Už skoro polstoročný Turnaj Hornej Nitryhlavný organizátor Milan Chudý

celkový víťaz Lucián Gonda
 
 
celkový víťaz Lucián Gonda s organizátormi
Milanom Chudým a Vladimírom Kmeťom

František Cvengroš víťaz hádaniek medzi menej skúsenými

Miroslav Gomola víťaz krížoviek v kategórii menej skúsení

Jozef Kaprál zo Žiliny

Jozef Kováčik z Nového Mesta nad Váhom

Jozef Papcún pricestoval až z Ruskej Novej Vsi (okr. Prešov)

naozaj pestrá zmes Štefan Tatarko je z Popradu
Miroslav Lisál z Okoličnej na Ostrove (okr. Komárno)
Turnaj Hornej Nitry je najstaršie súťažné podujatie organizované pre krížovkárov a hádankárov. Od roku 1979 historicky patril medzi preborové súťaže vyššieho rangu (v tých rokoch Grand Prix), čomu napovedal aj podtitul - Prebor Stredného Slovenska. Turnaj Hornej Nitry existuje bez prerušenia už od roku 1976. Neprerušila ho ani zamatová revolúcia, ani ekonomické a spoločenské zmeny a dokonca ani covidová pandémia. A tak sa priaznivci dobrého lúštenia mohli tešiť už na 48-me pokračovanie a to znovu v Zemianskych Kostoľanoch, kde riešiteľov opäť prichýlili v miestnom Dome kultúry. Aj táto podpora (už ani nepočítame koľká) mala pravdepodobne vplyv na počet účastníkov turnaja, pretože väčšina tu už bola a ocenila nielen výborné priestory, ale aj neskutočne prívetivý prístup domácich spoluorganizátorov z krúžku Energetik a zástupcov obecného úradu vrátane starostky pani Jany Školíkovej. A to Turnaj Hornej Nitry oficiálne organizuje krúžok Bôbari, ktorý má sídlo v Prievidzi a aj jeho členovia sú Prievidžania.
Samotná súťaž bola tradične rozdelená na dve kategórie a to pokročilí a menej skúsení. V tej hlavnej (pokročilí) sa najlepšie rozbehol Lucián Gonda, ktorý prvú krížovku odovzdal po naozaj krátkom čase. Pred limitom to stihol už len Ján Turek, ale ani to nebolo rozhodujúce. V hodnotení totiž platí to, koľko je chýb v riešení a tak aj tí, čo si nechali na riešenie celý čas, mohli byť lepší. Pri kontrole prvej krížovky sa totiž hneď objavili chyby aj u L.Gondu (2) aj J.Tureka (4) a preto bolo všetko otvorené. A aj sa to potvrdilo pretože 4 chyby mal aj Štefan Tatarko a len 7 Ivan Šuňavec, čo bolo ešte stále dosť vyrovnané a všetko záležalo od obtiažnosti druhej krížovky. Tá ale podľa reakcií počas súťaže bola ľahšia. Pred uplynutím časového limitu ju totiž v hlavnej kategórii odovzdali totiž všetci a tak sa rozhodovalo o tom, kto sa koľko pomýlil.
V kategórii menej skúsených to bolo naopak. Prvý odovzdal prvú krížovku Stanislav Plachý, ktorý mal ale 5 chýb. Druhý bol Miroslav Gomola, ktorému sa to podarilo bez chyby, tretí Ivan Šarkan s 2 chybami a štvrtý Jozef Kaprál so 6 chybami. Aj v tejto kategórii bola zdá sa ľahšia druhá krížovka, pretože tú pred limitom neodovzdal I.Šarkan a J.Papcún. A tak aj tu poradie ovplyvnilo to, ako si súťažiaci kontrolovali svoje riešenia.
Hádanky boli rozdelené na tri balíky, pričom ak sa chcel súťažiaci dostať k ďalšiemu balíku, musel odovzdať ten prechádzajúci. Tu sa najrýchlejšie rozbehol Peter Gašpár a Ladislav Žitňák, ktorých nasledovali dvaja Jánovia - Turek a Psotný. Po zhodnotení mali 4 správne hádanky z prvého balíka len dvaja: P.Gašpár a J.Psotný. Po druhom "balíku" hádaniek bol čo do času "v čele" L.Žitňák, cca minútu po ňom bol J.Turek, s odstupom 4 minút ich nasledovali spoločne M.Knadrik, I.Šuňavec a J.Kováčik. Niektorí ale odovzdali druhý balík len preto, že sa nevedeli pohnúť ďalej a tak počet vyriešených hádaniek ale z časti poprehadzoval poradím. 7-Žitňák, 6-Turek, Gonda, Psotný, Gašpár. Čakalo sa, že tretia skupina hádaniek rozhodne, dnes ale malo veľký vplyv aj poradie odovzdania.
Medzi menej skúsenými to od začiatku rozbalil František Cvengroš a vydržalo mu to až do konca. Jediný kto s ním ako tak držal krok bol Jozef Papcún ostatní sa počas súťaže miešali v poradí medzi sebou.
48. TURNAJ HORNEJ NITRY
12.11.2023 - Zemianske Kostoľany

LUCIÁN GONDA-Chmiňany (celkový víťaz) 
  KRÍŽOVKY - pokročilí chyby /
odovzd.
  HÁDANKY - pokročilí počet /
odovzd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Gonda Lucián-Chmiňany
Turek Ján-Poprad
Tatarko Štefan-Poprad
Šuňavec Ivan-Ružomberok
Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V.
Šmikniar Dušan-Vyhne
Kandrik Milan-Tatr.Lomnica
Husár Pavol-Prešov
Vojník Dušan-Prešov
Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
Cvengroš František-Spiš.N.Ves
Gašpár Peter-Púchov
Žitňák Ladislav-Šaľa
2
6/6
6/11
8
10
20/3
20/9
35
48
52
58
71
103
  Gonda Lucián-Chmiňany
Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
Šuňavec Ivan-Ružomberok
Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V.
Turek Ján-Poprad
Gašpár Peter-Púchov
Husár Pavol-Prešov
Žitňák Ladislav-Šaľa
Tatarko Štefan-Poprad
Kandrik Milan-Tatr.Lomnica
Šmikniar Dušan-Vyhne
Vojník Dušan-Prešov
12
11/1
11/2
11/4
11/5
11/-
10/7
10/-
9
8
7
6
  KRÍŽOVKY - menej skúsení chyby /
odovzd.
  HÁDANKY- menej skúsení počet /
odovzd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gomola Miroslav-Žilina
Farkaš Ján-Bratislava
Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany
Šarkan Ivan-Martin
Šugár Peter-Žilina
Kaprál Jozef-Žilina
Hajovský Anton-Svit
Lisál Miroslav-Okoličná n/Ostr.
Papcún Jozef-Ruská Nová Ves
3
4
6/4
6/-
7
8
9
17
65
  Cvengroš František-Spiš.N.Ves
Papcún Jozef-Ruská Nová Ves
Hajovský Anton-Svit
Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany
Šugár Peter-Žilina
Farkaš Ján-Bratislava
Lisál Miroslav-Okoličná n/Ostr.
Kaprál Jozef-Žilina
Šarkan Ivan-Martin
Gomola Miroslav-Žilina
13
11
7
6/3
6/-
5/1
5/-
4
2/2
2/-

43. Turnaj Žilincov 01. 10. 2023

   43. Turnaj Žilincov - memoriál Ľ.Feketeho - 01. 10. 2023          
     celkový víťaz Ján Turek
    krížovky pokročilí chyby      hádanky pokročilí počet /
odovzdanie
     hádankárska
doplňovačka
chyby
  1. Ján Turek-Poprad 1   Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 11/1   Ján Turek-Poprad  0
  2. Milan Chudý-Prievidza 2   Ján Droppa-Prešov 11   Pavol Husár-Prešov  0
  3. Peter Gašpár-Púchov 4   Ján Turek-Poprad 11   Ján Psotný-Nové Mesto n/V.  0
  4. Štefan Tatarko-Poprad 5   Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 10      
  5. Ivan Śuňavec-Ružomberok 6   Ivan Śuňavec-Ružomberok 8/3      
  6. Pavol Vychovalý ml.-Podolínec 10   Štefan Tatarko-Poprad 8/4      
  7. Jozef Kováčik-N.Mesto n/V. 17   Jozef Kováčik-N.Mesto n/V.      
  8. Dušan Vojník-Prešov 22   Peter Gašpár-Púchov 8      
  9. František Cvengroš-Spiš.N.Ves 66   Pavol Vychovalý ml.-Podolínec 8      
  10. Ján Psotný-Nové Mesto n/V. 69   Dušan Vojník-Prešov 8      
  11. Milan Kandrik-Tatranská Lomnica 82   Pavol Husár-Prešov 7/2      
  12. Pavol Husár-Prešov 91   Milan Chudý-Prievidza 7/5      
  13. Ján Droppa-Prešov 101   Igor Platzner-Žilina 5      
  14. Igor Platzner-Žilina 113            
  15. Zdenka Králová-Bratislava 124            
    krížovky menej skúsení     hádanky menej skúsení        
  1. Miroslav Lisál-Okoličná na Ostr. 2   Peter Bohuš-Košice 16      
  2. Stanislav Plachý-Zem.Kostoľany 5   Zdenka Králová-Bratislava 13      
  3. Jozef Kaprál-Žilina 7   František Cvengroš-Spiš.N.Ves 11      
  4. Peter Šugár-Žilina 11   Vladimír Kmeť-Prievidza 8      
  5. Vladimír Kmeť-Prievidza 43   Jozef Kaprál-Žilina 8      
  6. Ivan Šarkan-Martin 49   Peter Šugár-Žilina 7      
  7.  Magdaléna Gašová-Žilina 209   Miroslav Gomola-Žilina 7      
  8.       Stanislav Plachý-Zem.Kostoľany 4      
  9.       Ivan Šarkan-Martin      
  10.       Miroslav Lisál-Okoličná na Ostr.      
 

Krížovkársky a hádankársky turnaj v Žiline už niekoľko rokov nesie podtitul Memoriál Ľudovíta Feketeho, ako pocta človeku, čo bol nielen niekoľko rokov vedúcim krúžku, ale aj svojou charizmou a aktivitami pozdvihol túto oblasť na severe Slovenska na vysokú úroveň. Samotný turnaj počas svojej histórie zažil mnohé zaujímavé príbehy a situácie a navštívili ho už stovky riešiteľov. Aj tento rok Žilina privítala početnú skupinu záujemcov a vytvorila tak príjemnú atmosféru vhodnú na lúštenie. Milým prekvapením bola čoraz zlepšujúca sa forma Petra Gašpára z Púchova, ktorý ešte donedávna lúštil medzi menej skúsenými. Rovnako tak potešilo aj rozšírenie domáceho krúžku o nových členov, ktorí si to tiež prišli vyskúšať a vôbec nepatrili medzi outsiderov.

 

13. Majstrovstvá Slovenska družstiev v sudoku 2023

 
  1.GUMKÁČI
  (krúžok)
Chanová Natália-Púchov
Jaselská Gabriela-Bernolákovo
Jaselský Pavel-Bernolákovo
141
  2.K1Z
 
(krúžok)
Lehotská Blanka-Bratislava
Škrhová Diana-Bratislava
Hornák Peter-Bratislava
103
  3.HRON
 
(krúžok)
Kasár Marek-Banská Bystrica
Kasárová Katarína-Banská Bystrica
Šalaga Miroslav-Martin
94
  4.TRI KOČKY Králová Zdenka-Bratislava (Dunajci)
Gašová Magdaléna-Žilina
Bernátová Michaela-Považská Bystrica
46
  5.PODJAVORINCI
 
(krúžok)
Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V.
35
  6.MANDARIKY Pintrava Martin-Žilina
Vyparina Matej-Žilina
Havrila Karol-Točnica
33
  7.STARCI Chano Jozef-Púchov (Gumkáči)
Kaprál Jozef-Žilina (Žilinci)
Daniš Vladimír-Handlová
26
  8.HORALKA
  
(mimo súťaž)
Šimonovičová Mária ml.-Bratislava
Šimonovičová Mária st.-Slovenská Ľupča
Dian Branislav-Vlkanová
4
Sobota 30. 9. 2023 bola dňom, keď sa v Žiline konali Majstrovstvá Slovenska družstiev v sudoku. Zároveň išlo o prvý šampionát, na ktorom sa využila zmena turnajového poriadku. Tá priniesla novinku v tom, že počet členov družstva sa stanovil na 3 a zároveň sa umožnilo rôznym jednotlivcom súťažiť formou, pri ktorej sa zloženie družstiev (pokiaľ neboli členovia z rovnakého krúžku) vytvorilo žrebovaním priamo na mieste. Takto sa do súťaže podarilo zapojiť 7 družstiev, pričom to ôsme si to vyskúšalo mimo súťaž. V samotnej súťaži od prvého kola dominoval krúžok Gumkáči (P.Jaselský, N.Chanová a G.Jaselská), ktorý asi nechcel nechať nič na náhodu. Prvé kolo dokonca odovzdávali 7 minút pred vypršaním časového limitu a ako jediné družstvo si tak pripísali body aj za rýchle odovzdávanie. Ako tak sa snažili s nimi držať krok členovia krúžku K1Z, ostatné miesta boli ale už bodovo vzácne vyrovnané. Druhé "štafetové" kolo, kde si členovia družstiev postupne každých 10 minút vzájomne odovzdávali úlohy (či už vyriešené alebo nie) mali opäť v rukách Gumkáči. Výborná spolupráca a aj dolúšťovanie úlohy "predchodcu" bodovo zabralo. Trochu inú taktiku zvolili členovia krúžku Hron. Tí išli skôr po bodovo náročnejších úlohách a aj by sa im to podarilo, len im chýbali ešte nejaké tie sekundy navyše. Hron ale doplatil na úvodné kolo, v ktorom sa im príliš nedarilo a po ktorom boli až priebežne na 6. mieste. Druhú priečku si totiž po štafetovom kole dokázali udržať Bratislavčania z K1Z odstup na prvých Gumkáčov bol už ale 21 bodov. Šanca tu ale bola stále, pretože posledné kolo znamenalo nutnosť odhaliť kombináciu, ktorá by spojila trojicu pripravených úloh tak, aby všetky mali v troch políčkach rovnaké číslice. Ich miesto ale nebolo vyznačené a tak sa muselo skúšať, kde by mohli byť. Skúsenosti Gumkáčov sa ale prejavili aj tu. Prvú trojicu úloh sa im totiž podarilo spojiť a aj všetky aj správne vylúštiť už po necelých 9 minútach. Hron ich síce po cca 2 minútach nasledoval, oni mali ale už značný bodový odstup. Gumkáči s bravúrou zvládli v poslednom kole aj druhá trojicu prepojených úloh, odovzdali znovu s predstihom 7 minút pred limitom a s veľkou prevahou aj zvíťazil. Druhé miesto obsadil krúžok K1Z (B.Lehotská, P.Hornák a D.Škrhová), ktorý odolal veľkému finišu krúžku Hron (M. Kasár, K.Kasárová, M.Šalaga), ktorý doplatil na slabý začiatok, inak by to dopadlo asi inak. Veľké ocenenie ale patrilo trojici dám, ktorých družstvo vzniklo priamo na mieste konania majstrovstiev žrebovaním z voľných jednotlivcov. TRI KOČKY (Z.Králová, M.Gašová a M.Bernátová) dokázali výborne spolupracovať a to sa pretavilo do veľmi dobrého výsledku. Najmä záverečné kolo ukázalo, že aj tí, ktorí sa lúštiteľsky nepoznajú, dokážu nájsť formu spolupráce a dosiahnuť pekný výsledok.

