Plánované podujatia na rok 2017
Written by Ján Farkaš   
Tuesday, 04 July 2017
ImagePlán podujatí na rok 2017 predstavuje súhrn aktivít, ktoré sa plánujú na tento rok. Prehľad turnajov je zatiaľ len vo forme návrhu za účelom oboznámenia sa so zámerom najmä pre organizátorské krúžky, ako vhodne pospájať jednotlivé podujatia tak, aby vzniklo čo najzmysluplnejšie pokrytie celého víkendu a eliminovali sa náklady na dopravu a čas spojený s cestovaním.
V krížovkách a hádankách sa navrhuje spojiť MSR jednotlivcov s Turnajom Hornej Nitry a to v spoločnom novom septembrovom termíne. Po rokovaniach sa dáva šanca priateľom z Michalovciach, ktorí majú do marca úlohu vyriešiť, či sa u nich turnaj uskutoční, alebo nie. Keďže počítame že sa to podarí, upravili sme aj harmonogram podujatí, pričom po konzultáciách sa termín posunul o týždeň skôr. V opačnom prípade sa košický turnaj spojí s popradským (jún), pričom z hľadiska dostupnosti by v sobotu začali Košice a v nedeľu pokračoval Poprad. Zároveň sa
vzhľadom na kolíziu s dušičkami navrhuje aj dátumový posun Žilinských preborov.
V logike a sudoku sa prihliadalo na potrebu uzatvorenia nominácie na majstrovstvá sveta a zároveň zvýšenia účasti na regionálnych turnajoch, ku ktorým je systematický zámer "priliepať" každým rokom šamiponáty družstiev. V roku 2016 sme to skúsili v Bratislave, tento rok sme plánovali dať priestor Košiciam, aby to bolo vyvážené a navyše, ak sa už niekto vyberie na turnaj do Košíc, aby malo zmysel cestovať cez celú republiku. Všetko sa to vyvinulo inak a tak sa šampionáty uskutočnia v Púchove a Martine. Aktuálne sme pridali už aj internetové súťaže, ktoré budú zaradené do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta.

lúštiteľské kategórie a vysvetlivky
A - pokročilí riešitelia (môže sa zúčastniť každý bez rozdielu)
B - menej skúsení riešitelia (môže lúštiť len ten, kto ešte neriešil v A kategórii, prípadne podľa podmienok Turnajového poriadku)
C - začiatočníci (môže lúštiť len ten, kto ešte neriešil v A resp. B kategórii, prípadne podľa podmienok Turnajového poriadku)
(6) - sobota     (7) - nedeľa

ZMENY TERMÍNOV A MIEST KONANIA POČAS ROKA 2017

Zasadnutia SZHaK
21.01. (6) MARTIN 9:30-10:00 - vyúčtovanie MS Senec 2016
14.05. (7) MARTIN 14:30-15:00 - nominácia na MS 2017
09.09. (6) ZEMIANSKE KOSTOĽANY 13:00-14:45 - plán turnajov na rok 2018 a ich zlučovanie
07.10. (6) ŽILINA 14:00-15:00 - rozpočet 2018

Krížovky a hádanky
odporúčaný časový rozvrh: doplnková súťaž vrátane kvízov a podobných foriem do 15´, krížovky vrátane prestávky do 100´, hádanky do 80´, vyhodnotenie do 30´ spolu 3:30 (dodržiavanie harmonogramu je dôležité z pohľadu nadväznosti na vlaky a autobusy, prípadne iné súťažné bloky); odporúčaný počet krížoviek 2, počet hádaniek max. 25 (výnimka MSR krížovky 3, hádaniek 30)

21.01. (6) MARTIN - 25. Novoročný turnaj, 10:00-14:00, K: A+B; H: A+B (zabezpečuje o Turiec)
18.03. (6) BRATISLAVA - 8. Danubia turnaj, 13:15-16:45, K: A+B+C; H: A+B (zabezpečujú oo K1Z+Dunajci)
27.05. (6) SVINNÁ - 12. Euro turnaj, 13:30-18:00, K: A+B; H: A+B; euro H: A (zabezpečuje J. Páleník)
     ubytovanie v Brezovej pod Bradlom zabezpečuje P.Tibenský, na prenocovanie a raňajky sa odporúča vopred prihlásiť
     (podrobnosti dodatočne na osobitnej stránke mesiac pred konaním turnajov)
28.05. (7) BREZOVÁ pod Bradlom - 9. Turnaj o pohár M.R.Štefánika, 8:30-12:30, K: A+B+C; H: A+B (zabezpečuje o Chrobáci)
17.06. (6) VSETÍN ČESKÁ REPUBLIKA - Prebor Valašska a 7. Turnaj dvoch krajín, 13:20-20:00, slovenské a české krížovky a hádanky:
     spoločná kategória (zabezpečuje I.Rias, J.Farkaš a J.Sýkora), mimo súťaž Grand Prix
24.06. (6) POPRAD - 24. Podtatranský turnaj, 11:00-16:00, K: A+B+C; H: A+B+C (zabezpečuje o Tatranec)
09.09. (6) ZEMIANSKE KOSTOĽANY - 34. Majstrovstvá Slovenska - Memoriál V.Kulčického, 15:00-19:00, KaH: spoločná kategória
     (zabezpečuje K: P.Tibenský, H: V.Šimčisko), ubytovanie v Z.Kostoľanoch zabezpečuje o Energetik, členovia SZHaK majú
     zľavu z ubytovania
10.09. (7) PRIEVIDZA - 42. Turnaj Hornej Nitry, 09:00-13:00, K: A+B; H: A+B (zabezpečuje o Bôbari)
07.10. (6) ŽILINA - Mr./Mrs. REKORD, 15:00-15:15, krížovkárska rarita o najrýchlejšie lúštenie švédskej krížovky
     (zabezpečuje M.Hruška), mimo súťaž Grand Prix
07.10. (6) ŽILINA - 39. Majstrovstvá Slovenska družstiev o putovný pohár SZHaK, 15:15-19:00, max. 4 členné družstvá
     (zabezpečuje xxx), ubytovanie v Žiline zabezpečuje o Žilinci, členovia SZHaK majú zľavu z ubytovania
08.10. (7) ŽILINA - 39. Turnaj Žilincov - Memoriál Ľ.Feketeho, 09:00-13:00, K: A+B; H: A+B (zabezpečuje o Žilinci)
25.11. (6) MICHALOVCE - 24. Turnaj o putovný pohár Matice slovenskej, 14:00-18:00, K: A+B; H: A+B (zabezpečuje o Šíravan) ZRUŠENÝ
26.11. (7) KOŠICE - 19. Maratónsky turnaj, 09:00-13:00, K: A+B; H: A+B (zabezpečuje o Maratónc) PREDPOKLADÁ SA PRESUN NA SOBOTU


Logické úlohy, hlavolamy a sudoku
odporúčaný časový rozvrh: sudoku i logika vrátane prestávky do 120´, vyhodnotenie do 30´ spolu 4:30 (dodržiavanie harmonogramu je dôležité z pohľadu nadväznosti na vlaky a autobusy, prípadne iné súťažné bloky)

