A-Ď E-G H-J K L-O P-R S-Š T-Ž

Benjamín
BAŤALÍK st.
Michalovce

Ján
FARKAŠ
Sliač kúpele
Martin
Bratislava
Irenej
HORNÁK
Košice
Bratislava

Jaroslav
KAISER
Bratislava

Drahomír
LACKO
Žiar nad
Hronom

Peter
PAĎOUR
Žilina

Ján
SABOL
Košice

Štefan
TATARKO
Poprad 

Ján
BELIČKA
Trnava
Bratislava

Ján
FEHÉR
Bratislava

Ladislav
HRIŇ
Prievidza

Dušan
KARKUŠ
Bratislava
Praha

Blanka
LEHOTSKÁ
Bratislava

Jozef
PÁLENÍK
Svinná

Peter
SAMEC
Žilina 

Pavol
TIBENSKÝ
Majcichov
Brezová
pod Bradlom 

Stanislav
BLECHA
Bratislava

Ľudovít
FEKETE
Žilina

Milan
HROMNÍK
Bratislava
Trenčianske
Jastrabie

Vladimír
KOMANICKÝ
Humenné

Jozef
LINDER
Sliač kúpele 
 Stanislav
PLACHÝ
Zemianske
Kostoľany

Terézia
SCHENKOVÁ
Martin
Emil
TROCHAN
Bratislava

Alexander
BRÖSTL
Košice

Ivan
FILADELFY
Prievidza

Anton
HUDÁK
Poliakovce
Ľudovít
KORDISCH
Bratislava

Milan
MARKOVIČ
Bratislava

Igor
PLATZNER
Žilina
Peter
SLOBODA
Stará
Ľubovňa

Jozef
TROCHAN
Prešov
Bratislava

Rudolf
ČAČKO
Košice

Štefan
GAŠPÁR
Púchov 

Peter
HUDÁK
Košice
 Peter
KRAJČÍR
Trnava
Bratislava

Július
MARSCHALKO
Žilina

Miroslav
PLOŠČICA
Stará
Ľubovňa
Košice

Roman
STRCULA
Martin
 
Ján
TUREK st.
Poprad
Pavol
ČIERNY
Bratislava

Zuzana
HROMCOVÁ
Bytča

Milan
CHUDÝ
Prievidza
Banská
Bystrica

Zdenka
KRÁLOVÁ
LIPTÁKOVÁ
Bratislava

Rudolf
MOŠKO
Kubrá
Trenčín

Štefan
PUPÁK
Považská
Bystrica

Stanislav
STRMEŇ
Bratislava
 
Ján
TUREK ml.
Poprad

Dušan
ČUPKA
Banská
Bystrica
   
Jaroslav
JABLONSKÝ
Kysucké
Nové Mesto

Vladimír
KULČICKÝ
Bratislava


Ivan
NOSKAJ
Šaľa


Ivan
RIAS
Košice

Juraj
STRUŇÁK
Michalovce

Zoltán
VÉGH
Martin

Matúš
DEMIGER
Zlaté
Moravce
  Pavel
JASELSKÝ
Vojtovce
 
Pavol
KUŠNÍR
Košice

Ivana
ONDREJKOVÁ
(Štiptová)
Ružomberok

Emília
RIGDOVÁ st.
Poprad
 
Viktor
ŠIMČISKO
Bratislava
Gabriela
VRÁBLOVÁ
Martin

Jozef
DÓŠA
Banská
Bystrica
 
Igor
JAKUBČEK
Žilina
     
Dušan
ŠKROVINA
Martin

Milan
VYPARINA
Bratislava
Ján
DROPPA
Prešov
 
Soňa
JÁNOŠÍKOVÁ
Bratislava
Šamorín
     
Elena
ŠKULOVÁ
Zlaté
Moravce
 

Marián
ĎURECH
Martin
         
Jozef
ŠURINA
Banská
Bystrica
 
           
Dušan
ŠKULTÉTY
Tužina