občianske združenie zamerané na rozvoj osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času
Majstrovstvá sveta 2005 Eger PDF Print E-mail
Written by Ján Farkaš   
Thursday, 15 October 2015

Majstrovstvá sveta v logických úlohách

EGER  8. - 13.10.2005   Maďarsko

Image
V dňoch 8. – 13.10.2005 sa v maďarskom meste Eger konali už 14. Majstrovstvá sveta v logických úlohách. Ide o medzinárodnú súťaž v riešení rôznych rébusov, krížoviek, skladačiek, či iných logických úloh, medzi ktorými nechýbalo aj u nás populárne SUDOKU, maľované krížovky či námorné flotily. Zadania obsahujú v sebe potrebu širokého vedomostného rozhľadu, znalostí matematiky, chápania súvislostí, dôvtipu, správneho odhadu, ale i fantázie. MS sú rozdelené do dvoch kategórií a to na súťaž jednotlivcov a družstiev, ktorých samostatné kolá sú rozdelené podľa kvalitatívnej a obsahovej náročnosti. Každé kolo bolo presne časovo obmedzené a bolo zložené z niekoľkých súťažných úloh so svojou špecifickou bodovou hodnotou. Niektoré vopred určené úlohy sa riešili s časovým alebo hodnotovým bonusom.
Základ družstva tvoria štyria súťažiaci a nehrajúci kapitán. Súťažným jazykom je angličtina, pričom výsledky zo súťaže jednotlivcov sa započítavajú do súťaže družstiev. Tohtoročné Majstrovstvá sveta získali niekoľko prívlastkov, ktorými sa zapíšu do histórie. To že logické hlavolamy získavajú čoraz väčšiu popularitu po celom svete sme videli na takmer dvojnásobnom počte účastníkov, než bolo v minulých rokoch. Po prvý krát v histórii šampionátu prekročil počet účastníkov hodnotu 200 a nechýbalo veľa a počet krajín mohol dosiahnuť okrúhle číslo 30 (celkom 29 krajín z celého sveta). Medzi našich súperov patrili zástupcovia takmer všetkých európskych krajín, ďalej USA, Kanady i Japonska. Nechýbali ani úsmevní Indovia, uvravení Turci a po prvý krát zavítali na MS Brazílčania.

 


Slovenská výprava: horný rad zľava A.Hudák, Š.Pupák, A.Pastucha, J.Sidorová, M.Chudý, M.Hudák, 
dolný rad zľava Z.Végh, J.Farkaš, Š.Gašpár, B.Lehotská a P.Hudák.

Slovensko tento rok reprezentovali až dva tímy, ktoré vzišli z národnej kvalifikácie, ktorá prebiehala počas celého roku. Je len na škodu, že sa nepodarilo zložiť družstvo z tých najlepších. Svoje robí výška štartovného. Je to ťažké, keď na takéto atraktívne podujatie nie sú ochotné prispieť ani mestá, odkiaľ jednotliví reprezentanti pochádzajú. Veď nejde len o reprezentáciu Slovenska ale i samotného mesta. A tak poďakovanie patrí len mestu Košice, ktorého zástupcovia nielenže pochopili ducha a myšlienku podujatia, ale myslia aj dopredu, pretože podporiť mlaď, ktorá má potenciál dosiahnuť každým rokom lepšie výsledky, sa vždy oplatí.

A tak aj z týchto dôvodov dvaja potencionálne kvalitní kandidáti pre A tím odriekli účasť na MS a tak sa jeho zloženie muselo na poslednú chvíľu upravovať. V oficiálnom A tíme sa na MS predstavili Peter Hudák (20 ročný študent z Košíc, aktuálny Majster Slovenska), Štefan Gašpár (25 ročný Púchovčan, strieborný z M-SR a deviaty z vlaňajších MS), Janka Sidorová (24 ročná Košičanka, bronzová z našich M-SR), ktorá navyše oslávila v Maďarsku aj svoje narodeniny a Anton Hudák (29 ročný zubný laborant z Poliakoviec). V tzv. B tíme naberali „svetové“ skúsenosti Blanka Lehotská (32 ročná propagátorka ochrany netopierov z Bratislavy), Ivan Pastucha (33 ročný najtichší člen celej našej delegácie z Ružomberka), Michal Hudák (len 17 ročný študent z Košíc – brat úspešnejšieho Petra) a Milan Chudý (11 násobný reprezentant Slovenska z Prievidze), ktorý zároveň pôsobil ako odborný poradca pri príprave na jednotlivé kolá súťaže. Slovenskú výpravu doplnili Ján Farkaš (Martin) v pozícii kapitána, Zoltán Végh (Martin) ako autor súťažných úloh (maľované krížovky) a Štefan Pupák (Považská Bystrica) víťaz v letnej súťaže s logickými úlohami v časopise ŽIVOT. 


A tím pri súťaži družstiev 
(skladanie puzzle): 
zľava Anton, Štefan, Peter a Janka

Štefan Gašpár - najlepší z našich

Napriek dvojnásobnému počtu štartujúcich {153} než doposiaľ, sa Slováci nestratili. A tím si vylúštil celkové 13. miesto, čím konečne pretrhol šesťročné postávanie na 16.mieste. V narastajúcej konkurencii to bol pre tento mladý tím veľmi dobrý výsledok, podčiarkol Ján Farkaš, predseda SZHaK. Vidieť to aj na postupnom zlepšovaní sa jednotlivcov, ktorí majú ešte síce rezervy, ale pri správnom tréningu sa dajú malé zaváhania, ktoré ich stáli reálne niekde až 5-10 miest, odstrániť.


najmladší Michal mal iba 17 rokov

B tím sa v početnej konkurencii nestratil tiež. Z celkového počtu 29 krajín, ktoré vytvorili 38 družstiev obsadil konečné 24.miesto (medzi B tímami však bol piaty). Nešlo však až tak o umiestnenie, ale skôr o získavanie skúseností, aby sa aj u nás vytvorila silnejšia konkurencia a to sa zdá splnilo svoj cieľ. V hlavnej súťaži jednotlivcov veľmi dobre obstál Štefan Gašpár, ktorého 14.miesto zodpovedalo očakávaniu (vlani celkove deviaty). O vyše 30 miest si polepšil ešte len 20 ročný Peter Hudák {celkom 25.miesto}, ktorý dokázal, že titul Majstra Slovenska pre rok 2005 nebol náhodný. Jeho menovec Anton Hudák sa delil o 64.priečku, pričom pred súťažou sa obával zodpovednosti, keď bol zaradený do A tímu a Janka Sidorová doplatiac na prvý krst na MS obsadila oficiálnom hodnotení 89.miesto.

Druhý sled našich riešiteľov však tiež nezostal dlžný svojim lepším kolegom a v rozšírenej výsledkovej listine, kde boli zahrnutí všetci riešitelia aj z tzv.B tímov to bolo veľmi dobré, veď porazili aj niekoľko desiatok súťažiacich za A tímy. Blanka Lehotská (83), Ivan Pastucha (104), Michal Hudák (109) a Milan Chudý (118). Zistenie, že nestačí len vedieť, ale byť takmer dvojnásobne rýchlejší než doposiaľ svedčí o tom, že na Slovensku chýba časopis, ktorý by sa venoval tejto problematike a dal by možnosť všetkým záujemcom nielen lúštiť, ale hlavne trénovať a získavať čoraz väčšiu rutinu pri obrovskom spektre úloh, ktoré sa riešia na Majstrovstvách sveta. Napriek všetkému výsledok ide do sveta a poznanie, že sme sa napriek korekciám v zložení tímov predsa len posunuli dopredu, je veľmi pozitívne. Uvidíme, či tieto skúsenosti "logickí" riešitelia zúročia a presadia nielen seba ale i Slovensko v ďalšej oblasti ľudskej činnosti. Všetkým ďakujeme a o rok v Bulharsku držíme palce, nech to opäť dopadne lepšie.


B tím pri "tantrixe"
zľava: Ivan, Milan, Blanka a Michal

majstri: zľava 3.N.Roest-Holandsko; 1.U.Voigt-Nemecko a 2.W.H.Huang-USA

 

Last Updated ( Friday, 16 October 2015 )
 
< Prev   Next >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement