občianske združenie zamerané na rozvoj osobnosti, ducha a aktívnu náplň voľného času

Vyhľadávanie - Search

OČAKÁVAME

31.1.-3.2. DRUHÉ
INTERNETOVÉ KOLO WPF 
v sudoku ako súčasť kvalifikácie
o postup na MS 2020

14.-17.2. DRUHÉ
INTERNETOVÉ KOLO WPF 
v logike ako súčasť kvalifikácie
o postup na MS 2020

7.03. BRATISLAVA
11. Danubia turnaj v riešení
krížoviek a hádaniek
v 2 kategóriách

KALENDÁR udalostí

December 2019 January 2020 February 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
Week 1 1 2 3 4 5
Week 2 6 7 8 9 10 11 12
Week 3 13 14 15 16 17 18 19
Week 4 20 21 22 23 24 25 26
Week 5 27 28 29 30 31
PDF Print E-mail
Written by Ján Farkaš   
Wednesday, 02 April 2008
celoročná súťaž do ktorej sa automaticky zapojí každý, kto sa zúčastní niektorého z našich turnajov 


ImageSúťaž Grand Prix je určená priateľom krížoviek a hádaniek a od roku 2007 aj logických úloh a prebieha počas celého roka na všetkých turnajoch organizovaných SZHaK a krúžkami na Slovensku. Jednotlivé body súťažiaci získavajú podľa umiestnenia v tej ktorej kategórii.

Táto súťaž prebiehala ešte počas Československého zväzu HaK, kde niektoré turnaje vyššieho kvalitatívneho stupňa mali prívlastok Grand Prix. Navyše riešiteľom sa podľa dosiahnutých výsledkov prideľovali aj výkonnostné triedy. Po všeobecnom útlme v 90-tych rokoch sa táto súťaž obnovila v roku 2001, keď bola spoločná pre krížovky i hádanky. Po viacerých diskusiách sa dospelo k názoru, že je potrebné súťaž dynamizovať a rozčleniť samostatne na krížovky a hádanky, čo sa uplatnilo už v roku 2002. Navyše, aby nebol zvýhodnený ten súťažiaci, ktorý sa zúčastnil len jedného turnaja a vyhral, bol tento nepomer ohraničený počtom 3 účastí, ktoré boli hraničné pre objektivizáciu počtu získaných bodov voči malému počtu účastí, kde sa počet získaných bodov podelil číslom 3. Ak riešiteľ absolvoval viac ako tri turnaje, delili sa jeho získané základné body už počtom skutočne absolvovaných turnajov (tzv.percentuálna úspešnosť). Bodové ohodnotenie zostalo zachované, body autorom sa však na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov už neprideľovali. Fyzický počet účastí na turnajoch však podmienkou nebol a nebol ani obmedzený. Výsledky ale aj tu ukázali ešte chyby systému a tak sa od roku 2003 po získaných skúsenostiach hodnotenie GRAND PRIX SZHaK upravilo podľa historických skúseností. Od roku 2007 sa začalo aj oficiálne hodnotenie Grand Prix krúžkov, čomu sa prispôsobilo aj bodové ohodnotenie Majstrovstiev Slovenska družstiev.

Od roku 2008 sa vyhodnocuje aj osobitná kategória - najvšestrannejší riešiteľ (za všetky oblasti dohromady).


V kategórii skúsení (označovaná ako "A"), prípadne na turnajoch bez rozdielu kategórií, sa od prvého miesta prideľujú body s hodnotou 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

V kategórii menej pokročilí ("B") sa od prvého miesta prideľovali do roku 2007 body s hodnotou 5-4-3-2-1. Od roku 2008 sa prideľujú 3-2 a 1 bod.

V kategórii začiatočníci ("C") sa body pre súťaž Grand Prix neprideľujú.

Na Majstrovstvách Slovenska sa v každej samostatnej oblasti (krížovky, hádanky, logické úlohy, sudoku) od prvého miesta prideľujú body s hodnotou 16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

Na Majstrovstvách Slovenska družstiev sa od prvého miesta prideľovali do roku 2007 body s hodnotou 50-41-33-26-20-15-11-8-6-5. Od roku 2008 to je 55-45-40-35-30-25-20-15-10-5 bodov, pričom sa body prideľujú za každú kategóriu osobitne. Pri zmiešaných družstvách zložených s členov viac krúžkov sa body neprideľujú.

V prípadoch menšieho počtu súťažiacich, než je počet prideľovaných bodov, sa zostávajúce body nepridelia.

Pri umiestnení, kde pre viac súťažiacich nie je možné exaktne stanoviť poradie (napr. skončia spoločne na 4-6. mieste), sa všetkým pridelí tá istá bodová hodnota, ktorá platí pre najvyššie poradie (napr. body pre 4.miesto).

V súťaži krúžkov sa započítavajú výsledky všetkých jednotlivcov z daného krúžku za všetky oblasti dohromady. V prípade vstupu dovtedy neregistrovaného člena do krúžku, alebo prechodu z jedného krúžku do druhého, sa jeho body počítajú pre krúžok len od okamihu oznámenia vstupu do krúžku (resp. do oznámenia výstupu). Celkom získané body zostávajú platné len pre súťaž jednotlivcov. Pri prestupe platia pravidlá zvedené v Turnajovom poriadku.

Last Updated ( Thursday, 04 June 2015 )
 
< Prev
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement