Ukáľky z turnajov
Written by Ján Farkaą   
Tuesday, 27 November 2007
Na stránke SZHK nájdete postupne ukáľky rôznych druhov logických úloh, ktoré boli zaradené na niektoré z turnajov, či podujatí, aby si aj tí, čo nemali moľnos» osobne si zmera» sily s ostatnými vyskúšali, čo sa to vlastne na takýchto podujatiach lúšti.
Vzhµadom na autorské práva sa tieto však budú uvádza» len v obmedzenom výbere a časovom horizonte. Nájdete tu ale ukáľky z majstrovstiev sveta, prípadne majstrovstiev iných krajín. Tu však bude potrebná buď správna dedukcia o čo v danej úlohe ide, alebo aspoň čiastočná znalos» reči, lebo úlohy sú uvádzané v jazyku danej krajiny.

Aktuálne sú prístupné ukáľky z týchto podujatí:

2005 Letná sú»aľ v ®ivote - jedna ukáľka

2007 Dlhoročný seriál v Slovenke - prvá ukáľka - druhá ukáľka
Last Updated ( Saturday, 27 November 2010 )