občianske združenie zamerané na rozvoj osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času

Vyhľadávanie - Search

Krížovky PDF Print E-mail
Written by Ján Farkaš   
Saturday, 28 April 2007
Image
všetko začalo klasickými krížovkami
Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov združuje vo svojich radoch desiatky autorov, ktorí sa podieľajú na tvorbe krížoviek pre mnohé známe časopisy, vydavateľstvá, či reklamné agentúry. Krížovka sa totiž už dnes stala nostiteľom nielen obohacovania sa o vedomosti, ale aj komerčnou záležitosťou propagujúcou daný výrobok, službu, či firmu. Krížovky sú vytvárané pre našich partnerov tak, aby mali s nimi čo najmenej ďalšej práce. Naše diela pred ich zaslaním sú preverené príslušným odborným konzultantom z hľadiska jazyka, správnosti gramatiky a použitých výrazov. V niektorých časopisoch sa totiž novodobí "autori" uchyľujú k tomu, že si výrazy vymyslia za účelom križovania s inými slovami, pričom bežný lúštiteľ a ani redakcia si nemá ako overiť, či rieka v Argentíne sa naozaj volá napríklad Tuxa, alebo nie. Žiaľ, aj takíto autori sú na Slovensku, škoda len, že redakcie neuverejňujú ich meno v tiráži krížovky (aj keď platí autorský zákon). My presadzujeme myšlienku, aby každý autor i náš zväz ako taký, bol zodpovedný za kvalitu diela a preto preferujeme, aby meno autora a anotácia na SZHaK bola uvedená vždy pri danej krížovke. Mnohé redakcie sú svedkami toho, ako im vyvolávajú čitatelia pri akejkoľvek maličkosti. My staviame na kvalite a radi za ňu ponesieme i zodpovednosť.
Kvalitné spracovanie krížovky si ale vyžaduje svoj čas. Vyhotoviť krížovku do 24 hodín, odkontrolovať ju čo do správnosti a kvality, nie je možné. Takto sa vyhotovujú len robotické krížovky, ktoré sú ale potom ochudobnené o kreaticitu a sú obmedzené nízkou databázou výrazov a tak sa vám už tretia či štrvtá takáto krížovka zdá veľmi povedomá. SZHaK nie je firma, sme združenie ľudí, ktorí majú spoločný koníček a ktorému sa venujeme vo voľnom čase. Preto, ak máte záujem o vyhotovenie krížovky, počítajte s tým, že komunikujeme poväčšine cez email a to najmä vo večerných hodinách.


Švédske krížovky (v súčasnosti najznámejší magazínový typ) zasielame v programe Excell, s konverziou do PDF.

Klasické krížovky
(obrazec samostatne a legenda samostatne) sme schopní spracovať s výstupom pre Corel, EPS a pod. so zalomením v krivkách.


náročnejšie krížovky môžu obsahovať rôzne doplňujúce podmienky
ako striedanie jednopísmenných a viac písmenných políčok
Image

môžu mať rôzne figurálne tvary a delené políčka na tzv. mozaiky
Image
Image

dnes je najznámejší typ tzv. švédskej krížovky
Image
Last Updated ( Wednesday, 29 February 2012 )
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement