Iné malé formy
Written by Ján Farkaš   
Monday, 12 November 2007

Pod malými formami sú ukryté desiatky rôznych krížovkárskych diel ako napríklad roháčiky, ráčiky, doplňovačky, sínusovky, retiazky, štvorcovky, bunkovky, rámcovky, oblúkovky, dostredovky, odstredovky, ornamentovky, obrysovky, krížovky so zhodnou legendou, hrebeňovky a ďalšie, ktoré sú závislé na forme obrazca a prelínania sa jednotlivých výrazov. K tejto časti sú pridružené aj úlohy založené skôr na logickom princípe, ktoré rôznym spôsobom hľadajú tajničku ako koníčky či latovky.

Tieto krížovkárske diela sme schopní spracovať s výstupom pre Corel, EPS a pod. so zalomením v krivkách.
ImageImage                                                Image
Last Updated ( Wednesday, 21 November 2007 )