Združuje hráčov a autorov sudoku a logických úloh a hier v Českej republike a pomáha im pri rozvoji ich činnosti. Asociácia vznikla 25.10.2011 ako občianske združenie a odvtedy organizuje a metodicky riadi súťaže v sudoku a logických úlohách v Čechách, vrátane majstrovstiev Českej republiky. Je zastúpená vo viacerých medzinárodných súťažiach a participuje i na svetovej súťaži Grand Prix. V roku 2012 prevzala od Zväzu českých hádankárov a krížovkárov zastúpenie Českej republiky vo Svetovej federácii hádankárov (World Puzzle Federation), ako aj právo nominovať český reprezentačný tím na majstrovstvá sveta v sudoku resp. v logických úlohách. Nás teší, že sme od prvých okamihov vzniku HALASu, mohli s jej členmi nadviazať na dovtedajšiu formu spolupráce a že vieme spoločne hľadať to, čo obidve organizácie i ich členov vzájomne obohacuje.
Viac na: www.sudokualogika.cz