Stredoslovenský prebor jednotlivcov - Turnaj Hornej Nitry
Written by Ján Farkaš   
Wednesday, 26 August 2009
Prebor Stredného Slovenska začal z "krajskej" trojice svoju púť podstane neskôr. Kým na východe naštartovali v máji 1974, na západe hneď v novembri nasledujúceho roku, stred si musel počkať až na rok 1976. Podujatie si "zobral pod patronát" krúžok BÔBARI, ktorý so súhlasom časopisu Lišiak, ktorý venoval pre víťaza putovný pohár, pomohol skompletizovať krajské prebory. Prievidzký turnaj sa tak stal súčasne Preborom Stredného Slovenska a od roku 1979 bol zaradený do "vyšej" kategórie preborov Grand prix. Toto postavenie si zaslúžil vďaka kvalite, s ktorou bol turnaj na Hornej Nitre vždy pripravovaný a ktorá lákala do Prievidze vždy početné zastúpenie fanúšikov lúštenia.

24.4.1976 - I. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
14.5.1977 - II. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
22.4.1978 - III. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
26.5.1979 - IV. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
07.6.1980 - V. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
04.4.1981 - VI. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
24.4.1982 - VII. Prebor Stredného Slovenska a urnaj Hornej Nitry
16.4.1983 - VIII. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
07.4.1984 - IX. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
20.4.1985 - X. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
12.4.1986 - XI. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
04.4.1987 - XII. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
26.3.1988 - XIII. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
08.4.1989 - XIV. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
07.4.1990 - XV. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
20.4.1991 - XVI. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
04.4.1992 - XVII. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
17.4.1993 - XVIII. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
23.4.1994 - XIX. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
01.4.1995 - XX. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
13.4.1996 - XXI. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
13.4.1997 - XXII. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry
25.4.1998 - XXIII. Prebor Stredného Slovenska a Turnaj Hornej Nitry

Image


Turnaj neskončil, len už nesie
podtitul Prebor Stredného Slovenska,
ale pokračuje ako regionálny
turnaj Hornej Nitry. 

Stredoslovenský prebor - Turnaj Hornej Nitry

I.ročník - 24.4.1976 - celkový víťaz - Ing. IVAN NOSKAJ - Šaľa - krúžok Dunajci

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky spoločná kategória

 1.Ivan Noskaj-Šaľa
 2.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 3.Stanislav Strmeň-Bratislava
 4.Jozef Mikláš-Piešťany
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 7.Anton Hnáth-Moravany
 8.Imrich Petrík-Trebišov
 9.Ivan Filadelfi-Prievidza
10.Miroslav Pfeifer-Šaľa

 1.Jozef Pavlík-Prešov
 2.Dušan Vojník-Prešov
 3.Drahomír Lacko-Žarnovica
 4.Dušan Fízel-Sučany
 5.Vladimír Konečný-Svinná
 6.Elena Galdíková Ryšavá-Bechyně
 7.Stanislav Obert-Nováky
 8.Jozef Páleník-Svinná
 9.Ján Duchoň-Piešťany
10.Milan Szabó-Partizánske

 1.Imrich Petrík-Trebišov
 2.Ján Droppa-Prešov
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Ivan Noskaj-Šaľa
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Stanislav Zábojník-Bojnice
 7.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 8.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 9.Jozef Mikláš-Piešťany
10.Vladimír Komanický-Humenné


II.ročník - 14.5.1977 - celkový víťaz - Ing. IVAN NOSKAJ - Šaľa - krúžok Dunajci

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky spoločná kategória

 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 3-4.Ivan Noskaj-Šaľa
 3-4.Ľudovít Fekete-Žilina
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Marián Baťalík-Michalovce
 7.Ivan Filadelfi-Prievidza
 8.Benjamín Baťalík ml.-Michalovce
 9.Stanislav Zábojník-Bojnice
10.Jozef Pavlík-Prešov

 1.Vladimír Konečný-Svinná
 2.Dušan Škultéty-Tužina
 3.Peter Sloboda-Prešov
 4.Drahomír Lacko-Žarnovica
 5.Ján Gáfrik-Prievidza
 6.Jozef Kubove-Košice
 7.Vladimír Stanček-Prievidza
 8.Stanislav Obert-Prievidza
 9.Karel Vršecký-(Podjavorinci)
10.Imrich Štovčík-Prievidza

 1.Ivan Noskaj-Šaľa
 2.Benjamín Baťalík ml.-Michalovce
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 7.Ľudovít Fekete-Žilina
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Ľudovít Olejka-Partizánske
 viac súťažiacich nebodovalo


Image

III.ročník - 22.4.1978

celkový víťaz - VIKTOR ŠIMČISKO

Bratislava - krúžok Dunajci

turnaj podporili Baňa Cigeľ a redakcia LIŠIAK

Image
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky spoločná kategória

1.Viktor Šimčisko-Bratislava
2.Ivan Noskaj-Šaľa
3.Igor Platzner-Žilina
4-5.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
Ivan Filadelfi-Prievidza
6.Jozef Mikláš-Piešťany
7.Ľudovít Kordisch-Bratislava
8.Ján Droppa-Prešov
9.Ladislav Hriň-Prievidza
10.Zdenka Liptáková-Bratislava

1.Peter Sloboda-Prešov
2.Imrich Štovčík-Prievidza
3.Jozef Kubove-Košice
4.Ivan Hežely-Michalovce
5.Dušan Škultéty-Tužina
6.V.Dostál-Kysucké Nové Mesto
7.Ivan Baroš-Banská Bystrica
8.Peter Škoda-Žilina
9.Vladimír Stanček-Prievidza
10.Emanuel Remeň-Zemianske Kostoľany

 1.Viktor Šimčisko-Bratislava
 2.Ivan Noskaj-Šaľa
 3.Stanislav Strmeň-Bratislava
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Jozef Bubnár-Vranov nad Topľou
 6.Ivan Filadelfi-Prievidza
 7.Marián Baťalík-Michalovce
 8.Jozef Mikláš-Piešťany
9-10.Ivan Baroš-Banská Bystrica
9-10.Ľudovít Kordisch-Bratislava


IV. Prebor Stredného Slovenska -Turnaj Hornej Nitry - 26.5.1979

celkový víťaz - Ing. JOZEF BUBNÁR - Vranov nad Topľou - krúžok Chemlon

turnaj podporili Tatranábytok Pravenec, Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Jozef Bubnár-Vranov n/Top.
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Ľudovít Fekete-Žilina
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Stanislav Zábojník-Bojnice
 7.Stanislav Strmeň-Bratislava
 8.Eugen Korec-Bratislava
 9.Ladislav Jankovich-Veľký Šariš
10.Jozef Pavlík-Prešov
 1.Ivan Hežely-Michalovce
 2.Dušan Fízel-Sučany
 3.Juraj Mitošinka-Bratislava
 4.Jozef Bruško-Kys.Nové Mesto
 5.Emanuel Remeň-Z.Kostoľany
 6.Vladimír Bušík-Prievidza
 7.Drahomír Lacko-Žarnovica
 8.Imrich Štovčík-Prievidza
 9.Ján Gáfrik-Prievidza
10.Dušan Škultéty-Tužina
 1.Jozef Bubnár-Vranov n/Top. 
 2.Ivan Filadelfi-Prievidza
 3.Ľudovít Fekete-Žilina
 4.Stanislav Strmeň-Bratislava
 5.Ján Droppa-Prešov
 6.Eugen Korec-Bratislava
 7.Rudolf Moško-Trenčín
 8.Igor Platzner-Žilina
 9.Stanislav Zábojník-Bojnice
10.Ladislav Jankovich-V.Šariš
 1.Ivan Hežely-Michalovce
 2.Imrich Štovčík-Prievidza
 3.Ján Gáfrik-Prievidza
 4.Jozef Kavacký-(Žiaran)
 5.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
 6.Dušan Fízel-Sučany
 7.Ivan Kováčik-N.Mesto n/V.
 8.Juraj Kvetko-(Dunajci)
 9.Vladimír Dostál-Kys.N.Mesto
10.Ján Semaník-Zem.Kostoľany

V. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 7.6.1980

celkový víťaz - JÁN DROPPA - Prešov - krúžok Torysek

turnaj podporili Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Ľudovít Fekete-Žilina
 3.Jozef Mikláš-Bratislava
 4.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 5.Stanislav Zábojník-Bojnice
 6.Igor Platzner-Žilina
 7.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 8.Eugen Korec-Bratislava
 9.Alojz Eichenberger-N.Mesto
10.Anton Hnáth-Moravany
 1.Jozef Kubove-Košice
 2.Peter Samec-Žilina
 3.Štefan Dostál-Kys.N.Mesto
 4.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 5.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 6.Vincent Dostál-Kys.N.Mesto
 7.Jozef Kontuľ-BRatislava
 8.Miroslav Ploščica-St.Ľubovňa
 9.Jozef Páleník-Svinná
10.Vladimír Dostál-Kys.N.Mesto
 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 3.Ľudovít Fekete-Žilina
 4.Eugen Korec-Bratislava
 5.Jozef Mikláš-Bratislava
 6.Igor Platzner-Žilina
 7.Stanislav Strmeň-Bratislava
 8.Stanislav Zábojník-Bojnice
 9.Pavol Čierny-Bratislava
 viac nebodovalo
 1.Miroslav Ploščica-St.Ľubovňa
 2.Pavol Husár-Prešov
 3.Jozef Papcun-Ruská N.Ves
 4.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 5.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 7.Jozef Mokrý-Prievidza
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Drahomír Lacko-Žarnovica
10.Emil Trochan-Bratislava

VI. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 4.4.1981

celkový víťaz - Dr. Ing. ĽUDOVÍT KORDISCH - Bratislava - krúžok Dunajci

turnaj podporili NCHZ Nováky, Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Ľudovít Fekete-Žilina
 2.Stanislav Zábojník-Bojnice
 3.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 4.Igor Platzner-Žilina
 5.Ján Fehér-Bratislava
 6.Stanislav Šoltis-Prešov
 7.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 8.Ján Droppa-Prešov
 9.Jozef Mikláš-Bratislava
10.Pavol Husár-Prešov
 1.Peter Samec-Žilina
 2.Jozef Kontuľ-Bratislava
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Imrich Štovčík-Prievidza
 5.Ján Sopóci-Žilina
 6.Ivan Baroš-Banská Bystrica
 7.Andrej Huťka-Prešov
 8.Štefan Dostál-Kys.N.Mesto
 9.Dušan Slašťan-Ban.Bystrica
10.Marián Ďurech-Martin
 1.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 2.Ján Droppa-Prešov
 3.Jozef Mikláš-Bratislava
 4.Stanislav Zábojník-Bojnice
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Ľudovít Fekete-Žilina
 7.Jozef Sadloň-Bratislava
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Dušan Vojník-Prešov
10.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Ivan Baroš-Ban.Bystrica
 3.Imrich Štovčík-Prievidza
 4.Jozef Mokrý-Prievidza
 5.Juraj Bubnáš-Prievidza
 6.Dušan Fízel-Sučany
 7.Miloslav Kic-Prešov
 8.Ján Gáfrik-Prievidza
 9.Andrej Huťka-Prešov
10.Drahomír Lacko-Žarnovica

VII. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 24.4.1982

celkový víťaz - Ing. IVAN NOSKAJ - Šaľa - krúžok Dunajci

turnaj podporili Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Ivan Noskaj-Šaľa
 2.Miroslav Ploščica-St.Ľubovňa
 3.Ivan Filadelfi-Prievidza
 4.Jozef Kolesár-Košice
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Jozef Kontuľ-Bratislava
 7.Ján Droppa-Prešov
 8.Ľudovít Fekete-Žilina
 9.Stanislav Šoltis-Prešov
10.Jozef Mikláš-Bratislava
 1.Peter Samec-Žilina
 2.Jozef Dóša-Banská Bystrica
 3.Ľuboslava Koštialová-N.Mesto
 4.Dušan Slašťan-Ban.Bystrica
 5.Jozef Mokrý-Prievidza
 6.Andrej Huťka-Prešov
 7.Jozef Trochan-Prešov
 8.Ivan Baroš-Banská Bystrica
 9.Pavel Košč-Radvaň
10.Štefan Slosár-St.Ľubovňa
 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Ivan Noskaj-Šaľa
 3.Stanislav Strmeň-Bratislava
 4.Ivan Filadelfi-Prievidza
 5.Ľudovít Fekete-Žilina
 6.Jozef Mikláš-Bratislava
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Miroslav Ploščica-S.Ľubovňa
 9.Stanislav Šoltis-Prešov
10.Jozef Sadloň-Bratislava
 1.Ladislav Hriň-Prievidza
 2.Ján Sopóci-Žilina
 3.Cyril Panoc-Humenné
 4.Dušan Fízel-Sučany
 5.Imrich Štovčík-Prievidza
 6.Jozef Mokrý-Prievidza
 7.Peter Samec-Žilina
 8.Marián Ďurech-Martin
 9.Andrej Huťka-Prešov
10.Stanislav Bobula-Bojnice

VIII. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 16.4.1983

celkový víťaz - ĽUDOVÍT FEKETE - Žilina - krúžok Slovenári

turnaj podporili Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Ľudovít Fekete-Žilina
 2.Ivan Noskaj-Šaľa
 3.Stanislav Šoltis-Prešov
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 6.Jozef Kolesár-Košice
 7.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
 8.Peter Sloboda-St.Ľubovňa
 9.Pavol Husár-Prešov
10.Emil Trochan-Bratislava
 1.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
 2.Marta Mikitová-Martin
 3.Ján Gáfrik-Prievidza
 4.Marián Ďurech-Martin
 5.Jozef Mokrý-Prievidza
 6.Ján Čižmár-Banská Bystrica
 7.Stanislav Bobula-Bojnice
 8.Štefan Dostál-Kys.N.Mesto
 9.Vincent Dostál-Kys.N.Mesto
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 1.Miroslav Ploščica-S.Ľubovňa
 2.Ľudovít Fekete-Žilina
 3.Stanislav Strmeň-Bratislava
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Ivan Rias-Košice
 6.Eugen Korec-Bratislava
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
 9.Ivan Noskaj-Šaľa
10.Jozef Kontuľ-Bratislava
 1.Imrich Štovčík-Prievidza
 2.Jozef Mokrý-Prievidza
 3.Ladislav Hriň-Prievidza
 4.Vladimír Dostál-Kys.N.Mesto
 5.Jozef Trochan-Prešov
 6.Hana Svojsíková-B.Bystrica
 7.Štefan Dostál-Kys.N.Mesto
 8.Vincent Dostál-Kys.N.Mesto
 9.Jozef Bruško-Kys.N.Mesto
10.Pavel Košč-Radvaň

PREDPONOVKA
J.Gáfrik

Je HALDA ODPADKOV
za našou továrňou.
ČASŤ TELA SLOVANKY
zrel som tak zaránky.
IX. Prebor Stredného Slovenska

Turnaj Hornej Nitry - 7.4.1984

celkový víťaz - ĽUDOVÍT FEKETE - Žilina

krúžok Slovenári

turnaj podporili Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

VÝMENKA
I.Bubeník

DYM I VTÁKY v mihu odel.
(PRVOK nie je v chladnej vode).
Môjmu oku zrazu zasa
V DYME LOĎKA STRATILA SA.
Turnaj sa uskutočnil v Kultúrnom stredisku v Bojniciach za vysokej účasti súťažiacich - 28 medzi skúsenými (A) a 42 medzi menej pokročilými (B). Pod organizátorskou taktovkou Jozefa Mokrého a za účasti redaktora Lišiaka Jána Beličku a riaditeľa Domu kultúry M.Bleya sa riešitelia na úvod popasovali s figurálnou mozaikovou krížovkou L.Hriňa. V ťažšej skupine sa riešila ako dokresľovka, v ľahšej ako polodokresľovka. Nasledovali súbory hádaniek Ivana Bubeníka a Jána Gáfrika, ktoré sa v Áčku riešili tzv. turnajovým spôsobom (na prvého) a v Béčku základným spôsobom z listu.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Ľudovít Fekete-Žilina
 2.Ján Sopóci-Žilina
 3.Miroslav Ploščica-St.Ľubovňa
 4.Jozef Kolesár-Košice
 5.Ján Droppa-Prešov
 6.Jozef Kontuľ-Bratislava
 7.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 8.Jozef Vaško-N.Mesto n/V.
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10.Stanislav Šoltis-Prešov
 1.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
 2.Jozef Mokrý-Prievidza
 3.Milan Chudý-Prievidza
 4.Hana Svojsíková-Ban.Bystrica
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr
 6.O.Čierný
 7.Pavel Fejt-Martin
 8.Ján Čižmár-Banská Bystrica
 9.Jozef Páleník-Svinná
10.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 1.Miroslav Ploščica-S.Ľubovňa
 2.Ľudovít Fekete-Žilina
 3.Ivan Rias-Košice
 4.Emil Trochan-Bratislava
 5.Jozef Kolesár-Košice
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Stanislav Zábojník-Bojnice
10.Dušan Čupka-Ban.Bystrica
 1.Jozef Mokrý-Prievidza
 2.František Kmeť-Nováky
 3.Ľuba Koštialová-N.Mesto
 4.Hana Svojsíková-B.Bystrica
 5.Ján Čižmár-Ban.Bystrica
 6.Ján Sopóci-Žilina
 7.Marián Ďurech-Martin
 8.Pavel Fejt-Martin
 9.I.Wallenfels
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.

MREŽOVKA
z turnaja

FUTBALISTA POZERAL
 SA NA VALČÍK,
trávnik si však
 vyžaduje iný cvik.
X. Prebor Stredného Slovenska

Turnaj Hornej Nitry - 20.4.1985

celkový víťaz

Ing. JOZEF KOVÁČIK - Nové Mesto n/V.

krúžok Podjavorinci

turnaj podporili Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

Image
Ešte pred turnajom sa uskutočnilo stretnutie vedúcich krúžkov a redakcie Lišiaka. Cieľom týchto stretnutí bolo podchytenie nových trendov a riešenie odborných tém, ktoré dokázali posúvať krížovky i hádanky vždy o kus dopredu. Hneď po skončení rokovania sa už rozpútali boje jubilejného 10.Preboru Stredoslovenského kraja a Turnaja Hornej Nitry, na ktorom sa figurálnymi mozaikovými krížovkami podieľal L.Hriň a v kategórii hádaniek I.Bubeník a V.Brngál medzi náročnejšími lúštiteľmi a I.Filadelfi medzi tými, ktorí sa necítili byť až takými profesionálmi. O ceny v celkovej hodnote 2.000,- Kčs sa "pobilo" až 61 riešiteľov zo všetkých kútov Slovenska.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Ľudovít Fekete-Žilina
 4.Dušan Vojník-Prešov
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Jozef Sadloň-Bratislava
 8.Jozef Kolesár-Košice
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10.Jozef Vaško-N.Mesto n/V.
 1.Dušan Čupka-Ban.Bystrica
 2.Marián Ďurech-Martin
 3.Štefan Schrötter-Košice
 4.František Genšorík-Martin
 5.Gabriela Vráblová-Martin
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 7.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 8.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok
 9.Ján Makovník st.-Ružomberok
10.Ján Čižmár-Banská Bystrica
 1.Stanislav Strmeň-Bratislava
 2.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
 3.Ľudovít Fekete-Žilina
 4.Emil Trochan-Bratislava
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Jozef Kolesár-Košice
 9.Jozef Dóša-Ban.Bystrica
 viac súťažaicich nebodovalo
 1.Slavomír Svetlík-B.Bystrica
 2.Dušan Čupka-Ban.Bystrica
 3.Hana Svojsíková-B.Bystrica
 4.Ján Čižmár-Ban.Bystrica
 5.Štefan Schrötter-Košice
 6.Peter Sloboda-St.Ľubovňa
 7.Ján Gáfrik-Prievidza
 8.Ján Makovník-Ružomberok
 9.Ján Sopóci-Žilina
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.

XI. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 12.4.1986

celkový víťaz - MIROSLAV PLOŠČICA - Stará Ľubovňa - krúžok Gorali

turnaj podporili Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Miroslav Ploščica-St.Ľubovňa
 2.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa
 5.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 6.Jozef Kolesár-Košice
 7.Miroslav Hájiček-Prievidza
 8.Jozef Sadloň-Bratislava
 9.Dušan Vojník-Prešov
10.Jozef Kontuľ-Bratislava
 1.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 2.František Genšorík-Martin
 3.Gabriela Vráblová-Martin
 4.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 5.Marián Ďurech-Martin
 6.Ľuboslava Koštialová-N.Mesto
 7.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok
 8.Dušan Šulík-Ružomberok
 9.Jozef Páleník-Svinná
10.Štefan Slosár-Stará Ľubovňa
 1.Miroslav Ploščica-S.Ľubovňa
 2.Ivan Rias-Košice
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Jozef Sadloň-Bratislava
 5.Miroslav Hájiček-Prievidza
 6.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Marcel Pecha-Trnava
 9.Juraj Bubnáš-Prievidza
10.Vladimír Konečný-Svinná
 1.Ľuboslava Koštialová-N.Mesto
 2.Jozef Mokrý-Prievidza
 3.Ján Gáfrik-Prievidza
 4.Ján Makovník-Ružomberok
 5.Stano Plachý-Z.Kostoľany
 6.Andrej Huťka-Prešov
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 8.Miroslav Šuňavec-L.Hrádok
 9.A.Lapúnik-Topoľčany
10.Ján Semaník-Z.Kostoľany

XII. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 4.4.1987

celkový víťaz - MIROSLAV PLOŠČICA - Stará Ľubovňa - krúžok Gorali

turnaj podporili Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

Turnajovým autorom hádaniek bol Vilo Brngál a podľa spomienok účastníkov, bol to príjemne strávený čas.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Miroslav Ploščica-St.Ľubovňa
 2.Dušan Vojník-Prešov
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Jozef Kontuľ-Bratislava
 5.Stanislav Šoltis-Prešov
 6.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10.Jozef Sadloň-Bratislava
 1.Dušan Šulík-Ružomberok
 2.Ján Semaník-Zem.Kostoľany
 3.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 4.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 6.Miroslav Nárožný-Kremnica
 7.Jozef Trochan-Bratislava
 8.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok
 9.Štefan Schrötter-Košice
10.A.Lapúnik-Topoľčany
 1.Miroslav Ploščica-S.Ľubovňa
 2.Ivan Rias-Košice
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Vladimír Konečný-Svinná
 6.Stanislav Šoltis-Prešov
 7.Jozef Sadloň-Bratislava
 8.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 9.Dušan Vojník-Prešov
10.Ján Čižmár-Ban.Bystrica
 1.Ján Semaník-Z.Kostoľany
 2.Dušan Šulík-Ružomberok
 3.Hana Svojsíková-B.Bystrica
 4.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 5.Peter Sloboda-St.Ľubovňa
 6.Štefan Schrötter-Košice
 7.Ján Turek st.-Poprad
 8.Miroslav Nárožný-Kremnica
 9.Peter Samec-Žilina
10.Stano Plachý-Z.Kostoľany

XIII. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 26.3.1988

celkový víťaz - SLAVOMÍR SVETLÍK - Banská Bystrica - krúžok Hron

turnaj podporili ZK ROH a Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

Začarovaný 13.ročník turnaja sa konal pod záštitou Závodného klubu ROH Prievidza. Cestu na hornú Nitru si v tento deň našlo 55 riešiteľov, pričom zastúpenie malo až 14 krúžkov. O svoje diela sa tentoraz so súťažiacimi podelili v ťažšej kategórii L.Hriň a v ľahšej M.Chudý. Autorom hádaniek bol pre obe skupiny V.Brngál. Nečakaným ale zaslúženým víťazom sa stal mladý talentovaný Horehronec, ktorý tak dokázal, že jeho vlaňajšie úspechy neboli vôbec náhodné.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Miroslav Ploščica-Košice
 4.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 5.Stanislav Šoltis-Prešov
 6.Ján Droppa-Prešov
 7.Jozef Sadloň-Bratislava
 8.Vladimír Konečný-Svinná
 9.Jozef Kontuľ-Bratislava
10.Ján Čižmár-Ban.Bystrica
 1.Ján Sopóci-Žilina
 2.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 3.Marián Ďurech-Martin
 4.Terézia Schenková-Martin
 5.Ľuboslava Koštialová-N.Mesto
 6.Tibor Mikloš-Banská Bystrica
 7.Marián Fila-Piešťany
 8.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
10.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Slavomír Svetlík-B.Bystrica
 3.Jozef Sadloň-Bratislava
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Igor Platzner-Žilina
 6.Stanislav Šoltis-Prešov
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Ján Čižmár-Ban.Bystrica
 9.Jozef Kontuľ-Bratislava
10.Juraj Bubnáš-Prievidza
 1.Pavol Tibenský-Majcichov
 2.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 3.Gabriela Vráblová-Martin
 4.Ján Sopóci-Žilina
 5.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 6.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 8.Miroslav Schleiffer-Nové Mesto
 9.Ľuboslava Koštialová-N.Mesto
10.Marián Fila-Piešťany

XIV. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 8.4.1989

celkový víťaz - RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA - Stará Ľubovňa - krúžok Gorali

turnaj podporili Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Igor Platzner-Žilina
 4.Pavol Tibenský-Majcichov
 5.Stanislav Šoltis-Prešov
 6.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 7.Dušan Vojník-Prešov
 8.Peter Samec-Žilina
 9.Ján Makovník ml.-Ružomberok
10.Miroslav Hájiček-Prievidza
 1.Marián Fila-Piešťany
 2.Rudolf Moško-Trenčín
 3.Ján Sopóci-Žilina
 4.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 5.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 6.Terézia Schenková-Martin
 7.Anton Čermák-Košice
 8.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 9.Dušan Čupka-Ban.Bystrica
10.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ivan Rias-Košice
 3.Igor Platzner-Žilina
 4.Vladimír Konečný-Svinná
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 7.Ján Droppa-Prešov
 8.Pavol Tibenský-Majcichov
 9.Jozef Sadloň-Bratislava
10.Juraj Bubnáš-Prievidza
 1.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 2.Gabriela Vráblová-Martin
 3.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 4.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 5.Rudolf Moško-Trenčín
 6.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 7.Anton Zaťko-Brezno
 8.Igor Jakubček-Žilina
 9.Marián Fila-Piešťany
10.Dušan Čupka-Ban.Bystrica

XV. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 7.4.1990

celkový víťaz - MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Majcichov - krúžok Dumátori

turnaj podporili Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 2.Pavol Tibenský-Majcichov
 3.Dušan Vojník-Prešov
 4.Jozef Kontuľ-Bratislava
 5.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Gabriela Vráblová-Martin
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Ladislav Bareš-Plzeň
 1.Rudolf Moško-Trenčín
 2.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 3.Marián Fila-Piešťany
 4.Ján Sopóci-Žilina
 5.Jozef Mokrý-Prievidza
 6.Terézia Schenková-Martin
 7.Miroslav Nárožný-Kremnica
 8.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 9.Anton Zaťko-Brezno
10.Rudolf Čačko-Košice
 1.Ladislav Žitňák-Šaľa
 2.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Pavol Tibenský-Majcichov
 5.Peter Samec-Žilina
 6.Vladimír Konečný-Svinná
 7.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 8.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 9.Dušan Slašťan-Ban.Bystrica
10.Jozef Kontuľ-Bratislava
 1.Gabriela Vráblová-Martin
 2.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 3.Rudolf Moško-Trenčín
 4.Ján Sopóci-Žilina
 5.Marián Fila-Piešťany
 6.Rudolf Čačko-Košice
 7.Igor Jakubček-Žilina
 8.Anton Zaťko-Brezno
 9.Jozef Mokrý-Prievidza
10.Marián Ďurech-Martin

XVI. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 20.4.1991

celkový víťaz - MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Majcichov - krúžok Dumátori

turnaj podporili ZK ROH a Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

Spoločenské zmeny sa čoraz viac začínajú prejavovať aj na krížovkárskych a hádankárskych turnajoch. Rastúce ceny a náklady ovplyvňujú i túto oblasť a tak sa tento rok na turnaji zúčastnilo len 42 záujemcov. Milým poznatkom súťaže však bolo, že sa na popredné miesta prelúštili konečne už aj ženy a to dokonca hneď dve a navyše obe z Martina.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Pavol Tibenský-Majcichov
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Stanislav Šoltis-Prešov
 4.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 5.Rudolf Moško-Trenčín
 6.Ján Droppa-Prešov
 7.Gabriela Vráblová-Martin
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Pavol Husár-Prešov
10.Jozef Dóša-Banská Bystrica
 1.Marián Fila-Piešťany
 2.Terézia Schenková-Martin
 3.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 4.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 5.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 6.Vladimír Bušík-Prievidza
 7.Ján Semaník-Zem.Kostoľany
 8.Sergej Valovič-Stará Ľubovňa
 9.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
10.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Pavol Tibenský-Majcichov
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Pavol Husár-Prešov
 5.Stanislav Šoltis-Prešov
 6.Marcel Pecha-Trnava
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Jozef Dóša-Banská Bystrica
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 1.Gabriela Vráblová-Martin
 2.Rudolf Moško-Trenčín
 3.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 4.Anton Zaťko-Brezno
 5.Marián Fila-Piešťany
 6.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 8.Jaroslav Vacula-Ban.Bystrica
 9.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
10.Ján Semaník-Zem.Kostoľany

XVII. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 4.4.1992

celkový víťaz - RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA - Stará Ľubovňa - krúžok Gorali

turnaj podporili ZK ROH a Dom kultúry Prievidza a redakcia LIŠIAK

Ekonomické zmeny po roku 1989 doľahli aj na lúštiteľské hnutie a niektoré turnaje prestali existovať. Prievidza si však dokázala aj napriek ťažším časom udržať punc kvality a preto nebolo vôbec prekvapením, keď sa tu zišla početná skupina záujemcov o dobré lúštenie, bez ohľadu na počet a hodnotu cien pre tých úspešnejších.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 4.Jozef Kontuľ-Bratislava
 5.Miroslav Hájiček-Prievidza
 6.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 9.Rudolf Moško-Trenčín
10.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 1.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 2.Terézia Schenková-Martin
 3.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 4.Vladimír Bušík-Prievidza
 5.Dušan Šmikniar-Vyhne
 6.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 7.Sergej Valovič-Stará Ľubovňa
 8.Jozef Páleník-Svinná
 9.Anton Zaťko-Brezno
10.Jozef Mokrý-Prievidza
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 3.Pavol Tibenský-Brezová
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa
 5.Emil Trochan-Bratislava
 6.Stanislav Strmeň-Bratislava
 7.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 9.Jozef Kontuľ-Bratislava
10. ---
 1.Milan Velísek-Dubnica n/V.
 2.Rudolf Moško-Trenčín
 3.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 4.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 5.Dušan Šmikniar-Vyhne
 6.Dušan Fízel-Sučany
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 8.Jozef Páleník-Svinná
 9.Vladimír Kmeť-Prievidza
10.Miroslav Vlčko-Hlohovec

Image

XVIII. Prebor Stredného Slovenska

Turnaj Hornej Nitry - 17.4.1993

celkový víťaz

RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA - Košice

krúžok Gorali

5. turnajové víťazstvo

turnaj podporili KaSS Prievidza, CARPATHIA a.s. Prievidza,

vydavateľstvo TRIAN Banská Bystrica a LIŠIAK

Image
Tradičný prebor pripravil krúžok Bôbari v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi. Turnaja sa zúčastnilo 36 súťažiacich, ktorí hneď na úvod ocenili vtipné zahrievacie kolo Ivana Filadelfiho. Napriek tomu, že v ľahšej skupine vyhral obe kategórie Trenčan Rudolf Moško z krúžku Laugarício, majster sa hodnotí podľa tzv.najvyššej ligy. Miro Ploščica z krúžku Gorali sa vďaka svojmu piatemu víťazstvu na tomto turnaji stal zároveň držiteľom putovného pohára redakcie Lišiak.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 4.Jozef Kontuľ-Bratislava
 5.Ján Babinský-Hont.Tesáre
 6.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 7.Peter Samec-Žilina
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Igor Platzner-Žilina
 1.Rudolf Moško-Trenčín
 2.Dušan Šmikniar-Vyhne
 3.Ján Csetneky-Komárno
 4.Jozef Trochan-Prešov
-- Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 6.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 7.Terézia Schenková-Martin
 8.Vladimír Bušík-Prievidza
 9.Anton Zaťko-Brezno
10.Vladimír Kmeť-Prievidza
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 3.Pavol Tibenský-Brezová
 4.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 5.Jozef Kontuľ-Bratislava
 6.Igor Platzner-Žilina
 7.Ján Babinský-Hont.Tesáre
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9. ---
10. ---
 1.Rudolf Moško-Trenčín
 2.Anton Zaťko-Brezno
 3.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 4.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 5.Jozef Mokrý-Prievidza
 6.Jozef Trochan-Prešov
 7.Ján Semaník-Zem.Kostoľany
 8.Vladimír Bušík-Prievidza
 9.Dušan Šmikniar-Vyhne
10.Igor Jakubček-Žilina

 
Image

Image

Image

XIX. Prebor Stredného Slovenska

Turnaj Hornej Nitry - 23.4.1994

celkový víťaz

RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA - Košice

krúžok Gorali

Image
 turnaj podporili KaSS Prievidza, MEDEX Prievidza, LIŠIAK,

vydavateľstvo TRIAN Banská Bystrica a Svaz českých hádankářů a křížovkářů

Súťažný deň bol v Prievidzi vyplnený od rána do večera. Trochu netradičné miesto, Obchodná akadémia, bola pred hlavným preborom najprv spolu s 22 riešiteľmi svedkom kvalifikácie na Majstrovstvá sveta v logických úlohách. Zahrievacie kolo - súbor monotematických prešmyčiek najprv rozohrialo, domáce koláče Katky Bubnášovej vzápätí zasýtili. Hlavným chodom však boli krížovky a hádanky, dezert patril flaute mladého Jurka Bubnáša. Popoludňajšia káva bola doplnená trinástimi prekrásnymi perníkmi od firmy MEDEX z Prievidze, ktoré sa vynímali v nápise XIX. Horná Nitra a obrovským perníkovým srdcom, o ktoré sa svorne podelilo všetkých 44 lúštiteľov. Redakcie časopisov RELAX a LIŠIAK využili vhodný čas a stretli sa s vedúcimi krúžkov a ostatnými redakciami krížovkárskych časopisov so snahou nadviazať na staré dobré zvyky a obnoviť SZHaK. To že vyhral "matador" turnaja už neprekvapilo nikoho, na priateľskú atmosféru sa však bude asi spomínať dlho.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa
 5.Štefan Tatarko-Poprad
 6.Jozef Kontuľ-Bratislava
 7.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 8.Stanislav Šoltis-Prešov
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok
 1.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 2.Jaroslav Vacula-Ban.Bystrica
 3.Dušan Šmikniar-Vyhne
 4.Ján Csetneky-Komárno
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Ľuboš Oravec-Bratislava
 7.Terézia Schenková-Martin
 8.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 9.Ivan Šuňavec-Ružomberok
10.Vladimír Kmeť-Prievidza
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ladislav Žitňák-Šaľa
 3.Slavomír Svetlík-B.Bystrica
 4.Miroslav Hájiček-Prievidza
 5.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 6.Ľudovít Kordisch-Bratislava
 7.Dušan Čupka-Ban.Bystrica
 8.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10.Jozef Kontuľ-Bratislava
 1.Dušan Šmikniar-Vyhne
 2.Ján Turek ml.-Poprad
 3.Ján Turek st.-Poprad
 4.Vladimír Kmeť-Prievidza
 5.Jaroslav Vacula-Ban.Bystrica
 6.Rudolf Moško-Trenčín
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 8.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 9.Ján Semaník-Zem.Kostoľany
10.Ľuboš Oravec-Bratislava

Image

Image

Image

XX. Prebor Stredného Slovenska

Turnaj Hornej Nitry - 1.4.1995

celkový víťaz

SLAVOMÍR SVETLÍK - Banská Bystrica

krúžok Hron

turnaj podporili mesto PRIEVIDZA, MINIKRÍŽOVKY,

MEDEX Prievidza, NCHZ Nováky, LIŠIAK,

Výskumný ústav pre petrochémiu Prievidza,

OSP Prievidza, RELAX a

vydavateľstvo TRIAN Banská Bystrica

Image

Image

Image
Začína sa svitať na lepšie časy. Myšlienku a hodnotu zmysluplného využívania voľného času začínajú pozitívne vnímať aj sponzori, na ktorých si začíname zvykať aj na našich turnajoch. V Prievidzi okrem tradičných krížovkárskych časopisov našli domáci organizátori pochopenie hneď v dvoch silných podnikoch a dokonca i na samotnom mestskom úrade. Bodaj by to takto vydržalo čo najdlhšie.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Štefan Tatarko-Poprad
 4.Igor Platzner-Žilina
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 7.Peter Samec-Žilina
 8.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 9.Dušan Vojník-Prešov
10.Ladislav Žitňák-Šaľa
 1.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 2.Ján Turek ml.-Poprad
 3.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 4.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 5.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 6.Dušan Šmikniar-Vyhne
 7.Vladimír Kmeť-Prievidza
 8.Ján Turek st.-Poprad
 9.Dobrotka
10.Ján Csetneky-Komárno
 1.Slavomír Svetlík-Ban.Bystrica
 2.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 5.Rudolf Moško-Trenčín
 6.Igor Platzner-Žilina
 7.Štefan Tatarko-Poprad
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Peter Samec-Žilina
 ďalším sa nedarilo
 1.Vladimír Chlebo-B.Bystrica
 2.Dušan Šmikniar-Vyhne
 3.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 4.Ján Turek st.-Poprad
 5.Jozef Páleník-Svinná
 6.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 7.Ján Turek ml.-Poprad
 8.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 9.Anton Zaťko-Brezno
10.Vladimír Kmeť-Prievidza

XXI. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 13.4.1996

celkový víťaz - PhDr. EMIL TROCHAN - Bratislava - krúžok Dunajci

turnaj podporila redakcia časopisu LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Dušan Vojník-Prešov
 3.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 4.Štefan Tatarko-Poprad
 5.Miroslav Ploščica-Košice
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 7.Peter Sloboda-St.Ľubovňa
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Igor Platzner-Žilina
10.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok
 1.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 2.Peter Paďour-Žilina
 3.Ivan Šarkan-Martin
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne
 5.Rudolf Čačko-Košice
 6.Ján Turek ml.-Poprad
 7.Vladimír Kmeť-Prievidza
 8.Ján Semaník-Z.Kostoľany
 9.Terézia Schenková-Martin
10.Ján Csetneky-Komárno
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 4.Jozef Vaško-N.Mesto n/V.
 5.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Stanislav Strmeň-Bratislava
 8.Igor Platzner-Žilina
 9.Ján Psotný-N.Mesto n/V.
10.Štefan Tatarko-Poprad
 1.Ján Turek ml.-Poprad
 2.Dušan Šmikniar-Vyhne
 3.Pavol Vychovalý-Podolínec
 4.Peter Paďour-Žilina
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 6.Rudolf Čačko-Košice
 7.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 8.Ján Semaník-Z.Kostoľany
 9.Ivan Šuňavec-Ružomberok
10.Jozef Mokrý-Prievidza

XXII. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 13.4.1997

celkový víťaz - MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Brezová p/Br. - krúžok Chrobáci

turnaj podporila redakcia časopisu LIŠIAK

Podľa dohody s krúžkom Energetik si Prievidza a Zemianske Kostoľany tradičné víkendové dni vymenili a v Prievidzi sa lúštilo v nedeľu. Zámerom bolo umožniť po skončení turnaja rýchlejší odchod cezpoľných riešiteľov, pretože Prievidza predsa len poskytuje podstatne viac spojov ako Zemianske Kostoľany. Podľa reakcie účastníkov, ktoré sa odzrkadlili aj v ich počte na turnaji, to však nebol najvydarenejší krok.
krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Dušan Vojník-Prešov
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 4.Štefan Tatarko-Poprad
 5.Gabriela Vráblová-Martin
 6.Jozef Vaško-N.Mesto n/V.
 7.Miroslav Ploščica-Košice
 8.Peter Sloboda-St.Ľubovňa
 9.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
10.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok
 1.Ján Turek ml.-Poprad
 2.Peter Paďour-Žilina
 3.Dušan Šmikniar-Vyhne
 4.Ján Csetneky-Komárno
 5.Milan Tomáš-Poprad
 6.Terézia Schenková-Martin
 7.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 8.Jozef Páleník-Svinná
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
10.Ivan Šarkan-Martin
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Br.
 3.Ladislav Žitňák-Šaľa
 4.Rudolf Moško-Trenčín
 5.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
 6.Stanislav Strmeň-Bratislava
 7.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 8.Peter Samec-Žilina
 9. ---
10. ---
 1.Milan Tomáš-Poprad
 2.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 3.Peter Paďour-Žilina
 4.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Dušan Šmikniar-Vyhne
 7.Jozef Páleník-Svinná
 8.Ján Semaník-Z.Kostoľany
 9.Vladimír Kmeť-Prievidza
10.Jozef Mokrý-Prievidza

XXIII. Prebor Stredného Slovenska - Turnaj Hornej Nitry - 25.4.1998

celkový víťaz - RNDr. MIROSLAV PLOŠČICA - Košice - krúžok Gorali

turnaj podporil časopis LIŠIAK

krížovky A - skúseníkrížovky B - menej pokročilíhádanky A - skúseníhádanky B - menej pokročilí
 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Miroslav Ploščica-Košice
 3.Ivan Noskaj-Šaľa
 4.Rudolf Moško-Trenčín
 5.Štefan Tatarko-Poprad
 6.Gabriela Vráblová-Martin
 7.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 8.Jozef Vaško-N.Mesto n/V.
 9.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok
10.Stanislav Strmeň-Bratislava
 1.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 2.Milan Tomáš-Poprad
 3.Dušan Šmikniar-Vyhne
 4.Roman Strcula-Martin
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Ján Balala-Martin
 7.Peter Paďour-Žilina
 8.Jozef Páleník-Svinná
 9.Rudolf Čačko-Košice
10.Terézia Schenková-Martin
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Ladislav Žitňák-Šaľa
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 4.Stanislav Strmeň-Bratislava
 5.Ivan Noskaj-Šaľa
 6.Gabriela Vráblová-Martin
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Jozef Vaško-N.Mesto n/V.
 9.Peter Samec-Žilina
10.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok
 1.Peter Paďour-Žilina
 2.Dušan Šmikniar-Vyhne
 3.Rudolf Čačko-Košice
 4.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica
 5.Stanislav Plachý-Z.Kostoľany
 6.Roman Strcula-Martin
 7.Ján Turek ml.-Poprad
 8.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 9.Ján Semaník-Z.Kostoľany
10.Jozef Páleník-Svinná


Last Updated ( Saturday, 26 April 2014 )