Na našich podujatiach nejde len o ceny. Podľa slov viacerých účastníkov tu nachádzajú príjemných ľudí, ktorí sú naladení na spoločnú vlnovú dĺžku. Je milé počúvať rozhovor 60 ročného so 16 ročným o tom, ako sa malo lúštiť to či ono, pričom vekový rozdiel nevnímal ani jeden z nich. A nezabudnuteľný je i pohľad na veselé oči 11 ročného dievčatka, ktorému sa podarilo vylúštiť krížovku a ako odmenu si odniesla "iba" lízatko.

POMÔŽTE KRÍŽOVKÁM, HÁDANKÁM, SUDOKU A HLAVOLAMOM a venujte svoj príspevok pre SZHaK bez zaťaženia Vašej peňaženky.

Vďaka Vám sme len za posledných 30 rokov (naozaj sa to nezdá ale pôsobíme už toľko rokov) mohli zorganizovať už stovky podujatí a to nielen pre deti a mládež, ale aj seniorov a aj ostatnú populáciu. Vďaka Vašim príspevkom sme mohli byť celé toto obdobie nápomocní aj pri účasti slovenskej reprezentácie na Majstrovstvách sveta v sudoku a na Majstrovstvách sveta v logických úlohách, kde sme získali cenné kovy práve najmä v juniorských kategóriách. Podarilo sa nám zrealizovať aj niekoľko osobitných projektov, ktorých sa zúčastnili až stovky záujemcov. A to všetko naozaj vďaka Vám.

Podáte nám pomocnú ruku opäť? Alebo úplne po prvýkrát? Veríme, že Vás naše doterajšie výsledky presvedčia a že máme šancu uchádzať sa o Vašu priazeň


Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov sa ako občianske združenie opäť zaregistroval ako príjemca 2% zaplatenej dane. Z takto získaných prostriedkov už roky podporujeme podujatia a aktivity, ktoré realizujeme po takmer celom Slovensku. Sú to desiatky turnajov prakticky v každom regióne. Posledné roky sa dokonca naša práca pretavila v návšteve aj zahraničných lúštiteľov z Francúzska, Rakúska, Maďarska, Čiech a Poľska v sudoku a logike a z Čiech v krížovkách a hádankách. Darilo sa poriadať aj osobitné podujatia pre deti a mládež a dokonca aj pre seniorov, ktoré získavajú čoraz väčšiu podporu a záujem.
Od roku 2010 sme zaradili do súťažného diania raritu a to Mr./Mrs. RECORD, s cieľom dosiahnutia najrýchlejšieho času pri lúštení švédskej krížovky. V roku 2016 sme opäť mohli usporiadať majstrovstvá sveta v sudoku, ku ktorým sa priradili aj  logické úlohy, ktoré boli hodnotené viacerými najmä zahraničnými účastníkmi vysoko pozitívne. Táto Vaša podpora nás motivuje ísť ďalej. Aj preto rozširujeme počet našich podujatí a hľadáme vhodné priestory v ďalších miestach, kde je o naše súťaže záujem. Všetko však stojí nejaký ten peniaz, len prenájom miestnosti kde sa súťaží vyjde niekde na 100 €. Ak teda máte priateľský vzťah k takémuto duševnému relaxu - môžete mu pomôcť. Využite možnosť poukázania 2% dane práve Slovenskému zväzu hádankárov a krížovkárov. Na našich podujatiach medzi návštevníkmi naozaj nájdete širokú pospolitosť od detí až po dôchodcov.
 
 
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno:
SLOVENSKÝ ZVÄZ
HÁDANKÁROV A KRÍŽOVKÁROV
Právna forma:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 36148423

VŠETKÝM DARCOM ÚPRIMNE ĎAKUJEME.
 
Kto si podáva daňové priznanie sám (vrátane daňového priznania za právnickú osobu), určuje príjemcu 2% priamo v daňovom priznaní.
Bežný zamestnanec:
1. Najprv požiada zamestnávateľa, aby mu vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (tu je vzor POTVRDENIE PRÍJMU).
2. Potom vyplní VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE k 2% (tu je to "NAŠE") a obidva dokumenty zašle na daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu. Toto je potrebné uskutočniť do konca apríla.
 
 PODPORA účastníkov Majstrovstiev sveta alebo
regionálnych turnajov
1.Poskytovateľ 2% OSOBITNE vyznačí v daňovom priznaní, alebo vo Vyhlásení k 2% súhlas so zaslaním údajov určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Ak bude takýto príspevok SZHaK poskytnutý, tak nám následne Daňový úrad oznámi zoznam všetkých tých, od koho sme 2% v danom roku dostali (ak bolo všetko v súlade so zákonom) a dali na to súhlas. 
2.Takáto osoba si potom môže vybrať zo zoznamu turnajov, alebo po schválení nominácie zo zoznamu účastníkov majstrovstiev sveta a oznámiť svoj zámer podpory na náš email.
 

sudoku Bytča


puzzle Vrútky


logika Žilina


logika Púchov


sudoku Bratislava


sudoku Zvolen


logika Prievidza


lúšťovky Svinná

hádanky Michalovce


krížovky Bratislava


krížovky Martin


hádanky Svinná


krížovky Brezová pod Bradlom


krížovky Žilina


hádanky Bratislava


krížovky Banská Bystrica


krížovky Prešov

logika Košice

hádanky Zemianske Kostoľany

hádanky Poprad

krížovky Zemianske Kostoľany