občianske združenie zamerané na rozvoj osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času
Svinná - Euro turnaj
Svinná - Euro, Dvadsiatkový a Matičný turnaj PDF Print E-mail
Written by Ján Farkaš   
Saturday, 11 May 2013
ImageImageTurnaj vo Svinnej je najdynamickejší turnaj súčasnosti, pretože počas tých pár ročníkov už stihol mať trojité pomenovanie, aj keď to posledné zdá sa zotrvá dlhšie. Turnaj mal hneď v prvom ročníku veľa osobitého a zvláštneho, čím sa výrazne líšil od všetkých dovtedajších (ale aj dnešných) turnajov. Tým prvým bolo viac súťažných oblastí, čo bol nápad hlavného a v podstate jediného organizátora Jozefa Páleníka. Ako tvorivý autor hádaniek sa podujal vytvoriť niečo iné a zdá sa. že sa to podarilo. Druhým prekvapením bola ojedinelá súťaž, kde sa hádanky lúštili tzv.preborovým spôsobom, ale na troch riešiteľov (bežne len jeden) - prvý riešiteľ získal 5 bodov, druhý 3 a tretí 1 bod, pričom každý bod mal hodnotu 20 Sk. Táto turnajová novinka a zároveň premiéra mala neobvyklý ohlas, Imageturnaj však kvôli rôznym dôvodom nepokračoval. Podnet na obnovu dal samotný vtedajší predseda Ján Farkaš, ktorý pri návšteve Žiackeho turnaja chcel vedieť príčinu tohoto stavu. Tú sa síce nedozvedel, ale podnietil Jožka Páleníka k tvorivej aktivite. A tak prišiel deň D a turnaj tu bol opäť. Nuž a keďže ani po 8 rokoch nikto sviniansku raritu "neobšľahol", mohli organizátori v tejto tradícii pokračovať. Turnaj v prvom ročníku niesol názov MATIČNÝ, predseda však navrhol zmenu na DVADSIATKOVÝ, čo ho vystihovalo lepšie. Od roku 2009 sa však zmenila domáca mena a toto si vynútilo aj zmenu názvu na EUROVÝ, pričom sa upravila aj základná odmena 1 €. Keďže ide len o druhý "dedinský"  turnaj na Slovensku, chcú sa všetci spolupodieľať na tom, aby mal turnaj aj ďalšie pokračovania. A zatiaľ sa im darí :-)

VIAC o SVINNEJ, kde sa dozviete aj o aktivitách J.Páleníka
súbežná detská súťaž
25.5.1999 I. Matičný turnaj - súbežná detská súťaž
07.7.2007 II. Dvadsiatkový turnaj - súbežná detská súťaž
17.5.2008 III. Dvadsiatkový turnaj - súbežná detská súťaž
16.5.2009 IV. Euro turnaj - súbežná detská súťaž
15.5.2010 V. Euro turnaj - súbežná detská súťaž
07.5.2011 VI. Euro turnaj - súbežná detská súťaž
12.5.2012 VII. Euro turnaj
 - súbežná detská súťaž
11.5.2013 VIII. Euro turnaj - súbežná detská súťaž
10.5.2014 IX. Euro turnaj - súbežná detská súťaž
Last Updated ( Monday, 03 March 2014 )
Read more...
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement