.Milan Chudý-Prievidza 6
 2.Lucián Gonda-Kristy 6
 3.Ladislav Žitňák-Šaľa 6
 4.Ján Turek ml.-Poprad 3
 5.Ivan Rias-Košice 2
 6.Štefan Tatarko-Poprad 2
 7.Igor Platzner-Žilina 2
 8.Miroslav Hájiček-Bratislava 1
 9.Pavol Husár-Prešov 1
10.Ján Droppa-Prešov 1

 zbytok štartovného poľa
 už ťahal za kratší povraz

 * veľa - poradie určené pomerom
kategória B - menej pokročilí
krížovkyImagehádanky z listu
 1.Juraj Struňák-Michalovce 1
 2.Jozef Páleník-Svinná 1
 3.Anton Hnáth-Moravany 2
 4.Marián Baťalík-Michalovce 3
 5.Benjamín Baťalík-Michalovce 3
 6.Jiří Sýkora-Vsetín 4
 7.Drahotín Lančarič-Zábřeh 5
 8.Marián Ďurech-Martin 5
 9.Peter Gašpár-Púchov 7
10.Ján Farkaš-Martin 7
11.Ján Rybnikář-Lubina 7
12.Jozef Pavlík-Chmeľov 11
13.Petr Štefek-Vsetín 22
14.Jozef Kubove-Košice 25
15.Matúš Demiger-Zlaté Moravce 30
 1.Benjamín Baťalík-Michalovce 20
 2.Anton Hnáth-Moravany 16
 3.Drahotín Lančarič-Zábřeh 13
 4.Jiří Sýkora-Vsetín 12
 5.Jozef Pavlík-Chmeľov 11
 6.Jozef Páleník-Svinná 11
 7.Juraj Struňák-Michalovce 11
 8.Ján Rybnikář-Lubina 11
 9.Petr Štefek-Vsetín 10
10.Peter Gašpár-Púchov 10
11.Bartolomej Bombár-Košice 10
12.Marián Ďurech-Martin 10
13.Marián Baťalík-Michalovce 9
14.Jozef Kubove-Košice 2
15.Ivan Šarkan-Martin 1

[ ZAČIATOK STRÁNKY ]XXXIV. Turnaj Žilincov - XXVI. Memoriál Ľ.Feketeho - 21.10.2012


ImageImageTurnaj v najznámejšom meste na Považí sa opäť sťahoval. Tento rok sa mohli vďaka spolupráce zo Strednou odbornou školou stavebnou mohli záujemcovia o krížovky a hádanky stretnúť práve v jej priestoroch. Príjemné prostredie od začiatku navodilo pohodovú atmosféru a tak nič nebránilo tomu, aby si prítomní aj dobre zalúštili. Nuž a bolo to aj dramatické, pretože na autorské chytáky sa dali nachytať aj skúsení riešitelia. ImageAzda najzaujímavejšou bola prvá krížovka hlavnej kategórie, kde nebola uvedená slovná legenda ako napríklad "druh udenárskeho výrobku", ale táto bola "prerobená" do obrázkovej podoby a z každého obrázka bolo následne potrebné vydedukovať, čo je pod jej obsahom ukryté (napríklad obrázok salámy). Takýto spôsob riešenia je predsa len trochu netradičný a aj nevyspytateľný. Možno aj preto boli výsledky trochu poprehadzované, ale aj o tom býva niekedy takéto súťažné lúštenie. ImageV ľahšej kategórii si pre zmenu adepti na prvenstvo museli poradiť so skrytými tajničkami, ktoré predstavovali políčka, v ktorých sa na rozdiel od všetkých ostatných nachádzalo viac písmen. Tieto potom predstavovali názov hlavného sponzora a jeho produktov, čím sa chcel domáci krúžok aj takto poďakovať za podporu turnaja. ImageTu to pre zmenu bolo vyrovnané po tzv. skupinkách, kde o poradí muselo pri rovnosti chybičiek rozhodovať rýchlejšie lúštenie. Hádanky boli už trochu iného rangu. Ale predsa len mali určitú podobnosť - a to v obidvoch lúštiteľských kategóriách. Aj v hlavnej aj vo vedľajšej kategórii si víťazi počínali nadmieru úspešne - teda oproti konkurencii. Hlavná sa tradične lúštila premietaním hádaniek cez projektor tzv. preborovým spôsobom na prvého najrýchlejšieho riešiteľa, vedľajšia klasickým spôsobom z listu, pričom niektoré hádanky už mali slová, ktoré bolo treba odhaliť, vyčíslené, kde stačilo len hľadať také slovíčka, ktoré mali určený počet písmen.

celkový víťaz - MILAN CHUDÝ - Prievidza

krúžok BÔBARI

turnaj podporili ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ,

stávková kancelária TIPSPORT, POVAŽSKÉ MÚZEUM Žilina,

kníhkupectvo a internetová predajňa ARTFORUM, časopis RELAX

a časť nákladov bola hradená

z príspevkov 2% venovaných SZHaK

Image
kategória A - skúsení
krížovkyImagepreborové hádanky z plátna
 1.Milan Chudý-Prievidza 3
 2.Emília Rigdová st.-Poprad 3
 3.Lucián Gonda-Kristy 4
 4.Ivan Filadelfi-Prievidza 4
 5.Ján Turek ml.-Poprad 5
 6.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 5
 7.Igor Platzner-Žilina 6
 8.Roman Strcula-Martin 8
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 10
10.Dušan Vojník-Prešov 32
11.Ján Droppa-Prešov 60
12.Ladislav Žitňák-Šaľa 63
13.Ivan Šuňavec-Ružomberok 65
14.Štefan Tatarko-Poprad 76
15.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 83
16.Ivan Rias-Košice 115
17.Milan Tomáš-Bratislava 121
18.Jiří Sýkora-Vsetín 175
 1.Lucián Gonda-Kristy 8
 2.Ivan Filadelfi-Prievidza  4
 3.Milan Chudý-Prievidza 4
 4.Ján Turek ml.-Poprad 4
 5.Štefan Tatarko-Poprad 3
 6.Ján Droppa-Prešov 2
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa 2
 8.Ivan Rias-Košice 1
 9.Emília Rigdová st.-Poprad 1
10.Roman Strcula-Martin 1
    zbytok nemal šancu
    a skončil bez vyriešenia
    čo i len jednej hádanky
Image
kategória B - menej pokročilí
krížovkyImagehádanky z listu
 1.František Cvengroš-Spiš.N.Ves 3
 2.Ján Rybnikář-Lubina 4
 3.Juraj Struňák-Michalovce 4
 4.Peter Gašpár-Púchov 7
 5.Petr Štefek-Vsetín 10
 6.Ján Farkaš-Martin 11
 7.Ivan Šarkan-Martin 11
 8.Jozef Páleník-Svinná 14
 9.Dušan Škrovina-Martin 14
10.Marián Ďurech-Martin 17
11.Anton Hnáth-Moravany 18
12.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany 19
13.Jozef Pavlík-Chmeľov 79
14.Ivan Pastucha-Ružomberok 98
15.Michal Pokorný-Bratislava 104
16.Ivona Kovářová-Val.Meziříčí 113
17.Radovan Juráň-Bratřejov 126
18.Viera Grossová-Žilina 136
 1.Ivan Pastucha-Ružomberok 16
 2.Anton Hnáth-Moravany 12
 3.Peter Gašpár-Púchov 12
 4.Petr Štefek-Vsetín 11
 5.František Cvengroš-Spiš.N.Ves 10
 6.Ivona Kovářová-Val.Meziříčí 10
 7.Jozef Páleník-Svinná 9
 8.Juraj Struňák-Michalovce 9
 9.Jozef Pavlík-Chmeľov 9
10.Jiří Sýkora-Vsetín 8
11.Dušan Škrovina-Martin 7
12.Ján Rybnikář-Lubina 5
13.Marián Ďurech-Martin 4
14.Ivan Šarkan-Martin 3
15.Ján Farkaš-Martin 2
16.Barbora Pokorná-Bratislava 1

[ ZAČIATOK STRÁNKY ]XXXV. Turnaj Žilincov - XXVII. Memoriál Ľ.Feketeho - 27.11.2013


ImageImageV Žiline sa opäť menilo miesto konania tradičného turnaja. Tento rok sa veľkým pomocníkom v tejto oblasti stala Základná škola Karpatská, ktorá poskytla veľkú telocvičnú halu a tak s voľným priestorom nebol problém. Nuž a keď sa na palubovku rozložili filcové koberce, bolo aj kde klásť stoly a kadiaľ voľne chodiť. Voľnosť priestoru a dokonca žiarivé jesenné slnko dali pekný impulz k pohodovej súťaži. A veru viacerí si to aj dobre užili. Ako prvý odovzdal prvú súťažnú krížovku Lucián Gonda, ktorý tak predznamenal, že sa každým turnajom zlepšuje a už teraz vie dosahovať top výsledky na úrovni dlhoročných favoritov. Tento krok akoby naštartoval Milan Chudého, ktorý len pár desiatok sekúnd sa rozhodol odovzdať po svojom súperovi. To vak nebolo všetko. Vyše polovica hlavného štartového poľa odovzdala prvú krížovku pred limitom a keď sa zistilo, že až šestica nemá ani jedinú chybičku, začínala dráma stúpať do výšok. ImageAni vedľajšia kategória sa však nelenila. V nej síce v limite odovzdalo menej ako polovica riešiteľov, nulu v hodnotení mali ale dokonca deviati a tak v obidvoch kategóriách mala rozhodnúť krížovka druhá. Niekde rozhodla, niekde nie. V hlavnej kategórii napríklad rozhodla o víťazovi, pretože sa podarila bezchybne vylúštiť len Milanovi Chudému. Ostatným sa ceruza kde-tu pošmykla a chybička bola zrazu na svete. Darmo ju ako prvý opäť odovzdával Lucián Gonda, malé upísanie sa ho jednoducho stálo žilinský krížovkársky primát. Na ostatných miestach však musela rozhodovať rýchlosť a poradie odovzdávania. Štvorica riešiteľov si totiž pripísala chybičky dve a tak muselo rozhodovať toto alternatívne kritérium. Oveľa častejšie sa takéto prepočty museli robiť v kategórii menej skúsených, kde s rovnakým počtom chýb, vrátane nuly, vzniklo dokonca až päť skupiniek. Zaujímavosťou bolo, že so slovenskými krížovkami si v tejto kategórii najlepšie a zároveň najrýchlejšie poradil Moravák. Vôbec táto kategória bola neuveriteľne vyrovnaná, že môže ašpirovať aj na zápis ho historických turnajových análov. V hádankách treba opäť oddeliť lúštiteľské kategórie. V prvom rade preto, že tá hlavná riešila hádanky cez projektor a v každej hádanke sa jednotlivo počítal sa len prvý správny riešiteľ (vedľajšia kategória mala všetky hádanky vytlačené naraz) a v druhom rade preto, že obidve kategórie mali úplne odlišný priebeh súťaže. ImageV tej hlavnej od začiatku nedal veľa príležitosti svojim súperom Lucián Gonda. Akoby si chcel vynahradiť drobné zaváhanie v krížovkách a tak to tu rozbalil na plnej čiare a napodobil svoj výsledok z rokov 2010 a 2012. Prekvapivo ani taký matador, akým je nepochybne Ivan Rias, nedokázal odolať takémuto útoku, hoci úprimne treba povedať, že Riasovi to v Žiline akosi stále veľmi nejde. Naopak to, že mu žilinské hádanky na rozdiel od ostatných sedia, potvrdil Milan Chudý a po tretíkrát v rade si preberal hádankársku medailu, čo mu zároveň pomohlo obájiť aj primát celkového víťaza. ImageV kategórii B sa poradie počas súťaže neustále menilo. Aj keď sa nedá nikdy exaktne sledovať, kto si ako na to stojí a či má danú hádanku naozaj vyriešenú správne, dá sa sledovať aspoň počet hádaniek, ktoré už ten-ktorý riešiteľ zapísal do súťažného listu. Na začiatku sa skvele rozbehol Anton Hnáth, ktorého prekvapivo nasledoval Ján Rybnikář, z ktorého sa postupne stáva čoraz skúsenejší riešiteľ. V prvej tretine už ale o jednu hádanku viedol Jiří Sýkora. Približne v polovici súťaže sa v čele usídlila dokonca až štvorica hádankárov: Hnáth, Sýkora, Pastucha, Moško. Druhá polovica súťaže však patrila bývalému Žilinčanovi Drahotínovi Lančaričovi. Rozbiehal sa síce pomaly, záver mal ale vynikajúci. Vďaka finišu sa prepracoval dokonca až na prvé miesto a úplne zaslúžene si odniesol hádankársky diplom. Na ďaľších miestach to bolo sympaticky vyrovanané. Občas pomohol rozdiel jednej hádanky, vo väčšine prípadov však musel rozhodovať čas odovzdania. Záverečné odovzdávanie cien, na ktoré dozerali posledné lúče spomínaného jesenného slniečka, bolo už peknou bodkou za týmto tretím najstraším slovenským turnajom.

celkový víťaz - MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok BÔBARI

turnaj podporili stávková kancelária TIPSPORT,

Základná škola KARPATSKÁ Žilina, časopis RELAX

a časť nákladov bola hradená z príspevkov 2% venovaných SZHaK

Image
kategória A - skúsení
krížovkyImage

Image
preborové hádanky z plátna
Image
 1.Milan Chudý-Prievidza 0
 2.Lucián Gonda-Kristy 1
 3.Igor Platzner-Žilina 2
 4.František Cvengroš-Spišská N.Ves 2
 5.Dušan Vojník-Prešov 2
 6.Miroslav Hájiček-Bratislava 2
 7.Roman Strcula-Martin 4
 8.Emília Rigdová st.-Poprad 5
 9.Miroslav Šuňavec-Liptov.Hrádok 6
10.Jiří Sýkora-Vsetín 7
-- Ivan Šuňavec-Ružomberok 7
12.Pavol Husár-Prešov 23
13.Ján Droppa-Prešov 45
14.Milan Kandrik-Tatr.Lomnica 70
Image
 1.Lucián Gonda-Kristy 10
 2.Milan Chudý-Prievidza 4
 3.Ján Droppa-Prešov 3
 4.Emília Rigdová st.-Poprad 3
 5.Ivan Rias-Košice 2
 6.Miroslav Hájiček-Bratislava 2
 7.Igor Platzner-Žilina 2
 8.Roman Strcula-Martin 2
 9.Milan Kandrik-Tatr.Lomnica 1
    zbytok riešiteľov sa nepresadil a skončil 
    bez vyriešenia čo i len jednej hádanky
Image
kategória B - menej pokročilí
krížovkyImage
Image
Image
hádanky z listu
Image


 1.Petr Štefek-Vsetín 0
 2.Jozef Páleník-Svinná 0
 3.Rudolf Moško-Trenčín 0
 4.Ivan Šarkan-Martin 0
 5.Ján Rybnikář-Lubina 1
 6.Ján Farkaš-Martin 1
 7.Ivan Pastucha-Ružomberok 1
 8.Dušan Škrovina-Martin 3
 9.Anton Hnáth-Moravany 4
10.Juraj Struňák-Michalovce 4
11.Marián Ďurech-Martin 4
12.Jozef Kumičík-Trenčín 5
13.Ivona Kovářová-Valašské Meziříčí 5
14.Stanislav Plachý-Zemian.Kostoľany 6
15.Drahotín Lančarič-Zábřeh 10
16.Bartolomej Bombár-Košice 10
17.Anton Hajovský-Svit 12
18.Jozef Pavlík-Chmeľov 14
19.Radovan Juráň-Bratřejov 85
Image


 1.Drahotín Lančarič-Zábřeh 17
 2.Anton Hnáth-Moravany 17
 3.Jiří Sýkora-Vsetín 14
 4.Ján Rybnikář-Lubina 13
 5.Rudolf Moško-Trenčín 11
 6.Ivona Kovářová-Valašské Meziříčí 10
 7.Rudolf Čačko-Košice 10
-- Ivan Pastucha-Ružomberok 10
 9.Petr Štefek-Vsetín 9
10.Jozef Páleník-Svinná 8
11.František Cvengroš-Spišská N.Ves 8
12.Jozef Pavlík-Chmeľov 7
13.Stanislav Plachý-Zemian.Kostoľany 6
14.Bartolomej Bombár-Košice 6
15.Jozef Kumičík-Trenčín 5
16.Barbora Pokorná-Bratislava 5
-- Juraj Struňák-Michalovce 5
18.Anton Hajovský-Svit 4
19.Marián Ďurech-Martin 3
20.Ivan Šarkan-Martin 0
Last Updated ( Wednesday, 01 January 2014 )
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement