Vladimír KULČICKÝ  (4. 10. 1905 - 27. 7. 1981)
  Reťazovka slabiková (1946)
Na záhrade kvitnú I.,
II. stará sa o ne.
A pre III. potešenie
do kvetu nám práve ženie
kaktus v IV. v salóne.

Obložka (1970)
BLYSK A PÔVAB sa sem ženie.
To je RYBIE POKOLENIE.
ruže, žena, naše, šeru
lesk a čaro - pleskáča rod
Vaši Lasi, siláčky - zašila si si vačky?
Zámenka (1980)
OD VÁS CHLAPI, Moravania,
majú MOCNÉ MANŽELKY.
Čo môže muž neveľký?
Opýtať sa ustráchane:
- DALA SI SI DO PORIADKU
VRECKÁ, čo máš na župane?

RIEŠENIA odhalíte tak, keď
kurzorom myši so zatlačeným
ľavým tlačidlom prejdete
po ploche pod "Obložkou".

putovný pohár
súťaže družstiev
  
Lúštenie nie je len oddych či zábava, pomáha mnohým nielen udržať, ale aj rozvíjať životnú vitalitu.

Majstrovstvá Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek sú rozdelené na dve oblasti - súťaž jednotlivcov a súťaž družstiev. Pre jednotlivcov bol dlhé roky vyhradený prvý septembrový víkend v Banskej Bystrici, ktorú pred pár rokmi nahradili Zemianske Kostoľany a družstvá majú tradičnú jesennú seansu v októbri v Žiline. Obe podujatia mal od počiatku pod záštitou časopis LIŠIAK, ktorý bol ich historickým patrónom až do roku 2002. Naopak bystrické podujatie vyše 30 rokov podporoval časopis RELAX a v rokoch 2004-2009 sa pripojil ďalší partnerský časopis TELEplus krížovky.

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov - memoriál Vladimíra Kulčického je spomienkou na tohto nezabudnuteľného riešiteľa a vyjadruje hold človeku, ktorý celý svoj život zasvätil hádankám a krížovkám. Pôvodne mali majstrovstvá názov Celoslovenský prebor jednotlivcov. Jeho zrod je datovaný do roku 1984, odkedy bez prerušenia dáva možnosť každému záujemcovi popasovať sa sám so sebou a odhaliť čo v každom z nás je. Účasť na súťaži nie je ničím podmienená. Ani vekom, skúsenosťami, pohlavím, či vedomosťami. Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov sú určené pre všetkých, čo si chcú privoňať tajom lúštenia aj v inej atmosfére ako je na dovolenke, pri cestovaní alebo doma. Každý súťaží podľa svojich schopností a nie je raritou, ak si to niekto príde len tak vyskúšať. Zo skúseností je možné povedať, že mnohí sa sem vrátia opäť, prípadne si nájdu cestu na trochu ľahšie regionálne turnaje.

Obdobne je to v súťaži družstiev, ktorá sa až do Covidového roku 2020 konali nepretržite už od roku 1979. Túto súťaž navštevujú prevažne družstvá z jednotlivých krížovkársko-hádankárskych krúžkov. Napriek tomu nie je výnimkou, že sem zavítajú aj neregistrovaní jednotlivci, ktorí potom vytvárajú zmiešané družstvá, prípadne doplňujú voľné miesta v niektorom z neúplných družstiev. Po rôznych alternatívach s počtom členov v jednom družstve, sa po roku 1998 ustanovil maximálny počet na čísle štyri (menší počet bol ale povolený). Od roku 2024 aj pod vplyvom toho, koľko členov majú jednotlivé krúžky platí, že družstvo môže byť maximálne trojčlenné. Súčasne začalo platiť pravidlo, že ak príde z jedného krúžku menej súťažiacich, do plného počtu sa môžu doplniť formou žrebovania zo všetkých "voľných" súťažiacich, tzn. aj z iných krúžkov.

Rozhodujúcim ukazovateľom samotnej súťaže je vždy bezchybné lúštenie. Všetky úlohy sú časovo obmedzené a tak nestačí lúštiť len správne, ale aj rýchlo. Prevažne sa lúštia 3 krížovky a 30 hádaniek. Do roku 2000 sa v súťaži jednotlivcov vyhodnocoval len jeden víťaz, ktorý vzišiel z oboch kategórií, po tomto roku sa udeľuje titul Majster Slovenska v každej kategórii osobitne.

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA JEDNOTLIVCOV

Širšia možnosť stretávania sa priaznivcov taju aj inak, než na stránkach časopisov dala podnet aj na spoluprácu na odbornej báze ohľadne pravidiel a kvality spracovávania jednotlivých krížoviek či hádaniek s možnosťou odovzdávania si skúseností navzájom. Aj vďaka tomu vznikli následne po súťaži družstiev ďalšie podujatia a súťaže (1979 - Kysucký prebor v Kysuckom Novom Meste, 1980 - Pieninský turnaj v Starej Ľubovni, 1981 - Turnaj Košického vládneho programu, 1981 - Východoslovenský prebor družstiev, 1983 - Turnaj krúžku Hron o putovný pohár Slovenky a 1984 - Novoročný turnaj v Martine). Tento vývoj a rozličná kvalita preborov si vyžadovala však čosi viac. S myšlienkou celoslovenského preboru jednotlivcov prišiel vtedajší redaktor časopisu Lišiak Pavol Čierny na stretnutí časopisu Lišiak s vedúcimi slovenských krúžkov. Pavol hneď oslovil členov krúžku Hron či by takéto stretnutie dokázali organizačne zabezpečiť. Partia okolo Dušana Slašťana sa pustila do práce, v ktorej im bol výdatne nápomocný hlavne Pavel Šperka zo Závodného klubu Revolučného odborového hnutia (ROH) textilného podniku Slovenka.
 
Vďaka aj jeho iniciatíve sa podarilo získať prvého "sponzora", ktorým sa stalo Vydavateľstvo Obzor, ku ktorému sa hneď po svojom vzniku pripojil časopis RELAX.
 
 Autorsky si zobral "vec" na starosť opäť Lišiak. Súťaž nemala v prvých rokoch na ružiach ustlané, napriek tomu sa počas jej histórie na popredných miestach vystriedali prakticky všetci, čo v tejto oblasti niečo znamenali, alebo znamenajú.
Rozhodujúcim ukazovateľom samotnej súťaže je vždy bezchybné lúštenie. Všetky úlohy sú časovo obmedzené a tak nestačí lúštiť len správne, ale aj rýchlo. Prevažne sa lúštia 3 krížovky a 30 hádaniek. Do roku 2000 sa v súťaži jednotlivcov vyhodnocoval len jeden víťaz, ktorý vzišiel z oboch kategórií, po tomto roku sa udeľuje titul Majster Slovenska v každej kategórii osobitne.
     
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV

 
História Majstrovstiev Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek začala písať v roku 1979 prvým ročníkom súťaže družstiev, pod názvom Celoslovenský prebor. O jej vznik sa pričinili členovia vtedajšieho krúžku Slovenári zo Žiliny. Tí vďaka aktivitám Ľudovíta Feketeho a Eduarda Ďurčanského oslovili vedenie redakcie časopisu Lišiak s myšlienkou usporiadať súťažné stretnutie krúžkov, ktoré sa v tých rokoch začali plnopočetnejšie objavovať. Po preboroch jednotlivcov ako Turnaj Dunajcov - Západoslovenský prebor v Bratislave (od r.1960), Turnaj družby - memoriál Ľ.Nolča v Novom Meste nad Váhom (od r.1973), Stredoslovenský prebor Hornej Nitry v Prievidzi (od r.1974), Turnaj Energetikov v Zemianskych Kostoľanoch (od r.1974), Východoslovenský prebor v Prešove (tiež od r.1974) a Zemplínsky turnaj v Humennom (od r.1975) sa takto naskytla prvá príležitosť zmerať si sily medzi krúžkami navzájom. Dovtedy totiž existovala súťaž družstiev len v Čechách, kde sa súťažilo v českom jazyku, čo znevýhodňovalo slovenských riešiteľov.
 
Pozitívnym faktom bolo v pamätnom roku 1979 aj to, že na Slovensku vtedy existovalo už 14 krúžkov, ktoré mali svoje pevné zázemie. V prvých rokoch si na podujatie našli cestu aj krúžky zo susednej Moravy a Čiech a aj keď sa lúštili slovenské úlohy, výsledkami a priateľským vkladom sa veru nestratili. Od prvých ročníkov súťaž zastrešovala redakcia časopisu Lišiak, ktorú Rada SZHaK vystriedala až v 90-tych rokoch, keď sa obnovila činnosť samotného zväzu. Odvtedy sú majstrovstvá v gescii Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov
                                          1979 1980
      1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990       1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000       1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010       2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020       2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030       2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

 
---------------------------------------------------------------------
I. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV - ŽILINA - 13.10.1979
 1.DUNAJCI-Bratislava
 2.JÁNOŠÍK I.-Žilina
 3.TORYSEK-Prešov
 4.BÔBARI-Prievidza
 5.CHEMLON-Humenné
 6.PODJAVORINCI-Nové Mesto nad Váhom
 7.HANÁCI-Prostějov
 8.VRAŇARE-Košice
celkom 19 družstiev
---------------------------------------------------------------------
II. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV - ŽILINA - 18.10.1980
 1.DUNAJCI-Bratislava
 2.BÔBARI-Prievidza
 3.ŠÍRAVAN-Michalovce
 4.TORYSEK-Prešov
 5.JÁNOŠÍK I.-Žilina
 6.PODJAVORINCI-Nové Mesto nad Váhom
 7.HANÁCI-Prostějov
 8.GORALI-Stará Ľubovňa
celkom 20 družstiev
 
 
---------------------------------------------------------------------
III. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV - ŽILINA - 17.10.1981
 1.DUNAJCI-Bratislava
 2.BÔBARI
-Prievidza
 3.JÁNOŠÍK I.
-Žilina
 4.MARATÓNCI
-Košice
 5.TORYSEK I.
-Prešov
 6.TORYSEK II.
-Prešov
 7.HANÁCI
-Prostějov
 8.HRON
-Banská Bystrica
 9.KYSUČAN
-Kysucké Nové Mesto
10.OSTRAVÁCI
-Ostrava
celkom 24 družstiev
 
---------------------------------------------------------------------
IV. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV - ŽILINA - 16.10.1982
 1.DUNAJCI-Bratislava
 2.BÔBARI
-Prievidza
 3.JÁNOŠÍK
-Žilina
 4.?

 5.?

 6.?

 7.?

 8.?

 9.?

10.?

celkom 20 krúžkov - 110 súťažiacich
 
 
---------------------------------------------------------------------
V. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV - ŽILINA - 15.10.1983
 1.GORALI-Stará Ľubovňa
 2.DUNAJCI
-Bratislava
 3.MARATÓNCI
-Košice
 4.PODJAVORINCI
-Nové Mesto nad Váhom
 5.SLOVENÁRI
-Žilina
 6.TORYSEK
-Prešov
 7.ENERGETIK
-Zemianske Kostoľany
 8.HRON
-Banská Bystrica
 9.CHEMLON
-Humenné
10.?

celkom 23 družstiev - 100 súťažiacich
---------------------------------------------------------------------
VI. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV - ŽILINA - 13.10.1984
 1.DUNAJCI-Bratislava
 2.TORYSEK
-Prešov
 3.SLOVENÁRI I.
-Žilina
 4.PODJAVORINCI
-Nové Mesto nad Váhom
 5.GORALI
-Stará Ľubovňa
 6.BÔBARI
-Prievidza
 7.MARATÓNCI
-Košice
 8.HRON
-Banská Bystrica
 9.TURIEC
-Martin
10.MIEROVÁCI
-Topoľčany
celkom 21 krúžkov - 100 súťažiacich
 
 
1. CELOSLOVENSKÝ PREBOR JEDNOTLIVCOV - BANSKÁ BYSTRICA - 1.9.1984
turnaj podporili Vydavateľstvo OBZOR, LIŠIAK, krúžok HRON a ZK ROH n.p. SLOVENKA Banská Bystrica
celkoví víťazi pri rovnosti bodov za súčet poradí boli dvaja
Ing. Ivan Noskaj-Šaľa a Viktor Šimčisko-Bratislava, obaja krúžok DUNAJCI
Všetko začalo oveľa skôr. Vďaka podpore vedenia Závodného klubu ROH Slovenka, n.p. Banská Bystrica, zvlášť súdružky Eleny Podlipskej a členov usporiadajúceho krúžku Hron, by táto jedinečná súťaž svetlo sveta neuzrela. Vôbec prvý Celoslovenský prebor zaujal hneď 60 záujemcov, ktorí po prehliadke izby revolučných tradícií a po audiovizuálnom programe o histórii a súčasnosti národného podniku Slovenka, sa pustilo do boja o prvenstvo. Starej garde (Fekete, Noskaj, Šimčisko, Filadelfy) v lúštení 3 krížoviek a 30 hádaniek preborovým spôsobom stúpala na päty nielen mladá krv (Ploščica, Trochan ml., Vaško, Psotný, Kováčik, Šoltis a iní), ale aj redakcia Lišiak s 3 nesprávne uvedenými názvami hádaniek.
KRÍŽOVKY vek počet chýb
1. NOSKAJ Ivan 46 Šaľa x
2. ŠIMČISKO Viktor 37 Bratislava x
3. PLOŠČICA Miroslav 22 Stará Ľubovňa x
4. Fekete Ľudovít 41 Žilina x
5. Šoltis Stanislav 38 Prešov x
6. Filadelfy Ivan 40 Prievidza x
7. Trochan Emil 29 Bratislava x
8. Vojník Dušan 27 Prešov x
9. Kordisch Ľudovít 40 Bratislava x
10. Kolesár Jozef 35 Košice x
11. Kováčik Jozef 32 Nové Mesto n/V. x
12. Chudý Milan 25 Prievidza x
13. Šlosár Štefan x Stará Ľubovňa x
14. Svetlík Slavomír 19 Banská Bystrica x
15. Žitňák Ladislav 26 Šaľa x
HÁDANKY vek počet hádaniek
1. ŠIMČISKO Viktor 37 Bratislava x
2. NOSKAJ Ivan 46 Šaľa x
3. TROCHAN Emil 29 Bratislava x
4. Fekete Ľudovít 41 Žilina x
5. Ploščica Miroslav 22 Stará Ľubovňa x
6. Psotný Ján 27 Nové Mesto n/V. x
7. Svetlík Slavomír 19 Banská Bystrica x
8. Baroš Ivan 35 Banská Bystrica x
9. Rias Ivan 35 Košice x
10. Filadelfy Ivan 40 Prievidza x
11. Strmeň Stanislav 41 Bratislava x
-- viac sa v súboji na prvého a silnej konkurencii
nepresadil žiadny riešiteľ
klik na začiatok stránky
 
 
---------------------------------------------------------------------
VII. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV - ŽILINA - 12.10.1985
 1.DUNAJCI-Bratislava
 2.TORYSEK-Prešov
 3.SLOVENÁRI I.-Žilina
 4.BÔBARI-Prievidza
 5.ŠÍRAVAN-Michalovce
 6.GORALI-Stará Ľubovňa
 7.MARATÓNCI-Košice
 8.PODJAVORINCI-Nové Mesto nad Váhom
 9.HRON I.-Banská Bystrica
10.HRON II.-Banská Bystrica
celkom 20 družstiev
---------------------------------------------------------------------
VIII. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV - ŽILINA - 11.10.1986
 1.DUNAJCI-Bratislava
 2.TORYSEK-Prešov
 3.BÔBARI-Prievidza
 4.GORALI-Stará Ľubovňa
 5.SLOVENÁRI I.-Žilina
 6.MIEROVÁCI-Topoľčany
 7.SLOVENÁRI II.-Žilina
 8.HRON I.-Banská Bystrica
 9.DUMÁTORI-Trnava
10.HRON II.-Banská Bystrica
celkom 18 družstiev
 
 
2. CELOSLOVENSKÝ PREBOR JEDNOTLIVCOV - BANSKÁ BYSTRICA - 31.8.1985
turnaj podporili LIŠIAK, krúžok HRON a ZK ROH n.p. SLOVENKA Banská Bystrica
celkový víťaz Miroslav Ploščica-Stará Ľubovňa
krúžok GORALI

 
Vyše 60 riešiteľov si našlo cestu na pokračovanie nového podujatia nazvaného Celoslovenský prebor jednotlivcov. Prítomná bola aj
 
redakcia časopisu Lišiak, vedúci ZK ROH Slovenka súdruh Pavel Šperka a pracovníčka ZK ROH súdružka Filipková. Pred súťažou sa konalo v poradí už VI. stretnutie vedúcich slovenských krúžkov a redakcie časopisu Lišiak.
 

hlavní organizátori Jozef Dóša z o Hron a Ján Belička z Lišiaka
KRÍŽOVKY vek počet chýb
1. PLOŠČICA Miroslav 23 Stará Ľubovňa x
2. FEKETE Ľudovít 42 Žilina x
3. PLATZNER Igor 35 Žilina x
4. Chudý Milan 26 Prievidza x
5. Droppa Ján 38 Prešov x
6. Filadelfy Ivan 41 Prievidza x
7. Noskaj Ivan 47 Šaľa x
8. Šoltis Stanislav 39 Prešov x
9. Kolesár Jozef 36 Košice x
10. Vojník Dušan 28 Prešov x
11. x     x
12. x     x
13. x     x
14. x     x
15. x     x
HÁDANKY vek počet hádaniek
1. PLOŠČICA Miroslav 23 Stará Ľubovňa x
2. TROCHAN Emil 30 Bratislava x
3. PSOTNÝ Ján 28 Nové Mesto n/V. x
4. Baroš Ivan 36 Banská Bystrica x
5. Platzner Igor 35 Žilina x
6. Filadelfy Ivan 41 Prievidza x
7. Čačko Rudolf 42 Košice x
8. Chudý Milan 26 Prievidza x
9. Sopóci Ján 38 Žilina x
10. Zábojník Stanislav 40 Bojnice x
11. x     x
12. x     x
13. x     x
14. x     x
15. x     x
klik na začiatok stránky
 
 

zľava Pavol Čierny, Soňa Jánošíková, Dušan Karkuš a Ján Belička
  3. CELOSLOVENSKÝ PREBOR JEDNOTLIVCOV - BANSKÁ BYSTRICA - 30.8.1986
turnaj podporili LIŠIAK a ZK ROH n.p. SLOVENKA Banská Bystrica
celkový víťaz Ľudovít Fekete-Žilina, krúžok SLOVENÁRI

 
Začína byť tradíciou, že sa do Bystrice zíde taká početná lúštiteľská ekipa, pretože aj do tretice prekročila počet 60. Memoriál Vlada Kulčického poctil svojou prítomnosťou aj zástupca českého časopisu Hádanky a křížovky Dušan Karkuš (aj keď pôsobiaci v Prahe stále Dunajec), pričom lúšteniu sa so záujmom prizerala aj delegácia juhoslovanského klubu ČVOR z Bjelovaru a maďarského časopisu Fülles, ktorí prišli s "našimi" prerokovať organizáciu Medzinárodného krížovkárskeho Maratónu, ktorý už na nasledujúci rok bude poriadať krúžok Hron a časopis Lišiak v Banskej Bystrici.
KRÍŽOVKY vek počet chýb
1. FEKETE Ľudovít 43 Žilina 13
2. SVETLÍK Slavomír 21 Banská Bystrica 31
3. VACULA Jaroslav 34 Banská Bystrica 32
4. Makovník Ján ml. 24 Ružomberok 33
5. Trochan Emil 31 Bratislava 36
6. Šoltis Stanislav 40 Prešov 36
7. Sloboda Peter 32 Stará Ľubovňa 37
8. Filadelfy Ivan 42 Prievidza 49
9. Platzner Igor 36 Žilina 67
10. Šuňavec Miroslav 24 Liptovský Hrádok 69
11. Droppa Ján 39 Prešov  x
12. Vaško Jozef 35 Nové Mesto n/V. x
13. Vojník Dušan 29 Prešov x
14. Chudý Milan 27 Prievidza x
15. Baroš Ivan 37 Banská Bystrica x
klik na začiatok stránky
HÁDANKY vek počet hádaniek
1. DROPPA Ján 39 Prešov 5
2. BAROŠ Ivan 37 Banská Bystrica 3
3. RIAS Ivan 37 Košice 2
4. Fekete Ľudovít 43 Žilina 2
5. Filadelfy Ivan 42 Prievidza 2
6. Žitňák Ladislav 28 Šaľa 2
7. Trochan Emil 31 Bratislava 2
8. Karkuš Dušan 45 Praha 1
9. Sloboda Peter 32 Stará Ľubovňa 1
10. Makovník Ján ml. 24 Ružomberok 1
11. Konečný Vladimír 35 Svinná 1
12. Zábojník Stanislav 41 Bojnice  1
13. Kontuľ Jozef 24 Bratislava 1
14. Mojdis Marek 33 Giraltovce 1
15 Čačko Rudolf 43 Košice  1
 
---------------------------------------------------------------------
IX. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV - ŽILINA - 10.10.1987
 1.DUNAJCI I.-Bratislava
 2.DUNAJCI II.-Bratislava
 3.GORALI I.-Stará Ľubovňa
 4.HRON-Banská Bystrica
 5.TORYSEK-Prešov
 6.LAUGARÍCIO-Trenčín
 7.MARATÓNCI-Košice
 8.SLOVENÁRI I.-Žilina
 9.RUŽA-Ružomberok
10.DUMÁTORI-Trnava
11-16. (bez poradia)
   DUKÁT
-Kremnica; ENERGETIK-Zemianske Kostoľany; GORALI II.-Stará Ľubovňa
   KYSUČAN
-Kysucké Nové Mesto; SLOVENÁRI II.-Žilina; ŽIARAN-Žiar nad Hronom
celkom 16 družstiev - 71 súťažiacich
---------------------------------------------------------------------
X. CELOSLOVENSKÝ PREBOR DRUŽSTIEV - ŽILINA - 08.10.1988
 1.DUNAJCI I.-Bratislava
 2.GORALI-Stará Ľubovňa
 3.TORYSEK-Prešov
 4.DUMÁTORI-Trnava
 5.BÔBARI-Prievidza
 6.DUNAJCI II.-Bratislava
 7.LAUGARÍCIO-Trenčín
 8.MARATÓNCI-Košice
 9.SLOVENÁRI I.-Žilina
10.SLOVENÁRI II.-Žilina
celkom 14 družstiev
 
 
xxxxxxxxx
  xxxxxxxxx  
 
xxxxxxxxx
  xxxxxxxxx  
 
xxxxxxxxx
  xxxxxxxxx