občianske združenie zamerané na rozvoj osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času
Zemianske Kostoľany - Veľkonočný
Zemianske Kostoľany - Veľkonočný turnaj Energetikov PDF Print E-mail
Written by Ján Farkaš   
Saturday, 12 April 2014

ImageKaždý turnaj chce byť niečím odlišný, aj tento má svoju raritu. Je ňou podmienka, že krížovky sa riešia priamo perom bez možnosti opravy. Znamená to, že každé škrtanie, alebo oprava sa hodnotí ako chyba. Mnohí takto lúštia aj doma, ale fakt, že každý omyl či upísanie sa posúva riešiteľa vo výsledkovej listine dole, predsa len zväzuje ruky. Že to ale nie je až tak na ťarchu, ale že sa skôr riešenie stáva zaujímavejším svedčí fakt, že Veľkonočný turnaj zo súčasných "živých" turnajov patrí medzi tie najstaršie. Významnou mierou sa na tom podieľajú v novodobých časoch i sponzori, kde plejáda miestnych podnikov a firmičiek a do roku 2003 i zábavný časopis Lišiak, posilňujú atmosféru súťažného stretnutia. Na príprave, organizácii a i doprovodnom kultúrnom programe sa vo veľkom podieľa obec. Vzhľadom na počet obyvateľov sa dá bez nadsádzky povedať, že z takmer každého desiateho domu má niekto čosi spoločné s krížovkársko-hádankárskym turnajom. Od obecného zastupiteľstva počnúc, cez nezištnú výpomoc susedov, drobných živnostníkov, ochotníkov, až po "nežné" zastúpenie pracovníčok Kultúrneho strediska. A tie tento turnaj už majú tak v malíčku, že v kvíze, kde sa tipujú mená víťazov, sa s každoročnou pravidelnosťou objavujú medzi úspešnými tipujúcimi. Ženská intuícia a úsmev tu jednoducho vládu viac, než strohé premýšľanie lúštiteľov nad menami súperov a možných favoritov na prvé miesta.
Turnaj v úvodných rokoch patril len krížovkárom, kde bola len jedna spoločná kategória. Hádanky pribudli až v roku 1981 a o rok neskôr už mali krížovkári kategórie dve. Od roku 1982 sa termínovo zladil s turnajom v Prievidzi a tak väčšina reišiteľov na hornú Nitru cestuje na dva dni. Od začiatku ho má organizačne na starosti domáci krúžok Energetik, pričom prívlastok Veľkonočný získal od roku 2001, pretože súčasťou turnaja je tradične tipovacie okienko v hádaní trojice najlepších v každej kategórii, kde si najlepší tipéri pravidelne odnášajú veľkonočné suveníry.


21.3.1976 - I. Turnaj Energetikov
13.3.1977 - II. Turnaj Energetikov
18.3.1978 - III. Turnaj Energetikov

24.3.1979 - IV.Turnaj Energetikov
29.3.1980 - V.Turnaj Energetikov
21.3.1981 - VI.Turnaj Energetikov

25.4.1982 - VII.Turnaj Energetikov
17.4.1983 - VIII.Turnaj Energetikov
08.4.1984 - IX.Turnaj Energetikov
21.4.1985 - X.Turnaj Energetikov
13.4.1986 - XI.Turnaj Energetikov
05.4.1987 - XII.Turnaj Energetikov
27.3.1988 - XIII.Turnaj Energetikov
09.4.1989 - XIV.Turnaj Energetikov
08.4.1990 - XV.Turnaj Energetikov
21.4.1991 - XVI.Turnaj Energetikov
05.4.1992 - XVII.Turnaj Energetikov
18.4.1993 - XVIII.Turnaj Energetikov
24.4.1994 - XIX.Turnaj Energetikov
02.4.1995 - XX.Turnaj Energetikov
14.4.1996 - XXI.Turnaj Energetikov
12.4.1997 - XXII.Turnaj Energetikov
26.4.1998 - XXIII.Turnaj Energetikov
18.4.1999 - XXIV.Turnaj Energetikov
09.4.2000 - XXV.Turnaj Energetikov
08.4.2001 - XXVI.Turnaj Energetikov
14.4.2002 - XXVII.Turnaj Energetikov
13.4.2003 - XXVIII.Turnaj Energetikov
25.4.2004 - XXIX.Turnaj Energetikov
17.4.2005 - XXX.Turnaj Energetikov
   
02.4.2006 - XXXI.Turnaj Energetikov
15.4.2007 - XXXII.Turnaj Energetikov
27.4.2008 - XXXIII.Turnaj Energetikov
29.5.2009 - XXXIV.Turnaj Energetikov
28.3.2010 - XXXV.Turnaj Energetikov
02.4.2011 - XXXVI.Turnaj Energetikov
01.4.2012 - XXXVII.Turnaj Energetikov
21.4.2013 - XXXVIII.Turnaj Energetikov
12.4.2014 - XXXIX.Turnaj Energetikov
 


Turnaj Energetikov
I. ročník - 21.3.1976II. ročník - 13.3.1977III. ročník - 18.3.1978
krížovkykrížovkykrížovky

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Stanislav Zábojník-Bojnice
 3.Ladislav Hriň-Prievidza
 4.Emanuel Remeň-Zemianske Kostoľany
 5.Dušan Škultéty-Tužina
 6.Viliam Plachý-Zemianske Kostoľany
 7.Stanislav Obert-Nováky
 8.Ervín Puchart-Zemianske Kostoľany
 9.Milan Lesaj-Zemianske Kostoľany
10.Ján Duchoň-Liešťany

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Stanislav Zábojník-Bojnice
 3.Jozef Páleník-Svinná
 4.Karol Bárta-Nováky
 5.Vladimír Konečný-Svinná
 6.Drahomír Lacko-Žarnovica
 7.Viliam Plachý-Zemianske Kostoľany
 8.Jozef Mokrý-Prievidza
 9.Milan Szabó-Partizánske
10.Dušan Škultéty-Tužina

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Emanuel Remeň-Zemianske Kostoľany
 3.Stanislav Zábojník-Bojnice
 4.Ladislav Hriň-Prievidza
 5.Dušan Fízel-Vrútky
 6.Ján Pokrivka-Koš
 7.Ján Duchoň-Liešťany
 8.Jozef Štovčík-Prievidza
 9.Ján Gáfrik-Prievidza
10.Dušan Škultéty-Tužina

 
IV. ročník - 24.3.1979V. ročník - 29.3.1980VI. ročník - 21.3.1981
krížovkykrížovkykrížovkyhádanky

 1.Jozef Páleník-Svinná
 2.Drahomír Lacko-Žarnovica
 3.Alojz Ševce-Nitr.Sučany
 4.Ladislav Hriň-Prievidza
 5.Jozef Mokrý-Prievidza
 6.Dušan Fízel-Vrútky
 7.Stanislav Zábojník-Bojnice
 8.Ján Gáfrik-Prievidza
 9.Dušan Škultéty-Tužina
10.Emanuel Remeň-Z.Kostoľany

 1.Stanislav Zábojník-Bojnice
 2.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
 3.Jozef Páleník-Svinná
 4.Ivan Filadelfi-Prievidza
 5.Ladislav Hriň-Prievidza
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 7.Emanuel Remeň-Z.Kostoľany
 8.Ján Gáfrik-Prievidza
 9.Dušan Škultéty-Tužina
10.Dušan Fízel-Vrútky

 1.Ladislav Hriň-Prievidza
 2.Stanislav Zábojník-Bojnice
 3.Vladimír Konečný-Svinná
 4.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 5.Ján Gáfrik-Prievidza
 6.Emanuel Remeň-Z.Kostoľany
 7.Jozef Mokrý-Prievidza
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V.
 9.Ľuboslava Koštialová-N.Mesto n/V.
10.Dušan Škultéty-Tužina

 1.Stanislav Zábojník-Bojnice
 2.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr.
 3.Ladislav Hriň-Prievidza
 4.Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.
 5.Jozef Vaško-N.Mesto n/V.
 6.Vladimír Konečný-Svinná
 7.Ján Psotný-N.Mesto n/V.
 8.Dušan Fízel-Vrútky
 9.Marián Ďurech-Martin
10.Ján Semaník-Z.Kostoľany


VII. ročník - 25.4.1982

celkový víťaz PhDr. EMIL TROCHAN - Bratislava - krúžok Dunajci

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Ivan Filadelfi-Prievidza
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Ivan Rias-Košice
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Stanislav Šoltis-Prešov
 7.Stanislav Zábojník-Bojnice
 8.Jozef Sadloň-Bratislava
 9.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom

 1.Cyril Panoc-Humenné
 2.Andrej Huťka-Prešov
 3.Jozef Kubove-Košice
 4.Ivan Baroš-Banská Bystrica
 5.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 6.Jozef Trochan-Prešov
 7.Emanuel Remeň-Zemianske Kostoľany
 8.Dušan Škultéty-Tužina
 9.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom
10.Ján Zápotoka-Prešov

 1.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Stanislav Šoltis-Prešov
 4.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 5.Ivan Filadelfi-Prievidza
 6.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 7.Ivan Rias-Košice
 8.Cyril Panoc-Humenné
 9.Juraj Bubnáš-Prievidza
10.Ján Droppa-Prešov


VIII. ročník - 17.4.1983

celkový víťaz MUDr. STANISLAV STRMEŇ - Bratislava - krúžok Dunajci

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Stanislav Šoltis-Prešov
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Stanislav Strmeň-Bratislava
 5.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 6.Stanislav Zábojník-Prievidza
 7.Dušan Vojník-Prešov
 8.Jozef Kontuľ-Bratislava
 9.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
10.Ladislav Žitňák-Šaľa

 1.Marián Ďurech-Martin
 2.Dušan Škultéty-Tužina
 3.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 4.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom
 5.Ján Gáfrik-Prievidza
 6.Vladimír Bušík-Prievidza
 7.Jozef Mokrý-Prievidza
 8.Miloslav Kic-Prešov
 9.Jozef Trochan-Prešov
10.Karol Bárta-Nováky

 1.Ladislav Žitňák-Šaľa
 2.Ivan Rias-Košice
 3.Stanislav Strmeň-Bratislava
 4.Rudolf Čačko-Košice
 5.Hana Svojsíková-Banská Bystrica
 6.Ivan Baroš-Banská Bystrica
 7.Ján Droppa-Prešov
 8.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom
 9.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom

na začiatok stránky

IX. ročník - 8.4.1984

celkový víťaz Ing. JOZEF KOVÁČIK- Nové Mesto n/V. - krúžok Podjavorinci

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Stanislav Zábojník-Prievidza
 2.Jozef Kontuľ-Bratislava
 3.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 4.Rudolf Čačko-Košice
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa
 6.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 7.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 8.František Genšorík-Vrútky
 9.Emil Trochan-Bratislava
10.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica

 1.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom
 2.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 3.Jozef Mokrý-Prievidza
 4.Juraj Bubnáš-Prievidza
 5.Vladimír Vican-Prievidza
 6.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 7.Miroslav Schleiffer-Nové Mesto n/V.
 8.Ondrej Čierny-Spišské Bystré
 9.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
10.Miroslav Hájiček-Prievidza

 1.Jozef Dóša-Banská Bystrica
 2.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 3.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 4.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 5.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 6.Juraj Bubnáš-Prievidza
 7.Ladislav Hriň-Prievidza
 8.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 9.Stanislav Zábojník-Prievidza
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom

na začiatok stránky

X. ročník - 21.4.1985

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

ImageOkrúhlej desiatky sa podarilo "dožiť" i Turnaju Energetikov. Jubileum malo zaujímavú príchuť, keď sa netradične darilo hlavne Stredoslovákom. Majstri z Vrútok, Martina a Banskej Bystrice jednoducho nedali druhým šancu a tak sa nakoniec prítomní dočkali zaujímavého ale o to milšieho prekvapenia. Svoj podiel na ňom mali navyše aj zástupkyne nežného pohlavia, ktoré dokázali že nepatria len do kuchyne a tak sa možno po týchto výsledkoch dočkáme v budúcnosti konečne aj ich početnejšieho zastúpenia.

celkový víťaz DUŠAN SLAŠŤAN - Banská Bystrica - krúžok Hron

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.František Genšorík-Vrútky
 2.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 3.Jozef Kolesár-Košice
 4.Emil Trochan-Bratislava
 5.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 6.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 7.Vladimír Konečný-Svinná
 8.Jozef Dóša-Banská Bystrica
 9.Rudolf Čačko-Košice
10.Marián Ďurech-Martin

 1.Gabriela Vráblová-Martin
 2.Andrej Huťka-Prešov
 3.Hana Svojsíková-Banská Bystrica
 4.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 5.Miroslav Schleiffer-Nové Mesto n/V.
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 8.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
 9.Terézia Schenková-Martin
10.Ján Čižmár-Banská Bystrica

 1.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 2.Ján Čižmár-Banská Bystrica
 3.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 4.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 5.Dušan Čupka-Banská Bystrica
 6.Hana Svojsíková-Banská Bystrica
 7.Jozef Dóša-Banská Bystrica
 8.Stanislav Strmeň-Bratislava
 9.Emil Trochan-Bratislava
10.Jozef Kolesár-Košice

na začiatok stránky

XI. ročník - 13.4.1986

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

ImageAž 56 účastníkov otvorilo druhú dekádu jediného turnaja, ktorý sa nekoná v meste, ale v dedinke pod názvom Zemianske Kostoľany. Aj keď minuloroční víťazi svoje pozície úplne neobhájili, veľa im k tomu nechýbalo. Veľmi dobre si počínala najmä Martinčanka G.Vráblová, ktorá je každým rokom lepšia. Dá sa preto očakávať, že onedlho prejde do ťažšej kategórie a že sa bude môcť popasovať aj o celkové prvenstvo. To dnes svojimi najvyváženejšími výsledkami v oboch oblastiach dosiahol Trnavčan M.Pecha, pre ktorého to bolo prvé celkové víťazstvo v jeho doterajšom lúštiteľskom ťažení.

celkový víťaz MARCEL PECHA - Trnava - krúžok Dumátori

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Jozef Kontuľ-Bratislava
 2.Marcel Pecha-Trnava
 3.František Genšorík-Vrútky
 4.Milan Chudý-Prievidza
 5.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 6.Dušan Vojník-Prešov
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Ján Piaček-Trnava
 9.Stanislav Zábojník-Prievidza
10.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom

 1.Jozef Prekop-Trenčín
 2.Gabriela Vráblová-Martin
 3.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 4.Dušan Šulík-Ružomberok
 5.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
 6.Terézia Schenková-Martin
 7.Miroslav Hájiček-Prievidza
 8.Andrej Huťka-Prešov
 9.Jozef Trochan-Prešov
10.Štefan Schrötter-Košice

 1.Ivan Rias-Košice
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Gabriela Vráblová-Martin
 4.Marcel Pecha-Trnava
 5.Jozef Kolesár-Košice
 6.Jozef Sadloň-Bratislava
 7.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
10.Vladimír Konečný-Svinná

na začiatok stránky

 XII. ročník - 5.4.1987

celkový víťaz SLAVOMÍR SVETLÍK - Banská Bystrica - krúžok Hron

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Jozef Kontuľ-Bratislava
 2.František Genšorík-Vrútky
 3.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 4.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 5.Stanislav Šoltis-Prešov
 6.Dušan Vojník-Prešov
 7.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 8.Emil Trochan-Bratislava
 9.Stanislav Zábojník-Prievidza
10.Vladimír Konečný-Svinná

 1.Jozef Prekop-Trenčín
 2.Dušan Šulík-Ružomberok
 3.Štefan Schrötter-Košice
 4.Jozef Kubove-Košice
 5.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 6.Miroslav Nárožný-Kremnica
 7.Jozef Trochan-Bratislava
 8.Štefan Tatarko-Poprad
 9.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
10.Hana Svojsíková-Banská Bystrica

 1.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 2.Ján Čižmár-Banská Bystrica
 3.Vladimír Konečný-Svinná
 4.Ivan Rias-Košice
 5.Stanislav Zábojník-Prievidza
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Gabriela Vráblová-Martin
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Juraj Bubnáš-Prievidza
10.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica

na začiatok stránky

XIII .ročník - 27.3.1988

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

Prvý historický zápis do kroniky turnaja, čo do výsledkov, sa podaril Východniarovi Jankovi Droppovi. Až ôsme pokračovanie (od ročníka, keď sa riešili aj krížovka aj hádanky) prinieslo triumf toho istého riešiteľa v obidvoch lúštiteľských oblastiach. Nerodilo sa síce ľahko, ale o to viac je zaslúžené a bude sa zaručene veľmi ťažko prepisovať.

 celkový víťaz JÁN DROPPA- Prešov - krúžok Torysek

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Ján Droppa-Prešov
 2.František Genšorík-Vrútky
 3.Stanislav Šoltis-Prešov
 4.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 7.Milan Chudý-Prievidza
 8.Jozef Sadloň-Bratislava
 9.Emil Trochan-Bratislava
10.Pavol Tibenský-Majcichov

 1.Marián Ďurech-Martin
 2.Ľuboslava Koštialová-Nové Mesto n/V.
 3.Terézia Schenková-Martin
 4.Pavel Košč-Radvaň
 5.Dušan Škultéty-Tužina
 6.František Cidorík-Trenčín
 7.Tibor Mikloš-Banská Bystrica
 8.Jozef Mokrý-Prievidza
 9.Juraj Bubnáš-Prievidza
10.Miroslav Hájiček-Prievidza

 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava
 3.Jozef Sadloň-Bratislava
 4.Stanislav Šoltis-Prešov
 5.Emil Trochan-Bratislava
 6.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 7.Ján Čižmár-Banská Bystrica
 8.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 9.Stanislav Zábojník-Prievidza
10.Vladimír Konečný-Svinná

na začiatok stránky

 XIV. ročník - 9.4.1989

celkový víťaz (bez dochovaných záznamov)

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Štefan Schrötter-Košice
 2.Jozef Sadloň-Bratislava
 3.Stanislav Šoltis-Prešov
 4.Jozef Kontuľ-Bratislava
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Marián Ďurech-Martin
 7.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 8.Dušan Vojník-Prešov
 9.Gabriela Vráblová-Martin
10.Ján Droppa-Prešov

 1.Miroslav Hájiček-Prievidza
 2.Milan Velísek-Trenčín
 3.Marián Fila-Piešťany
 4.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 5.Terézia Schenková-Martin
 6.Jozef Mokrý-Prievidza
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 8.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 9.Miroslav Schleiffer-Nové Mesto n/V.
10.Jozef Kubove-Košice

 1.Ivan Rias-Košice
 2.Vladimír Konečný-Svinná
 3.Anton Čermák-Košice
 4.Ján Droppa-Prešov
 5.Pavol Tibenský-Majcichov
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 7.Dušan Čupka-Banská Bystrica
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Gabriela Vráblová-Martin
10.Ján Makovník ml.-Ružomberok

na začiatok stránky

 XV. ročník - 8.4.1990

celkový víťaz PhDr. EMIL TROCHAN - Bratislava - krúžok Dunajci

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.František Genšorík-Vrútky
 3.Gabriela Vráblová-Martin
 4.Jozef Kontuľ-Bratislava
 5.Milan Chudý-Prievidza
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 7.Marcel Pecha-Trnava
 8.Štefan Schrötter-Košice
 9.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom

 1.Alica Molčanová-Košice
 2.Miroslav Nárožný-Kremnica
 3.Marián Fila-Piešťany
 4.Milan Velísek-Trenčín
 5.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 6.Rudolf Čačko-Košice
 7.Terézia Schenková-Martin
 8.Jozef Mokrý-Prievidza
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
10.Juraj Bubnáš-Prievidza

 1.Marcel Pecha-Trnava
 2.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 3.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 4.Rudolf Čačko-Košice
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa
 6.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
 9.Miroslav Hájiček-Prievidza
10.Gabriela Vráblová-Martin

na začiatok stránky

 XVI. ročník - 21.4.1991

celkový víťaz MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Brezová pod Bradlom - krúžok Chrobáci

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Ján Droppa-Prešov
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 4.Milan Chudý-Prievidza
 5.Emil Trochan-Bratislava
 6.Gabriela Vráblová-Martin
 7.Stanislav Šoltis-Prešov
 8.Marcel Pecha-Trnava
 9.Jozef Kontuľ-Bratislava
10.Pavol Husár-Prešov

 1.Marián Fila-Piešťany
 2.Terézia Schenková-Martin
 3.Pavol Vychovalý st.-Podolínec
 4.Milan Velísek-Trenčín
 5.Jozef Kubove-Košice
 6.Anton Zaťko-Brezno
 7.Miroslav Nárožný-Kremnica
 8.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 9.Štefan Šlosár-Stará Ľubovňa
10.Jozef Mokrý-Prievidza

 1.Marcel Pecha-Trnava
 2.Pavol Husár-Prešov
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Ján Droppa-Prešov
 8.Marián Fila-Piešťany
 9.Milan Velísek-Trenčín
10.Gabriela Vráblová-Martin

na začiatok stránky

XVII. ročník - 5.4.1992

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

ImageZopakovať víťazstvo na tom istom turnaji dva roky po sebe sa nepodarí len tak hocikomu. Na také niečo treba kumšt a patričnú dávku skúseností, ktorú však napriek mladému veku preukázal tento rok lekár spod Štefánikovej mohyly. Nechýbalo veľa a bolo by to 100% prvenstvo, Pavol sa však musel v krížovkách skloniť pred kvalitami iného lekára Stana Strmeńa, prezývaného aj Sestra. To však nič nemení na fakte, že v Kostoľanoch sa prepisovali historické záznamy a že prvým, komu sa podaril takýto husársky kúsok, je práve všestranný "Chrobák".

 celkový víťaz MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Brezová pod Bradlom - krúžok Chrobáci

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Stanislav Strmeň-Bratislava
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 3.Jozef Kontuľ-Bratislava
 4.Milan Chudý-Prievidza
 5.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 
 viac adeptov na lúštenie nebolo

 1.Terézia Schenková-Martin
 2.Juraj Bubnáš-Prievidza
 3.Jozef Mokrý-Prievidza
 4.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 6.Milan Velísek-Trenčín
 7.Jozef Páleník-Svinná
 8.Viliam Plachý-Zemianske Kostoľany
 9.Vladimír Kmeť-Prievidza
10.Anton Zaťko-Brezno

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 2.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Slavomír Svetlík-Banská Bystrica
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa
 6.Stanislav Strmeň-Bratislava
 7.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 8.Milan Velísek-Trenčín
 9.Juraj Bubnáš-Prievidza
10.Milan Chudý-Prievidza

na začiatok stránky

XVIII. ročník - 18.4.1993

turnaj podporilo Miestne kultúrne stredisko Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

Veni, vidi, vici, či ako na Slovensku vravia: Prišiel som, videl som a zvíťazil som. Takto mohol ohodnotiť po skončení turnaja svoju účasť Pavol Tibenský. Keď vlani vyhral turnaj v slede už druhýkrát po sebe, vravelo sa o šťastí. Tento rok to už bolo ale o niečom inom. Pavol všetkým skeptikom ukázal, že predchádzajúce úspechy neboli náhodné a že napriek svojmu veku (28), dokáže poraziť aj oveľa skúsenejších. Navyše oproti predchádzajúcim rokom to bolo absolútne "double". Zdá sa, že známa "chrobákovica" má naozaj zázračné účinky.

 celkový víťaz MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Brezová pod Bradlom - krúžok Chrobáci

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 2.František Genšorík-Vrútky
 3.Milan Chudý-Prievidza
 4.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 5.Gabriela Vráblová-Martin
 6.Stanislav Strmeň-Bratislava
 7.Jozef Kontuľ-Bratislava
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
10.Ladislav Žitňák-Šaľa

 1.Ján Csetneky-Komárno
 2.Jozef Trochan
 3.Juraj Bubnáš-Prievidza
 4.Vladimír Bušík-Prievidza
 5.Terézia Schenková-Martin
 6.Vladimír Kmeť-Prievidza
 7.Jozef Mokrý-Prievidza
 8.Dušan Škultéty-Tužina
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
10.Ján Semaník-Zemianske Kostoľany

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Stanislav Strmeň-Bratislava
 4.Miroslav Hájiček-Prievidza
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa
 6.Ján Čižmár-Banská Bystrica
 7.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 8.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 9.Juraj Bubnáš-Prievidza
10.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica

na začiatok stránky

XIX. ročník - 24.4.1994

turnaj podporili Obecný úrad Zemianske Kostoľany,

Okresné a regionálne kultúrne stredisko Prievidza a časopis LIŠIAK

ImageImageExcelentné. Jedine takýto prívlastok si zaslúži výkon lekára z Brezovej. V doterajšej histórii turnajov na Slovensku sa takýto kúsok doteraz podaril len jednému riešiteľovi a to Mirovi Ploščicovi. Ten v rokoch 1982-1984 zvíťazil 3x po sebe v Žiline a práve včera takýto "kúsok" zopakoval v Prievidzi (1992-1994). Pavol Tibenský sa tak po Mirovi nezmazateľne zapisuje do histórie lúštiteľských turnajov u nás. Jediné čo mu už len zostáva je počkať si na zaslúženú pozvánku do pomyselnej siene slávnych.

 celkový víťaz MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Brezová pod Bradlom - krúžok Chrobáci

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 3.Jozef Kontuľ-Bratislava
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 8.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 9.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
10.Štefan Tatarko-Poprad

 1.Dušan Šmikniar-Vyhne
 2.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 3.Andrej Huťka-Prešov
 4.Terézia Schenková-Martin
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Vladimír Kmeť-Prievidza
 7.Ján Turek st.-Poprad
 8.Ján Csetneky-Komárno
 9.Anton Zaťko-Brezno
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 4.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 5.Ján Turek st.-Poprad
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Milan Chudý-Prievidza
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Anton Zaťko-Brezno
10.Jozef Kontuľ-Bratislava

 na začiatok stránky

XX. ročník - 2.4.1995

turnaj podporil Obecný úrad Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

Až jubilejný ročník dokázal zrušiťhegemóniu P.Tibenského avšak ktovie ako by to dopadlo, keby sa Pavol na turnaji objavil. V každom prípade majú Kostoľany nového víťaza, aj keď treba priznať, že to bolo naozaj len o chlp (rovnaký súčet poradí mal aj E.Trochan) a to vďaka pravidlu, kde sa pri rovnosti súčtu poradí v krížovkách a hádankách prihliada na lepší výsledok z krížoviek.

 celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Dušan Vojník-Prešov
 4.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 5.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 6.Štefan Tatarko-Poprad
 7.Dušan Slašťan-Banská Bystrica
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Ján Makovník ml.-Ružomberok

 1.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 2.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 3.Ján Csetneky-Komárno
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne
 5.Ján Turek st.-Poprad
 6.Vladimír Kmeť-Prievidza
 7.Jozef Páleník-Svinná
 8.Anton Zaťko-Brezno
 9.Dušan Škultéty-Tužina
10.Ján Turek ml.-Poprad

 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Ján Čižmár-Banská Bystrica
 4.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 7.Štefan Tatarko-Poprad
 8.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 9.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
10.Miroslav Hájiček-Prievidza

 na začiatok stránky

XXI. ročník - 14.4.1996

turnaj podporil Obecný úrad Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

Tentokrát bolo víťazstvo Milana Chudého (súčet poradí 4) úplne zaslúžené a bez žiadnych pochybností (ďalší v poradí mali súčet až 8, 10, 11, 12, atď.). Aj keď v hádankách skončil ako tretí, tento rok mu nedokázal v súboji všestrannosti nik konkurovať. Za kratší koniec ťahal dokonca aj Pavol Tibenský, ktorý si nesiahol ani na čiastkové prvenstvo v krížovkách alebo v hádankách.

 celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Dušan Vojník-Prešov
 3.Štefan Tatarko-Poprad
 4.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 5.Miroslav Hájiček-Prievidza
 6.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 9.Stanislav Strmeň-Bratislava
10.Ladislav Žitňák-Šaľa

 1.Ján Turek ml.-Poprad
 2.Terézia Schenková-Martin
 3.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne
 5.Ladislav Hriň-Prievidza
 6.Jozef Mokrý-Prievidza
 7.Vladimír Kmeť-Prievidza
 8.Rudolf Čačko-Košice
 9.Juraj Bubnáš-Prievidza
10.Ivan Šarkan-Martin

 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava
 3.Milan Chudý-Prievidza
 4.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 5.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Juraj Bubnáš-Prievidza
 8.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
10.Stanislav Zábojník-Prievidza

 na začiatok stránky

XXII. ročník - 12.4.1997

turnaj podporil Obecný úrad Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

ImageKomentár je asi zbytočný. Získať z 15-tich turnajov, keď sa hodnotil celkový víťaz až 5 prvenstiev, sa nevidí každý deň. Pavol Tiebnský napriek svojmu mladému veku sa takto nezmazateľnou stopou zapisuje do histórie Veľkonočného turnaj Energetikov, že pomaly môže kandidovať aj na post čestného občana obce. Zaujímavosťou tohoto ročníka boli však aj úplne rovnaké poradia ako na vlaňajšom turnajic u D.Vojníka, Š.Tatarku, M.Hájička v krížovkách a S.Strmeňa a M.Hájička v hádankách. Náhoda, alebo ďalšia perlička turnaja v Zemianskych kostoľanoch?

 celkový víťaz MUDr. PAVOL TIBENSKÝ - Brezová pod Bradlom - krúžok Chrobáci

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 2.Dušan Vojník-Prešov
 3.Štefan Tatarko-Poprad
 4.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 5.Miroslav Hájiček-Prievidza
 6.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 7.Milan Chudý-Prievidza
 8.Dušan Šmikniar-Vyhne
 9.Gabriela Vráblová-Martin
10.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom

 1.Ladislav Hriň-Prievidza
 2.Ján Csetneky-Komárno
 3.Milan Tomáš-Poprad
 4.Terézia Schenková-Martin
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Jozef Páleník-Svinná
 7.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 8.Vladimír Kmeť-Prievidza
 9.Roman Strcula-Martin
10.Dušan Škultéty-Tužina

 1.Pavol Tibenský-Brezová p/Bradlom
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava
 3.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa
 5.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Gabriela Vráblová-Martin
 8.Štefan Tatarko-Poprad
 9.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom
10.Juraj Bubnáš-Prievidza

na začiatok stránky

XXIII. ročník - 26.4.1998

celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

turnaj podporil Obecný úrad Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Miroslav Hájiček-Prievidza
 4.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 5.Gabriela Vráblová-Martin
 6.Štefan Tatarko-Poprad
 7.Ivan Noskaj-Šaľa
 8.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 9.Ján Makovník ml.-Ružomberok
10.Stanislav Strmeň-Bratislava

 1.Ján Turek ml.-Poprad
 2.Terézia Schenková-Martin
 3.Ladislav Hriň-Prievidza
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne
 5.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 6.Jozef Kubove-Košice
 7.Ivan Šarkan-Martin
 8.Milan Tomáš-Poprad
 9.Roman Strcula-Martin
10.Vladimír Kmeť-Prievidza

 1.Stanislav Strmeň-Bratislava
 2.Ivan Noskaj-Šaľa
 3.Milan Chudý-Prievidza
 4.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 5.Štefan Tatarko-Poprad
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 8.Gabriela Vráblová-Martin
 9.Dušan Šmikniar-Vyhne
10.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok

 na začiatok stránky

XXIV. ročník - 18.4.1999

turnaj podporili Obecný úrad Zemianske Kostoľany, Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza,

Progres - výroba keramiky Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

Zdá sa, že Veľkonočný turnaj získava nového lídra. Milan Chudý sa totiž všemožne snaží dotiahnuť na svojho reprezentačného kolegu v logike P.Tibenského a zdá sa, že Zemianske Kostoľany mu v tomto smere lúštiteľsky vyhovujú. Milan tu už zaznamenal štvrté celkové prvenstvo a na vyrovnanie Pavlovho maxima mu už chýba len jediné, čo vzhľadom na jeho súčasnú úroveň nie je také neuskutočniteľné.

 celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Peter Sloboda-Stará Ľubovňa
 4.Stanislav Strmeň-Bratislava
 5.Ján Droppa-Prešov
 6.Emil Trochan-Bratislava
 7.Štefan Tatarko-Poprad
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
10.Peter Samec-Žilina

 1.Peter Paďour-Žilina
 2.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 3.Terézia Schenková-Martin
 4.Roman Strcula-Martin
 5.Vladimír Kmeť-Prievidza
 6.Ján Rybka-Poprad
 7.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa
 8.Jozef Kubove-Košice
 9.Jozef Páleník-Svinná
10.Ivan Šarkan-Martin

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Ivan Noskaj-Šaľa
 3.Ján Droppa-Prešov
 4.Štefan Tatarko-Poprad
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Peter Paďour-Žilina
 8.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 9.Emil Trochan-Bratislava
10.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica

 na začiatok stránky

XXV. ročník - 9.4.2000

celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

turnaj podporil Obecný úrad Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

Vlaňajšie predpoklady sa potvrdili takmer do bodky. Jedinou chybičkou krásy na celkovom turnajovom prvenstve Milana Chudého bol fakt, že ho v oboch lúštiteľských oblastiach niekto porazil. Najviac v tomto smere prekvapilo víťazstvo Stana Strmeňa v krížovkách. Tento hádankársky teoretik berie krížovky už skôr pre zábavu a nemá ambície sa v nich zlepšovať. V Kostoľanoch však ukázal, že dlhoročné skúsenosti sa dajú využiť aj v preddôchodcovskom veku a keď sa k tomu pridá spôsob riešenia "na istotu", ktorý mu sedí, výsledok sa dostaví.

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Stanislav Strmeň-Bratislava
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Štefan Tatarko-Poprad
 4.Emil Trochan-Bratislava
 5.Ján Makovník ml.-Ružomberok
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Peter Samec-Žilina
 8.Ján Turek ml.-Poprad
 9.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
10.Ivan Šuňavec-Ružomberok

 1.Peter Paďour-Žilina
 2.Ladislav Hriň-Prievidza
 3.Dušan Šmikniar-Vyhne
 4.Roman Strcula-Martin
 5.Vladimír Kmeť-Prievidza
 6.Radoslav Žačok-Stará Ľubovňa
 7.Jozef Mokrý-Prievidza
 8.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
 9.Jozef Páleník-Svinná
10.Ivan Šarkan-Martin

 1.Ivan Rias-Košice
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Roman Strcula-Martin
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Peter Paďour-Žilina
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 9.Ján Makovník ml.-Ružomberok
10.Dušan Šmikniar-Vyhne

na začiatok stránky

XXVI. Veľkonočný ročník - 8.4.2001

konané pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zemianske Kostoľany

celkový víťaz Ing. ŠTEFAN TATARKO - Poprad - krúžok Tatranec

turnaj podporil Obecný úrad Zemianske Kostoľany a časopis LIŠIAK

ImageOkrem historického podtónu tohtoročného podujatia mal turnaj zaujímavé vyvrcholenie najmä v "B" kategórii, kde sa na čelo menej skúsených krížovkárov vyšplhal riešiteľ, ktorý nie je členom žiadneho z krúžkov a opiera sa len a len o svoje vlastné skúsenosti a vedomosti. Nuž aj to je ukážka toho, že zvíťaziť môže ktokoľvek, stačí len nájsť chuť a odvahu prekonať samého seba. Účastníci turnaja si okrem cien a dobrej nálady mohli odniesť z Kostolian aj pamätné karty a korešpondenčné listy so špeciálnou pečiatkou, ktorá im bude primomínať spominanú historickú udalosť.

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Štefan Tatarko-Poprad
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Miroslav Hájiček-Prievidza
 4.Peter Samec-Žilina
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 7.Emil Trochan-Bratislava
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa
 9.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
10.Marián Ďurech-Martin

 1.Dušan Šmikniar-Vyhne
 2.Peter Paďour-Žilina
 3.Ladislav Hriň-Prievidza
 4.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 5.Roman Strcula-Martin
 6.Jozef Mokrý-Prievidza
 7.Terézia Schenková-Martin
 8.Dušan Škrovina-Martin
 9.Ivan Šarkan-Martin
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom

 1.Ladislav Žitňák-Šaľa
 2.Štefan Tatarko-Poprad
 3.Emil Trochan-Bratislava
 4.Milan Chudý-Prievidza
 5.Ján Turek ml.-Poprad
 6.Roman Strcula-Martin
 7.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 8.Dušan Šmikniar-Vyhne
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom
10.Ivan Rias-Košice

na začiatok stránky

XXVII. Veľkonočný ročník - 14.4.2002

celkový víťaz PhDr. EMIL TROCHAN - Bratislava - krúžok Dunajci

turnaj podporil Obecný úrad Zemianske Kostoľany, časopis LIŠIAK a SZHaK

Tohtoročnému víťazovi sa už po dvakrát podarilo vyhrať medzi krížovkármi i hádankármi, ale ani raz nedosiahol na celkové prvenstvo. Až teraz. A treba povedať, že úplne zaslúžene, pretože od víťazstva medzi krížovkármi, ktoré by potvrdilo jeho dnešný výsledok mu chýbali len cca 3 minúty, o ktoré odovzdával krížovky neskôr ako M.Hájiček. Napriek tomu však v hodnotení všestrannosti (súčet poradí za krížovky a hádanky) nemal Emil Trochan žiadnu vážnu konkurenciu.

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Miroslav Hájiček-Prievidza
 2.Emil Trochan-Bratislava
 3.Milan Chudý-Prievidza.
 4.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 5.Štefan Tatarko-Poprad
 6.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom
 7.Dušan Šmikniar-Vyhne
 8.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 9.Ivan Šuňavec-Ružomberok
10.Ladislav Žitňák-Šaľa

 1.Marián Ďurech-Martin
 2.Anton Zaťko-Brezno
 3.Peter Paďour-Žilina
 4.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 5.Ľuboš Oravec-Bratislava
 6.Ladislav Hriň-Prievidza
 7.Vladimír Kmeť-Prievidza
 8.Ivan Šarkan-Martin
 9.Terézia Schenková-Martin
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom

 1.Emil Trochan-Bratislava
 2.Ivan Rias-Košice
 3.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 4.Roman Strcula-Martin
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa
 6.Miroslav Hájiček-Prievidza
 7.Ivan Noskaj-Šaľa
 8.Peter Paďour-Žilina
 9.Marián Ďurech-Martin
10.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom

na začiatok stránky

XXVIII. Veľkonočný ročník - 13.4.2003

konané pri príležitosti 50. výročia Elektrární Nováky a.s., odštepného závodu Zemianske Kostoľany

celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

turnaj podporili Obecný úrad Zemianske Kostoľany, časopis LIŠIAK, ELEKTRÁREŇ Nováky

a časť nákladov bola hradená z príspevkov z 1% daní, ktoré získal Slovenský zväz HaK

Image28. ročník tohto pred veľkonočného turnaja sa uskutočnil pri príležitosti 50. výročia Elektrární Nováky a.s., odštepného závodu Zemianske Kostoľany už v krásnej jarnej atmosfére. Za výdatnej pomoci a spolupráce Obecného úradu sa miestnemu krúžku v Zemianskych Kostoľanoch opäť podarilo niečo pekné, príjemné a hlavne zaujímavé. Tradične nechýbalo tipovacie okienko a najmä pútavá doplňovačka s veľkonočnými suvenírmi. Príjemnú atmosféru doplnili mnohí miestni aj keď drobní sponzori, vďaka ktorým sa do Zemianskych Kostolian lúštitelia stále vracajú radi. Dve krížovky a 22 hádaniek dali tento rok trochu zabrať, ale aké by to bolo, keby všetko išlo tou ľahkou cestou.

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Ivan Noskaj-Šaľa
 3.Štefan Tatarko-Poprad
 4.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 5.Miroslav Hájiček-Prievidza
 6.Ján Turek ml.-Poprad
 7.Ladislav Žitňák-Šaľa
 8.Ivan Rias-Košice
 9.Roman Strcula-Martin
10.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok

 1.Dušan Šmikniar-Vyhne
 2.Terézia Schenková-Martin
 3.Jozef Manca-Trnava
 4.Ladislav Hriň-Prievidza
 5.Vladimír Kmeť-Prievidza
 6.Jozef Páleník-Svinná
 7.Jozef Mokrý-Prievidza
 8.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 9.Ivan Šarkan-Martin
10.Ján Rybka-Poprad

 1.Ivan Noskaj-Šaľa
 2.Milan Chudý-Prievidza
 3.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 4.Ján Turek ml.-Poprad
 5.Miroslav Hájiček-Prievidza
 6.Ivan Rias-Košice
 7.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom
 8.Rudolf Čačko-Košice
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Ján Rybka-Poprad

na začiatok stránky

XXIX. Veľkonočný ročník - 25.4.2004

celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

turnaj podporili Obecný úrad Zemianske Kostoľany, PROGRES - výroba keramiky

Danka Stejskalová Zemianske Kostoľany a časť nákladov

bola hradená z príspevkov z 1% daní, ktoré získal Slovenský zväz HaK

Pod vplyvom prvých slnečných lúčov sa prebúdzajú i krížovkári a hádankári a tak trojmesačný pôst (po Novoročnom turnaji v Martine) chceli mnohí rýchle ukončiť. Príjemnú atmosféru dotvárala aj milá spoločnosť celého organizačného kolektívu, hlavne pracovníčok Kultúrneho domu, ktorých úsmev a vľúdnosť akosi patrí práve k týmto jarným dňom. Súťažiaci sa popasovali so sériou 2 krížoviek, kde si každý vybral kategóriu a tým aj obtiažnosť krížoviek podľa svojich schopností. Hádanky sa už lúštili spoločne, ale napriek tomu sa prekvapivo medzi širokým zastúpením darilo i tým menej pokročilým (D.Lacko, J.Bubnáš).
Na turnaj sa po niekoľkých rokoch vrátili riešitelia z Trenčína (vlani Košičania) a treba povedať že veľmi úspešne. J.Prekop si zopakoval víťazstvo v "B" kategórii z rokov 1986 a 1987. Zaznamenali sme aj historický zápis, pretože doteraz sa "double" , teda súčasné prvenstvo v hádankách a krížovkách doteraz podarilo len I.Filadelfimu (1982), J.Droppovi (1988) a dvojnásobne P.Tibenskému (1993, 1997). Od tohto roku evidujeme už štyroch takýchto "majstrov", keď sa to po viacerých pokusoch konečne po prvý krát podarilo i Milanovi Chudému. Nuž uvidíme či to zopakuje i o rok a či sa dotiahne na svojho priateľa z Brezovej. Nuž predpoklady na to zaručene má.

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Miroslav Hájiček-Prievidza
 3.Stanislav Strmeň-Bratislava
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne
 5.Roman Strcula-Martin
 6.Ivan Šuňavec-Ružomberok
 7.Ivan Rias-Košice
 8.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa
10.Štefan Tatarko-Poprad

 1.Jozef Prekop-Trenčín
 2.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica
 3.Jozef Páleník-Svinná
 4.Jozef Kumičík-Trenčín
 5.Marián Ďurech-Martin
 6.Dušan Škultéty-Tužina
 7.Drahomír Lacko-Žiar nad Hronom
 8.Ivan Šarkan-Martin
 9.Ladislav Hriň-Prievidza
10.Rudolf Čačko-Košice

 1.Milan Chudý-Prievidza
 2.Ivan Rias-Košice
 3.Ladislav Žitňák-Šaľa
 4.Drahomír Lacko-Žiar nad Hronom
 5.Stanislav Strmeň-Bratislava
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom
 7.Miroslav Hájiček-Prievidza
 8.Roman Strcula-Martin
 9.Juraj Bubnáš-Prievidza
10.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica

na začiatok stránky

XXX. Veľkonočný ročník - 17.4.2005

turnaj podporili Tlačová agentúra SR, VYSTA s.r.o. Prievidza, Televízia JOJ,

Rádio Regina Banská Bystrica, DONOR Leopold Kováč Zemianske Kostoľany,

KPT – Potraviny Darina Zaťková Zemianske Kostoľany,

PROGRES výroba  keramiky Danka Stejskalová Zemianske Kostoľany,

DROGÉRIA FABY LAKY Jaroslav Babuška Zemianske Kostoľany,

Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza, časopis TELEplus krížovky a časť

nákladov bola hradená z príspevkov z 2% daní, ktoré získal Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov

ImageImageJubilejný turnaj začal najprv iným jubileom - pripomenutím si dňa narodením s dvomi päťkami veľkej organizátorky a podporovateľky krížovkárskych turnajov Soni Jánošíkovej z Bratislavy. Kytica vďaky bola príjemným štartom 30.Veľkonočného turnaja Energetikov, na ktorom sa zišlo po dlhšej pauze opäť vyše 50 riešiteľov. Podujatie malo však aj iný historický podtón. V krížovkárskej ľahšej kategórii sa po niekoľkých opakovaných pokusoch postavila na víťaznú priečku učiteľka T.Schenková, ktorá si tak konečne zopakovala svoj triumf spred 13 rokov - a to úplne bez chyby. V ťažšej skupine sa naopak víťaz J.Turek môže pochváliť už double, pretože pred 9 rokmi v počiatkoch svojej lúštiteľskej "kariéry" najprv vyhral kategóriu "B" a tento rok už aj kategóriu "A", čím sa pripojil k M.Hájičkovi, ktorému sa takýto kúsok podaril dovtedy ako jedinému (1989-2002). Na turnaji sa zúčastnilo aj niekoľko miestnych ochotníkov, ktorí roky pomáhajú pri organizovaní turnaja. A že to stálo za to, bol podľa ich slov dobrý pocit, že to konečne po rokoch ostýchania dokázali. Takmer všetci zhodne potvrdili, že to o rok skúsia zaručene opäť. Dobrý príklad im dáva aj celkový víťaz turnaja M.Chudý z Prievidze, ktorý to v Z.Kostoľanoch pred 20 rokmi skúšal ešte len v kategórii menej pokročilých a dnes už berie vavríny medzi skúsenými.

ImageImageImage

celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Ján Turek ml.-Poprad 1 chyba
 2.Milan Chudý-Prievidza 2
 3.František Genšorík-Martin 5
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne 6
 5.Miloš Hruška-Olešná pri Čadci 9
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa 9
 7.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom 9
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza 11
 9.Stanislav Strmeň-Bratislava 12
10.Ivan Noskaj-Šaľa 13
11.Štefan Tatarko-Poprad 16
12.Roman Strcula-Martin 23
13.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 36
14.Ivan Šuňavec-Ružomberok 36
15.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom 67

 1.Terézia Schenková-Martin bez chyby
 2.Ivan Šarkan-Martin bez chyby
 3.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 1
 4.Ján Rybka-Poprad 1
 5.Marián Ďurech-Martin 1
 6.Jozef Kubove-Košice 1
 7.Emília Rigdová-Poprad 2
 8.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 2
 9.Ján Farkaš-Martin 2
10.Dušan Škultéty-Tužina 2
11.Jozef Prekop-Trenčín 2
12.Ladislav Hriň-Prievidza 2
13.Elena Škulová-Zlaté Moravce 3
14.Peter Gašpár-Púchov 4
15.Štefan Gašpár-Púchov 5

 1.Ivan Noskaj-Šaľa 17 hádaniek
 2.Roman Strcula-Martin 12
 3.Stanislav Strmeň-Bratislava 12
 4.Ladislav Žitňák-Šaľa 11
 5.Milan Chudý-Prievidza 10
 6.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom 10
 7.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 10
 8.Dušan Šmikniar-Vyhne 9
 9.Miroslav Hájiček-Prievidza 8
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/ V. 8
11.Miloš Hruška-Olešná pri Čadci 8
12.Emília Rigdová-Poprad 7
13.Ján Turek ml.-Poprad 7
14.Juraj Bubnáš-Prievidza 6
15.Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 6

na začiatok stránky

XXXI. Veľkonočný ročník - 2.4.2006

Obec Zemianske Kostoľany privítala riešiteľov s otvorenou náručou a to aj napriek tomu, že bol "bláznivý" víkend. Keď sa koná krížovkársky turnaj, zapojí sa doň takmer každý desiaty dom. Od prípravy občerstvenia, sponzorstva, organizácie, až po samotné súťaženie. Obec jednoducho žije krížovkami. Aj preto je atmosféra na tomto turnaji iná. Súťaž mala už tradične Veľkonočný motív a svoju raritu. Je ňou to, že tu sa musí riešiť len perom, bez možnosti opravy. Znamená to, že ak napíšete do krížovky nejaké písmeno a dodatočne ho chcete zmeniť, je to už chyba. Zaujímavý nápad, ktorý si za roky našiel svoje miesto a ktorý robí lúštenie zaujímavejším. Samotné zápolenie malo v mnohom napínavý priebeh. Medzi skúsenými krížovkármi sa tradične v Kostoľanoch presadil nestor slovenských hádaniek MUDr.S.Strmeň, pričom na päty mu šliapal talentovaný líder nového krúžku Zelenáči D.Šmikniar. V skupine menej skúsených sa na medailové pozície postavili dve ženy, čo nebýva inde až takým častým javom. Vôbec v Kostoľanoch sa nežnému pohlaviu neobvykle darí a po Vráblovej, Molčanovej, Svojsíkovej, Koštialovej a Schenkovej pokračujú dobrej ceste nové tváre. A treba priznať že niektorí v nesúťažnej tipovačke, keď sa pred súťažou odhaduje trojica najlepších, vsadili na kompletné ženské zloženie. Vzácna vyrovnanosť bola v hádankárskej oblasti, kde takmer na každej pozícii rozhodoval rozboj. I.Noskaj však obhájil vlaňajšie prvenstvo a pripojil sa tak k doterajšej trojici hádankárov, ktorí už po tri krát siahli v Kostoľanoch na zlatú medailu. Obhajobu úspešne zvládol aj M.Chudý, ktorý vyrovnaným výkonom v oboch kategóriách, opäť dosiahol celkové prvenstvo. Bolo to však už štvrté víťazstvo v rade za sebou (celkom deviate), čím sa konečne vyrovnal P.Tibenskému, ktorý mu v roku 1997 prekazil už prvý takýto pokus.

Image
obec
Zemianske

Kostoľany

celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

Turnaj podporili obec Zemianske Kostoľany,

LUPA Zemianske Kostoľany,

DONOR Leopold Kováč Zemianske Kostoľany,

DROGÉRIA Zemianske Kostoľany, VYSTA, s.r.o. Prievidza,

CV SERVIS Martin, MIKRO s.r.o. Martin

a K.A.T. PEGAS Martin. Podujatie mediálne podporili

časopisy RELAX a TELEplus krížovky, TASR, RÁDIO REGINA,

SLOVENSKÝ ROZHLAS a web stránka HLAVOLAMY.SK.

Časť nákladov bola hradená aj z príspevkov z 2% daní,

ktoré získal Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov.

Image

Image
www.hlavolamy.sk
DROGÉRIA

Zemianske Kostoľany

aj keď sme malí - myslíme za veľkých

Image
logic puzzle pre deti i dospelých

DONOR, s.r.o.

Zemianske Kostoľany

remeselné práce všetkého druhu

VYSTA, s.r.o.

PRIEVIDZA

pomocník pre každé remeslo

ImageLUPA

Zemianske Kostoľany

stolársky kumšt do domu i do bytu

Image
časopis pre celú rodinu
ImageVaše
bezpečie
a pohodlie
Image
správny časopis na voľné chvíle
krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1.Milan Chudý-Prievidza 1 chyba
 2.Ján Turek ml.-Poprad 4
 3.Stanislav Strmeň-Bratislava 5
 4.Dušan Šmikniar-Vyhne 6
 5.Štefan Tatarko-Poprad 7
 6.Ivan Noskaj-Šaľa 11
 7.Roman Strcula-Martin 11
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza 14
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom 14
10.František Genšorík-Martin 18
11.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom 18
12.Ladislav Žitňák-Šaľa 23
13.Ivan Šuňavec-Ružomberok 23
14.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 53
15.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom 76

 1.Emília Rigdová-Poprad bez chyby
 2.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 1
 3.Elena Škulová-Zlaté Moravce 2
 4.Jozef Prekop-Trenčín 2
 5.Jozef Páleník-Svinná 4
 6.Ladislav Hriň-Prievidza 5
 7.Vladimír Kmeť-Prievidza 7
 8.Rudolf Čačko-Košice 7
 9.Jozef Kubove-Košice 8
10.Terézia Schenková-Martin 9
11.Ján Rybka-Poprad 10
12.Anton Zaťko-Brezno 12
13.Ivan Šarkan-Martin 14
14.Dušan Škultéty-Tužina 16
15.Peter Gašpár-Púchov 18

 1.Ivan Noskaj-Šaľa 16 hádaniek
 2.Milan Chudý-Prievidza 16
 3.ŠtefanTatarko-Poprad 15
 4.Ján Turek ml.-Poprad 14
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa 14
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom 13
 7.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom 12
 8.Miroslav Hájiček-Prievidza 12
 9.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica 12
10.Stanislav Strmeň-Bratislava 12
11.Roman Strcula-Martin 11
12.Dušan Šmikniar-Vyhne 10
13.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/Váhom 9
14.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom 9
15.Emília Rigdová-Poprad 9

na začiatok stránky

XXXII. Veľkonočný ročník - 15.4.2007

celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

Turnaj podporili Obecný úrad Zemianske Kostoľany, LUPA Zemianske Kostoľany,

VYSTA, s.r.o. Prievidza, DONOR, s.r.o. Zemianske Kostoľany, DROGÉRIA  Zemianske Kostoľany a

časť nákladov bola hradená z príspevkov z 2% daní, ktoré získal Slovenský zväz H a K.

O mediálnu podporu sa postarali časopisy RELAX a TELEplus krížovky.

Aj keď už bola Veľká noc za nami, atmosféra na jedinom "dedinskom" podujatí tohoto druhu sa nezaobišla bez vody (alebo rumu). Korbáče pre istotu každý šibač nechal doma, lebo inak by ho domáce usporiadateľky hnali kade ľahšie a to nechcel nikto riskovať. Preto sa radšej každý venoval tomu na čo prišiel – lúšteniu. A veru bolo ho dosť. Najväčšou prekážkou je však tradične to, že tu sa musí riešiť len perom, bez možnosti opravy. Mnohí takto lúštite doma, lenže bez časového stresu a zaujímavého napätia: „Čo keď sa pomýlim?“. V skupine skúsených riešiteľov sa o popredné priečky delili tradiční favoriti kostoľanského turnaja. M.Chudý tu vyhral už 6 krát, S.Strmeň 2 krát, F.Genšorík raz. V „slabšej“ partii to už bolo zaujímavejšie, navyše autor a duša turnaja S.Plachý pripravil pekný chyták, na ktorý väčšina riešiteľov aj „naletela“. Hádankárska časť bola veľmi vyrovnaná a tak o konečnom poradí rozhodovali maličkosti. Celkovým víťazom sa po piaty krát za sebou (celkom desať krát) stal Milan Chudý. Bolo to však len o povestný chlp, pretože hádanky mu tentokrát nešli tak ako by si sám predstavoval. Výsledky turnaja sa zaujímavo premietli aj do celoročnej súťaže GRAND PRIX, ktorá tak naberá na obrátkach a zdá sa že bude čoraz zaujímavejšia.
krížovky A - pokročilíkrížovky B - menej skúseníhádanky

 1Milan Chudý-Prievidza bez chyby
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava 2
 3.Miloš Hruška-Olešná 3
 4.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom 4
 5.František Genšorík-Martin 5
 6.Peter Paďour-Žilina 6
 7.Štefan Tatarko-Poprad 6
 8.Miroslav Hájiček-Bratislava 6
 9.Ivan Noskaj-Šaľa 8
10.Roman Strcula-Martin 8
11.Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok 9
12.Dušan Šmikniar-Vyhne 10
13.Emília Rigdová-Poprad 11
14.Ján Turek ml.-Poprad 12
15.Ladislav Žitňák-Šaľa 13

 1.Jozef Páleník-Svinná 1 chyba
 2.Elena Škulová-Zlaté Moravce 3
 3.Peter Samec-Žilina 8
 4.Marián Ďurech-Martin 9
 5.Dušan Škrovina-Martin 10
 6.Jozef Prekop-Trenčín 10
 7.Terézia Schenková-Martin 11
 8.Ján Farkaš-Martin 11
 9.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 14
10.Jozef Kubove-Košice 15
11.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom 16
12.Ivan Šarkan-Martin 19
13.Peter Gašpár-Púchov 19
14.Dušan Škultéty-Tužina 19
15.Vladimír Kmeť-Prievidza 20

 1.Ladislav Žitňák-Šaľa 15
 2.Peter Paďour-Žilina 14
 3.Igor Platzner-Žilina 13
 4.Miloš Hruška-Olešná 13
 5.Ivan Noskaj-Šaľa 13
 6.Milan Chudý-Prievidza 12
 7.Gabriela Vráblová-Martin 12
 8.Ján Psotný-Nové Mesto n/Váhom 12
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/Váhom 12
10.Peter Samec-Žilina 12
11.Ján Turek ml.-Poprad 11
12.Stanislav Strmeň-Bratislava 11
13.Drahomír Lacko-Žiar n/Hronom 10
14.Jozef Páleník-Svinná 10

15.Roman Strcula-Martin 10

na začiatok stránky 

XXXIII. Veľkonočný ročník - 27.4.2008

celkový víťaz Ing. ŠTEFAN TATARKO - Poprad - krúžok Tatranec

ImageKto má raritu tohoto turnaja v ruke, tomu sa zvyčajne darí a tak tomu bolo aj v tomto ročníku. Potvrdilo sa to najmä vo vedľajšej kategórii, kde sa na popredných miestach umiestnili tí, čo majú s týmto turnajom dlhodobé skúsenosti a pravdepodobne im aj tento štýl vyhovuje. Napriek tomu boli výsledky tesné, pretože rozhodovala každá maličkosť, každé písmeno. Avšak oveľa väčšia vyrovnanosť sa odohrávala v hlavnej kategórii. Až štyria riešitelia mali len jedinú chybičku a tak o poradí medzi krížovkármi muselo rozhodovať poradie, podľa ktorého odovzdávali jednotlivé riešenia. Úplnym suverénom bol však najlepší krížovkár posledných rokov Milan Chudý. Bezchybné riešenie sa totiž podarí na ktoromkoľvek turnaji v stanovenom čase dosiahnuť len málo komu, majster Chudý sa však pomýli len zriedka. Umelé hádanky, ako sa odborne touto druhu úloh tiež hovorí, boli tiež veľmi vyrovanané a tak o poradí riešiteľov musel rozhodovať dodatočný rozboj. Trochu prekvapivé výsledky zamiešali aj poradím v Grand prix a po prvej tretine súťaže ju príjemne zdramatizovali.
V Kostoľanoch sa významnou mierou na príprave a zabezpečení turnaja podieľajú rôzne domáce firmičky, podnikatelia a najmä "nežné" zastúpenie Kultúrneho domu. Ich príjemný úsmev je najkrajšou devízou nedeľného posedenia pri krížovkách a hádankách a tak sa sem lúštitelia každým rokom radi vracajú.
Podujatie podporili: obec Zemianske Kostoľany, firma VYSTA Jaroslav Sládok Zemianske Kostoľany, VYSTA nova Ján Huléni Prievidza, DONOR Lepold Kováč Zemianske Kostoľany a časť nákladov bola hradená z prostriedkov 2%, ktoré ste venovali SZHaK. ĎAKUJEME a o rok DOVIDENIA.


krížovky pokročilíkrížovky menej skúseníhádanky spoločná kategória

 1.Milan Chudý-Prievidza 0
 2.Miloš Hruška-Olešná 1
 3.Štefan Tatarko-Poprad 1
 4.Dušan Vojník-Prešov 1
 5.Ivan Šuňavec-Ružomberok 1
 6.Ján Turek ml.-Poprad 3
 7.Stanislav Strmeň-Bratislava 5
 8.Lucián Gonda-Chmiňany 8
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 8
10.Miroslav Hájiček-Bratislava 8
11.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 9 
12.Roman Strcula-Martin 12
13.Ivan Rias-Košice 14
14.Ladislav Žitňák-Šaľa 15
15.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 15
16.František Genšorík-Martin 35

 1.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 0
 2.Terézia Schenková-Martin 1
 3.Jozef Páleník-Svinná 3
 4.Anton Hnáth-Moravany 3
 5.Marián Ďurech-Martin 3
 6.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 5
 7.Vladimír Kmeť-Prievidza 5
 8.Jozef Kubove-Košice 5
 9.Peter Gašpár-Púchov 7
10.Ivan Šarkan-Martin 8
11.Štefan Gašpár-Púchov 9
12.Ján Rybnikář-Lubina 9
13.Jozef Mokrý-Prievidza 17
14.Dušan Škultéty-Tužina 19
15.Rudolf Čačko-Košice 20
16.Branislav Bajcar-Zem.Kostoľany 24
17.Ján Farkaš-Martin 29
18.Juraj Bubnáš-Prievidza 31
19.Dominika Rybanská-Partizánske 69

 1.Lucián Gonda-Chmiňany 20
 2.Ladislav Žitňák-Šaľa 19
 3.Štefan Tatarko-Poprad 19
 4.Ján Turek ml.-Poprad 19
 5.Miloš Hruška-Olešná 17
 6.Stanislav Strmeň-Bratislava 16
 7.Roman Strcula-Martin 16
 8.Anton Hnáth-Moravany 16
 9.Milan Chudý-Prievidza 16
10.Štefan Gašpár-Púchov 16
11.Miroslav Hájiček-Bratislava 15
12.Vladimír Chlebo-Ban.Bystrica 15
13.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 14
14.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 13
15.Ivan Rias-Košice 13
16.Miroslav Šuňavec-Lpt.Hrádok 13
17.Marián Ďurech-Martin 13
18.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 11
19.Ivan Šuňavec-Ružomberok 11
20.Jozef Páleník-Svinná 10

na začiatok stránky

XXXIV. Veľkonočný ročník - 29.3.2009

celkový víťaz MUDr. STANISLAV STRMEŇ - Bratislava - krúžok Dunajci

ImagePo sobotňajšom prievidzkom stretnutí sa lúštitelia v nedeľu presunuli do neďalekých Zemianskych Kostolian, kde domáci krúžok pripravil tradičný XXXIV.Veľkonočný turnaj, ktorý sa tento rok konal trochu skôr než samotné Veľkonočné sviatky nastali. Energetici zorganizovali turnaj napriek veľkým obecným problémom, ktoré sprevádzali jeho prípravu. Vďaka domácim ochotníkom a ochotníčkam sa však všetko podarilo a tak sa turnaj s ojedinelou zvláštnosťou predsa len uskutočnil. Lúštenie len perom, bez možnosti opravy je totiž raritou tohoto podujatia a nie každý je na takýto spôsob zvyknutý. Napriek tomu sa aj tento rok ukázali „borci“, ktorí to zvládli bez jedinej chyby. To sme ale ešte netušili, aké veľké prekvapenie tento turnaj prinesie.
Dlhé roky už nepatril medzi top riešiteľov. Skôr bol odborným poradcom, skvelým hádankárskym konzultantom, či dokonca samotným autorom hádaniek na vrcholné majstrovské turnaje. Dunajec Stanislav Strmeň sa totiž súčtom výsledkov hádaniek a krížoviek stal celkovým víťazom. Ak neklamú archívne údaje svoje posledné celkové víťazstvo si zaknihoval ešte v roku 1983 a to práve tu v Zemianskych Kostoľanoch. Po 26 rokoch si teda naša „Sestra“ (pôvodom lekár) opäť nastokla vavrínový veniec. Veľmi dobrý pocit z celého podujatia však pošramotila chyba organizátorov, ktorí neustriehli odpisovanie v "B" kategórii a tak zverejnené výsledky nie sú reálnym odrazom schopnosti jednotlivých riešiteľov. Akokeby to predznamenalo tmavé chmáry, ktoré sa niesli nad turnajom. Domáci totiž avizovali, že tento rok môže byť vzhľadom na pomery v obci pre turnaj posledný. Bola by to obrovská škoda, lebo v Kostoľanoch býva vďaka "nežnej" obsluhe a podpore rôznych miestnych firmičiek naozaj taká "domácka" pohodička. Turnaj má navyše svoju ojedinelú raritu, ktorou je to, že krížovky sa riešia priamo perom bez možnosti opravy. Znamená to, že každé škrtanie, alebo oprava sa hodnotí ako chyba. Mnohí takto lúštia aj doma, ale pri súťažnom napätí je to už o niečom inom a to mnohým poriadne zväzuje ruky. A nezabudnime na Veľkonočné doplňovačky. Nuž uvidíme.


krížovky pokročilíkrížovky menej skúseníhádanky spoločná kategória

 1.Milan Chudý-Prievidza bez chyby
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava 0
 3.Dušan Vojník-Prešov 2
 4.František Genšorík-Martin 2
 5.Lucián Gonda-Chmiňany 3
 6.Emília Rigdová st.-Poprad 3
 7.Ján Turek ml.-Poprad 3
 8.Miroslav Hájiček-Bratislava 3
 9.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 5
10.Ladislav Žitňák-Šaľa 6
11.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 6
12.Štefan Tatarko-Poprad 7
13.Ivan Rias-Košice 7
14.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 8
15.Roman Strcula-Martin 9
16.Štefan Gašpár-Púchov 10
17.Ivan Šuňavec-Ružomberok 11

 1.Juraj Struňák-Michalovce 1
 2.Anton Hnáth-Moravany 2
 3.Jozef Kubove-Košice 2
 4.Ján Farkaš-Martin 4
 5.Marián Ďurech-Martin 5
 6.Anton Zaťko-Brezno 5
 7.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 6
 8.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 6
 9.Ján Rybnikář-Lubina 6
10.Rudolf Čačko-Košice 8
11.Jaromír Slíž-Beladice 8
12.Jozef Páleník-Svinná 8
13.Elena Škulová-Zlaté Moravce 10
14.Peter Gašpár-Púchov 15
15.Ivan Šarkan-Martin 17
16.Branislav Bajgar-Zemian.Kostoľany 39
17.Vincent Rybár-Zemian.Kostoľany 67

 1.Ladislav Žitňák-Šaľa 18 hádaniek
 2.Stanislav Strmeň-Bratislava 16
 3.Emília Rigdová st.-Poprad 16
 4.Roman Strcula-Martin 16
 5.Milan Chudý-Prievidza 16
 6.Miroslav Hájiček-Bratislava 15
 7.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 15
 8.Anton Hnáth-Moravany 15
 9.Rudolf Čačko-Košice 14
10.Ivan Rias-Košice 14
11.Lucián Gonda-Chmiňany 14
12.Ján Turek ml.-Poprad 13
13.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 12
14.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 11
15.Ivan Šuňavec-Ružomberok 11
16.Štefan Tatarko-Poprad 11
17.Marián Ďurech-Martin 10

na začiatok stránky 

XXXV.ročník - 28.3.2010

celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

turnaj podporili obec Zemianske Kostoľany, časopis RELAX a TELEplus krížovky

krížovky "A"

ImageTento rok prišli organizátori s niekoľkými novinkami, ktoré oživili celý turnaj. Prvou bolo to, že nielen krížovky, ale už aj hádanky mali dve kategórie. Tmavé mraky, ktoré viseli nad turnajom aspoň na čas pominuli a tak mohli Energetici zaradiť aj novú osobitnú kategóriu, do ktorej boli tentokrát zaradení domáci účastníci zo Zemianskych Kostolian, ktorí hoci mali výrazne ľahšie úlohy, si za odvahu prísť zaslúžili azda najväčší potlesk. Prekvapením bolo aj na zahriatie pripravených 15 monotematických hádaniek o našich futbalistoch, čím chceli organizátori vyzdvihnúť historický postup nášho tímu na Majstrovstvá sveta.  Celkovým víťazom sa stal Milan Chudý, najväčším prekvapením však bolo druhé miesto Františka Genšoríka medzi výkonnostne lepšími krížovkármi. V Kostoľanoch sa však prepisovala aj história, kde vzhľadom na opakované víťazstvo v "B" kategórii krížovkárov postúpil do I.ligy Juraj Struňák.

krížovky "B"

 1.Milan Chudý-Prievidza 0
 2.František Genšorík-Martin 1
 3.Ján Turek ml.-Poprad 3
 4.Lucián Gonda-Kristy 3
 5.Emília Rigdová st.-Poprad 3
 6.Miroslav Hájiček-Bratislava 3
 7.Dušan Vojník-Prešov 3
 8.Dušan Šmikniar-Vyhne 4
 9.Ladislav Žitňák-Šaľa 5
10.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 5
11.Štefan Tatarko-Poprad 6
12.Roman Strcula-Martin 6
13.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 6
14.Stanislav Strmeň-Bratislava 6
15.Ivan Šuňavec-Ružomberok 8
16.Ivan Rias-Košice 14
17.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 17

 1.Juraj Struňák-Michalovce 1
 2.Marián Ďurech-Martin 1
 3.Jozef Páleník-Svinná 2
 4.Anton Hnáth-Moravany 3
 5.Elena Škulová-Zlaté Moravce 4
 6.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 6
 7.Peter Gašpár-Púchov 8
 8.Vladimír Kmeť-Prievidza 9
 9.Rudolf Čačko-Košice 10
10.Bartolomej Bombár-Košice 16
11.Ján Farkaš-Martin 16
12.Jozef Pavlík-Prešov 20
13.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 21
14.Ivan Šarkan-Martin 26
15.Ján Rybnikář-Lubina 28
16.Jaromír Slíž-Beladice 36
17.Oľga Antalíková-Prievidza 50
18.Dana Krähenbilová-Prievidza 159

hádanky "A"hádanky "B"

 1.Emília Rigdová st.-Poprad 12
 2.Milan Chudý-Prievidza 12
 3.Miroslav Hájiček-Bratislava 12
 4.Lucián Gonda-Kristy 12
 5.Ladislav Žitňák-Šaľa 11
 6.Ivan Rias-Košice 11
 7.Ján Turek ml.-Poprad 10
 8.Štefan Tatarko-Poprad 8
 9.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 8
10.Dušan Šmikniar-Vyhne 6
11.Stanislav Strmeň-Bratislava 6
12.Dušan Vojník-Prešov 6
13.Roman Strcula-Martin 5
14.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 5
15.Ivan Šuňavec-Ružomberok 4
--- Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 4

 1.Anton Hnáth-Moravany 16
 2.Peter Gašpár-Púchov 11
 3.Rudolf Čačko-Košice 10
 4.Juraj Struňák-Michalovce 10
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 9
 6.Jozef Páleník-Svinná 9
 7.Ján Rybnikář-Lubina 7
 8.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 7
 9.Elena Škulová-Zlaté Moravce 6
10.Jozef Pavlík-Prešov 5
11.Bartolomej Bombár-Košice 3
--- Marián Ďurech-Martin 3
13.Dana Krähenbilová-Prievidza 1

na začiatok stránky 

XXXVI. Veľkonočný ročník - 2.4.2011

celkový víťaz JÁN TUREK - Poprad - krúžok Tatranec

turnaj podporili obec Zemianske Kostoľany, domáci živnostníci Drago Drahoslav Oršula,

Jaroslav Babuška - drogéria, ZELOV Daniela Štrbáková - ovocie a zelenina,

Jaroslav Sládok - stavebná firma, časopisy RELAX a TELEplus krížovky a SZHaK

krížovky "A"

Po príjemnej sobote v Prievidzi sa väčšina krížovkárov a hádankárov presunula do neďalekých Zemianskych Kostolian, kde pribuli v tomto ročníku dôležití Martinčania a niekoľko domácich začiatočníkov, pretože súťaž v Kostoľanoch má aj tzv. domácu kategóriu. Turnaj sa niesol už tradične pod patronátom krúžku Energetik a miestnych ochotníkov, či lepšie povedané ochotníčok a pomocníčok, ktoré sú nedomyslyteľnou súčasťou turnaja už dlhé roky. Novinkou bolo "konečné" lúštenie Juraja Struňáka podľa pravidiel v "A" kategórii. Dlhé roky sa tomu bránil ako čert svätenej vody a nakoniec to vôbec nebolo také zlé. Predveľkonočná atmosféra mu (a nielen jemu) pridala na odvahe a tak si  s obľubou prezeral najmä zajačikovské a vajíčkovské ceny, aj keď zálusk na ne mali viacerí. Úvod patril monotématickému bloku ľahkých hádaniek, v ktorých boli ukryté slovenské mestá, ktorý prevetral zemepisné znalosti súťažiacich a naštartoval hnacie sily pre hlavnú súťaž. Krížovkárska časť bola veľmi vyrovnaná a ovládli ju v podstate Podtatranci, pretože len jedna chybička rozhodla, že neboli všetci traja na miestach pre víťazov. Ale aj medzi nimi to bolo také tesné, že o konečnom poradí nakoniec musel rozhodnúť faktor skoršieho odovzdávania. Vo vedľajšej kategórii sa snažili miešať poradím spomínaní Martinčania, ktorým by  sa to aj podarilo, nebyť pomalšieho lúštenia než trojica víťazov. V tejto kategórii je dôležité spomenúť, že víťazom by mal byť podľa počtu chýb Jozef KUBOVE, ten však s vysokou dávkou pre fair play upozornil organizátorov, že si v jeho riešení nevšimli dve chyby a tak klesol až na miesto piate. Hádanky z dielne Ivana Filadelfiho väčšinou idú Ivanovi Riasovi, čo sa aj tu v Kostoľanoch potvrdilo, vďaka čomu sa vyšvihol aj na post priebežného lídra v Grand prix 2011.
Image

krížovky "B"
Image

 1.Emília Rigdová st.-Poprad 2
 2.Ján Turek ml.-Poprad 2
 3.Milan Chudý-Prievidza 3
 4.Štefan Tatarko-Poprad 4
 5.Miroslav Hájiček-Bratislava 5
 6.Dušan Šmikniar-Vyhne 6
 7.Lucián Gonda-Kristy 6
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa 6
 9.Peter Paďour-Žilina 7
10.Ivan Rias-Košice 8
11.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 8
12.Igor Platzner-Žilina 8
13.Stanislav Strmeň-Bratislava 8
14.Ján Droppa-Prešov 14
15.Juraj Struňák-Michalovce  18
16.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 27
17.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 55

Image

 1.Peter Samec-Žilina 1
 2.Peter Gašpár-Púchov 3
 3.Elena Škulová-Zlaté Moravce 3
 4.Ivan Šarkan-Martin 3
 5.Jozef Kubove-Košice 3
 6.Marián Ďurech-Martin 3
 7.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 4
 8.Jiří Sýkora-Vsetín 6
 9.Ivan Pastucha-Ružomberok 8
10.Vladimír Kmeť-Prievidza 11
11.Jozef Páleník-Svinná 11
12.Jaromír Slíž-Beladice 12
13.Jozef Pavlík-Prešov 14
14.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 15
15.Rudolf Čačko-Košice 18
16.Ján Rybnikář-Lubina 23
17.Ján Farkaš-Martin 28
18.Matúš Demiger-Zlaté Moravce 35
19.Ján Morávek-Prievidza 102

hádanky "A"hádanky "B"
Image

 1.Ivan Rias-Košice 17
 2.Ján Turek ml.-Poprad 15
 3.Lucián Gonda-Kristy 14
 4.Emília Rigdová-Poprad 13
 5.Milan Chudý-Prievidza 13
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa 12
 7.Peter Paďour-Žilina 12
 8.Miroslav Hájiček-Bratislava 11
 9.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 10
10.Dušan Šmikniar-Vyhne 9
11.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 8
--- Stanislav Strmeň-Bratislava 8
--- Igor Platzner-Žilina 8
14.Štefan Tatarko-Poprad
15.Ján Droppa-Prešov 5
16.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 4

Image

 1.Ivan Pastucha-Ružomberok 18
 2.Rudolf Čačko-Košice 15
 3.Peter Samec-Žilina 15
 4.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 14
 5.Vladimír Chlebo-Banská Bystrica 14
 6.Jiří Sýkora-Vsetín 14
 7.Jozef Páleník-Svinná 13
 8.Juraj Struňák-Michalovce 13
 9.Peter Gašpár-Púchov 11
10.Jozef Pavlík-Prešov 11
11.Ján Rybnikář-Lubina 7
12.Marián Ďurech-Martin 6
13.Vladimír Kmeť-Prievidza 5
14.Elena Škulová-Zlaté Moravce 5
15.Jozef Kubove-Košice 2

krížovky "domáca kategória"
hádanky slovenské mestá
 1.Ivan Rias-Košice 16
 2.Igor Platzner-Žilina 16
 3.Ladislav Žitňák-Šaľa  16
 1.Roman Bajgar 14
 2.Bronislav Bajgar 15
 3.Vladimíra Matejová 28
na začiatok stránky 

XXXVII. Veľkonočný ročník - 1.4.2012

celkový víťaz JÁN TUREK - Poprad - krúžok Tatranec

turnaj podporili obec Zemianske Kostoľany, domáci živnostníci Drago Drahoslav Oršula,

Jaroslav Babuška - drogéria, firma VYSTA Ing. Tomáš Nechala,

časopis RELAX a Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov

krížovky "A"

Hovorí sa, že obhájiť prvenstvo býva vždy ťažšie, ako ho získať po prvýkrát. Tohtoročný turnaj bol čo do výsledkov úplne iný, ako tie minulé. Len niekoľko riešiteľov dosiahlo očakávané výsledky, v konkurencii všetkých si však väčšina buď príjemne polepšila, alebo naopak nečakane pohoršila - ak sa vôbec v tejto oblasti dá hovoriť o zhoršení. Jednoducho niekomu to v daný deň ide, alebo nie. Kostoľany sú navyše vždy lotériou. Lúštiť perom, kde akékoľvek neprávne napísané písmeno sa už nedá opraviť a počíta sa za chybu, nie je totiž jednoduché. Preto treba vyzdvihnúť tých, ktorým sa takéto niečo podarí úplne bez chyby, či len s drobným zaváhaním. Klobúk dolu. A nielen pred riešiteľmi, ale aj pred organizátormi. Veľkonočná nádielka sa potom rozdáva s oveľa príjemnejším pocitom, že tá práca a čas venovaný príprave mali zmysel.

krížovky "B"

 1.Milan Chudý-Prievidza bez chyby
 2.Peter Paďour-Žilina 1 chyba
 3.Ján Turek ml.-Poprad 1
 4.Stanislav Strmeň-Bratislava 1
 5.Miroslav Hájiček-Bratislava 2
 6.Lucián Gonda-Kristy 3
 7.Štefan Tatarko-Poprad 3
 8.Dušan Vojník-Prešov 4
 9.Ivan Rias-Košice 8
10.Emília Rigdová st.-Poprad 8
11.Ladislav Žitňák-Šaľa 8
12.Igor Platzner-Žilina 9
13.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 13
14.Dušan Šmikniar-Vyhne 17
15.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 17
16.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 18
17.František Genšorík-Martin 27
18.Ján Droppa-Prešov 32

 1.Anton Hnáth-Moravany 8 chýb
 2.Rudolf Čačko-Košice 10
 3.Marián Ďurech-Martin 11
 4.Elena Škulová-Zlaté Moravce 13
 5.František Cvengroš-Spišská N.Ves 14
 6.Jozef Pavlík-Prešov 14
 7.Anton Zaťko-Brezno 20
 8.Jozef Páleník-Svinná 22
 9.Vladimír Kmeť-Prievidza 23
10.Ivan Šarkan-Martin 23
11.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 25
12.Ján Rybnikář-Lubina 26
13.Jaromír Slíž-Beladice 37
14.Matúš Demiger-Zlaté Moravce 45
15.Ján Farkaš-Martin 55
hádanky "A"hádanky "B"

 1.Ján Turek ml.-Poprad 17
 2.Ladislav Žitňák-Šaľa 17
 3.Lucián Gonda-Kristy 15
 4.Štefan Tatarko-Poprad 13
 5.Dušan Šmikniar-Vyhne 13
 6.Ivan Rias-Košice 12
 7.Peter Paďour-Žilina 12
 8.Miroslav Hájiček-Bratislava 12
 9.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 12
10.Milan Chudý-Prievidza 11
11.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 11
12.Igor Platzner-Žilina 11
13.Ján Droppa-Prešov 10
14.Emília Rigdová-Poprad 9
 -- Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 9
16.Dušan Vojník-Prešov 8
17.Stanislav Strmeň-Bratislava 6

 1.Anton Hnáth-Moravany 18
 2.Jozef Páleník-Svinná 15
 3.Jozef Pavlík-Prešov 13
 4.Marián Ďurech-Martin 11
 5.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 10
 6.Elena Škulová-Zlaté Moravce 10
 7.Rudolf Čačko-Košice 9
 8.Ján Rybnikář-Lubina 8
 9.František Cvengroš-Spišská N.Ves 8
10.Vladimír Kmeť-Prievidza 6
11.Anton Zaťko-Brezno 6
12.Jaromír Slíž-Beladice 4

krížovky "domáca kategória"
 1.Vladimíra Matejová
 2.Roman Bajgar ml.
 3.Vladimír Matejov
 4.Bronislav Bajgar

na začiatok stránky 

XXXVIII. Veľkonočný ročník - 21.4.2013

celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

turnaj podporili obec Zemianske Kostoľany, domáci živnostníci Drago Drahoslav Oršula,

Jaroslav Babuška - drogéria, firma VYSTA Ing. Tomáš Nechala,

časopis RELAX a Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov

krížovky "A"

XX.

krížovky "B"

 1.Lucián Gonda-Kristy 1 chyba
 2.Milan Chudý-Prievidza 1
 3.Peter Paďour-Žilina 2
 4.Dušan Vojník-Prešov 2
 5.František Cvengroš-Spišská N.Ves 3
 6.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 3
 7.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 3
 8.Emília Rigdová st.-Poprad 4
 9.Ján Droppa-Prešov 4
10.Jiří Sýkora-Vsetín 4

 1.Peter Samec-Žilina 2 chyby
 2.Marián Ďurech-Martin 2
 3.Peter Štefek-Vsetín 3
 4.Elena Škulová-Zlaté Moravce 5
 5.Jozef Páleník-Svinná 6
 6.Anton Hnáth-Moravany 8
 7.Vladimír Kmeť-Prievidza 9
 8.Jozef Pavlík-Chmeľov 10
 9.Ján Rybnikář-Lubina 11
10.Ivan Pastucha-Ružomberok 11
hádanky "A"hádanky "B"

 1.Ivan Rias-Košice 12
 2.Emília Rigdová-Poprad 12
 3.Ladislav Žitňák-Šaľa 12
 4.Milan Chudý-Prievidza 11
 5.Peter Paďour-Žilina 10
 6.Dušan Šmikniar-Vyhne 10
 7.Ján Turek ml.-Poprad 9
 8.Anton Hnáth-Moravany 8
 9.Ivan Šuňavec-Ružomberok 7
10.Štefan Tatarko-Poprad 7

 1.Ivan Pastucha-Ružomberok 20
 2.Jozef Pavlík-Chmeľov 17
 3.Jozef Páleník-Svinná 16
 4.Bartolomej Bombár-Košice 16
 5.Juraj Struňák-Michalovce 16
 6.Ján Rybnikář-Lubina 15
 7.Peter Samec-Žilina 14
 8.Peter Štefek-Vsetín 14
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 13
10.Rudolf Čačko-Košice 13

krížovky "domáca kategória"
 1.xxx
 2.xxx
 3.xxx
 4.xxx

na začiatok stránky 

XXXIX. Veľkonočný ročník - 12.4.2014

celkový víťaz MILAN CHUDÝ - Prievidza - krúžok Bôbari

turnaj podporila obec Zemianske Kostoľany,

Jaroslav Babuška - drogéria,

časopis RELAX a Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov

krížovky "A"

XX.

krížovky "B"

 1.Miroslav Hájiček-Bratislava bez chyby
 2.Milan Chudý-Prievidza 1
 3.Ján Turek ml.-Poprad 2
 4.Pavol Tibenský-Brezová p/Br. 2
 5.Igor Platzner-Žilina 3
 6.Miloš Hruška-Bratislava 4
 7.Lucián Gonda-Kristy 4
 8.Ladislav Žitňák-Šaľa 4
 9.Dušan Šmikniar-Vyhne 5
10.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 5
11.Milan Kandrik-Tatr.Lomnica 7
12.Dušan Vojník-Prešov 7
13.Jiří Sýkora-Vsetín 8
14.Ján Droppa-Prešov 15
15.František Cvengroš-Spišská N.Ves 15
16.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 18
17.Emília Rigdová st.-Poprad 21
18.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 22
19.Peter Paďour-Žilina 24
20.Stanislav Strmeň-Bratislava 30
21.Ivan Šuňavec-Ružomberok 32
22.Ivan Rias-Košice veľa

 1.Ivan Šarkan-Martin 2 chyby
 2.Anton Hnáth-Moravany 2
 3.Vladimír Kmeť-Prievidza 4
 4.Dušan Škrovina-Martin 6
 5.Pavol Bruňanský-Vinné 7
 6.Peter Štefek-Vsetín 7
 7.Jozef Páleník-Svinná 9
 8.Marián Ďurech-Martin 9
 9.Rudolf Čačko-Košice 10
10.Jozef Pavlík-Chmeľov 13
11.Milan Wasserburger-Frenštát p/R. 18
12.Anton Zaťko-Brezno 18
13.Ivona Kovářová-Val.Meziříčí 19
14.Ján Farkaš-Martin 20
15.Jozef Mokrý-Prievidza 20
16.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. veľa
17.Jaromír Slíž-Beladice veľa

hádanky "A"hádanky "B"

 1.Lucián Gonda-Kristy 19
 2.Miloš Hruška-Bratislava 17
 3.Milan Chudý-Prievidza 16
 4.Peter Paďour-Žilina 15
 5.Igor Platzner-Žilina 14
 6.Emília Rigdová st.-Poprad 14
 7.Anton Hnáth-Moravany 14
 8.Miroslav Hájiček-Bratislava 14
 9.Pavol Tibenský-Brezová p/Br. 13
10.Ján Turek ml.-Poprad 13
11.Ladislav Žitňák-Šaľa 13
12.Milan Kandrik-Tatr.Lomnica 12
13.Ivan Rias-Košice 11
14.Dušan Šmikniar-Vyhne 11
15.Jiří Sýkora-Vsetín 11
16.Miroslav Šuňavec-Lipt.Hrádok 10
17.Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. 9
-- Ján Droppa-Prešov 9
19.Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 8
20.Stanislav Strmeň-Bratislava 7
21.Dušan Vojník-Prešov 6
-- Ivan Šuňavec-Ružomberok 6

 1.Jozef Pavlík-Chmeľov 15
 2.Dušan Škrovina-Martin 12
 3.Jozef Páleník-Svinná 11
 4.Marián Ďurech-Martin 11
 5.František Cvengroš-Spišská N.Ves 11
 6.Rudolf Čačko-Košice 10
 7.Peter Štefek-Vsetín 9
 8.Ivona Kovářová-Val.Meziříčí 9
 9.Drahomír Lacko-Žiar n/Hr. 8
10.Pavol Bruňanský-Vinné 8
11.Anton Zaťko-Brezno 7
12.Jaromír Slíž-Beladice 5
13.Ján Farkaš-Martin 3
14.Milan Wasserburger-Frenštát p/R. 2

krížovky "domáca kategória"
 1.Anna Boledovičová (jediná)
 2.xxx
 3.xxx

Last Updated ( Tuesday, 22 April 2014 )
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement