Výzva autorom
Written by Ján Turek   
Monday, 09 October 2017
Rada SZHaK sa obracia na autorov krížoviek a hádaniek s nasledujúcou výzvou.

Hľadajú sa záujemcovia o autorské zabezpečenie budúcoročných riešiteľských súťaží MSR jednotlivcov aj družstiev. Ak máte záujem prezentovať svoje práce takouto formou, kontaktujte predsesu zväzu J. Farkaša na adrese szhakszahk @ gmail.com alebo podpredsedu J.Tureka na adrese turek.janko @ gmail.com do 31. 12.2017. Diela budú honorované podľa platných pravidiel SZHaK.J.Turek, podpredseda SZHaK