13.-16.01. ON-LINE Z OBÝVAČKY - I. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpečuje Holansko), súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017
     mimo súťaž Grand Prix
27.-30.01. ON-LINE Z OBÝVAČKY - I. turnaj WPF GP v logike (zabezpečuje Srbsko), súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017
     mimo súťaž Grand Prix
10.-13.02. ON-LINE Z OBÝVAČKY - II. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpečuje Francúzsko), súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017
     mimo súťaž Grand Prix
18.02. (6) KOŠICE - 7. Cassovia turnaj, 11:15-15:15, LU: A+B; S: A+B, súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017
     (11:15 hlavolamy, 13:10 sudoku, 15:00 spoločné vyhodnotenie, zabezpečuje o Cassovia)
24.-27.02. ON-LINE Z OBÝVAČKY - II. turnaj WPF GP v logike (zabezpečuje Slovensko), súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017
10.-13.03. ON-LINE Z OBÝVAČKY - III. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpečuje Česko), súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017
     mimo súťaž Grand Prix
18.03. (6) BRATISLAVA - 8. Danubia turnaj v sudoku, 10:45-13:00, S: A+B, súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017 (zabezpečuje o K1Z)
08.04. (6) PÚCHOV - SUDOKU a HLAVOLAMY PRE KAŽDÉHO, 10:30-15:30, A+B; súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017
     (zabezpečuje M. Demiger)
08.04. (6) PÚCHOV - 10. Majstrovstvá Slovenska v logických úlohách družstiev o putovný pohár SZHaK,
     15:30-18:00, max. 4-členné družstvá (zabezpečuje J.Farkaš), ubytovanie v Púchove zabezpečuje o Gumkáči, členovia SZHaK
     majú zľavu z ubytovania
09.04. (6) PÚCHOV - 7. Gumi turnaj, 8:30-13:00, LU: A+B; S: A+B, kategória A je súčasťou kvalifikácie o postup na MS 2017
     (8:30 hlavolamy, 10:30 sudoku, 12:45 spoločné vyhodnotenie, zabezpečuje o Gumkáči)
09.04. (7) PÚCHOV - 9. Majstrovstvá Slovenska v sudoku družstiev o putovný pohár SZHaK,
     13:00-15:30, max. 4-členné družstvá (zabezpečuje J.Farkaš)
21.-24.04. ON-LINE Z OBÝVAČKY - III. turnaj WPF GP v logike (zabezpečuje Holandsko), súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017
     mimo súťaž Grand Prix
05.-08.05. ON-LINE Z OBÝVAČKY - V. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpečuje Slovensko), súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017
19.-22.05. ON-LINE Z OBÝVAČKY - IV. turnaj WPF GP v logike (zabezpečuje USA), súčasť kvalifikácie o postup na MS 2017 ZRUŠENÝ
     mimo súťaž Grand Prix
20.05. (6) MARTIN - 11. Majstrovstvá Slovenska v sudoku jednotlivcov, 09:30-15:30, kategórie do 15 rokov, do 18 rokov,
     nad 45 rokov a bez rozdielu veku (zabezpečuje B. Lehotská), povinné prihlásenie sa vopred (osobitná stránka)
20.05. (6) MARTIN - Nominačný turnaj o postup na Majstrovstvá sveta v sudoku, 16:00-18:00, voľný prístup
     (zabezpečuje J.Farkaš), ubytovanie v Martine zabezpečuje J.Farkaš, členovia SZHaK majú zľavu z ubytovania
     (odporúčané zariadenia: Turistická ubytovňa U mäsiarov - cena 10,50/noc,
     resp. penzión Turčiansky dvor (Košťany nad Turcom 3 km od Martina) - cena 9,00/noc)
21.05. (7) MARTIN - 17.Majstrovstvá Slovenska v logických úlohách jednotlivcov 09:30-12:30, kategórie do 18 rokov, nad 45 rokov
     a bez rozdielu veku (zabezpečuje P.Hornák a J.Zveřina)
21.05. (7) MARTIN - Nominačný turnaj o postup na Majstrovstvá sveta v logických úlohách, 12:30-14:30, voľný prístup
     (zabezpečuje J.Farkaš)
15.-18.10. INDIA BANGALORE - 12. Majstrovstvá sveta v sudoku (detaily na osobitnej stránke MS), účasť nominovaní reprezentanti
18.-22.10. INDIA BANGALORE - 26. Majstrovstvá sveta v logických úlohách (detaily na osobitnej stránke MS), účasť nominovaní
     reprezentanti
11.11. (6) BRATISLAVA - 8. Turnaj BRÚSKA (Bratislava Rieši Úlohy Sudoku a Krásne vArianty) a
     8. Turnaj BRĎO (Bratislava Rieši Ďalšie lOgické úlohy), 09:00-13:30, LU: A+B; S: A+B, súčasť kvalifikácie
     o postup na MS 2018 (09:00 hlavolamy, 11:00 sudoku, 13:15 spoločné vyhodnotenie - zabezpečuje o K1Z)

Osobitné programy pre deti a mládež
11.03. (6) BRATISLAVA - 8. Danubia turnaj v sudoku, 10:45-13:00, kategória do 15 rokov
05.05. (5) SVINNÁ - 13. Turnaj všeličoho, 09:00-13:00, súťaž žiakov základných škôl v riešení krížoviek, osemsmeroviek, hlavolamov
     a iných hádaniek od Trenčína po Prievidzu, od Nového Mesta nad Váhom po Nemšovú, 2 kategórie mladší a starší žiaci
11.11. (6) BRATISLAVA - 8. Turnaj BRÚSKA (Bratislava Rieši Úlohy Sudoku a Krásne vArianty), 11:00-13:15, kategória do 15 rokov

Odporúčame začiatočníkom
18.03. (6) BRATISLAVA - 8. Danubia turnaj v sudoku, 10:45-13:00
18.03. (6) BRATISLAVA - 8. Danubia turnaj v riešení krížoviek, 13:15-16:45
28.05. (7) BREZOVÁ pod Bradlom - 9. Turnaj o pohár M.R.Štefánika v riešení krížoviek, 8:30-10:30
24.06. (6) POPRAD - 24. Podtatranský turnaj v riešení krížoviek, 13:00-18:00
11.11. (6) MARTIN - 14. Seniorské stretnutie lúštiteľov krížoviek, 10:00-12:00

Iné odporúčané podujatia
07.-10.04. ON-LINE Z OBÝVAČKY - IV. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpečuje V.Británia), mimo kvalifikáciu na MS 2017 a súťaž Grand Prix
06.05. (6) BRNO - Turnaj Grand Prix v riešení logických úloh (ČSHaK)
06.05. (6) BRNO - Turnaj Grand Prix v riešení krížoviek a hádaniek (ČSHaK)
02.-05.06. ON-LINE Z OBÝVAČKY - VI. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpečuje Srbsko), mimo kvalifikáciu na MS 2017 a súťaž Grand Prix
16.-19.06. ON-LINE Z OBÝVAČKY - V. turnaj WPF GP v logike (zabezpečuje Česko), mimo kvalifikáciu na MS 2017 a súťaž Grand Prix
20.05. (6) KOLÍN - Majstrovstvá Českej republiky krúžkov v riešení krížoviek a hádaniek (ČSHaK)
10.-11.06. (6)(7) PRAHA - Majstrovstvá Českej republiky v riešení logických úloh jednotlivcov i družstiev (ČSHaK+HALAS))
18.06. (7) VSETÍN - Turnaj Grand Prix v riešení krížoviek a hádaniek (ČSHaK)
01.-03.07. ON-LINE Z OBÝVAČKY - VII. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpečuje Estónsko), mimo kvalifikáciu na MS 2017 a súťaž Grand Prix
14.-17.07. ON-LINE Z OBÝVAČKY - VI. turnaj WPF GP v logike (zabezpečuje Turecko), mimo kvalifikáciu na MS 2017 a súťaž Grand Prix
28.-31.07. ON-LINE Z OBÝVAČKY - VIII. turnaj WPF GP v sudoku (zabezpečuje Rusko), mimo kvalifikáciu na MS 2017 a súťaž Grand Prix
04.-07.08. ON-LINE Z OBÝVAČKY - VII. turnaj WPF GP v logike (zabezpečuje Bulharsko), mimo kvalifikáciu na MS 2017 a súťaž Grand Prix
11.-14.08. ON-LINE Z OBÝVAČKY - VIII. turnaj WPF GP v logike (zabezpečuje India), mimo kvalifikáciu na MS 2017 a súťaž Grand Prix

xx.09. BRNO - Majstrovstvá Českej republiky v sudoku jednotlivcov i družstiev (HALAS)
16.09. (6) OSTRAVA - Turnaj Grand Prix v riešení logických úloh (ČSHaK)
16.09. (6) OSTRAVA - Veľká cena družstiev v riešení krížoviek a hádaniek (ČSHaK)
17.09. (7) OSTRAVA - Turnaj Grand Prix v riešení krížoviek a hádaniek (ČSHaK)
23.09. (6) ČESKÝ TĚŠÍN - Beskydský prebor KaH (ČSHaK)
17.11. (6) BRNO - Akademické majstrovstvá Českej republiky v sudoku (jednotlivci) (HALAS)
02.12. (6) PRAHA - Majstrovstvá Českej republiky jednotlivcov v riešení krížoviek a hádaniek (ČSHaK)

ČSHaK = Český svaz hádankářů a křížovkářů (ČR)
HALAS = Hráčská asociace logických her a sudoku (ČR)
WPF = World Puzzle Federation - Svetová federácia lúštiteľov
Last Updated ( Thursday, 10 August 2017 )