občianske združenie zamerané na rozvoj osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času
Ban.Bystrica - Turnaj časopisu RELAX
Banská Bystrica - Turnaj krúžku Hron o pohár SLOVENKY neskôr časopisu RELAX PDF Print E-mail
Written by Ján Farkaš   
Sunday, 02 September 2012
ImageImageTen kto prekročí hranicu dospelosti sa považuje za človeka, ktorý bude už len starnúť, pre iného je to akurát začiatok "mladosti rozumu". Turnaj krúžku HRON najprv O pohár známeho banskobytrického podniku SLOVENKA, dnes o pohár časopisu RELAX skĺbil oba tieto pohľady. Za roky svojho pôsobenia nadobudol už dostatok skúseností hodné múdrosti stareckého veku a zároveň zostal mladým zanietením jeho organizátorov. Aj z tohto dôvodu je cesta na tento turnaj u mnohých už rokmi vychodená.  Na turnaji si okrem tradičných krížoviek a hádaniek, ktoré sú rozdelené podľa obtiažnosti pre skúsených (A) a menej pokročilých (B), zalúštite aj tzv. kombinovanú súťaž krížovky s hádankou a tak sa celkový víťaz musí preukázať všestrannými schopnosťami, čo sa v Banskej Bystrici nedarí len tak každému. Najúspešnejším riešiteľom turnaja je už niekoľko rokov Miroslav Ploščica, ktorý tu zaznamenal už 8 celkových prvenstiev. Napriek Imagetomu sa mu úplne víťazstvo (vo všetkých troch oblastiach) podarilo až v roku 2006. Tento "kúsok" zatiaľ okrem neho nedokázal nikto iný. Najbližšie bol k tomu Pavol Tibenský, ale práve Miro mu to v Hádankách pokazil. Pavol je po Mirovi v historickej tabuľke so 6 celkovými prvenstvami druhý pred L.Žitňákom (4 víťazstvá) a dvojicou Vaško, Makovník (doposiaľ okúsili príchuť prvenstva na turnaji 3 krát), ku tkorej sa po roku 2012 pripojil aj L.Gonda. Zaujímavou raritou je vo vedľajšej kategórii hádankársky primát Ladislava Hriňa. V tejto kategórii riešiteľov sa bežne podarilo vylúštiť tomu istému riešiteľovi buď krížovky, alebo hádanky len jeden alebo dva razy. Laco Hriň však hádankársku časť vyhral už 6 krát.

11.6.1983 nultý Turnaj krúžku HRON o pohár podniku SLOVENKA
02.9.1984 I. Turnaj krúžku HRON o pohár podniku SLOVENKA
01.9.1985 II. Turnaj krúžku HRON o pohár podniku SLOVENKA
31.8.1986 III. Turnaj krúžku HRON o pohár podniku SLOVENKA
30.8.1987 IV. Turnaj krúžku HRON o pohár podniku SLOVENKA
04.9.1988 V. Turnaj krúžku HRON o pohár podniku SLOVENKA
03.9.1989 VI. Turnaj krúžku HRON o pohár podniku SLOVENKA
26.8.1990 VII. Turnaj krúžku HRON o pohár podniku SLOVENKA
01.9.1991 VIII. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
30.8.1992 IX. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
05.9.1993 X. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX

05.9.2004 XXI. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
04.9.2005 XXII. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
03.9.2006 XXIII. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
09.9.2007 XXIV. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
31.8.2008 XXV. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
11.9.1994 XI. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
09.9.1995 XII. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
08.9.1996 XIII. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
07.9.1997 XIV. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
06.9.1998 XV. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
05.9.1999 XVI. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
03.9.2000 XVII. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
02.9.2001 XVIII. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
08.9.2002 XIX. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
07.9.2003 XX. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX

30.8.2009 XXVI. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
05.9.2010 XXVII. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
04.9.2011 XXVIII. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
02.9.2012 XXIX. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAX
01.9.2013 XXX. Turnaj krúžku HRON o pohár časopisu RELAXnultý ročník - 11.6.1983
Image

celkový víťaz - MIROSLAV PLOŠČICA - Stará Ľubovňa - krúžok GORALI

turnaj podporili ZK ROH SLOVENKA Banská Bystrica, LIŠIAK,
MV a KV Socialistického zväzu mládeže Banská Bystrica

krížovky kategória Akrížovky kategória Bhádanky spoločná kategória

 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Ľudovít Fekete-Žilina
 3.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 4.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 5.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 6.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 7.Rudolf Čačko-Košice
 8.Stanislav Šoltis-Prešov
 9.Jozef Kolesár-Košice
10.Ivan Rias-Košice

 1.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 2.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 3.Marián Ďurech-Martin
 4.Jozef Bruško-Kysucké Nové Mesto
 5.Dušan Fízel-Sučany
 6.Peter Samec-Žilina
 7.Jozef Kubove-Košice
 8.Jozef Trochan-Prešov
 9.Dušan Čupka-Banská Bystrica
10.P.Bajmóczi-Stará Ľubovňa

 1.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 2.Ľudovít Fekete-Žilina
 3.Ivan Rias-Košice
 4.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 5.Peter Samec-Žilina
 6.Stanislav Šoltis-Prešov
 7.Jozef Bruško-Kysucké Nové Mesto
 8.Stanislav Strmeň-Bratislava
 9.Ján Droppa-Prešov
10.Marián Ďurech-Martin

I.ročník - 2.9.1984

celkový víťaz - VIKTOR ŠIMČISKO - Bratislava - krúžok DUNAJCI

turnaj podporili ZK ROH SLOVENKA Banská Bystrica, LIŠIAK a HRON

Image
krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Ivan Noskaj-Šaľa
 2.Viktor Šimčisko-Bratislava
 3.Ľudovít Fekete-Žilina
 4.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
 5.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 6.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
10.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa

 1.Viktor Šimčisko-Bratislava
 2.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 3.Ladislav Žitňák-Šaľa
 4.Emil Trochan-Bratislava
 5.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 6.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 7.Ivan Noskaj-Šaľa
 8.Ivan Rias-Košice
 9.Stanislav Strmeň-Bratislava
10.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.František Cvengroš-Spišská Nová Ves
 2.Marta Mikitová-Martin
 3.Pavel Fejt-Martin
 4.Gabriela Vráblová-Martin
 5.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Štefan Šlosár-Plaveč
 8.Milan Chudý-Prievidza
 9.Eva Popelášová-Levoča
10.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok

 1.Marián Ďurech-Martin
 2.Marta Mikitová-Martin
 3.Gabriela Vráblová-Martin
 4.Ján Turek st.-Poprad
 5.Miroslav Hájiček-Prievidza
 6.Štefan Šlosár-Plaveč
 7.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 8.František Cvengroš-Spišská Nová Ves
 9.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.

kombinovaná súťaž

1.Viktor Šimčisko; 2.Ivan Noskaj; 3.Miroslav Ploščica; 4.Jozef Kontuľ; 5.Ján Psotný;
6.Emil Trochan; 7.Ľudovít Fekete; 8.Stanislav Šoltis; 9.Marta Mikitová; 10.Ľudovít Kordisch

II.ročník - 1.9.1985

celkový víťaz - ĽUDOVÍT FEKETE - Žilina - krúžok SLOVENÁRI

turnaj podporili ZK ROH podniku SLOVENKA Banská Bystrica, LIŠIAK a HRON

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Ľudovít Fekete-Žilina
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa
 6.Igor Platzner-Žilina
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Ján Sopóci-Žilina
 9.Stanislav Zábojník-Bojnice
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.

 1.Igor Platzner-Žilina
 2.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
 5.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 6.Stanislav Šoltis-Prešov
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Ľudovít Fekete-Žilina
 9.Jozef Kolesár-Košice
10.Ján Droppa-Prešov

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 2.Marek Mojdis-Giraltovce
 3.Ivan Hežely-Michalovce
 4.Pavel Fejt-Martin
 5.Štefan Šlosár-Plaveč
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 7.Ján Makovník st.-Ružomberok
 8.Ján Piecka-Ružomberok
 9.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
10.Miroslav Hájiček-Prievidza

 1.Ivan Hežely-Michalovce
 2.Marek Mojdis-Giraltovce
 3.Štefan Schrötter-Košice
 4.Ján Turek st.-Poprad
 5.Miroslav Hájiček-Prievidza
 6.Jozef Mokrý-Prievidza
 7.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 8.Ján Piecka-Ružomberok
 9.Ľudovít Petrák-Zvolen
10.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany

kombinovaná súťaž

1.Ľudovít Fekete;  2.Ján Makovník;  3.Stanislav Zábojník;  4.Stanislav Šoltis;  5.Miroslav Ploščica;
6.Štefan Schrötter;  7.Ján Sopóci;  8.Jozef Vaško;  9.Igor Platzner; 10.Ľuboslava Koštialová

III.ročník - 31.8.1986
Image

celkový víťaz - RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA - Stará Ľubovňa

krúžok GORALI

turnaj podporili ZK ROH SLOVENKA Banská Bystrica, LIŠIAK a HRON

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Ľudovít Fekete-Žilina
 2.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 3.Milan Chudý-Prievidza
 4.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 5.Stanislav Šoltis-Prešov
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 7.Jozef Kolesár-Košice
 8.Emil Trochan-Bratislava
 9.Jozef Kontuľ-Bratislava
10.Pavol Husár-Prešov

 1.Stanislav Strmeň-Bratislava
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Vladimír Konečný-Svinná
 4.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 5.Ivan Filadelfi-Prievidza
 6.Pavol Husár-Prešov
 7.Jozef Kolesár-Košice
 8.Stanislav Šoltis-Prešov
 9.Igor Platzner-Žilina
10-11.Dušan Karkuš-Praha
10-11.Ľudovít Kordisch-Bratislava

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Miroslav Hájiček-Prievidza
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Gabriela Vráblová-Martin
 4.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 5.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 6.Jozef Trochan-Prešov
 7.Dušan Šulík-Ružomberok
 8.Marek Mojdis-Giraltovce
 9.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
10.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany

 1.Marcel Pecha-Trnava
 2.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 3.Gabriela Vráblová-Martin
 4.Jozef Trochan-Prešov
 5.Štefan Schrötter-Košice
 6.Dušan Šulík-Ružomberok
 7.Marek Mojdis-Giraltovce
 8.Miroslav Nárožný-Kremnica
 9.Miroslav Hájiček-Prievidza
10.Ján Makovník-Ružomberok

kombinovaná súťaž

1.Stanislav Šoltis; 2-5.Ivan Filadelfi; Miroslav Hájiček; Miroslav Ploščica; Miroslav Šuňavec;
6-8.Ľudovít Fekete; Milan Chudý; Jozef Kontuľ; 9-10.Stanislav Baňas; Jozef Kolesár

IV.ročník - 30.8.1987

celkový víťaz - PhDr. EMIL TROCHAN - Bratislava - krúžok DUNAJCI

turnaj podporili ZK ROH podniku SLOVENKA Banská Bystrica, LIŠIAK a HRON

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Jozef Bubnár-Vranov n/Top.
 4.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 5.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 6.Stanislav Šoltis-Prešov
 7.Jozef Kolesár-Košice
 8.Igor Platzner-Žilina
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Milan Chudý-Prievidza

 1.Stanislav Strmeň-Bratislava
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Ivan Rias-Košice
 4.Marcel Pecha-Trnava
 5.Ivan Filadelfi-Prievidza
 6.Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
 7.Igor Platzner-Žilina
 8.Jozef Bubnár-Vranov n/Top.
 9.Ján Makovník st.-Ružomberok
10.Stanislav Šoltis-Prešov

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Peter Samec-Žilina
 2.Marián Ďurech-Martin
 3.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 4.Jozef Trochan-Bratislava
 5.Miroslav Hájiček-Prievidza
 6.Dušan Šulík-Ružomberok
 7.Ján Sopóci-Žilina
 8.Ivan Hežely-Michalovce
 9.Štefan Schrötter-Košice
10.Štefan Tatarko-Poprad

 1.Ivan Hežely-Michalovce
 2.Peter Samec-Žilina
 3.Miroslav Nárožný-Kremnica
 4.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 6.Marián Ďurech-Martin
 7.Miroslav Hájiček-Prievidza
 8.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 9.Ján Turek st.-Poprad
10.Jozef Trochan-Bratislava

kombinovaná súťaž

1.Emil Trochan; 2.Igor Platzner; 3.Miroslav Ploščica; 4.Miroslav Šuňavec; 5.Stanislav Šoltis;
 6.Jozef Bubnár; 7.Peter Samec; 8.Jozef Kolesár; 9.Ivan Filadelfi; 10.Ivan Hežely

V.ročník - 4.9.1988

celkový víťaz - RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA - Košice

krúžok GORALI

turnaj podporili ZK ROH SLOVENKA Banská Bystrica, LIŠIAK a HRON

Image
krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Gabriela Vráblová-Martin
 2.Ján Droppa-Prešov
 3.Jozef Kontuľ-Bratislava
 4.Milan Chudý-Prievidza
 5.Jozef Sadloň-Bratislava
 6.Miroslav Ploščica-Košice
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Stanislav Šoltis-Prešov
 9.Dušan Vojník-Prešov
10.Ján Makovník ml.-Ružomberok

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Marcel Pecha-Trnava
 4.Stanislav Strmeň-Bratislava
 5.Ivan Rias-Košice
 6.Stanislav Šoltis-Prešov
 7.Pavol Tibenský-Majcichov
 8.Rudolf Čačko-Košice
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Štefan Tatarko-Poprad
 2.Miroslav Hájiček-Prievidza
 3.Peter Samec-Žilina
 4.Miroslav Nárožný-Kremnica
 5.Terézia Schenková-Martin
 6.Štefan Šlosár-Plaveč
 7.Dušan Šulík-Ružomberok
 8.Ján Sopóci-Žilina
 9.Marián Ďurech-Martin
10.Irenej Hornák-Bratislava

 1.Štefan Šlosár-Plaveč
 2.Ján Sopóci-Žilina
 3.Irenej Hornák-Bratislava
 4.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 5.Marián Ďurech-Martin
 6.Dušan Šulík-Ružomberok
 7.Peter Samec-Žilina
 8.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 9.Jozef Holeček-Poprad
10.Gabriela Vráblová-Martin

kombinovaná súťaž

1.Ján Sopóci; 2.Marcel Pecha; 3.Igor Platzner; 4.Ladislav Žitňák; 5.Peter Samec;
 6.Ján Droppa; 7.Jozef Kontuľ; 8.Stanislav Šoltis; 9.Milan Velísek; 10.Dušan Vojník

VI.ročník - 3.9.1989

celkový víťaz - MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Majcichov - krúžok DUMÁTORI

turnaj podporili ZK ROH podniku SLOVENKA Banská Bystrica, LIŠIAK a HRON

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Pavol Tibenský-Majcichov
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Stanislav Šoltis-Prešov
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 6.Ján Droppa-Prešov
 7.Jozef Sadloň-Bratislava
 8.Marcel Pecha-Trnava
 9.Dušan Vojník-Prešov
10.Gabriela Vráblová-Martin

 1.Jozef Sadloň-Bratislava
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Rudolf Čačko-Košice
 6.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 7.Marcel Pecha-Trnava
 8.Stanislav Šoltis-Prešov
 9.Igor Platzner-Žilina
10.Marián Fila-Piešťany

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Peter Samec-Žilina
 2.Marek Mojdis-Giraltovce
 3.Miroslav Hájiček-Prievidza
 4.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 5.Ján Sopóci-Žilina
 6.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 7.Milan Tomáš-Poprad
 8.Terézia Schenková-Martin
 9.Rudolf Čačko-Košice
10.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa

 1.Gabriela Vráblová-Martin
 2.Irenej Hornák-Bratislava
 3.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 4.Ján Turek st.-Poprad
 5.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 8.Stanislav Baňas-Bardejov
 9.Tarasovič
10.Peter Samec-Žilina

kombinovaná súťaž

1.Pavol Tibenský; 2.Milan Chudý; 3.Marcel Pecha; 4.Gabriela Vráblová; 5.Ľudovít Kordisch;
 6.Ján Droppa; 7.Ján Makovníkml., 8-10.Stanislav Šoltis; Marek Mojdis; Peter Sloboda

VII.ročník - 26.8.1990
Image

celkový víťaz - RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA - Košice

krúžok GORALI

turnaj podporili ZK ROH SLOVENKA Banská Bystrica, LIŠIAK a HRON

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Pavol Tibenský-Majcichov
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Gabriela Vráblová-Martin
 5.Štefan Tatarko-Poprad
 6.Dušan Vojník-Prešov
 7.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 8.Jozef Kontuľ-Bratislava
 9.Pavol Husár-Prešov
10.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Juraj Bubnáš-Prievidza
 3.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 4.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 5.Pavol Tibenský-Majcichov
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Stanislav Strmeň-Bratislava
 8.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 9.Pavol Husár-Prešov
10.Ján Makovník ml.-Ružomberok

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 2.Alica Molčanová-Košice
 3.Jozef Kubove-Košice
 4.Juraj Bubnáš-Prievidza
 5.Jozef Trochan-Bratislava
 6.Jozef Holeček-Poprad
 7.Ján Turek st.-Poprad
 8.Terézia Schenková-Martin
 9.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
10.Irenej Hornák-Bratislava

 1.Gabriela Vráblová-Martin
 2.Irenej Hornák-Bratislava
 3.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 4.Jozef Holeček-Poprad
 5.Jozef Trochan-Bratislava
 6.Ján Turek st.-Poprad
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 8.Andrej Štoffa-Hliník n/Hr.
 9.Štefan Tatarko-Poprad
10.Michal Hronec-Žiar n/Hr.

kombinovaná súťaž

1.Milan Chudý; 2.Pavol Tibenský; 3.Dušan Vojník; 4.Peter Sloboda; 5.Miroslav Ploščica;
 6.Gabriela Vráblová; 7.Ladislav Žitňák; 8-9.Ľudovít Kordisch; Štefan Tatarko; 10.Ján Makovník

VIII.ročník - 1.9.1991

celkový víťaz - JOZEF VAŠKO - Nové Mesto nad Váhom

krúžok PODJAVORINCI

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN a HRON

Image
krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 3.Pavol Tibenský-Majcichov
 4.Igor Platzner-Žilina
 5.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Jozef Kontuľ-Bratislava
 8.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 9.Ján Makovník ml.-Ružomberok
10.Emil Trochan-Bratislava

 1.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Ivan Rias-Košice
 5.Pavol Tibenský-Majcichov
 6.Ján Droppa-Prešov
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10.Milan Chudý-Prievidza

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Anton Zaťko-Brezno
 2.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 3.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 4.Jozef Trochan-Bratislava
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Terézia Schenková-Martin
 7.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 8.Sergej Valovič-Stará Ľubovňa
 9.Andrej Huťka-Prešov
10.Ján Turek st.-Poprad

 1.Jozef Holeček-Poprad
 2.Ján Turek st.-Poprad
 3.Irenej Hornák-Bratislava
 4.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 5.Jozef Trochan-Bratislava
 6.Anton Zaťko-Brezno
 7.Andrej Štoffa-Hliník n/Hr.
 8.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 9.Ján Turek ml.-Poprad
10.Andrej Huťka-Prešov

kombinovaná súťaž

1.Pavol Tibenský; 2.Jozef Kontuľ; 3.Emil Trochan; 4.Jozef Vaško; 5.Ján Turek st.;
 6.Ján Droppa; 7.Igor Platzner; 8.Milan Chudý; 9.Ján Makovník; 10. ---

IX.ročník - 30.8.1992

celkový víťaz - MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Brezová pod Bradlom - krúžok CHROBÁCI 

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN a HRON

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa
 5.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Peter Sloboda-St.Lubovňa
 8.Ivan Filadelfi-Prievidza
 9. ---
10. ---

 1.Ivan Rias-Košice
 2.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 3.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 4.Ivan Filadelfi-Prievidza
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10. ---

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Anton Zaťko-Brezno
 2.D.Konečná-Banská Bystrica
 3.Jozef Trochan-Bratislava
 4.Terézia Schenková-Martin
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 6.Michalík
 7.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 8. ---
 9. ---
10. ---

 1.Hana Svojsíková-Banská Bystrica
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 3.Jozef Trochan-Bratislava
 4.Anton Zaťko-Brezno
 5.D.Konečná-Banská Bystrica
 6.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 7. ---
 8. ---
 9. ---
10. ---

kombinovaná súťaž

1.Ladislav Žitňák; 2.Ján Makovník; 3.Pavol Tibenský; 4.Miroslav Hájiček; 5.Ivan Rias;
 6.Jozef Vaško; 7.Anton Zaťko; 8.Emil Trochan; 9.Jozef Trochan; 10.Peter Sloboda

X.ročník - 5.9.1993
Image

celkový víťaz

MUDr. PAVOL TIBENSKÝ

Brezová pod Bradlom - krúžok CHROBÁCI

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN a HRON

Image
krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 3.Miroslav Hájiček-Prievidza
 4.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 5.Dušan Vojník-Prešov
 6.Jozef Kontuľ-Bratislava
 7.Karel Henc-Brno
 8.Pavol Husár-Prešov
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Štefan Tatarko-Poprad

 1.Juraj Bubnáš-Prievidza
 2.Ivan Filadelfi-Prievidza
 3.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 4.Miroslav Hájiček-Prievidza
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 6.Karel Henc-Brno
 7.Štefan Tatarko-Poprad
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
10.Ivan Rias-Košice

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 2.Ján Turek ml.-Poprad
 3.Terézia Schenková-Martin
 4.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 5.Pavol Gašparín-Veľký Krtíš
 6.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 7.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 8.Ján Csetneky-Komárno
 9.Anton Zaťko-Brezno
10.Irenej Hornák-Bratislava

 1.Irenej Hornák-Bratislava
 2.Anton Zaťko-Brezno
 3.Ján Turek ml.-Poprad
 4.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 5.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 6.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 7.Terézia Schenková-Martin
 8.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 9. ---
10. ---

kombinovaná súťaž

1.Pavol Tibenský; 2.Miroslav Hájiček; 3.Ján Turek ml.; 4.Ladislav Žitňák; 5.Rudolf Čačko;
 6. ---;  7. ---; 8. ---; 9. ---; 10. ---

XI.ročník - 11.9.1994

celkový víťaz - RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA - Košice - krúžok GORALI

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN a HRON

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Miroslav Ploščica-Košice 5
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Br. 6
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok 9
 4.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 18
 5.Štefan Tatarko-Poprad 30
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa 37
 7.Ivan Filadelfi-Prievidza
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10. ---

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Br. 15
 2.Ivan Rias-Košice 14
 3.Miroslav Ploščica-Košice 11
 4.Štefan Tatarko-Poprad 10
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok 9
 6.Juraj Bubnáš-Prievidza 9
 7.Ivan Filadelfi-Prievidza
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
10.Emil Trochan-Bratislava

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Dušan Šmikniar-Vyhne 4
 2.Juraj Bubnáš-Prievidza 9
 3.Terézia Schenková-Martin 9
 4.Ján Csetneky-Komárno 14
 5.Ivan Šuňavec-Ružomberok 15
 6.Ladislav Hriň-Prievidza 16
 7.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 8.Pavol Gašparín-Veľký Krtíš
 9.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.

 1.Ladislav Hriň-Prievidza 11
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 10
 3.Dušan Šmikniar-Vyhne 8
 4.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 6
 5.Ivan Šuňavec-Ružomberok 5
 6.Terézia Schenková-Martin 3
 7.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
 8. ---
 9. ---
10. ---

kombinovaná súťaž

1.Miroslav Ploščica 0; 2.Miroslav Šuňavec 0; 3.Ladislav Žitňák 0; 4.Pavol Tibenský 0; 5.Ján Makovník 5;
 6.Stanislav Plachý 6; 7. ---; 8. ---; 9. ---; 10. ---

XII.ročník - 9.9.1995

celkový víťaz - MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Brezová pod Bradlom - krúžok CHROBÁCI

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN a HRON

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Štefan Tatarko-Poprad
 5.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 8.Ivan Filadelfi-Prievidza
 9.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 3.Štefan Tatarko-Poprad
 4.Ivan Filadelfi-Prievidza
 5.Ivan Rias-Košice
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 9.Ján Makovník ml.-Ružomberok
10.Miroslav Hájiček-Prievidza

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Terézia Schenková-Martin
 2.Ján Turek ml.-Poprad
 3.Dušan Šmikniar-Vyhne
 4.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 5.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 6.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 7.Ján Csetneky-Komárno
 8.Stanislav Blecha-Bratislava
 9.Rudolf Čačko-Košice
10.Ján Olexa-Košice

 1.Ladislav Hriň-Prievidza
 2.Rudolf Čačko-Košice
 3.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 4.Ján Olexa-Košice
 5.Dušan Šmikniar-Vyhne
 6.Ján Turek ml.-Poprad
 7.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 8.Terézia Schenková-Martin
 9.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
10.Viliam Plachý-Zemianske Kostoľany

kombinovaná súťaž

1.Jozef Kováčik; 2.Dušan Šmikniar; 3.Pavol Tibenský; 4.Štefan Tatarko; 5.Miroslav Ploščica;
 6.Ján Makovník; 7.Ladislav Žitňák; 8.Ivan Filadelfi; 9.Ivan Rias; 10.Stanislav Blecha

XIII.ročník - 8.9.1996

celkový víťaz - MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Brezová pod Bradlom - krúžok CHROBÁCI

turnaj podporili RELAX a Vydavateľstvo TRIAN

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Br. 3
 2.Miroslav Ploščica-Košice 10
 3.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 83
 4.Ján Makovník ml.-Ružomberok 99
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa 141
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 163
 7.Štefan Tatarko-Poprad 181
 8.Ivan Filadelfi-Prievidza 197
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa 228
10.Miroslav Hájiček-Prievidza 233

 1.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V. 16
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Br. 16
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok 15
 4.Miroslav Ploščica-Košice 15
 5.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 14
 6.Ivan Rias-Košice 14
 7.Emil Trochan-Bratislava 13
 8.Štefan Tatarko-Poprad 13
 9.Ivan Filadelfi-Prievidza 13
10.Ladislav Žitňák-Šaľa 11

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Anton Zaťko-Brezno 0
 2.Terézia Schenková-Martin 2
 3.Dušan Šmikniar-Vyhne 3
 4.Ivan Šuňavec-Ružomberok 3
 5.Ján Turek ml.-Poprad 4
 6.Ján Csetneky-Komárno 4
 7.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 4
 8.Rudolf Čačko-Košice 5
 9.Ivan Šarkan-Martin 6
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 8

 1.Ján Turek ml.-Poprad 19
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 17
 3.Dušan Šmikniar-Vyhne 16
 4.Ladislav Hriň-Prievidza 14
 5.Ján Olexa-Košice 13
 6.Ivan Šuňavec-Ružomberok 12
 7.Rudolf Čačko-Košice 11
 8.Anton Zaťko-Brezno 11
 9.Marián Ďurech-Martin 9
10.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany 9

kombinovaná súťaž

1.Ivan Filadelfi; 2.Miroslav Ploščica; 3.Pavol Tibenský; 4.Dušan Šmikniar; 5.Štefan Tatarko;
 6.Ján Makovník ml.; 7.Ladislav Žitňák; 8.Ivan Šuňavec; 9.Jozef Kováčik; 10.Ján Turek ml.

XIV.ročník - 7.9.1997

celkový víťaz - JÁN MAKOVNÍK ml. - Ružomberok - krúžok RUŽA

turnaj podporili RELAX a Vydavateľstvo TRIAN

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Emil Trochan-Bratislava
 5.Štefan Tatarko-Poprad
 6.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 7.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.

 1.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Ivan Rias-Košice
 4.Miroslav Ploščica-Košice
 5.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 6.Štefan Tatarko-Poprad
 7.Ivan Filadelfi-Prievidza
 8.Emil Trochan-Bratislava
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Dušan Šmikniar-Vyhne
 2.Ján Csetneky-Komárno
 3.Ladislav Hriň-Prievidza
 4.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Rudolf Čačko-Košice
 7.Ivan Šarkan-Martin
 8.Milan Tomáš-Poprad
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
10.Ján Balala-Martin

 1.Ladislav Hriň-Prievidza
 2.Ján Turek ml.-Poprad
 3.Milan Tomáš-Poprad
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne
 5.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
 6.Rudolf Čačko-Košice
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 8.Terézia Schenková-Martin
 9.Ján Olexa-Košice
10.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany

kombinovaná súťaž

1.Miroslav Šuňavec; 2.Pavol Tibenský; 3.Miroslav Ploščica; 4.Ladislav Žitňák; 5.Ján Makovník; ml.
 6.Jozef Vaško; 7.Emil Trochan; 8.Dušan Šmikniar; 9. ---; 10. ---

XV.ročník - 6.9.1998

víťaz turnaja

Miroslav Ploščica (vpravo)

prijíma gratuláciu

od zástupcu redakcie

časopisu RELAX

Milana Chudého

Image

celkový víťaz

RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA

Stará Ľubovňa - krúžok GORALI

turnaj podporili RELAX,
Vydavateľstvo TRIAN a HRON

Image
krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Štefan Tatarko-Poprad 0
 2.Miroslav Ploščica-Košice 4
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok 25
 4.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 63
 5.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 65
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa 104
 7.Ivan Šuňavec-Ružomberok 160
 8.Dušan Vojník-Prešov 166
 9.Emil Trochan-Bratislava
10.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.

 1.Miroslav Ploščica-Košice 19
 2.Ivan Rias-Košice 16
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok 16
 4.Štefan Tatarko-Poprad 14
 5.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 12
 6.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 10
 7.Ivan Šuňavec-Ružomberok 10
 8.Emil Trochan-Bratislava 10
 9.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
10.Ladislav Žitňák-Šaľa

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Ján Turek ml.-Poprad 4
 2.Rudolf Čačko-Košice 5
 3.Roman Strcula-Martin 6
 4.Terézia Schenková-Martin 8
 5.Jozef Kubove-Košice 12
 6.Anton Zaťko-Brezno 13
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 16
 8.Ivan Šarkan-Martin
 9.Ján Farkaš-Martin
10. ---

 1.Ján Turek ml.-Poprad 15
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 15
 3.Marián Ďurech-Martin 13
 4.Rudolf Čačko-Košice 12
 5.Roman Strcula-Martin 11
 6.Anton Zaťko-Brezno 10
 7.Terézia Schenková-Martin 7
 8.Jozef Kubove-Košice
 9.Ján Farkaš-Martin
10. ---

kombinovaná súťaž

1.Ján Psotný; 2.Emil Trochan; 3.Miroslav Ploščica; 4.Jozef Dóša; 5.Jozef Vaško;
 6.Ivan Rias; 7.Ladislav Žitňák; 8.Ivan Šuňavec; 9. ---; 10. ---

XVI.ročník -  5.9.1999

celkový víťaz - JÁN MAKOVNÍK ml. - Ružomberok - krúžok RUŽA

turnaj podporili RELAX a Vydavateľstvo TRIAN

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 0
 2.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa 1
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza 3
 4.Ján Makovník ml.-Ružomberok 5
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa 5
 6.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 7
 7.Emil Trochan-Bratislava 8
 8.Štefan Tatarko-Poprad 8
 9.Ján Turek ml.-Poprad 25
10.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V. 47

 1.Ján Makovník ml.-Ružomberok 18
 2.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V. 17
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza 17
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa 16
 5.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 15
 6.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa 15
 7.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 15
 8.Emil Trochan-Bratislava 15
 9.Štefan Tatarko-Poprad 14
10.Ivan Rias-Košice 13

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Ján Rybka-Poprad 0
 2.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 1
 3.Ján Balala-Martin 1
 4.Jozef Kubove-Košice 1
 5.Roman Strcula-Martin 2
 6.Ivan Šarkan-Martin 3
 7.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 3
 8.Ladislav Hriň-Prievidza 4
 9.Zoltán Végh-Martin 4
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 6

 1.Ladislav Hriň-Prievidza 19
 2.Roman Strcula-Martin 16
 3.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa 15
 4.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 15
 5.Rudolf Čačko-Košice 14
 6.Dušan Škrovina-Martin 12
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 11
 8.Ján Rybka-Poprad 11
 9.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 9
10.Jozef Manca-Trnava 9

kombinovaná súťaž

1.Jozef Vaško 0;  2.Emil Trochan 0;  3.Ján Makovník ml. 0,  4.Ivan Filadelfi 0;  5.Roman Strcula 0;
 6.Ján Psotný 0;  7.Jozef Kováčik 1;  8.Ján Turek ml. 4;  9.Miroslav Šuňavec 5;  10.Peter Sloboda 5

XVII.ročník - 3.9.2000

celkový víťaz

JÁN MAKOVNÍK ml.

Ružomberok

krúžok RUŽA

turnaj podporili RELAX a
Vydavateľstvo TRIAN

Image
Image

vydavateľ časopisu RELAX

Dušan Čupka

pri odovzdávaní hlavnej trofeje

s magickým číslom 2000

víťazovi turnaja

Jánovi Makovníkovi,

ktorý tento turnaj vyhral už

po tretíkrát, čím sa jasne zapísal

do historických tabuliek

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Ján Makovník ml.-Ružomberok 3
 2.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 2
 3.Emil Trochan-Bratislava 3
 4.Miroslav Hájiček-Prievidza 7
 5.Ján Turek ml.-Poprad 8
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa 8
 7.Ivan Šuňavec-Ružomberok 36
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 39
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa 93
10.Ivan Filadelfi-Prievidza 94

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza 17
 2.Ladislav Žitňák-Šaľa 14
 3.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 13
 4.Miroslav Hájiček-Prievidza 13
 5.Ján Turek ml.-Poprad 12
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok 12
 7.Emil Trochan-Bratislava 10
 8.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 10
 9.Ivan Rias-Košice 10
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 8

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Ivan Šarkan-Martin 0
 2.Dušan Škrovina-Martin 0
 3.Jozef Manca-Trnava 1
 4.Terézia Schenková-Martin 1
 5.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 2
 6.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa 4
 7.Rudolf Čačko-Košice 6
 8.Roman Strcula-Martin 7
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 8
10.Ján Farkaš-Martin 8

 1.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa 19
 2.Roman Strcula-Martin 18
 3.Ladislav Hriň-Prievidza 17
 4.Ján Olexa-Košice 11
 5.Jozef Manca-Trnava 10
 6.Rudolf Čačko-Košice 10
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 9
 8.Dušan Škrovina-Martin 8
 9.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 8
10.Terézia Schenková-Martin 7

kombinovaná súťaž

1.Ján Makovník ml. 0;  2.Miroslav Šuňavec 0;  3.Radoslav Žačok 0;  4.Peter Sloboda 0;  5.Emil Trochan 1;
 6.Ivan Filadelfi 5;  7.Dušan Škrovina 5;  8. ---;  9. ---;  10. ---

XVIII.ročník - 2.9.2001 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX

celkový víťaz - LADISLAV ŽITŇÁK - Šaľa - krúžok DUNAJCI

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Štefan Tatarko-Poprad 2
 2.Ján Droppa-Prešov 2
 3.Emil Trochan-Bratislava 3
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa 4
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok 5
 6.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa 5
 7.Dušan Vojník-Prešov 5
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza 6
 9.Ivan Filadelfi-Prievidza 6
10.Ján Turek ml.-Poprad 7

 1.Ján Droppa-Prešov 18
 2.Ivan Filadelfi-Prievidza 17
 3.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa 16
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa 16
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok 16
 6.Ivan Rias-Košice 16
 7.Emil Trochan-Bratislava 16
 8.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa 15
 9.Miroslav Hájiček-Prievidza 13
10.Štefan Tatarko-Poprad 12

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Ján Rybka-Poprad 0
 2.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 0
 3.Pavel Košč-Radvaň 0
 4.Rudolf Čačko-Košice 1
 5.Jozef Manca-Trnava 2
 6.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 2
 7.Ladislav Hriň-Prievidza 2
 8.Jozef Kubove-Košice 2
 9.Roman Strcula-Martin 3
10.Ján Farkaš-Martin 3

 1.Roman Strcula-Martin 19
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 18
 3.Ján Rybka-Poprad 17
 4.Rudolf Čačko-Košice 16
 5.Anton Zaťko-Brezno 13
 6.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 12
 7.Ladislav Hriň-Prievidza 12
 8.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 11
 9.Dušan Škrovina-Martin 11
10.Jozef Manca-Trnava 10

kombinovaná súťaž

1.Ján Rybka 0;  2.Dušan Vojník 0;  3.Štefan Tatarko 0;  4.Miroslav Hájiček 0;  5.Ladislav Žitňák 0;
 6.Ivan Filadelfi 0;  7.Roman Strcula 1;  8.Ján Makovník ml. 5;  9.Miroslav Šuňavec 5;  10.Ivan Rias 5

XIX.ročník - 8.9.2002 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX

Ladislavovi

Žitňákovi

(vľavo)

sa podarilo

obhájiť titul

z vlaňajška

a ako tretí

v histórii

získal celkové

víťazstvo

dvakrát

po sebe

Image

celkový víťaz

LADISLAV

ŽITŇÁK

Šaľa

krúžok DUNAJCI

turnaj podporili
RELAX a
Vydavateľstvo TRIAN

Image
E.Trochan celkové víťazstvo z roku 1987
síce nezopakoval, ale aj teraz patril
k vážnym súperom, za ním sa snaží
odhaliť tajničku P.Sloboda
Image
mladší z dvojice Vychovalých už prekonal svojho
otca a meria si sily už so skúsenými,
uprostred jeho súper M.Hájiček
krížovky kategória Ahádanky kategória A
Image

 1.Ivan Noskaj-Šaľa
 2.Štefan Tatarko-Poprad
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Ján Turek ml.-Poprad
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa
 6.Ivan Filadelfi-Prievidza
 7.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 9.Pavol Vychovalý ml.-Podolínec
10.Roman Strcula-Martin

Image

 1.Ján Turek ml.-Poprad
 2.Ladislav Žitňák-Šaľa
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Štefan Tatarko-Poprad
 5.Roman Strcula-Martin
 6.Ivan Rias-Košice
 7.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 9.Ivan Noskaj-Šaľa
10.Emil Trochan-Bratislava

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Ján Rybka-Poprad
 2.Ladislav Hriň-Prievidza
 3.Peter Paďour-Žilina
 4.Marián Ďurech-Martin
 5.Jozef Kubove-Košice
 6.Terézia Schenková-Martin
 7.Ivan Šarkan-Martin
 8.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 9.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
10.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany

 1.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 3.Peter Paďour-Žilina
 4.Marián Ďurech-Martin
 5.Ladislav Hriň-Prievidza
 6.Anton Zaťko-Brezno
 7.Ján Rybka-Poprad
 8.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 9.Ivan Šarkan-Martin
10.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany

kombinovaná súťaž

1.Ladislav Žitňák;  2.Peter Paďour;  3.Ivan Noskaj;  4.Ján Turek ml.;  5.Jozef Vaško;
 6.Štefan Tatarko;  7.Peter Sloboda;  8.Emil Trochan;  9.Miroslav Hájiček;  10.Ivan Filadelfi

XX.ročník - 7.9.2003 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX

Pre niekoho je 20 rokov málo, pre iného veľa. Niekto sa na svoju životnú púť ešte len pripravuje, iný je už ženatý či vydatá a má už aj svoje potomstvo. Turnaj krúžku HRON o putovný pohár časopisu RELAX aj tento rok načrel do svojho priehrštia a rozdiely veku či životných skúseností tu nebolo vôbec cítiť. O čelné miesta dobre bojovali mladí i tí skôr narodení, medzi tými "slabšími" rovnako chybovali jedni i druhí.

V samotnej súťaži to bolo veľmi zaujímavé. Na riešenie boli pripravené tri krížovky a tri súbory po 7 hádaniek pripomínajúcich ročník turnaja. Zaujímavým úkazom celej súťaže bola veľká vyrovnanosť. V ťažšej skupine pre pokročilých to bolo najmä v kategórii hádanky, kde v poradí prvá i druhá trojica vylúštila zhodne po 16 resp. 14 hádaniek, slabšia skupina menej skúsených mala neobvykle vyrovnanú situáciu v riešení krížoviek, kde o poradí rozhodovala jediná chybička. Medzi hádankármi preto musel rozhodovať rozboj, poradie krížovkárov záležalo od rýchlosti, akou sa riešiteľom darilo správne lúštiť.

Image
pevný stisk víťazovi od Dušana Čupku
ukončil stretnutie priateľov krížoviek
a hádaniek v Banskej Bystrici

celkový víťaz - JOZEF VAŠKO - Nové Mesto nad Váhom - krúžok PODJAVORINCI

turnaj podporili RELAX,  Vydavateľstvo TRIAN a časť nákladov bola hradená aj z 2% ktoré ste poskytli SZHaK

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Miroslav Hájiček-Prievidza 6
 2.Ján Turek ml.-Poprad 8
 3.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 10
 4.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 11
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa 23
 6.Ivan Šuňavec-Ružomberok 34
 7.Štefan Tatarko-Poprad 47
 8.Roman Strcula-Martin 126
 9.Ján Babinský-Hontianske Tesáre 153
10.Stanislav Strmeň-Bratislava

 1.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 16
 2.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 16
 3.Štefan Tatarko-Poprad 16
 4.Ján Turek ml.-Poprad 14
 5.Roman Strcula-Martin 14
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza 14
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa 13
 8.Stanislav Strmeň-Bratislava 13
 9.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 11
10.Ivan Šuňavec-Ružomberok 10

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Jozef Manca-Trnava 2
 2.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 4
 3.Jozef Páleník-Svinná 4
 4.Ivan Šarkan-Martin 4
 5.Anton Zaťko-Brezno 5
 6.Ladislav Hriň-Prievidza 5
 7.Ján Farkaš-Martin 6
 8.Terézia Schenková-Martin 7
 9.Ján Rybka-Poprad 8
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 1

 1.Ladislav Hriň-Prievidza 15
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 13
 3.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 12
 4.Anton Zaťko-Brezno 12
 5.Jozef Páleník-Svinná 11
 6.Ján Rybka-Poprad 9
 7.Jozef Manca-Trnava 9
 8.Ján Farkaš-Martin 7
 9.Terézia Schenková-Martin 6
10.Ivan Šarkan-Martin 5

kombinovaná súťaž

1.Miroslav Šuňavec 0;  2.Jozef Vaško 0;  3.Ján Turek ml. 0;  4.Miroslav Hájiček 0;  5.Ladislav Žitňák 1;
 6.Ján Rybka 1;  7.Ján Psotný 5;  8.Jozef Manca 5;  9.Ladislav Hriň 9; 10.Roman Strcula 7

XXI.ročník - 5.9.2004  - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX

celkový víťaz

MUDr. PAVOL TIBENSKÝ

Brezová pod Bradlom

krúžok CHROBÁCI

turnaj podporili RELAX,
Vydavateľstvo TRIAN,
TELEplus krížovky
a SZHaK

ImageImage
Image

VENI - VIDI - VICI

Image

Aj takto by sa dal opísať tohtoročný turnaj. O tom, že sa Pavol Tibenský zdrží v Bystrici po sobotňajších majstrovstvách aj na druhý deň, pôvodne vôbec neuvažoval. A urobil dobre. Nielenže bol čas na priateľskú debatu, ale vďaka jeho vyrovnanosti vo všetkých troch kategóriách, ktorých súčet poradí určuje celkového víťaza, sa musela prepisovať aj história. Týmto víťazstvom sa totiž opäť dotiahol na Miroslav Ploščicu, keď obaja získali banskobystrické vavríny už 6 krát.

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Ján Turek ml.-Poprad
 2.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 3.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 4.Štefan Tatarko-Poprad
 5.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 6.Ivan Noskaj-Šaľa
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 9.Miroslav Hájiček-Prievidza
10.Ján Babinský-Hontianske Tesáre

 1.Ivan Noskaj-Šaľa
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 3.Ivan Rias-Košice
 4.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 5.Štefan Tatarko-Poprad
 6.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
 9.Marcel Pecha-Trnava
10.Miroslav Hájiček-Prievidza

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Ladislav Hriň-Prievidza
 2.Marián Ďurech-Martin
 3.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne
 5.Terézia Schenková-Martin
 6.Rudolf Čačko-Košice
 7.Ján Farkaš-Martin
 8.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 9.Anton Zaťko-Brezno
10.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany

 1.Ladislav Hriň-Prievidza
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 3.Dušan Šmikniar-Vyhne
 4.Marián Ďurech-Martin
 5.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
 6.Rudolf Čačko-Košice
 7.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica
 8.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 9.Ján Farkaš-Martin
10.Anton Zaťko-Brezno

kombinovaná súťaž

1.Ivan Noskaj;  2.Pavol Tibenský;  3.Ján Turek ml.;  4.Ivan Šuňavec;  5.Ladislav Žitňák;
 6.Dušan Šmikniar;  7.Jozef Vaško;  8.Štefan Tatarko;  9.Drahomír Lacko; 10.Miroslav Šuňavec

XXII.ročník - 4.9.2005 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX

Asi to chcel osud, ale šťastná sedmička sa tentokrát P.Tibenskému vyhla. V ceste za siedmym celkovým víťazstvom ho "predbehol" Jozef Vaško, ktorý sa počtom víťazstiev dotiahol na J.Makovníka (spolu 3), čím sa pre neho stáva Banská Bystrica úspešným miestom. Nebola to však jediná zaujímavosť. Málokedy sa totiž stáva, že medzi bratmi Šuňavcami víťazí mladší Ivan, dnes to však v krížovkách platilo stopercentne. Nezaostáva ani druhá bratská dvojica Gašpárovcov, ktorí si to síce v ťažšej kategórii ešte netrúfnu, ale napriek tomu, že sa pohybujú v kolotoči týchto súťaží ani nie rok, už siahajú na medailové pozície. Vynikajúce výsledky v kategórii menej pokročilých sú pravidelne spojené so ženským menom učiteľky Milky Rigdovej. Zostáva len veriť, že onedlho presedlá medzi "profesionálov" a že sa konečne dočkáme celkového víťaza aj v "nežnom" prevedení.

celkový víťaz - JOZEF VAŠKO

Nové Mesto nad Váhom

krúžok PODJAVORINCI

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN,
TELEplus krížovky a časť nákladov bola
hradená aj z 2%, ktoré ste poskytli SZHaK

ImageImage
krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 2.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 3.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 4.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 5.Ivan Noskaj-Šaľa
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Ján Turek ml.-Poprad
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Ivan Filadelfi-Prievidza
10.Ivan Rias-Košice

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Ivan Noskaj-Šaľa
 3.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 4.Ivan Rias-Košice
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
 9.Jozef Sadloň-Bratislava
10.Miroslav Hájiček-Prievidza

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Jozef Kubove-Košice
 2.Emília Rigdová st.-Poprad
 3.Dušan Škrovina-Martin
 4.Dušan Fízel-Sučany
 5.Ivan Šarkan-Martin
 6.Viliam Plachý-Zemianske Kostoľany
 7.František Cvengroš-Spišská Nová Ves
 8.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica
 9.Ján Farkaš-Martin
10.Štefan Gašpár-Púchov

 1.Emília Rigdová st.-Poprad
 2.Peter Gašpár-Púchov
 3.Štefan Gašpár-Púchov
 4.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 5.Ján Olexa-Košice
 6.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany
 7.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica
 8.Dušan Škrovina-Martin
 9.Rudolf Čačko-Košice
10.Dušan Fízel-Sučany

kombinovaná súťaž

1.Jozef Vaško;  2.Pavol Tibenský;  3.Emília Rigdová st.;  4.Ivan Noskaj;  5.Ján Psotný;
 6.Ivan Rias;  7.Ján Turek ml.;  8.František Cvengroš;  9.Ladislav Žitňák; 10.Ivan Filadelfi

XXIII.ročník - 3.9.2006 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX

Banská Bystrica privítala v nedeľu priateľov krížoviek a hádaniek z takmer všetkých kútov Slovenska. Prišli profíci, ale i amatéri, skúsení i začiatočníci. Každý si mohol vybrať obtiažnosť podľa svojich schopností čomu zodpovedali aj pripravené úlohy. V „ťažšej“ kategórii sa krížovky lúštili bez oddeľovacích čiarok a znakov, hádanky zas nemali vyčíslenie. Menej skúsení riešitelia sa najprv potrápili s obrovskou švédskou krížovkou formátu A3.

Turnaj v Banskej Bystrici tradične otvára kombinovanú súťaž – malá krížovka so zabudovanou hádankou. Bola taká ľahká, že veľká väčšina ju vylúštila bez chyby a tak o poradí rozhodovalo to, kto túto úlohu skôr odovzdal. Potom sa už rozohral lúštiteľský súboj o posty najlepších. Až do konca to bolo v oboch kategóriách veľmi vyrovnané. Občas sa ktosi kdesi „upísal“ a chybička bola na svete, ale keďže nik nemal stopercentne zastrúhanú ceruzku, musel často rozhodovať faktor času. Obdobne to bolo v hádankárskej oblasti. Celkovým víťazom sa úplne zaslúžene stal Miroslav Ploščica z Košíc, ktorý vyhral všetky tri lúštiteľské oblasti, čo sa doteraz v 24-ročnej histórii turnaja nikomu nepodarilo. Klobúk dolu.

celkový víťaz

RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA

Košice

krúžok GORALI

turnaj podporili RELAX,
Vydavateľstvo TRIAN,
TELEplus krížovky
a časť nákladov bola
hradená aj z 2%, ktoré
ste poskytli SZHaK

Image
Image
Image
v plnom nasadení
vľavo Fr.Cvengroš, vpredu D.Škrovina, vpravo R.Čačko
krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ján Turek ml.-Poprad
 3.Ivan Noskaj-Šaľa
 4.Štefan Tatarko-Poprad
 5.Miroslav Hájiček-Bratislava
 6.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Pavol Husár-Prešov
 9.Ivan Šuňavec-Ružomberok
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.

 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ivan Noskaj-Šaľa
 3.Miroslav Hájiček-Bratislava
 4.Štefan Tatarko-Poprad
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Ivan Rias-Košice
 7.Roman Strcula-Martin
 8.Pavol Husár-Prešov
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Jozef Páleník-Svinná
 2.Anton Hnáth-Moravany
 3.František Cvengroš-Spišská Nová Ves
 4.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica
 5.Štefan Gašpár-Púchov
 6.Dušan Škrovina-Martin
 7.Rudolf Čačko-Košice
 8.Ján Rybka-Poprad
 9.Peter Gašpár-Púchov
10.Terézia Schenková-Martin

 1.Štefan Gašpár-Púchov
 2.Ján Rybka-Poprad
 3.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 4.Milan Tomáš-Bratislava
 5.Dušan Škrovina-Martin
 6.Anton Zaťko-Brezno
 7.Peter Gašpár-Púchov
 8.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica
 9.Jozef Páleník-Svinná
10.Jozef Prekop-Trenčín

kombinovaná súťaž

1.Miroslav Ploščica;  2.Miroslav Hájiček;  3.Milan Kandrik;  4.Pavol Husár;  5.Ján Turek ml.;
6.Miroslav Šuňavec;  7.Jozef Vaško;   8.Ivan Noskaj;  9.František Cvengroš; 10.Ivan Šuňavec

Image
niekde pomáhali aj talizmany - Elena Škulová
vzadu J.Babinský a I.Noskaj, vpravo V.Plachý
Image
súťažilo sa bez rozdielu veku - Matúš Demiger
XXIV.ročník - 9.9.2007- Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX

Krížovky a hádanky sa v Banskej Bystrici už poriadne udomácnili. Kto by na nultom „pokusnom“ ročníku v roku 1983 povedal, že sa turnaju bude dariť takmer štvrťstoročie. Prešli roky a turnaj je stále živý a stále zaujímavý. Aj tento rok mal svoje zvláštnosti. Už pri pohľade na mená účastníkov by sa len ťažko dal tipovať celkový víťaz, pretože kandidátov bolo neobvykle viac. Košičan Miroslav Ploščica doterajší šesťnásobný víťaz, Jozef Vaško z Nového Mesta nad Váhom ktorý si pohár víťaza odniesol už tri krát, ďalší dvojnásobný víťaz Ladislav Žitňák zo Šale, ale aj nový talent z Chminian Lucián Gonda, prípadne Emília Rigdová z Popradu, ktorá v poslednom období vie veľmi dobre zamiešať poradím.

Na súťažnom poli veru nikto nikomu nedaroval nič. Snažili sa ale aj tí, ktorí nepatrili medzi úplnych favoritov a tak čo i len malé zaváhanie, malá chybička či upísanie sa v písmenku rozhodovala o páde či vzostupe. Lúštenie bolo veľmi vyrovnané a platilo to v oboch kategóriách i v oboch lúštiteľských skupinách. Riešitelia si totiž mohli vybrať či si trúfnu na vyšší a náročnejší stupeň medzi pokročilými, alebo si zmerajú svoje sily so skupinou menej skúsených. V mnohých prípadoch pri rovnosti počtu chýb pri krížovkách, či počtu vyriešených hádaniek rozhodoval čas, za ktorý sa tento výsledok podarilo dosiahnuť. Napriek snahám desiatok súťažiacich sa po siedmykrát stal celkovým víťazom Miroslav Ploščica, ktorý sa tak stal najúspešnejším riešiteľom banskobystrického turnaja. Členovia krúžku Hron už tradične pripravili nielen skvelú súťaž, ale aj zaujímavé ceny a tak domov odchádzali spokojní nielen tí najlepší, ale aj tí o niečo menej úspešnejší.

Image

celkový víťaz

RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA - Košice

krúžok GORALI

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN, TELEplus krížovky
a časť nákladov bola  hradená aj z 2%, ktoré ste poskytli SZHaK

Image
krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 0
 2.Miroslav Ploščica-Košice 1
 3.Ladislav Žitňák-Šaľa 2
 4.Ivan Šuňavec-Ružomberok 2
 5.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 2
 6.Pavol Husár-Prešov 2
 7.Ján Turek ml.-Poprad 3
 8.Emília Rigdová st.-Poprad 3
 9.Lucián Gonda-Chmiňany 3
10.Dušan Vojník-Prešov 5

 1.Ján Turek ml.-Poprad 20
 2.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 20
 3.Lucián Gonda-Chmiňany 19
 4.Miroslav Ploščica-Košice 18
 5.Igor Platzner-Žilina 18
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto 18
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa 18
 8.Štefan Tatarko-Poprad 17
 9.Pavol Husár-Prešov 17
10.Emília Rigdová st.-Poprad 17

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Elena Škulová-Zlaté Moravce 0
 2.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 0
 3.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 1
 4.Dušan Škrovina-Martin 1
 5.Jozef Kubove-Košice 1
 6.Ján Farkaš-Martin 1
 7.Matúš Demiger-Zlaté Moravce 2
 8.Jozef Páleník-Svinná 3
 9.Marián Ďurech-Martin 3
10.Ján Rybka-Poprad 4

 1.Ján Olexa-Košice 17
 2.Jozef Páleník-Svinná 17
 3.Anton Hnáth-Moravany 16
 4.Dušan Škrovina-Martin 16
 5.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 16
 6.Pavol Bruňanský-Vinné 15
 7.Ján Rybka-Poprad 15
 8.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 14
 9.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 13
10.Marián Ďurech-Martin 13

kombinovaná súťaž

1.Ján Turek ml. 15;  2.Pavol Husár 27;  3.Igor Platzner 31;  4-5. Ján Babinský 39;  4-5. Miroslav Ploščica 39;
 6.Emília Rigdová st. 43;  7.Lucián Gonda 44;  8.Milan Kandrik 51;  9.Ivan Šuňavec 55;  10.František Cvengroš 65

[ NA ZAČIATOK STRÁNKY ]
XXV.ročník - 31.8.2008 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX

Image
Milan Kandrik bol skutočne rád,
že mu to konečne vyšlo
Image
pohľad pre bohov?
D.Čupka a E.Škulová

Jubileum. Kto by to bol povedal pred tými dávnymi časmi, že takéto niečo vydrží toľké roky v záujme ľudí. Lúštenie je v drvivej väčšine vnímané len ako prostriedok oddychu a nie namáhania si mozgových závitov pod stresom času a súperov. RELAX však tento relax, dokázal udržať na úrovni, kde poctivá práca prináša svoje ovocie. Nebola to honosná oslava, skôr tichý hold ľuďom, ktorí roky pomáhali a pomáhajú, aby turnaj žil a napredoval.

Image
Maestro Rias prezývaný Hviezdoslav
ocenil šéfovi RELAXu dobré hádanky

Za tie roky sa tu vystriedali desiatky víťazov a stovky trochu menej úspešných. Ani tento nebol výnimkou, pretože obaja krížovkárski víťazi si prvenstvo v Banskej Bystrici doposiaľ nevychutnali. Tento rok bol zaujímavý aj tým, že obidve kategórie súťažiacich mali jednu úplne vyrovnanú časť. Menej skúsení (B) mali tesné výsledky v krížovkách, väčšine pokročilých sa naopak darilo vylúštiť takmer ten istý počet hádaniek. Zvláštnosťou tohoto ročníka však bolo aj to, že sa do prvej desiatky nedostali mnohí prevažne úspešní riešitelia. V krížovkách práve tu v B.Bystrici viacnásobný celkový víťaz J.Vaško, vždy na popredných miestach v Béčku sa pohybujúci D.Škrovina. Hádanky len z diaľky pozorovali J.Vaško, J.Turek (pred Bystricou tretí v Grand Prix).Majstrovské schopnosti potvrdil v hádankách staronový majster Slovenska I.Rias, krížovky úplne sadli L.Žitňákovi. Tomu sa tento rok zatiaľ príliš nedarilo, až v Banskej Bystrici otvoril trinástu komnatu. O svoje pozície sa pobila aj nastupujúca mlaď. Najviac sa presadzuje Števo Gašpár, ktorý vzostup potvrdil aj tu v Bystrici. Najsledovanejšími však nesporne boli zástupkyne nežného pohlavia, ktoré dobre zamiešali

Image
celkový víťaz L.Žitňák
si prvenstvo zopakoval po 6 rokoch

niekedy len čisto mužským zoskupením a o tom, že sa bolo na čo dívať, potvrdil aj samotný šéf časopisu RELAX Dušan Čupka. Celkovým víťazom sa stal Laco Žiňák, ktorý si po prvenstve v kombinovanej súťaži i v krížovkách titul jasne zaslúžil.

celkový víťaz - LADISLAV ŽITŇÁK - Šaľa - krúžok DUNAJCI

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN,  TELEplus krížovky
a časť nákladov bola  hradená aj z 2% ktoré ste poskytli SZHaK

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Ladislav Žitňák-Šaľa 0
 2.Dušan Šmikniar-Vyhne 2
 3.Ján Turek ml.-Poprad 3
 4.Miroslav Ploščica-Košice 20
 5.Štefan Tatarko-Poprad 21
 6.Pavol Husár-Prešov 25
 7.Miroslav Hájiček-Bratislava 29
 8.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 34
 9.Ivan Šuňavec-Ružomberok 67
10.Peter Paďour-Žilina 74
11.Jozef Vaško-Nové Mesto 75
12.Igor Platzner-Žilina 83
13.Ján Babinský-Hontianske Tesáre 111
14.Dušan Vojník-Prešov 138
15.Ivan Rias-Košice 186

 1.Ivan Rias-Košice 25
 2.Miroslav Hájiček-Bratislava 22
 3.Peter Paďour-Žilina 20
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa 19
 5.Štefan Tatarko-Poprad 19
 6.Igor Platzner-Žilina 18
 7.Dušan Šmikniar-Vyhne 18
 8.Pavol Husár-Prešov 15
 9.Anton Hnáth-Moravany 15
10.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 15
11.Ivan Šuňavec-Ružomberok 14
12.Stanislav Strmeň-Bratislava 14
13.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 13
 -- Ján Babinský-Hontianske Tesáre 13
15.Jozef Vaško-Nové Mesto 12

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 0
 2.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 1
 3.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V. 1
 4.Elena Škulová-Zlaté Moravce 2
 5.Ivan Šarkan-Martin 3
 6.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 3
 7.Anton Hnáth-Moravany 3
 8.Terézia Schenková-Martin 3
 9.Rudolf Čačko-Košice 3
10.Marián Ďurech-Martin 3
11.Juraj Struňák-Michalovce 3
12.Štefan Gašpár-Púchov 4
13.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 4
14.Ján Farkaš-Martin 4
15.Dušan Škrovina-Martin 5

 1.Juraj Struňák-Michalovce 23
 2.Štefan Gašpár-Púchov 20
 3.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 19
 4.Peter Gašpár-Púchov 18
 5.Dušan Škrovina-Martin 17
 6.Ján Rybka-Poprad 17
 7.Rudolf Čačko-Košice 16
 8.Anton Zaťko-Brezno 14
 9.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 14
10.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V. 14
11.Ján Rybnikář-Lubina 14
12.Marián Ďurech-Martin 13
13.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany 12
14.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 11
15.Ján Farkaš-Martin 8

kombinovaná súťaž
1.Ladislav Žitňák; 2.Štefan Gašpár; 3.Ján Turek ml.; 4.Milan Kandrik; 5. Miroslav Ploščica; 6.Dušan Vojník; 7.Štefan Tatarko;
8.Jozef Vaško; 9.Peter Gašpár; 10.František Cvengroš všetci bez chyby, o poradí rozhodla rýchlosť lúštenia
[ NA ZAČIATOK STRÁNKY ]
XXVI.ročník - 30.8.2009 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX

Nedeľné stretnutie na sklonku prázdnin malo prívlastok povstalecké, pretože sa uskutočnilo len deň po 65. výročí Slovenského národného povstania. Redakcia časopisu RELAX a priatelia z krúžku HRON sa chceli pochváliť, čo za ten rok pre riešiteľov vymysleli. Lúštenie bolo naozaj príjemné a pohodové. Napriek tomu, že išlo o víťazstvá, ceny a body do Grand prix, úlohy boli nastavené tak, aby si každý naozaj dobre zalúštil a aby naozaj platilo, že dnes to bolo o relaxe. Organizátori tradične pripravili 2 kategórie: pre pokročilých a menej skúsených, pričom na začiatku nesmela chýbať spoločná KOS-ka (kombinovaná súťaž krížovky s hádankou). Nové súťažné priestory v jedálni právnickej fakulty UMB boli trochu stiesnené a so slabým osvetlením, úlohy však vyvážili tieto chybičky krásy. V samotnej súťaži bolo prekvapením, že víťaz krížovkárskej časti o prvenstvo asi nestál. Miro sa totiž na obidve krížovky, ktoré boli úplne bez chyby zabudol podpísať a tak bolo s milým úsmevom potrebné pátrať, kto je tým šťastlivcom. Pátrajúc v tabuľkách sme navyše zistili, že to bol Mirov prvý krížovkársky veniec v A kategórii a preto bolo toto víťazstvo o to príjemnejšie. Ešte väčšie prekvapenie nastalo po vyhodnotení v kategórii B. Jej víťazom sa stal totiž riešiteľ, ktorý sa zatiaľ pohyboval v spodných častiach výsledkovej listiny. Dnes však Janko napodobil Miroslava a s prehľadom matadora vylúštil krížovky bezchybne tiež. Darilo sa mu však aj v hádankách a ak tieto výsledky potvrdí aj na ďalšom turnaji, budeme môcť jednoznačne povedať, že takýto vzostup sme tu nemali už niekoľko rokov. Celkovým víťazom sa v súčte poradia zo všetkých troch lúštiteľských oblastí stal s jasným náskokom najvzdialenejší Východniar.

celkový víťaz - LUCIÁN GONDA - Kristy - krúžok TORYSEK

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN a TELEplus krížovky

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 0
 2.Pavol Husár-Prešov 2
 3.Jozef Vaško-Nové Mesto 3
 4.Emília Rigdová st.-Poprad 4
 5.Lucián Gonda-Kristy 4
 6.Štefan Tatarko-Poprad 4
 7.Peter Paďour-Žilina 4
 8.Ivan Šuňavec-Ružomberok 4
 9.Igor Platzner-Žilina 5
10.Ladislav Žitňák-Šaľa 6
11.Ján Turek ml.-Poprad 8
12.Roman Strcula-Martin 11
13.Dušan Vojník-Prešov 57
14.Miroslav Hájiček-Bratislava 68
15.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 69
16.Ivan Rias-Košice 76
17.Ján Babinský-Hontianske Tesáre 90
18.Ján Psotný-Nové Mesto 127

 1.Ivan Rias-Košice 19
 2.Lucián Gonda-Kristy 14
 3.Ján Psotný-Nové Mesto 12
 4.Pavol Husár-Prešov 12
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa 12
 6.Emília Rigdová st.-Poprad 11
 7.Roman Strcula-Martin 11
 8.Peter Paďour-Žilina 11
 9.Ján Turek ml.-Poprad 11
10.Štefan Tatarko-Poprad 11
11.Miroslav Hájiček-Bratislava 9
12.Jozef Vaško-Nové Mesto 9
13.Anton Hnáth-Moravany 8
 -- Igor Platzner-Žilina 8
 -- Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 8
16.Ján Babinský-Hontianske Tesáre 7
17.Dušan Vojník-Prešov 6
-- Ivan Šuňavec-Ružomberok 6
19.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 4

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Ján Rybnikář-Lubina 0
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 1
 3.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 1
 4.Dušan Škrovina-Martin 2
 5.Marián Ďurech-Martin 2
 6.Peter Gašpár-Púchov 3
 7.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 3
 8.Bartolomej Bombár-Košice 3
 9.Rudolf Čačko-Košice 3
10.Matúš Demiger-Zlaté Moravce 4
11.Anton Hajovský-Svit 4
12.Ján Farkaš-Martin 4
13.Jozef Páleník-Svinná 6
14.Jaromír Slíž-Beladice 6
15.Ján Rybka-Poprad 7
16.Anton Hnáth-Moravany 7
17.Anton Zaťko-Brezno 8
18.Jozef Kubove-Košice 9
19.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany 15
20.M.Justová-Banská Bystrica 101

 1.Peter Gašpár-Púchov 16
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 10
 3.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 10
 4.Ján Rybnikář-Lubina 10
 5.Rudolf Čačko-Košice 10
 6.Dušan Škrovina-Martin 9
 7.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany 9
 8.Jozef Páleník-Svinná 9
 9.Anton Zaťko-Brezno 8
10.Bartolomej Bombár-Košice 8
11.Ján Rybka-Poprad 8
12.Marián Ďurech-Martin 7
13.Jozef Kubove-Košice 6
14.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 5
15.Ján Farkaš-Martin 2
-- Matúš Demiger-Zlaté Moravce 2
-- Anton Hajovský-Svit 2
18.Jaromír Slíž-Beladice 0

kombinovaná súťaž - krížovka s hádankou
1.Lucián Gonda 0; 2.Štefan Tatarko 0; 3.Emília Rigdová st. 2; 4.Ladislav Žitňák 5; 5.Dušan Vojník 5;
6.Miroslav Šuňavec 5; 7.Ján Turek 5; 8.Jozef Vaško 5; 9.Igor Platzner 5; 10.Pavol Husár 5
[ NA ZAČIATOK STRÁNKY ]
XXVII.ročník - 5.9.2010 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX
Image
Image

Tohtoročné lúštiteľské stretnutie sa po prvýkrát uskutočnilo v priestoroch Združenej strednej školy (Pod Bánošom) a tá akoby dala podnet na širší záujem riešiteľov. Milá bola najmä účasť priateľa Jirku Sýkoru z Moravy, ktorý neváhal cestovať takú diaľku len preto, aby si opäť zalúštil v slovenčine. Súťažné práce z autorskej dielne redakcie a členov krúžku Hron riešilo riešilo v dvoch kategóriách viac ako 40 súťažiacich. Ich náročnosť a čas určený na ich riešenie bol nastavený takmer optimálne. Aj keď sa domáci nevyhli určitým chybičkám krásy (popis druhej krížovky pre A kategóriu a nesústredenosť pri výmene riešiteľských listov v hádankách), bol to vcelku vydarený turnaj. Jediný, komu sa podarilo obhájiť vlaňajšiu pozíciu bol Peter Gašpár, ktorý si tak o rok bude musieť už v hádankách zasadnúť po vzore svojho brata do silnejšej skupiny. To isté však o rok bude musieť absolvovať ale aj E.Škulová, ktorá triumfovala v "B" krížovkách po 3 rokoch. Najzaujímavejší bol však súboj o celkového víťaza. Po KOS-ke to mal dobre rozbehnuté tradičný účastník turnaja pod Urpínom Janko Babinský. Krížovky mu však v porovnaní s ostatnými nešli podľa jeho predstáv a tak stratil šancu na celkové prvenstvo. O ňom mohol už naozaj len snívať víťaz krížoviek L.Gonda, pretože neúspech v KOS-ke sa už nedal dobehnúť. Na krížovkách nečakane stratila aj Milka Rigdová a tak sa do čela prepracoval víťaz z roku 2008 Laci Žitňák, ktorý si to už v hádankách nenechal ujsť a tak postupne prepracúva k najúspešnejším riešiteľom v Banskej Bystrici, pretože ten tohtoročný triumf má poradie číslo štyri.

celkový víťaz

LADISLAV ŽITŇÁK - Šaľa - krúžok DUNAJCI

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN,

TELEplus krížovky a SZHaK

Image

Image
ImageImage
krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Lucián Gonda-Kristy 5
 2.Ladislav Žitňák-Šaľa 11
 3.Ján Turek ml.-Poprad 12
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne 13
 5.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 24
 6.Štefan Gašpár-Púchov 27
 7.Igor Platzner-Žilina 28
 8.Štefan Tatarko-Poprad 29
 9.Pavol Husár-Prešov 44
-- Ivan Filadelfi-Prievidza 44
11.Dušan Vojník-Prešov 46
12.Ivan Šuňavec-Ružomberok 51
13.Emília Rigdová st.-Poprad 59
14.Ivan Rias-Košice 71
15.Ján Babinský-Hontianske Tesáre 84
16.Jiří Sýkora-Vsetín 99
17.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 120
18.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 198
19.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 222

 1.Ladislav Žitňák-Šaľa 17
 2.Ivan Filadelfi-Prievidza 15
 3.Ivan Rias-Košice 14
 4.Ján Turek ml.-Poprad 13
 5.Lucián Gonda-Kristy 13
 6.Dušan Šmikniar-Vyhne 12
 7.Štefan Tatarko-Poprad 12
 8.Pavol Husár-Prešov 11
 9.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 11
10.Igor Platzner-Žilina 10
11.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 8
 -- Emília Rigdová st.-Poprad 8
 -- Štefan Gašpár-Púchov 8
14.Dušan Vojník-Prešov 7
 -- Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 7
 -- Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 7
17.Ján Babinský-Hontianske Tesáre 6
 -- Ivan Šuňavec-Ružomberok 6
19.Ivan Baroš-Banská Bystrica 4

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Elena Škulová-Zlaté Moravce 0
 2.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 1
 3.Ján Farkaš-Martin 1
 4.Ivan Pastucha-Ružomberok 2
 5.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V. 2
 6.Rudolf Čačko-Košice 3
 7.Matúš Demiger-Zlaté Moravce 4
 8.Peter Gašpár-Púchov 5
 9.Ivan Šarkan-Martin 5
10.Dušan Škrovina-Martin 5
11.Ján Rybnikář-Lubina 5
12.Jozef Pavlík-Chmeľov 5
13.Marián Ďurech-Martin 5
14.Daniela Demigerová-Zlaté Moravce 6
15.Juraj Struňák-Michalovce 6
16.Anton Zaťko-Brezno 6
17.Anton Hnáth-Moravany 7
18.Jozef Páleník-Svinná 8
19.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 9
20.Pavol Bruňanský-Vinné 12

 1.Peter Gašpár-Púchov 16
 2.Jiří Sýkora-Vsetín 14
 3.Ivan Pastucha-Ružomberok 13
 4.Anton Hnáth-Moravany 10
 5.Jozef Páleník-Svinná 9
 6.Elena Škulová-Zlaté Moravce 9
 7.Ján Rybnikář-Lubina 8
 8.Rudolf Čačko-Košice 8
 9.Juraj Struňák-Michalovce 7
10.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 7
11.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 6
12.Dušan Škrovina-Martin 6
13.Pavol Bruňanský-Vinné 6
14.Bartolomej Bombár-Košice 5
-- Anton Zaťko-Brezno 5
16.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V. 4
17.Ján Farkaš-Martin 3
-- Matúš Demiger-Zlaté Moravce 3
-- Anton Hajovský-Svit 3
20.Ivan Šarkan-Martin 2

kombinovaná súťaž - krížovka s hádankou
1.Ján Babinský 0; 2.Emília Rigdová st. 0; 3.Štefan Tatarko 0; 4.František Cvengroš 0; 5.Igor Platzner 0;
6.Ján Psotný 0; 7.Ivan Filadelfi 2; 8.Ladislav Žitňák 2; 9.Ján Turek 2; 10.Štefan Gašpár 2
[ NA ZAČIATOK STRÁNKY ]
XXVIII.ročník - 4.9.2011 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX
Image


Prvý septembrový víkend sa na Slovensku zabudlo leto. Nezabudli sa ale priaznivci krížoviek a hádaniek stretnúť na 28. ročníku Bystrických turnajov. V príjemných priestoroch ZŠ na Sitnianskej ulici aj vďaka sympatickej riaditeľke školy RNDr. Dany Edlingerovej sa v sobotu a nedeľu 3. a 4. septembra zišiel výkvet slovenskej riešiteľskej pospolitosti. Punc výnimočnosti podujatiu dodalo aj konanie Snemu Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov. Sobotný program patril súťaži MYŠ MAŠ, určenej hlavne pre logikov, pokusu o slovenský rekord v najrýchlejšom lúštení švédskej krížovky a majstrovstvám Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek.

Image
vydavateľ RELAXu
Dušan Čupka

Nedeľa sa niesla už v réžii redakcie časopisu RELAX a krúžku Hron. Na turnaji si už mohli prísť  „na svoje“ aj menej skúsení adepti lúštenia, pretože takéto turnaje sú vždy rozdelené na dve kategórie. Túto príležitosť pre začiatočníkov využila dokonca aj mladá Martina Donauerová až z Bratislavy, ktorej sa turnaji podľa jej slov veľmi páčilo a aj keď nepatrila medzi úplne najlepších, dodalo jej to motiváciu prísť znovu. Jej krížovkárska premiéra navyše dopadla veľmi dobre, pretože v B kategórii dokázala poraziť aj niekoľko dlhoročných riešiteľov a skončila tesne pod hranicou top desiatky. ImageVýznamný zlom v lúštiteľskej kariére zažil však aj Anton Hajovský, ktorý po prvýkrát dosiahol na nejakom turnaji krížovkárske víťazstvo. To dôležité sa však dialo v hlavnej kategórii. Už kombinovaná súťaž krížovky s hádankou (KOS) naštartovala zaujímavý súboj o celkové prvenstvo. V nej sa najlepšie a najrýchlejšie darilo dvom učiteľom Milke Rigdovej a Luciánovi Gondovi, pričom zaujímavosťou bolo, že v prvej 5-ke boli až štyria Východniari. V nasledujúcich krížovkách sa trochu nečakane podaril husársky kúsok Ivanovi Šuňavcovi, keď dokázal poraziť všetkých favoritov a zaznamenal tak svoje prvé historické víťazstvo v hlavnej kategórii. Celkové poradie však pri súčte poradia za KOS a krížovky bolo vyrovnané a tak sa čaklo ako dopadnú hádanky. V nich si po roku 2002 a 2007 zopakoval bystrické víťazstvo aktuálny slovenský majster krížoviek Ján Turek, ktorému nedokázal sekundovať ani aktuálny líder celoročnej súťaže Grand prix Ivan Rias ani čerstvý majster Slovenska Ladislav Žitňák. Konečné hodnotenie však dopadlo inak. Vyrovnanosťou vo všetkých troch riešiteľských oblastiach sa však najmenším súčtom poradí celkovým víťazom stal úplne niekto iný. Hoci nevyhral ani jednu kategóriu, za necelé štyri hodiny sústredeného výkonu si po ročnej pauze putovný pohár na východ odniesol Lucián Gonda z malej dedinky Kristy neďaleko ukrajinských hraníc. Jemu a víťazom jednotlivých súťaží gratulujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

celkový víťaz - LUCIÁN GONDA - Kristy - krúžok ŠÍRAVAN

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN a TELEplus krížovky

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Ivan Šuňavec-Ružomberok 1
 2.Lucián Gonda-Kristy 2
 3.Ján Droppa-Prešov 3
 4.Miroslav Hájiček-Bratislava 3
 5.Emília Rigdová st.-Poprad 4
 6.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 4
 7.Ján Turek ml.-Poprad 5
 8.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 6
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa 8
10.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 8
11.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 13
12.Ivan Rias-Košice 15
13.Ján Babinský-Hontianske Tesáre 24

 1.Ján Turek ml.-Poprad 21
 2.Ivan Rias-Košice 20
 3.Ladislav Žitňák-Šaľa 17
 4.Lucián Gonda-Kristy 14
 5.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 14
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 13
 7.Ján Babinský-Hontianske Tesáre 12
 8.Ján Droppa-Prešov 11
 9.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 11
10.Miroslav Hájiček-Bratislava 10
11.Emília Rigdová st.-Poprad 9
12.Ivan Šuňavec-Ružomberok 8
13.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 8

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Anton Hajovský-Svit 0
 2.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 0
 3.Jozef Pavlík-Chmeľov 1
 4.Ivan Šarkan-Martin 1
 5.Anton Hnáth-Moravany 2
 6.Marián Ďurech-Martin 2
 7.Jiří Sýkora-Vsetín 2
 8.Jozef Páleník-Svinná 3
 9.Juraj Struňák-Michalovce 3
10.Ján Farkaš-Martin 3
11.Martina Donauerová-Bratislava 4
12.Ivan Baroš-Banská Bystrica 6
13.Pavol Bruňanský-Vinné 7
14.Bartolomej Bombár-Košice 8
15.Rudolf Čačko-Košice 8
16.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 11
17.Anton Zaťko-Brezno 13
18.Blanka Bieleková-Žilina 41
19.Jaromír Slíž-Beladice 58

 1.Anton Hnáth-Moravany 19
 2.Jozef Páleník-Svinná 15
 3.Jiří Sýkora-Vsetín 14
 4.Marián Ďurech-Martin 14
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 13
 6.Juraj Struňák-Michalovce 13
 7.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 13
 8.Jozef Pavlík-Chmeľov 13
 9.Rudolf Čačko-Košice 11
10.Bartolomej Bombár-Košice 11
11.Pavol Bruňanský-Vinné 11
12.Ján Farkaš-Martin 8
13.Anton Hajovský-Svit 6
14.Anton Zaťko-Brezno 5
15.Jaromír Slíž-Beladice 2

Image
kombinovaná súťaž - krížovka s hádankou
1.Emília Rigdová st. 0; 2.Lucián Gonda 0; 3.Ladislav Žitňák 0; 4.Ján Droppa 0; 5.Ján Turek 0;
6.Miroslav Hájiček 0; 7.Ján Psotný 0; 8.Ivan Baroš 0; 9.Drahomír Lacko 1; 10.Ivan Rias 5
[ NA ZAČIATOK STRÁNKY ]
XXIX.ročník - 2.9.2012 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX
Image
Dušan Vojník - víťaz krížoviek
v súťažnom napätí pri hádankách
Image
Peter Gašpár - víťaz krížoviek
v slabšej skupine riešiteľov
Image
Ivan Pastucha - mierne prekvapenie
v B skupine hádankárov

ImageZopakovať celkové prvenstvo hneď po roku na tom istom turnaji nebýva jednoduchou záležitosťou. V Banskej Bystrici sa to zatiaľ v takmer 30-ročnej histórii podarilo len štyrom riešiteľom (P.Tibenský, J.Makovník ml., L. Žitňák a M.Ploščica). Ale len dodnes. Tým piatym je talentovaný Lucián Gonda, ktorý síce ako vlani nesiahol na prvenstvo ani v krížovkách ani v hádankách, všestrannosť jeho lúštiteľských schopností ale dosiahla v celkovom súčte najlepší výsledok. Práve krížovky v hlavnej kategórii boli veľmi vyrovnané a čo len jedna chybička úplne menila poradie v takmer celom štartovnom poli. V slabšej kategórii boli už rozostupy výraznejšie, lebo požadovaný štandard si dokázali udržať len traja riešitelia. Ale začnime po poriadku. Všetko v Bystrici odštartovala tradičná KOS-ka - kombinovaná súťaž, kde sa rieši malá krížovka, ktorej tajničky sú súčasťou hádanky, ktorá je častokrát nejakou fintou (väčšinou obrazcom) previazaná s krížovkou. Už tu sa prejavili schopnosti neskoršieho víťaza. V samotných krížovkách to už tak jednoznačné nebolo, pretože hoci L.Gonda obidve krížovky odovzdával medzi prvými, takticky sa s časom a najmä kontrolou riešenia vedel lepšie vysporiadať Prešovčan D.Vojník, ktorý si tak na tomto turnaji pripísal vôbec prvé krížovkárske prvenstvo. Len jedna chybička v krížovke odsunula na celkové druhé turnajové miesto Popradčana J.Tureka. ImageTen totiž v súčte poradí za krížovky a hádanky získal rovnakú hodnotu 6, ale pri pravidle lepšieho výsledku za krížovky musel "uhnúť" práve L.Gondovi. Keby sa Jankovi z chybných políčok v krížovkách podarilo trafiť ešte jedno správne, celkové prvenstvo by pripadlo práve jemu. V hádankách totiž nedokázal zopakovať vlaňajší výsledok, pretože I.Rias dnes medzi prešmyčkami exceloval. Akoby si chcel vynahradiť sobotňajší výpadok, kde skončil na majstrovstvách až tretí (práve za J.Turekom) a dokázať, že včera len nemal svoj deň. V hádankárskej kategórii menej skúsených sa čoraz viac začína presadzovať I.Pastucha z Ružomberka, ktorého väčšina vníma skôr ako riešiteľa logických úloh. Ivan ale práve v hádankách využíva svoje skúsenosti z hry scrabble, ktorú hrá už nejaký ten rok a tak sa zdá, že na Liptove vyrastá nový hádankársky talent, ktorý to môže dotiahnuť ešte ďaleko.

celkový víťaz - LUCIÁN GONDA - Kristy - krúžok ŠÍRAVAN

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN a SZHAK
Image

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Dušan Vojník-Prešov 1
 2.Lucián Gonda-Kristy 2
 3.Ján Droppa-Prešov 2
 4.Ján Turek ml.-Poprad 3
 5.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 3
 6.Igor Platzner-Žilina 3
 7.Jiří Sýkora-Vsetín 3
 8.Štefan Tatarko-Poprad 4
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa 6
10.Ivan Rias-Košice 9
11.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 48
12.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 122

 1.Ivan Rias-Košice 17
 2.Ján Turek ml.-Poprad 13
 3.Štefan Tatarko-Poprad 12
 4.Lucián Gonda-Kristy 10
 5.Ján Droppa-Prešov 10
 6.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 9
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa 8
 8.Igor Platzner-Žilina 8
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 7
10.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 7
11.Dušan Vojník-Prešov 6
12.Peter Gašpár-Púchov 6

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Peter Gašpár-Púchov 2
 2.František Cvengroš-Spišská Nová Ves 3
 3.Petr Štefek-Vsetín 5
 4.Anton Hnáth-Moravany 14
 5.Ján Rybnikář-Lubina 15
 6.Jozef Páleník-Svinná 17
 7.Dušan Škrovina-Martin 17
 8.Juraj Struňák-Michalovce 20
 9.Bartolomej Bombár-Košice 26
10.Ján Farkaš-Martin 31
11.Ivan Pastucha-Ružomberok 31
12.Pavol Bruňanský-Vinné 39
13.Jozef Pavlík-Chmeľov 66
14.Ivan Šarkan-Martin 73
15.Rudolf Čačko-Košice 86
16.Anton Zaťko-Brezno 95
17.Jarmila Petríková-Prešov 97
18.Radovan Juráň-Bratřejov 112
19.Jaromír Slíž-Beladice 163

 1.Ivan Pastucha-Ružomberok 17
 2.Anton Hnáth-Moravany 16
 3.Jozef Páleník-Svinná 12
 4.Ján Rybnikář-Lubina 12
 5.Jozef Pavlík-Chmeľov 11
 6.Dušan Škrovina-Martin 10
 7.Petr Štefek-Vsetín 10
 8.Jiří Sýkora-Vsetín 10
 9.Juraj Struňák-Michalovce 10
10.Pavol Bruňanský-Vinné 9
11.Rudolf Čačko-Košice 9
12.Bartolomej Bombár-Košice 6
13.Anton Zaťko-Brezno 6
14.Ján Farkaš-Martin 4
15.Ivan Šarkan-Martin 2
16.Jaromír Slíž-Beladice 1

kombinovaná súťaž - krížovka s hádankou
1.Lucián Gonda 0; 2.Štefan Tatarko 0; 3.Ladislav Žitňák 2; 4.František Cvengroš, Igor Platzner,
Jiří Sýkora, Petr Štefek, Ján Turek všetci 5; 9.Dušan Vojník 6; 10.Milan Kandrik 6
[ NA ZAČIATOK STRÁNKY ]
XXX.ročník - 1.9.2013 - Turnaj krúžku Hron o pohár časopisu RELAX

ImageZ ďaleko.

celkový víťaz - LUCIÁN GONDA - Kristy - krúžok ŠÍRAVAN

turnaj podporili RELAX, Vydavateľstvo TRIAN a SZHAK

krížovky kategória Ahádanky kategória A

 1.Lucián Gonda-Kristy 0
 2.Emília Rigdová-Poprad 1
 3.Štefan Tatarko-Poprad 1
 4.Miroslav Hájiček-Bratislava 2
 5.Ivan Šuňavec-Ružomberok 2
 6.Pavol Husár-Prešov 2
 7.Jiří Sýkora-Vsetín 3
 8.Dušan Vojník-Prešov 3
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa 4
10.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 4
11.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 5
12.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 6
13.Ján Droppa-Prešov 6
14.Ján Turek ml.-Poprad 7
15.Miroslav Ploščica-Košice 9
16.Ivan Filadelfy-Prievidza 12
17.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 23
18.Ivan Rias-Košice 43

 1.Miroslav Ploščica-Košice  17
 2.Ivan Rias-Košice 15
 3.Lucián Gonda-Kristy 14
 4.Jiří Sýkora-Vsetín 11
 5.Ivan Filadelfy-Prievidza 10
 6.Ján Turek ml.-Poprad 10
 7.Štefan Tatarko-Poprad 9
 8.Miroslav Hájiček-Bratislava 9
 9.Emília Rigdová-Poprad 9
10.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 9
11.Ladislav Žitňák-Šaľa 7
12.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 7
13.Pavol Husár-Prešov 6
14.Ján Droppa-Prešov 6
15.Dušan Šmikniar-Vyhne 6
16.Ivan Šuňavec-Ružomberok 4
-- Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 4

krížovky kategória Bhádanky kategória B

 1.Petr Štefek-Vsetín 0
 2.Ivan Pastucha-Ružomberok 0
 3.Dušan Škrovina-Martin 1
 4.Pavol Bruňanský-Vinné 1
 5.Juraj Struňák-Michalovce 1
 6.Anton Hnáth-Moravany 1
 7.Ivan Šarkan-Martin 3
 8.Jozef Páleník-Svinná 3
 9.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 3
10.Rudolf Čačko-Košice 4
11.Ján Rybnikář-Lubina 4
12.Jaromír Slíž-Beladice 4
13.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 5
14.Ján Farkaš-Martin 6
15.Radovan Juráň-Bratřejov 8
16.Jozef Pavlík-Chmeľov 23
17.Ivona Kovářová-Valašské Meziříčí 15
18.Bartolomej Bombár-Košice 26

 1.Petr Štefek-Vsetín 14
 2.Ivona Kovářová-Valašské Meziříčí 14
 3.Anton Hnáth-Moravany 14
 4.Jozef Pavlík-Chmeľov 12
 5.Ján Rybnikář-Lubina 10
 6.Juraj Struňák-Michalovce 10
 7.Jozef Páleník-Svinná 8
 8.Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany 8
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 6
10.Ján Farkaš-Martin 5
11.Rudolf Čačko-Košice 5
12.Bartolomej Bombár-Košice 4
13.Dušan Škrovina-Martin 2

kombinovaná súťaž - krížovka s hádankou
1.Lucián Gonda 0; 2.Ladislav Žitňák 0; 3.Miroslav Ploščica 0; 4.Ján Turek 0; 5.Dušan Šmikniar 1;
6.Pavol Husár 1; 7.Štefan Tatarko 2; 8.Dušan Vojník 5
[ NA ZAČIATOK STRÁNKY ]
Last Updated ( Friday, 10 January 2014 )
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement