Harmonogram podujatí pre rok 2023

 
 
 
neplánované turnaje
KaH Martin
KaH Turnaj 2 krajín
KaH Bratislava
S Bratislava školy
Covidové roky veľa pomenili a aj my sme nútení na to reagovať. V januári by sme už štandardne poznali kompletný rozpis plánovaných turnajov pre celý rok, avšak situácia aj v krúžkoch aj v možnostiach organizovať takéto podujatia je iná. Preto plány na tento rok priebežne aktualizujeme tak, ako sa vyvíjajú jednotlivé možnosti. Niektoré turnaje už s istotou tento rok nebudú a preto ich pre prehľad uvádzame tiež.
Vysvetlivky: K = krížovky; H = hádanky; Lu = logické úlohy; S = sudoku; A = kategória pokročilí; B = kategória menej skúsení; C = kategória začiatočníci; o = krúžok
 
ZASADNUTIA SZHaK
13.05. (6) BREZOVÁ p/Br. = rada SZHaK 19:30-20:30)
30.09. (6) ŽILINA = snem SZHaK (14:30-16:00), voľba nového vedenia
11.11. (6) ZEMIANSKE KOSTOĽANY =  rada SZHaK (20:30-21:30)
 
ZAČIATOČNÍCI (všetky lúštiteľské oblasti) 
FEBRUÁR MICHALOVCE = Zemplínsky turnaj pre žiakov a študentov (viac kolová súťaž so zapojením škôl)
14.05. (7) BREZOVÁ p/Br. = krížovky a sudoku (08:30-12:30), súčasť Turnaja o pohár M.R.Štefánika
24.06. (6) POPRAD = krížovky a hádanky (10:00-14:30), súčasť Podtatranského turnaja
30.09. (6) ŽILINA = sudoku (09:45-12:00), súčasť Turnaja sudoku pre každého
 
KRÍŽOVKY a HÁDANKY (pokročilí a menej skúsení)
13.05. (6) SVINNÁ = 16. Euroturnaj (13:30-18:00) zabezpečuje J. Páleník, presun na ubytovanie v Brezovej pod Bradlom zabezpečuje P.Tibenský, na prenocovanie a raňajky sa odporúča vopred prihlásiť (podrobnosti dodatočne na osobitnej stránke mesiac pred konaním turnajov)
14.05. (7) BREZOVÁ p/Br. = 13. Turnaj o pohár M.R.Štefánika (08:30-12:30) zabezpečuje o Chrobáci
24.06. (6) POPRAD = 28. Podtatranský turnaj (10:00-14:30) zabezpečuje o Tatranec
09.09. (6) PREŠOV = 3. Prešovský Wimbledon (14:00-19:00) hádanky v režime súťaž žrebovaných dvojíc, zabezpečuje o Torysek, presun na ubytovanie v Košiciach (voľný výber)
10.09. (7) KOŠICE = 23. Maratónsky turnaj (08:30-13:00) zabezpečuje o Maratónci
30.09. (6) ŽILINA = 43. Majstrovstvá Slovenska družstiev o putovný pohár SZHaK (16:00-20:00), ubytovanie v Žiline zabezpečuje o Žilinci, členovia SZHaK majú zľavu z ubytovania
01.10. (7) ŽILINA = 43. Memoriál Ľ.Feketeho (08:30-13:00) zabezpečuje o Žilinci
11.11. (6) ZEMIANSKE KOSTOĽANY= Mr/Mrs. rekord švédska krížovka (15:00-15:15) zabezpečujú M.Hruška a J.Farkaš
11.11. (6) ZEMIANSKE KOSTOĽANY= 40. Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov - Memoriál V.Kulčického (15:15-20:00) zabezpečujú J.Farkaš, P.Tibenský a P.Bohuš
12.11. (7) ZEMIANSKE KOSTOĽANY= 48. Prebor Hornej Nitry (08:30-13:00) zabezpečuje o Bôbari
 
SUDOKU a LOGICKÉ ÚLOHY (pokročilí a menej skúsení)
18.03. (6) KOŠICE = 10. Cassovia turnaj v sudoku (11:30-13:30), štart turnajovej časti kvalifikácie pre MS 2023, zabezpečuje o Cassovia klub
18.03. (6) KOŠICE = 10. Cassovia turnaj v logike (13:30-16:00), štart turnajovej časti kvalifikácie pre MS 2023, zabezpečuje o Cassovia klub
22.04. (6) ZVOLEN = Logika pre každého (10:00-12:00), súčasť kvalifikácie pre MS 2023, zabezpečuje M.Prinerová
22.04. (6) ZVOLEN = Sudoku pre každého (12:00-14:30), súčasť kvalifikácie pre MS 2023, zabezpečuje M.Prinerová
20.05. (6) BRATISLAVA = 11. Turnaj BRÚSKA (Bratislava Rieši Úlohy Sudoku a Krásne vArianty (10:30-12:30), súčasť kvalifikácie pre MS 2023, zabezpečuje o K1Z
20.05. (6) BRATISLAVA = 11. Turnaj BRĎO (Bratislava Rieši Ďalšie lOgické úlohy (12:30-15:00), súčasť kvalifikácie pre MS 2023, zabezpečuje o K1Z
03.06. (6) PÚCHOV = Nominačný turnaj v sudoku (10:30:12:00), súčasť kvalifikácie pre MS 2023, zabezpečuje M.Demiger
03.06. (6) PÚCHOV = 16. Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v sudoku (12:00-17:00), zabezpečuje o Gumkáči, ubytovanie v Púchove zabezpečuje o Gumkáči, členovia SZHaK majú zľavu z ubytovania
04.06. (7) PÚCHOV = 22. Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v logických úlohách (9:30-12:30), zabezpečuje o Gumkáči
04.06. (7) PÚCHOV = Nominačný turnaj v logike (13:00-14:30), súčasť kvalifikácie pre MS 2023, zabezpečuje M.Uher
30.09. (6) ŽILINA = Sudoku pre každého (09:45-12:00), štart turnajovej časti kvalifikácie pre MS 2024, zabezpečuje J.Farkaš a J.Zvěřina
30.09. (6) ŽILINA = 13. Majstrovstvá Slovenska družstiev v sudoku o putovný pohár SZHaK (12:00-14:00), zabezpečujú J.Farkaš a J.Zvěřina
15-18.10. TORONTO = 16. Majstrovstvá sveta v sudoku, účasť nominovaní reprezentanti
18-22.10. TORONTO = 13. Majstrovstvá sveta v logických úlohách, účasť nominovaní reprezentanti