občianske združenie zamerané na rozvoj osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času
Bratislava - Turnaj Dunajcov a Danubia
Bratislava - Turnaj Dunajcov a Danubia turnaj PDF Print E-mail
Written by Ján Farkaš   
Saturday, 08 March 2014
ImageTurnaje v Bratislave majú už vyše 50 ročnú históriu. Bratislava bola v povojnovom období jednoducho centrom lúštiteľského diania a svoje robilo aj to, že do Bratislavy prichádzali študovať mnohí neskorší členovia iných krúžkov. Prvé vrcholné celoslovenské súťaže organizoval Zväz krížovkárov a hádankárov pod vedením prof. Marschalka v 50-tych rokoch 20. storočia a niektoré sa konali aj v Bratislave. Menšie turnaje organizovali viaceré vtedajšie miestne krúžky ako Kablováci, Dimitrovec, Pionier, mali však len lokálny charakter. Po vzniku nového krúžku Dunajci (1959), si členovia na každej schôdzke pripravovali vždy niečo na lúštenie, čím vytvorili základ nového podujatia. Prvý oficiálny turnaj vznikol za podpory redakcie časopisu Krížovkár a hádankár (neskorší Lišiak) už v roku 1960. Od roku 1975 dostal prívlastok Západoslovenský prebor (osobitná stránka) a bol zaradený do vtedajšej elitnej skupiny turnajov Grand prix. A tak sa v názve podujatia objavovali dva údaje - poradie ročníka Západoslovenského preboru a súčasne poradie ročníka Turnaja Dunajcov. Turnaj bol dlhé roky hojne navštevovaný a to nielen zo Slovenska, ale i z Čiech. Počet účastníkov blížiacich sa k stovke nebol žiadnou raritou. Nové komerčné možnosti po zlomovom roku 1989 začali však potierať duch entuziazmu a aj autorská rivalita a akási osobná konkurencia bola dôvodom, že zrazu nebolo toho, kto by organizačne zobral opraty do rúk a pokračoval v nastúpenej ceste. Možno tých dôvodov bolo viac, výsledkom bol však nemilý fakt, že v roku 1994 mal turnaj svoje zatiaľ posledné pokračovanie. Pokusov o jeho obnovenie bolo už niekoľko, pokiaľ však nebude záujem priamo v partii Dunajcov, budú tieto snahy asi len v oblasti sci-fi. Je to obrovská škoda, lebo turnaj vďaka kvalite a pestrému autorskému zázemiu patril k najkvalitnejším na Slovensku a ďalšie ročníky by si naozaj ešte zaslúžil.

Neuveriteľných 16 rokov trvalo, kým sa mohol v Bratislave krížovkársko-hádankársky turnaj uskutočniť znovu. Až takáto doba musela uplynúť, aby sa Bratislava mohla so slovíčkami "pohrať" znovu. Toto všetko ale už teraz neplatí, pretože I. DANUBIA TURNAJ s  nečakane početným zastúpením sa naozaj uskutočnil. Poďakovanie patrí najmä štvorici Elena Škulová, Blanka Lehotská, Stanislav Strmeň a Martin Kollár, ktorí sa každý svojou mierou pričinili o to, aby sa Bratislava konečne zbavila tohto nemilého jarma. A všetci si želajú, aby mal dlhšie trvanie, ako doterajšie bratislavské turnaje. Nuž a čuduj sa svete, zatiaľ sa darí. V roku 2014 si navyše pripomíname malé 5 ročné turnajové jubileum posilnené zaujímavou paralelou. Turnaj sa totiž po úvodných rokoch strávených na školách vracia na miesto, kde mal domovské sídlo turnaj Dunajcov. Tí sa navyše čoraz agilnejšie zapájajú aj do jeho prípravy a realizácie a tak sa napĺňa dlhoročná pravda o potrebe odovzdávania skúseností.

12.03.1960 I.Turnaj Dunajcov
26.11.1960 II.Turnaj Dunajcov

25.11.1961 III.Turnaj Dunajcov
08.12.1962 IV.Turnaj Dunajcov
16.11.1963 V.Turnaj Dunajcov
14.11.1964 VI.Turnaj Dunajcov
20.11.1965 VII.Turnaj Dunajcov

v roku 1966 sa turnaj nekonal
22.04.1967 VIII.Turnaj Dunajcov
23.11.1968 IX.Turnaj Dunajcov
15.11.1969 X.Turnaj Dunajcov
28.11.1970 XI.Turnaj Dunajcov
20.11.1971 XII.Turnaj Dunajcov
xx.xx.1972 XIII.Turnaj Dunajcov
24.11.1973 XIV.Turnaj Dunajcov
23.11.1974 XV.Turnaj Dunajcov
1975-1994 Turnaj Dunajcov
ako Západoslovenský prebor
20.11.2010 I.DANUBIA turnaj súbežné sudoku
19.11.2011 II.DANUBIA turnaj súbežné sudoku
10.11.2012 III.DANUBIA turnaj súbežné sudoku
02.03.2013 IV.DANUBIA turnaj
súbežné sudoku
08.03.2014 V.DANUBIA turnaj súbežné sudoku
08.03.2015 VI.DANUBIA turnaj súbežné sudoku
08.03.2016 VII.DANUBIA turnaj súbežné sudoku
15.03.2017 VIII.DANUBIA turnaj súbežné sudoku
Last Updated ( Saturday, 26 August 2017 )
Read more...
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement