RELAX

 
Časopis plný zábavy, poučenia, oddychu i sebavzdelávania. Relax je jedným z našich najvýznamnejších partnerov na odbornom i mediálnom poli. Pestrosť jeho obsahu i kvalita diel je zárukou príjemných chvíľ, ktoré s ním strávite. O jeho vznik sa zaslúžili členovia banskobystrického krížovkárskeho a hádankárskeho krúžku Hron, ktorý už predtým vydával svoj rovnomenný časopis.
Viac na: www.trian.sk
 
Založením Vydavateľstva TRIAN sa po zlomovom roku 1989 redakcia časopisu vydala cestou mnohých zmien a neprebádaných oblastí. K základnému krížovkárko-hádankárskemu časopisu sa postupne pridali Osemsmerovky, širokospektrálne Magazíny, Knihy maľovaných krížoviek a mnohé ďalšie sprievodné produkty. Snáď ako prví vyzvali čitateľov o spoluprácu pri tvorbe na časopise a aj vďaka ich názorom sa niekoľko krát menila obsahová i grafická stránka časopisu, aby bol svojim čitateľom čo najbližší a najmilší.Vďaka ľudskému pochopeniu vedenia časopisu i redaktorov, ktorí takmer všetci vyrástli z krížovkárskeho podhubia, aj SZHaK našiel vhodnú pôdu na spoluprácu za čo všetkým patrí úprimná
V Ď A K A.

Na základe dohody SZHaK a redakcie časopisu RELAX ponúkame všetkým tým, ktorí uvažujú o pravidelnom zakupovaní si uvedeného dvojtýždenníka, že pri úhrade členského poplatku SZHaK si môžu zároveň cez SZHaK objednať tento časopis za zľavnené predplatné. Keďže často meniace sa ceny majú vplyv aj na predplatné, uvádzame podmienky tejto ponuky na osobitnej stránke O NÁS - ZĽAVY PRE ČLENOV

20 Rokov RELAXu
Ohliadnutie sa za históriou časopisu a ľuďmi, čo stáli a stoja za relaxom s RELAXom.

HALAS - Hráčska asociácia logických hier a sudoku

 
 
Združuje hráčov a autorov sudoku a logických úloh a hier v Českej republike a pomáha im pri rozvoji ich činnosti. Asociácia vznikla 25.10.2011 ako občianske združenie a odvtedy organizuje a metodicky riadi súťaže v sudoku a logických úlohách v Čechách, vrátane majstrovstiev Českej republiky. Je zastúpená vo viacerých medzinárodných súťažiach a participuje i na svetovej súťaži Grand Prix. V roku 2012 prevzala od Zväzu českých hádankárov a krížovkárov zastúpenie Českej republiky vo Svetovej federácii hádankárov (World Puzzle Federation), ako aj právo nominovať český reprezentačný tím na majstrovstvá sveta v sudoku resp. v logických úlohách. Nás teší, že sme od prvých okamihov vzniku HALASu, mohli s jej členmi nadviazať na dovtedajšiu formu spolupráce a že vieme spoločne hľadať to, čo obidve organizácie i ich členov vzájomne obohacuje.
Viac na: www.sudokualogika.cz

Český svaz hádankářů a křížovkářů

 
Partnerská organizácia v Českej republike, ktorá bola pod názvom Svaz českých hádankářů a křížovkářů založená už v roku 1968 a ktorej členmi sú aj dnes niektorí riešitelia zo Slovenska. Ešte v spoločnej federálnej republike bola roky jedinou organizáciou zastrešujúcou záujemcov v tejto oblasti a najmä po odbornej a organizátorskej stránke napomohla rozvíjať sa krúžkom, vrátane niektorých slovenských. Valné zhromaždenie zväzu dňa 26. novembra rozhodlo v rámci zmien stanov o zmene názvu a po zápise do verejného registra sa od 17. februára 2017 organizácia zmenila na Český zväz hádankárov a krížovkárov, záujmové združenie.

ČSHAK sa podieľa na vydávaní časopisu Křížovka a hádanka a magazínu Pano­ráma křížovky. Obdobne ako u nás zastrešuje desiatky krúžkov a klubov v troch lúštiteľských oblastiach: krížovky, hádanky, sudoku a logické úlohy. Na rozdiel od Slovenska má ale oveľa početnejšie členské zastúpenie, z čoho pramenia aj možnosti kvalitnejšej odbornej činnosti, vrátane organizovania aj takých súťaží, ktoré u nás nemajú dostatočné autorské zázemie (napríklad korešpondenčné súťaže a to pre jednotlivcov i krúžky). Viac na: www.cshak.cz