Pod týmto názvom sa ukrýva nápad nášho kolegu Viliama Balka z Martina, ktorý sa podujal v školskom roku 2023/2024 zorganizovať viac kolovú súťaž v jazykovo-slovných a matematicko-logických úlohách na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline, kde pôsobí. Medzi úlohami sú rôzne hádanky, prešmyčky, osemsmerovky, krížovky, sudoku, scrabble, malé krížovkárske formy, doplňovačky, námorné flotily známe ako lodičky, šachové úlohy, hlavolamy, maľované krížovky a iné logické úlohy na papieri. Viliam Vymyslel viackolovú súťaž, do ktorá je určená žiakom prvého až tretieho ročníka (maturitný ročník bol vynechaný práve pre nenabúranie maturít). Študenti riešia dvadsať rôznych úloh, pričom každú úlohu musí riešiť za triedu vždy iný študent. Pred začatím daného kola sa zverejnia cvičné úlohy aj s riešeniami, aby sa každý mohol oboznámiť s tým, čo ho (možno) čaká. Úlohy si tak môžu vyriešiť nielen študenti, ale aj ich rodičia a tiež vyučujúci. Študenti si tak môžu vybrať, ktorú súťažnú úlohu budú riešiť. Riešenie jednej súťažnej úlohy je stanovené na jednu vyučovaciu hodinu. Pre najšikovnejšiu triedu je vyhotovená víťazná trofej, kde bude umiestnený štítok s najšikovnejšou triedou a v ktorom školskom roku. Pre najlepších sú už teraz pripravené ďalšie ceny.