občianske združenie zamerané na rozvoj osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času

Vyhľadávanie - Search

OČAKÁVAME

15.06. ŽILINA
Majstrovstvá Slovenska v sudoku 
jednotlivcov, kategórie do 15 rokov, 
do 18 rokov, nad 45 rokov 
a bez rozdielu veku 

15.06. ŽILINA
11. Majstrovstvá Slovenska v sudoku 
družstiev o putovný pohár SZHaK

16.06. ŽILINA
19. Majstrovstvá Slovenska
v logických úlohách jednotlivcov,
kategórie do 18 rokov,
nad 45 rokov a bez rozdielu veku

22.06. POPRAD
26. Podtatranský turnaj v riešení
krížoviek a hádaniek

KALENDÁR udalostí

May 2019 June 2019 July 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
Week 22 1 2
Week 23 3 4 5 6 7 8 9
Week 24 10 11 12 13 14 15 16
Week 25 17 18 19 20 21 22 23
Week 26 24 25 26 27 28 29 30
PDF Print E-mail
Written by Ján Farkaš   
Wednesday, 02 April 2008
celoročná súťaž do ktorej sa automaticky zapojí každý, kto sa zúčastní niektorého z našich turnajov 


ImageSúťaž Grand Prix je určená priateľom krížoviek a hádaniek a od roku 2007 aj logických úloh a prebieha počas celého roka na všetkých turnajoch organizovaných SZHaK a krúžkami na Slovensku. Jednotlivé body súťažiaci získavajú podľa umiestnenia v tej ktorej kategórii.

Táto súťaž prebiehala ešte počas Československého zväzu HaK, kde niektoré turnaje vyššieho kvalitatívneho stupňa mali prívlastok Grand Prix. Navyše riešiteľom sa podľa dosiahnutých výsledkov prideľovali aj výkonnostné triedy. Po všeobecnom útlme v 90-tych rokoch sa táto súťaž obnovila v roku 2001, keď bola spoločná pre krížovky i hádanky. Po viacerých diskusiách sa dospelo k názoru, že je potrebné súťaž dynamizovať a rozčleniť samostatne na krížovky a hádanky, čo sa uplatnilo už v roku 2002. Navyše, aby nebol zvýhodnený ten súťažiaci, ktorý sa zúčastnil len jedného turnaja a vyhral, bol tento nepomer ohraničený počtom 3 účastí, ktoré boli hraničné pre objektivizáciu počtu získaných bodov voči malému počtu účastí, kde sa počet získaných bodov podelil číslom 3. Ak riešiteľ absolvoval viac ako tri turnaje, delili sa jeho získané základné body už počtom skutočne absolvovaných turnajov (tzv.percentuálna úspešnosť). Bodové ohodnotenie zostalo zachované, body autorom sa však na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov už neprideľovali. Fyzický počet účastí na turnajoch však podmienkou nebol a nebol ani obmedzený. Výsledky ale aj tu ukázali ešte chyby systému a tak sa od roku 2003 po získaných skúsenostiach hodnotenie GRAND PRIX SZHaK upravilo podľa historických skúseností. Od roku 2007 sa začalo aj oficiálne hodnotenie Grand Prix krúžkov, čomu sa prispôsobilo aj bodové ohodnotenie Majstrovstiev Slovenska družstiev.

Od roku 2008 sa vyhodnocuje aj osobitná kategória - najvšestrannejší riešiteľ (za všetky oblasti dohromady).


V kategórii skúsení (označovaná ako "A"), prípadne na turnajoch bez rozdielu kategórií, sa od prvého miesta prideľujú body s hodnotou 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

V kategórii menej pokročilí ("B") sa od prvého miesta prideľovali do roku 2007 body s hodnotou 5-4-3-2-1. Od roku 2008 sa prideľujú 3-2 a 1 bod.

V kategórii začiatočníci ("C") sa body pre súťaž Grand Prix neprideľujú.

Na Majstrovstvách Slovenska sa v každej samostatnej oblasti (krížovky, hádanky, logické úlohy, sudoku) od prvého miesta prideľujú body s hodnotou 16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

Na Majstrovstvách Slovenska družstiev sa od prvého miesta prideľovali do roku 2007 body s hodnotou 50-41-33-26-20-15-11-8-6-5. Od roku 2008 to je 55-45-40-35-30-25-20-15-10-5 bodov, pričom sa body prideľujú za každú kategóriu osobitne. Pri zmiešaných družstvách zložených s členov viac krúžkov sa body neprideľujú.

V prípadoch menšieho počtu súťažiacich, než je počet prideľovaných bodov, sa zostávajúce body nepridelia.

Pri umiestnení, kde pre viac súťažiacich nie je možné exaktne stanoviť poradie (napr. skončia spoločne na 4-6. mieste), sa všetkým pridelí tá istá bodová hodnota, ktorá platí pre najvyššie poradie (napr. body pre 4.miesto).

V súťaži krúžkov sa započítavajú výsledky všetkých jednotlivcov z daného krúžku za všetky oblasti dohromady. V prípade vstupu dovtedy neregistrovaného člena do krúžku, alebo prechodu z jedného krúžku do druhého, sa jeho body počítajú pre krúžok len od okamihu oznámenia vstupu do krúžku (resp. do oznámenia výstupu). Celkom získané body zostávajú platné len pre súťaž jednotlivcov. Pri prestupe platia pravidlá zvedené v Turnajovom poriadku.

Last Updated ( Thursday, 04 June 2015 )
 
< Prev
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement