občianske združenie zamerané na rozvoj osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času
2000-2005 Majstrovstvá Slovenska družstiev PDF Print E-mail
Written by Ján Farkaš   
Saturday, 23 July 2011
ImageCelospoločenské a najmä ekonomické zmeny po roku 1989 doľahli aj na medzikrúžkovú súťaž. Krúžky na jednej strane postupne redukovali počty svojich členov a na druhej tie , ktoré neoplývali skúsenými riešiteľmi, strácali záujem o tento druh súťaže, pretože na ňu prichádzali skôr do počtu, ako pre jej myšlienku. Aj keď sa od roku 2000 celoslovenský prebor družstiev premenoval na majstrovstvá Slovenska, ktoré  vernejšie odzrkadľovali obsah tejto súťaže, pozitívny vplyv na počet družstiev, ktoré sa podujatia zúčastňovali, to nemalo. Preto nebolo vôbec raritou, keď sa vytvárali účelové družstvá len za tým cieľom, aby si zalúštili všetci prítomní, čo však do určitej miery znehodnocovalo pôvodný zámer vzniku tohoto podujatia - súťaž krúžkov. Na lepšie čas začalo svitať až po roku 2005, keď sa v sérii Grand prix začala vyhodnocovať aj súťaž krúžkov a to už bolo len na skok k zvýšenému záujmu aj o súťaže družstiev.

XXII. M-SR 2000XXIII. M-SR 2001XXIV. M-SR 2002XXV. M-SR 2003XXVI. M-SR 2004XXVII. M-SR 2005

  
Majstrovstvá Slovenska družstiev
spoločná súťaž krížoviek i hádaniek
XXII.ročník - 7.10.2000XXIII.ročník - 20.10.2001
KRÍŽOVKY
1.Gorali
2.Bôbari
3.Dumátori
4.Dunajci
5.Tatranec
6.Ruža
7.Žilinci
HÁDANKY
1.Dunajci
2.Gorali
3.Bôbari
4.Dumátori
5.Tatranec
6.Ruža
7.Žilinci
 1.GORALI 3 Peter Sloboda,
 Miroslav Ploščica, Ján Droppa,
 Radoslav Žačok, Branislav Bendik
 2.DUNAJCI 5 E.Trochan, Manca
 3.BÔBARI 5 Chudý, Hájiček, Filadelfi
 4.DUMÁTORI 7 
 5.TATRANEC 10 Tatarko, J.Turek ml.
 6.RUŽA 12 Makovník, M. a I.Šuňavec
 7.ŽILINCI 14 Platzner, Samec, Dressler
 
 celkom 7 družstiev
KRÍŽOVKY
1.Dunajci 8
2.Bôbari 8
3.Ruža 14
4.Gorali 15
5.Tatranec 36
6.Šíravan 275
7.Žilinci
8.Maratónci
9.Podjavorinci
HÁDANKY
1.Dunajci 25
2.Bôbari 24
3.Gorali 23
4.Maratónci 19
5.Širavan 18
6.Ruža 13/86
7.Podjavorinci 13/95
8.Tatranec 12/80
9.Žilinci 12/84
 1.DUNAJCI 2 Emil Trochan,
 Ladislav Žitňák, Miloš Hruška,
 Ľudovít Kordisch, Ivan Noskaj
 2.BÔBARI 4 Chudý, Hájiček,
 Filadelfi, Hriň, Bubnáš
 3.GORALI 7 Sloboda, Žačok,
 Ploščica, Vychovalý st. a ml.
 4.RUŽA 9 Makovník ml.,
 M. a I. Šuňavec, Manca (hosť
 
5.ŠÍRAVAN 11 Struňák,
 M.Baťalík, Varšaník, Hnáth,
 Jablonský (hosť)
 
6.MARATÓNCI 12 Rias, Kušnír, Čačko, Čermák
 
7.TATRANEC 13 Tatarko, Turek, Rybka, Droppa a Vojník (hostia)
 
8.ŽILINCI 16 Dressler, Paďour, Samec, Jakubček, Pastierovič
 9.PODJAVORINCI+LAUGARÍCIO 16 Vaško, Psotný,
 Bruško, Moško
 celkom 9 družstiev
 Tohtoročný šampionát opäť ovládol krúžok Dunajci, ktorý nenašiel
 premožiteľa ani v krížovkách ani v hádankách a získal tak svoj 13-ty
 majstrovský titul.
začiatok stránky
Majstrovstvá Slovenska družstiev XXIV.ročník - 5.10.2002
 1.DUNAJCI 2 Emil Trochan, Viktor Šimčisko,
 Ivan Noskaj, Ladislav Žitňák, Miloš Hruška
 2.ŽILINCI 5 Platzner, Jablonský, Dressler,
 Paďour, Strcula (hosť)
 3.BÔBARI 7 Chudý, Hájiček, Filadelfi, Hriň, Bubnáš
 4.TATRANEC 8 Tatarko, Turek, Rybka, Tomáš,
 Kordisch (hosť)
 5.GORALI 9 Sloboda, Žačok, Ploščica, Droppa,
 Vychovalý st.
 6.RUŽA 12 Makovník st. a ml., M. a I.Šuňavec,
 Moško (hosť)
 7.ŠÍRAVAN 13 M. a B.Baťalík, Struňák, Hnáth, Varšaník
 8.MARATÓNCI 14 Rias, Kušnír, Čačko, Schrötter
 celkom 8 družstiev
 
KRÍŽOVKY
1.Dunajci 0
2.Bôbari 0
3.Žilinci 0
4.Tatranec 2
5.Ruža 3
6.Gorali 5
7.Šíravan
8.Maratónci
HÁDANKY
1.Dunajci 27
2.Žilinci 23
3.Gorali 22
4.Tatranec 21
5.Bôbari 20
6.Šíravan 17
7.Ruža 14
8.Maratónci 11

Autorské krížovky Stanislava Plachého a hádanky Viktora Šimčiska vytvorili na majstrovstvách družstiev príjemnú súťažnú atmosféru. V tomto roku sa súťaž družstiev organizovala už po 24-krát a aj keď sa na prvom mieste prekvapenie nekonalo a víťaz si zopakoval už niekoľkonásobné víťazstvo, na druhé miesto sa prepracovalo družstvo, ktoré sa práve v minulých rokoch pohybovalo skôr v úzadí. Pozitívny bol aj ten fakt, že medzi jednotlivými družstvami boli len minimálne rozdiely a o celkovom poradí rozhodovali len drobné detaily a chybičky. Celkové hodnotenie je totiž súčtom poradí v oboch kategóriách a tak zlepšenie čo i len o jednu priečku, buď v krížovkách, alebo hádankách, poriadne zamiešal poradím.

turnaj podporili časopisy LIŠIAK, RELAX a MINIKRÍŽOVKY, Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov,
KLF-ZVL OMNIA ŽILINA a EXPRES print

ImageImageImageImage
začiatok stránky
Majstrovstvá Slovenska družstiev XXV.ročník - 4.10.2003
1.DUNAJCI I. 2 Viktor Šimčisko, Emil Trochan,
Ivan Noskaj, Ladislav Žitňák, Miloš Hruška
2.BÔBARI 6 Chudý, Hájiček, Filadelfi, Hriň, Bubnáš
3.ŽILINCI 6 Platzner, Jablonský, Dressler,
Paďour, Samec
4.GORALI 10 Žačok, Droppa, Vychovalý st. a ml.
5.DUNAJCI II. 11 Kordisch, Strmeň, Fehér, Oravec,
Manca

6.CHROBÁCI+TURIEC 12 Tibenský, Schenková,
Strcula, Šarkan

7.RUŽA 12 Makovník ml., I. a M.Šuňavec, Čačko (hosť)
8.TATRANEC 14 Tatarko, J.Turek, Rybka, Tomáš,
Kandrik

9.LAUGARÍCIO 17 Moško, Bruško, Kumičík
celkom 9 družstiev
 Image
KRÍŽOVKY
1.Dunajci I. 2
2.Dunajci II. 4
3.Bôbari 4
4.Žilinci 5
5.Gorali 8
6.Turiec+
   Chrobáci 9
7.Tatranec 13
8.Ruža 18
9.Laugarício 102
HÁDANKY
1.Dunajci I. 27
2.Žilinci 19
3.Bôbari 16
4.Ruža 15
5.Gorali 15
6.Turiec+
   Chrobáci 14
7.Tatranec 13
8.Laugarício 10
9.Dunajci II. 10

Majstrovstvá Slovenska družstiev tento rok uzavreli už štvrťstoročie svojej histórie. Jubileum prilákalo 40 riešiteľov takmer z každého krúžku. Majstrovstvá nevynechala ani tradičná organizačná vedúca Soňa Jánošíková, dnes už redaktorka nového časopisu UŠIAK, ktorého zástupcovia tiež prišli zhliadnuť atmosféru podujatia. Súťaž mala veľmi vyrovnaný priebeh. Jedna chybička znamenala pád, či vzostup o 2-3 miesta. Na riešenie nejasných riešení a sporov (každý sa "bil" o body) dokonca musela zasadnúť rozhodcovská komisia. Titul Majstra Slovenska však právom získalo v rovnakom zložení ako vlani družstvo DUNAJCI I., ktoré zvíťazilo v oboch kategóriách (krížovky i hádanky) a po tretí krát za sebou si odniesli zo Žiliny putovný pohár. O druhom mieste muselo rozhodnúť určené pravidlo lepšieho umiestnenia v krížovkách, nakoľko súčet poradí bol u dvoch družstiev rovnaký. Ľudsky bol ocenený krok "Turčianskych Chrobákov", ktorí si férovo priznali chyby, ktoré si hodnotitelia nevšimli a to i napriek tomu, že ich to stálo štvrté miesto. Práve tento krok významne pomiešal poradie a tak sa konečná podoba výsledkovej listiny musela korigovať.

Súčasťou jubilejného podujatia bolo aj spomínanie na začiatky a zakladanie SZHaK, ktoré si prítomní pripomenuli odovzdaním pamätných suvenírov tým, ktorí sa o tento akt v minulých dobách aktívne pričinili. Dovoľte aj na tomto mieste poďakovať a vyzdvihnúť aspoň tých najvýznamnejších, bez ktorých by ste nečítali ani tieto riadky.

prof.Július Marschalko-Žilina zakladateľ a predseda prvej predvojnovej organizácie SZHaK, Ing.Jozef Dóša-Banská Bystrica prvý predseda súčasného SZHaK, Ing.Ivan Filadelfi-Prievidza, MUDr.Stanislav Strmeň-Bratislava, Dušan Čupka-Banská Bystrica, Dr. Ing.Ľudovít Kordisch-Bratislava, Ing.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa, MUDr.Igor Platzner-Žilina, Peter Krajčír-Trnava, Marián Ďurech-Martin, Stanislav Plachý-Zemianske Kostoľany, Ing.Jozef Kontuľ-Bratislava, MUDr.Pavol Tibenský-Brezová pod Bradlom, Dušan Slašťan-Banská Bystrica, Ing.Vladimír Konečný-Svinná, Rudolf Čačko-Košice, Peter Samec-Žilina, František Genšorík-Martin, Ing.Miroslav Nárožný-Kremnica, JUDr. Dušan Vojník-Prešov a mnohí ďaľší

turnaj podporili PIVOVAR ŠARIS, časopis RELAX, MINIKRÍŽOVKY, TASR, SITA, Slovenský rozhlas, EXPRES print, s.r.o.,

K.A.T.Pegas a časť nákladov bola hradená z príspevkov 1% poskytnutých SZHaK

Image

Image
ImageImage

Image
Image
začiatok stránky
Majstrovstvá Slovenska družstiev XXVI.ročník - 9.10.2004
1.ŽILINCI 2 Igor Jakubček, Igor Platzner,
 Peter Paďour, Peter Samec, Jaroslav Jablonský
2.DUNAJCI 5 Noskaj, Trochan, Hruška, Žitňák, Sadloň
3.BÔBARI 6 Chudý, Hájiček, Filadelfi, Bubnáš
4.TATRANEC 9 Tatarko, J.Turek, Rybka, Kandrik
5.MARATÓNCI 9 Rias, Čačko a Hnáth, Moško (hostia)
6.TURIEC+ RUŽA 11 Strcula, Ďurech, Šarkan,
 I. a M.Šuňavec
celkom 6 družstiev
KRÍŽOVKY
1.Žilinci 3
2.Bôbari 4
3.Dunajci 5
4.Tatranec 22
5.Ruža+
   Turiec 36
6.Maratónci 127
HÁDANKY
1.Žilinci 27
2.Dunajci 23
3.Maratónci 20
4.Bôbari 18
5.Tatranec 16
6.Ruža+
   Turiec 9

Človek by ani nepovedal, že od prvého ročníka Celoslovenskej súťaže družstiev prešlo už 25 rokov. Štvrťstoročie si medzi sebou merali sily krížovkári a hádankári z takmer všetkých registrovaných i neregistrovaných krúžkov Slovenska a veľa krát i blízkej Moravy a Čiech. Mnohé súťažné tímy vznikali len pre tento okamih, pretože ak prišiel niekto sám, vytváral s ostatnými jednotlivcami osobitné zmiešané družstvo. Stačil záujem zalúštiť si a stráviť príjemné chvíle s novými priateľmi. Ani tento rok nebol toho výnimkou. A tak sa dali dohromady Martinčania s Liptákmi, či Košičania, ktorí pribrali k sebe súťažiaceho z Trenčína i Michaloviec. Pre oblasť krížoviek súťaž autorsky zabezpečil krúžok Energetik zo Zemianskych Kostolian na čele so Stanislavom Plachým, hádanky pripravil významný hádankársky teoretik Stanislav Strmeň. Kolektívy sa najprv popasovali s 3 krížovkami, po prestávke ich čakalo 30 hádaniek. Každý v družstve dostal všetky podklady, ako si to ale podelili medzi sebou záležalo na nich. Práve táto drobnosť tento rok mierne zdvihla adrenalín, pretože bratislavský krúžok sa "upísal" vo vyznačovaní poradia jednotlivých tajničiek, kvôli čomu musela vyriecť konečný verdikt až rozhodcovská komisia. "Dunajcom" by to síce mierne pomohlo, ale na celkovom prekvapujúcom víťazstve nového Majstra Slovenska by to už nič nezmenilo. Taktika domáceho kolektívu zo Žiliny, keď si prezieravo zaviazali svojho najmladšieho člena Jara Jablonského (pôvodne mal túto súťaž autorsky pripravovať), bola výborne načasovaná. Po štyroch druhých miestach (1979, 1994, 1995 a 2002) a piatich tretích miestach (1981, 1982, 1984, 1985 a 2003) konečne dosiahli aj na najvyšší stupienok. Žilinci sa tak v posledných rokoch výrazne približujú k dlhodobo úspešným krúžkom a zvyšujú tak úroveň tejto jedinej kolektívnej súťaže na Slovensku.

turnaj podporili PIVOVAR ŠARIŠ, časopisy RELAX, MINIKRÍŽOVKY, TELEPLUS krížovky a ŠTVORLÍSTOK,

EXPRES print, s.r.o., K.A.T.Pegas a časť nákladov bola hradená z príspevkov 2% poskytnutých SZHaK

ImageImageImageImage
ImageImage
noví Majstri Slovenska
začiatok stránky
Majstrovstvá Slovenska družstiev XXVII.ročník - 22.10.2005
1.DUNAJCI 2 Viktor Šimčisko, Stanislav Strmeň,
 Miloš Hruška, Ladislav Žitňák, Ivan Noskaj
2.ŽILINCI 4,5 Paďour, Platzner, Jablonský, Jakubček,
 Pastierovič
3.BÔBARI 7 Chudý, Filadelfi, Hriň, Bubnáš, Hájiček
4.GORALI 7,5 Sloboda, Ploščica, Vychovalý st. a ml. 
 Žačok
5.PODJAVORINCI+CHROBÁCI 9 Vaško, Psotný,
 Tibenský, Schenková
6.TATRANEC 12 Tatarko, Turek, Rigdová, Rybka
7.RUŽA+ZELENÁČI 15 Makovník, M. a I.Šuňavec,
 Škulová, Víglaský
8.ŠÍRAVAN 16 M.Baťalík, Hnáth, Struňák, Bruňanský,
 Varšaník
9.MARATÓNCI 17
Rias, Čačko, Čermák, Olexa, Kušnír
celkom 9 družstiev
KRÍŽOVKY
1.Dunajci 157
2.Žilinci 173
3.Bôbari  176
4.Podjavorinci+
   Chrobáci 224
5.Gorali 251
6.Tatranec 302
7.Zelenáči+
   Ruža 306
8.Maratónci 339
9.Šíravan 348
HÁDANKY
1.Dunajci 27
2.Žilinci 22
-- Gorali 22
4.Bôbari 21
5.Podjavorinci +
   Chrobáci 19
6.Tatranec 15
7.Šíravan 14
8.Zelenáči+
    Ruža 12
9.Maratónci 10

Tohtoročná súťaž družstiev mala niekoľko prekvapení o ktoré sa postarali nielen riešitelia, ale i organizátori. Nebýva totiž zvykom riešiť na takomto vrcholovom podujatí až štyri krížovky (bežné pravidlo tri), pričom už vonkoncom medzi nimi nebýva tzv.švédska krížovka. Odhad pri príprave šampionátu bol však správny, lebo práve táto narobila naviac starostí všetkým zúčastneným súťažiacim. Na vyriešenie štvorice krížoviek bol určený limit 100 minút, avšak už po 60 minútach mali niektoré kolektívy tri "klasické" krížovky hotové. Otvorene treba priznať, že až prehnane vysoká obtiažnosť švédskej krížovky, priniesla diskusiu nad jej zaradením. Nuž ale majstri musia dokázať, že si vedia poradiť s každým krížovkárskym výtvorom a tak sa napriek niektorým úvahám táto krížovka zo súťaže nevyradila. Z riešiteľského prostredia príjemne zaujala početná účasť, keď do Žiliny zavítali členovia až z 11 krúžkov, aj keď štyri z nich len v polovičnom zložení. Milá bola premiéra nováčika krúžku ZELENÁČI zo Zlatých Moraviec, ktorého členovia ešte len začínajú zbierať skúsenosti. Vďaka spojeniu s krúžkom RUŽA, si mohli vyskúšať riešenie ťažších krížoviek, ale aj hádaniek, priamo pod ich "dozorom", vďaka čomu sa ich prvý súboj vydaril až nad očakávanie dobre. Aj keď sa v hádankárskej časti žiadne prekvapenie nekonalo, treba uviesť vzácnu vyrovnanosť, kde rozhodovala o poradí len jedna hádanka, čo by v celkovom súčte znamenalo možno úplne iné poradie. Ale ako to už býva, po vojne je každý generál a tak si majstrovské vavríny odnášali naozaj tí najlepší.

majstrovská švédska krížovka J.Lindera - riešte ako doplňovačku (odhadovaný čas 60 minút)
kompletná verzia krížovky NA STIAHNUTIE

turnaj podporili časopisy RELAX, MINIKRÍŽOVKY a ŠTVORLÍSTOK,

KVARFOLIO, s.r.o., Žilinská televízia a časť nákladov bola hradená z príspevkov 2% poskytnutých SZHaK

Image
Last Updated ( Sunday, 29 January 2012 )
 
< Prev
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement