neplánované turnaje
KaH Martin
KaH Turnaj 2 krajín

otvorené turnaje
KaH Bratislava
LuS Bratislava
LuS Košice
LuS Púchov
LuS MSR jednotlivci
Lu MSR družstvá
LuS nominačný 2023
S Michalovce školy
S Bratislava školy
LuS MS Toronto
Covidové roky veľa pomenili a aj my sme nútení na to reagovať. Dnes by sme už štandardne poznali kompletný rozpis plánovaných turnajov pre celý rok, avšak situácia aj v krúžkoch aj v možnostiach organizovať takéto podujatia je iná. Preto budeme plány na tento rok priebežne aktualizovať tak, ako sa budú jednotlivé možnosti vyvíjať. Niektoré turnaje už s istotou tento rok nebudú a preto ich pre prehľad uvádzame tiež. Otvorená je logika a sudoku, ktorú doplníme v dohľadnom čase.
Vysvetlivky: K = krížovky; H = hádanky; Lu = logické úlohy; S = sudoku; A = kategória pokročilí; B = kategória menej skúsení; C = kategória začiatočníci; o = krúžok
 
ZASADNUTIA SZHaK
13.05. (6) BREZOVÁ p/Br. = rada SZHaK 19:30-20:30)
30.09. (6) ŽILINA = snem SZHaK (14:30-16:00), voľba nového vedenia
04.11. (6) PRIEVIDZA =  rada SZHaK 20:30-21:30)
 
ZAČIATOČNÍCI (všetky lúštiteľské oblasti) 
14.05. (7) BREZOVÁ p/Br. = krížovky a sudoku (08:30-12:30), súčasť Turnaja o pohár M.R.Štefánika
24.06. (6) POPRAD = krížovky a hádanky (10:00-14:30), súčasť Podtatranského turnaja
30.09. (6) ŽILINA = sudoku (09:45-12:00), súčasť Turnaja sudoku pre každého
 
KRÍŽOVKY a HÁDANKY (pokročilí a menej skúsení)
13.05. (6) SVINNÁ = 16. Euroturnaj (13:30-18:00) zabezpečuje J. Páleník, presun na ubytovanie v Brezovej pod Bradlom zabezpečuje P.Tibenský, na prenocovanie a raňajky sa odporúča vopred prihlásiť (podrobnosti dodatočne na osobitnej stránke mesiac pred konaním turnajov)
14.05. (7) BREZOVÁ p/Br. = 13. Turnaj o pohár M.R.Štefánika (08:30-12:30) zabezpečuje o Chrobáci
24.06. (6) POPRAD = 28. Podtatranský turnaj (10:00-14:30) zabezpečuje o Tatranec
09.09. (6) PREŠOV = 3. Prešovský Wimbledon (14:00-19:00) hádanky v režime súťaž žrebovaných dvojíc, zabezpečuje o Torysek, presun na ubytovanie v Košiciach (voľný výber)
10.09. (7) KOŠICE = 22. Maratónsky turnaj (08:30-13:00) zabezpečuje o Maratónci
30.09. (6) ŽILINA = 43. Majstrovstvá Slovenska družstiev o putovný pohár SZHaK (16:00-20:00), ubytovanie v Žiline zabezpečuje o Žilinci, členovia SZHaK majú zľavu z ubytovania
01.10. (7) ŽILINA = 43. Memoriál Ľ.Feketeho (08:30-13:00) zabezpečuje o Žilinci
04.11. (6) PRIEVIDZA = Mr/Mrs rekord švédska krížovka (15:00-15:15) zabezpečujú M.Hruška a J.Farkaš
04.11. (6) PRIEVIDZA = 40. Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov - Memoriál V.Kulčického (15:15-20:00) zabezpečujú J.Farkaš, P.Tibenský a P.Bohuš
05.11. (7) PRIEVIDZA = 48. Prebor Hornej Nitry (08:30-13:00) zabezpečuje o Bôbari
 
SUDOKU a LOGICKÉ ÚLOHY (pokročilí a menej skúsení)
30.09. (6) ŽILINA = Sudoku pre každého (09:45-12:00) štart kvalifikácie pre MS 2024, zabezpečuje J.Farkaš a J.Zvěřina
30.09. (6) ŽILINA = 15. Majstrovstvá Slovenska družstiev o putovný pohár SZHaK (12:00-14:00), zabezpečujú J.Farkaš a J.Zvěřina