Najlepší zľava strieborní Diana Škrhová, Peter Hornák, Blanka Lehotská
zlatí Natália Chanová, Pavel Jaselský, Gabriela Jaselská
a bronzoví Katarína Kasárová, Marek Kasár a Miroslav Šalaga.
 

Sudoku pre každého Žilina 2023


Marek Kasár nechápal, prečo mu to nejde
vpravo Branislav Dian

milé prekvapenie z domácej dielne
Martin Pintrava

Gabriela Jaselská bola po prvom kole tretia
 
 
Diana Škrhová využila skúsenosti, ktoré získala
ešte ako juniorská reprezentantka
Karol Havrila to skúšal medzi menej skúsenými

v úvode sa držal veľmi dobre Peter Hornák
Žilina bola v sobotu 30.9.2023 konečne miestom, kde sa mohlo sudoku lúštiť aj pre viaceré úrovne náročnosti. Po rokoch, keď sa v Žiline konali len majstrovstvá Slovenska a raz aj Majstrovstvá sveta, dostala príležitosť široká lúštiteľská obec, vrátane najmä mladej generácie a menej skúsených riešiteľov. Sudoku pre každého bolo totiž tradične rozdelené na dve kategórie - pokročilí a menej skúsení vrátane začiatočníkov. Do mesta pod Dubňom zavítala celkom početná skupina záujemcov a tešil najmä fakt, že nechýbala ani mladá generácia.

V kategórii pokročilí, kde boli zaradené náročnejšie úlohy, sa stretli viacerí reprezentanti Slovenska, pretože tento turnaj bol už prvým, ktorým sa začala kvalifikačná sezóna o postup na majstrovstvá sveta 2024 do Číny. Úvodné kolo bolo veľmi prekvapivé. Ani jedna úloha sa nepodarila aktuálnej reprezentačnej trénerke a kapitánke v jednej osobe Blanke Lehotskej. Nešlo to ale ani skúsenému Marekovi Kasárovi, ktorý v sérii 6 klasických sudoku zvládol len jedno jediné a aj to len to najľahšie. Pochybila aj Natália Chanová, ktorá sa kvalifikovala na MS do Toronta, ktorá mala v dvoch úlohách na jej pomery trochu prekvapivé preklepy v číslach, čím museli byť riešenia vyhodnotené ako nesprávne. Do čela sa tak dostal s miernym náskokom iný reprezentant Pavel Jaselský, ktorého nečakane tesne nasledoval Peter Hornák. Druhé kolo vynikajúco vyšlo mladej a stále talentovanej Diane Škrhovej, ktorá sa zrazu vyšvihla na priebežne druhé miesto a výrazne prehovorila nielen do poradia medzi najlepšími, ale aj úvodu národnej kvalifikácie. Tretie kolo absolútne nevyšlo Peťovi Hornákovi (bez bodu), netradične zaváhal aj Pavel Jaselský (len 8 bodov), naopak potiahla Katka Kasárová (12 bodov) a excelovala Natália Chanová (20 bodov). Práve záverečné kolo rozhodlo o celkovom poradí a úplne poprehadzovalo riešiteľov medzi sebou. Paradoxne zvíťazila Natália Chanová, ktorej prvé kolo bolo z jej pohľadu doslova hororové, ale výborný finiš rozhodol.

  KATEGÓRIA POKROČILÍ  
   1.Natália Chanová-Púchov
 2.Pavel Jaselský-Bernolákovo
 3.Katarína Kasárová-Banská Bystrica
 4.Diana Škrhová-Bratislava
 5.Gabriela Jaselská-Bernolákovo
 6.Miroslav Šalaga-Martin
 7.Peter Hornák-Bratislava
 8.Matej Vyparina-Žilina
 9.Marek Kasár-Banská Bystrica
10.Blanka Lehotská-Bratislava
50
49
42
41
33
29
25
24
13
4
  KATEGÓRIA MENEJ SKÚSENÍ  
   1.Michaela Bernátová-Považská Bystrica
 2.Martin Pintrava-Žilina
 3.Ján Gajdoš-Dolný Kubín
 4.Jozef Kaprál-Žilina
 5.Mária Šimonovičová st.-Slov.Ľupča
 6.Vladimír Daniš-Handlová
 7.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 8.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
 9.Zdenka Králová-Bratislava
10.Jozef Chano-Púchov
11.Magdaléna Gašová-Žilina
12.Branislav Dian-Vlkanová
13.Karol Havrila-Točnica
14.Mária Šimonovičová ml.-Bratislava
106
80
73
72
65
56
47
42
42
42
34
23
12
12
Medzi menej skúsenými to bolo od začiatku veľmi vyrovnané. Prvé kolo totiž so všetkými úlohami odovzdala až pätica riešiteľov a aj v druhom kole, ktoré sa riešilo v tzv. štafetovom spôsobe, kde sa musela po určitom čase musela odovzdať prvá sada úloh, aby si každý prevzal hneď druhú a obdobne potom tretiu sa darilo viacerým súťažiacim. Po druhom kole mali totiž až tri dvojice rovnaký počet bodov a táto vzácna vyrovnanosť vnášala do záverečného lúštenia zaujímavý náboj. Veľmi dobre si počínal úplný nováčik na takýchto súťažiach Martin Pintrava, ktorého premiéra zaujala aj organizátorov. Martin prezradil, že sudoku lúšti veľmi často a preto si pôvodne trúfal aj na kategóriu pokročilých, po súťaži zhodnotil, že bolo dobré, že sa nechal presvedčiť na kategóriu menej skúsených. Inak úspešný bedmintonista bol totiž výborný spestrením konkurencie a má nábeh stač sa ešte lepším ak bude chcieť. To isté je možné povedať ale aj o celkovej víťazke. Tou sa totiž famóznym záverom stala Michaela Bernátová, ktorá si počínala už ako skúsená a od prvého kola dávala svojim súperom jasne na známosť, že to s víťazstvom myslí naozaj vážne. Miška naozaj bravúrne zvládla väčšinu úloh a je len na nej kedy sa odváži pokročiť medzi pokročilých a vyskúšať si aj náročnejšie úlohy.

najlepší v kategórii pokročilí
Katka Kasárová, Natálka Chanová a Pali Jaselský

najlepší v kategórii menej skúsení
Martin Pintrava, Miška Bernátová a Ján Gajdoš

 

XXIII. Maratónský turnaj, 10. 09. 2023 v Košiciach

 
Košice sa výnimočne pri organizovaní turnaja spojili s Prešovom, kde sa po dlhých rokoch obnovil Wimbledonský turnaj. Po sobote sa preto lúštiteľská partia krížovkárov a hádankárov presunula do metropoly východu. Krížovky sa tematicky viazali na blížiaci sa 100. ročník košického Medzinárodného maratónu mieru, čo ich autor pretavil do 4 pestrých a invenčných krížoviek, k čomu pre kategóriu pokročilých ešte "pribalil" síce veľmi vtipné, ale súčasne veľmi neobvyklé spracovanie legendy. Už názov krížovky dával riešiteľom tušiť, že "je zle". O niečo lepšie to z hľadiska riešiteľnosti dopadlo v hádankách, a to aj preto, že pre kategóriu menej skúsených boli všetky hádanky vopred vyčíslené. Sem-tam sa autorom hádaniek ušla aj nejaká tá pochvala, ale aj výčitka, že pre turnajové riešenie by hádanky predsa len mohli byť trochu ľahšie. Pri rovnosti bodov musel rozhodovať čas, v hádankách v niektorých prípadoch aj dodatočný rozboj. Celkovým víťazom sa stal Lucián GONDA.
  krížovky pokročilí           hádanky pokročilí  
1. Gonda Lucián-Chmiňany 2       1. Ploščica Miroslav-Košice 13
2. Chudý Milan-Prievidza 2       2. Gonda Lucián-Chmiňany 11
3. Turek Ján-Poprad 4       3. Husár Pavol-Prešov 8
4. Ploščica Miroslav-Košice 7       4. Turek Ján-Poprad 8
5. Žitňák Ladislav-Šaľa 15       5. Psotný Ján-Nové Mesto n/V. 7
6. Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 22       6. Chudý Milan-Prievidza 6
7. Psotný Ján-Nové Mesto n/V. 33       7. Vychovalý Pavol ml.-Podolínec 6
8. Droppa Ján-Prešov 36       8. Droppa Ján-Prešov 6
9. Cvengroš František-Spiš.N.Ves 37       9. Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 5
10. Šuňavec Ivan-Ružomberok 43       10. Gašpár Peter-Púchov 5
11. Husár Pavol-Prešov 45       11. Tatarko Štefan-Poprad 4
12. Tatarko Štefan-Poprad 53       12. Žitňák Ladislav-Šaľa 4
13. Gašpár Peter-Púchov veľa       13. Šuňavec Ivan-Ružomberok 3
- Vojník Dušan-Prešov veľa       14. Vojník Dušan-Prešov 1
- Vychovalý Pavol ml.-Podolínec veľa            
                 
  krížovky menej skúsení           hádanky menej skúsení  
1. Schrötter Štefan-Košice 28       1. Tomáš Milan-Bratislava  14
2. Tomáš Milan-Bratislava 42       2. Hnáth Anton-Michalovce 12
3. Papcún Jozef-Prešov 43       3. Cvengroš František-Spiš.N.Ves 11
4. Gomola Miroslav-Žilina 65       4. Papcún Jozef-Prešov 9
5. Struňák Juraj-Michalovce 90       5. Struňák Juraj-Michalovce 9
6. Šarkan Ivan-Martin 103       6. Schrötter Štefan-Košice 8
7. Hnáth Anton-Michalovce veľa       7. Gomola Miroslav-Žilina 6
            8. Šarkan Ivan-Martin 3

 

Prešovský Wimbledon ožil po 30 rokoch (09. 09. 2023)


v popredí Peter Bohuš,
Milan Tomáš a Štefan Schrötter
 

celový víťaz s organizátormi
Palim Husárom a Duškom Vojníkom 
 
 
celkový víťaz Lucián Gonda

Turnaj krížoviek a hádaniek sa vrátil do Prešova. A aj s tunajšou raritou - wimbledonským systémom súťaže. Išlo síce len o tretí turnaj v jeho doterajšej histórii, ale o to viac bol zaujímavý. Medzi krížovkármi sa v hlavnej kategórii rozpútal tesný súboj dvojice Gonda - Ploščica o prvé miesto a Turek - Chudý o tretie miesto. Bolo to tak tesné, že v oboch prípadoch musel rozhodovať čas odovzdania a ten prial vždy prvému z dvojice. V hádankárskej časti medzi pokročilými sa očakával súboj (aj s ohľadom na tohtoročné výsledky) medzi štvoricou Kováčik - Ploščica - Gonda - Turek. Jožko Kováčik sa ale na východe trochu zadrhol a trochu neznáme diela autorov z krúžku Torysek (Jožko Papcún, Pali Husár) mu príliš nesadli. Naopak, ostatní východniari boli akoby doma a medzi nimi museli rozhodovali prakticky už detaily. V kategórii menej skúsených to bolo veľmi podobné, pretože aj druhý medzi krížovkármi (Milan Tomáš) bol donedávna Popradčan. Tu im to "pokazil" len drak z Turca, ale čo pre drakov znamená 200 km hore dole. Dve-tri zamávania krídlami a raz je v Martine a o chvíľu v Prešove. Celkovým víťazom sa v súčte výsledkov za krížovky a hádanky stal Lucián Gonda z dedinky Chmiňany, ale aj toto bolo tesné pretože medzi ním a Miroslavom Ploščicom rozhodlo pravidlo lepšieho poradia v krížovkách, keďže obaja mali v súčte rovnaké číslo 3.
Mnohí čakali na vyvrcholenie turnaja, ktorým bolo riešenie hádaniek po dvojiciach proti sebe systémom tenisového turnaja, podľa čoho dostala táto časť súťaže a aj samotný turnaj v Prešove symbolický názov. Do semifinále sa prekvapivo prebojovala hádankárska štvorica v zložení Peter Bohuš, Ján Turek, Lucián Gonda a Milan Chudý. A to Peter lúšti len medzi menej skúsenými. Favoriti sa ale presadili a finále sa už rozohralo obsadení Ján Turek a Lucián Gonda. Kto by v tomto okamihu vsadil podľa tabuľkových propozícií veľmi by sa prepočítal. Rovnako tak ten, kto by si skúsil vsadiť na číselný výsledok. Favoritom bol totiž Lucián Gonda, ktorý v tomto roku vyhral v priamo súboji aj s Jánom Turekom hádankárske turnaje vo Svinnej a Brezovej a lepší bol aj v základnej časti tu v Prešove. Ale ako to občas býva, papierové predpoklady niekedy neplatia a tohtoročný Prešovský Wimbledon bol toho dôkazom. Janko Turek vyhral s absolútnou prevahou so skóre 3:0 a kolegovi Luciánovi nedal šancu a pripísal si tak wimbledonský triumf, navyše víťazstvom nad celkovým víťazom turnaja.

ŠARIŠSKÝ PREBOR - krížovky A     ŠARIŠSKÝ PREBOR - hádanky A    
vľavo Miroslav Ploščica, Jozef Kováčik a Štefan Tatarko
vpravo Ján Turek a Ján Psotný

v popredí Ivan Šuňavec a wimbledonský šampión Ján Turek
 1.Gonda Lucián-Chmiňany
 2.Ploščica Miroslav-Košice
 3.Turek Ján-Poprad
 4.Chudý Milan-Prievidza
 5.Kováčik Ján-Nové Mesto n/V.
 6.Žitňák Ladislav-Šaľa
 7.Šuňavec Ivan-Ružomberok
 8.Gašpár Peter-Púchov
 9.Cvengroš František-Spišská N.Ves
10.Tatarko Štefan-Poprad
11.Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
2 čas
2
5 čas
5
10
29
43
45
53
86
273
   1.Ploščica Miroslav-Košice
 2.Gonda Lucián-Chmiňany
 3.Turek Ján-Poprad
 4.Kováčik Ján-Nové Mesto n/V.
 5.Žitňák Ladislav-Šaľa
 6.Chudý Milan-Prievidza
 7.Gašpár Peter-Púchov
 8.Tatarko Štefan-Poprad
 9.Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
10.Šuňavec Ivan-Ružomberok
28
27
23
18
17
13 čas
13
11 čas
11
9
 
ŠARIŠSKÝ PREBOR - krížovky B     ŠARIŠSKÝ PREBOR - hádanky B    
 1.Šarkan Ivan-Martin
 2.Tomáš Milan-Bratislava
 3.Schrötter Štefan-Košice
 4.Bohuš Peter-Košice
 5.Gomola Miroslav-Žilina
0
1
2
5 čas
5
   1.Bohuš Peter-Košice
 2.Cvengroš František-Spišská N.Ves
 3.Schrötter Štefan-Košice
 4.Gomola Miroslav-Žilina
23
10
9
4
 

28. Podtatranský turnaj, 24. 06. 2023 v Poprade 
 
Krúžok Tatranec v tradičnom júnovom termíne (navyše v deň jánskych ohňov) ponúkol záujemcom o krížovky alebo o hádanky (alebo oboje) opäť príjemné súťažné podujatie. Toto bolo určené až trom skupinám v závislosti od vlastných skúseností a tak sa za jedným stolom stretli riešitelia na úrovni pokročilých, menej skúsených i začiatočníkov. Všetko sa uskutočnilo v priestoroch Základnej školy na ulici Komenského, ktorá sa za posledné roky stala tradičným partnerom dobrého lúštenia. Súťažné materiály boli pripravené pre všetkých bez rozdielu veku, vzdelania, či povolania. Pre tých, čo im to páli viac, i tých, ktorí si doma lúštia len pre zábavu. Príjemným poznaním bolo pokračovanie trendu početnej účasti z prvých turnajov v tomto roku aj v Poprade a najmä nové tváre medzi začiatočníkmi, nakoľko sa podarilo obnoviť aj túto turnajovú kategóriu. Nenaplnil sa tak vlaňajší scenár, keď ani jedna kategória nenaplnila povestných 10 súťažiacich a to je dobrý odrazový mostík pre ďalšie roky. Celkovým víťazom sa stal Milan Chudý, ktorého tým pádom delí už len jedno turnajové prvenstvo od priebežne prvého v počte turnajových prvenstiev Miroslava Ploščicu. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, najmä však akciovej spoločnosti TATRAMAT, ktorá podporila turnaj nielen cenami ale aj finančne.

hádanky B s prehľadom vyhral
Roman Strcula
 
celkový víťaz Milan Chudý


hádanky ovládol Peter Paďour


medzi menej skúsenými krížovkármi
dominoval Miroslav Gomola
  krížovky pokročilí           hádanky pokročilí    
1. Chudý Milan-Prievidza 1       1. Paďour Peter-Žilina 12  
2. Šuňavec Ivan-Ružomberok 3       2. Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 11  
3. Žitňák Ladislav-Šaľa 11       3. Psotný Ján-Nové Mesto n/V. 8  
4. Gašpár Peter-Púchov 20       4. Husár Pavol-Prešov 7  
5. Vojník Dušan-Prešov 35       5. Chudý Milan-Prievidza 6  
6. Psotný Ján-Nové Mesto n/V. 40       6. Gašpár Peter-Púchov 6  
7. Paďour Peter-Žilina 45       7. Žitňák Ladislav-Šaľa 5  
8. Husár Pavol-Prešov 53       8. Droppa Ján-Prešov 5  
9. Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. 110       9. Šuňavec Ivan-Ružomberok 4  
10. Droppa Ján-Prešov 186       10. Vojník Dušan-Prešov 4  
            11. Hnáth Anton-Moravany 3  
                   
  krížovky menej skúsení           hádanky menej skúsení    
1. Gomola Miroslav-Žilina 1       1. Strcula Roman-Martin 17  
2. Šarkan Ivan-Martin 4       2. Páleník Jozef-Svinná 14  
3. Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany 4       3. Bohuš Peter-Košice 12  
4. Kumičík Jozef-Trenčín 5       4. Papcún Jozef-Prešov 12  
5. Strcula Roman-Martin 5       5. Kumičík Jozef-Trenčín 11  
6. Struňák Juraj-Michalovce 5       6. Schrötter Štefan-Košice 8  
7. Schrötter Štefan-Košice 8       7. Struňák Juraj-Michalovce 8  
8. Bohuš Peter-Košice 8       8. Šugár Peter-Žilina 8  
9. Kmeť Vladimír-Prievidza 11       9. Zaťko Anton-Brezno 7  
10. Páleník Jozef-Svinná 14       10. Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany 6  
11. Lisál Miroslav-Okoličná n/Ostr. 19       11. Kmeť Vladimír-Prievidza 5  
12. Šugár Peter-Žilina 33       12. Šarkan Ivan-Martin 4  
13. Hnáth Anton-Moravany 61       13. Gomola Miroslav-Žilina 3  
14. Zaťko Anton-Brezno 68       14. Lisál Miroslav-Okoličná n/Ostr. 2  
15. Papcún Jozef-Prešov 130              
                   
  krížovky začiatočníci           hádanky začiatočníci    
1. Lackovičová Viera-Poprad 1       1. Šabľová Dana-Poprad 36  
2. Páleníková Marta-Svinná 3       2. Páleníková Marta-Svinná 33  
3. Šabľová Dana-Poprad 5       3. Lackovičová Viera-Poprad 29  
4. Gašpárová Eva-Púchov 27       4. Gašpár Peter ml.-Púchov 27  
5. Gašpárová Katarína-Púchov 114       5. Gašpárová Eva-Púchov 27  
6. Gašpár Peter ml.-Púchov 216       6. Gašpárová Katarína-Púchov 23  
Celkový víťazom sa stal Milan CHUDÝ.
 

Majstrovstvá Slovenska v sudoku a aj logických úlohách 2023

 
 

Do Púchova dorazila plná plejáda fanúšikov dobrého lúštenia, najmä sudoku. Základná škola Slovanská opäť prichýlila účastníkov národných šampionátov a patrí jej a jej vedeniu veľká vďaka za takto podanú pomocnú ruku. Výborná organizácia vďaka podpore miestneho krúžku Gumkáči výrazne napomohla skvelej atmosfére obidvoch podujatí. A samotní aktéri pridali napínavý priebeh. Majstrovstvá boli zároveň dôležitou časťou národnej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta a tak sa de-facto bojovalo o dvojnásobné body. 

XVI. Majstrovstvá SR v sudoku
  3.6.2023 - Púchov
Sudoku najlepšie rozbehla dvojica českých reprezentantov, ktorí súťažili mimo oficiálnu časť súťaže. Obaja prvé kolo dokázali vylúštiť oveľa rýchlejšie než bol stanovený časový limit. Tempo s nimi dokázal ako tak držať v úvode len Matúš Demiger, ostatní bodovo už výrazne strácali. Na priebežne druhom mieste bol v tomto okamihu Štefan Gašpár, ktorý skôr inklinuje k logike ako sudoku, na domácej pôde mu to ale išlo aj v sudoku. Po 7 rokoch sa na majstrovstvá vrátila ešte nedávno juniorská reprezentantka Diana Škrhová a rovno poskočila na rovnakú 7. priečku. V druhom kole potvrdila dominanciu spomínaná česká dvojica, z našich najviac vylúštil opäť Matús Demiger, v tesnom závese bol Peter Hudák a ako tretia najlepšia zabodovala domáca Púchovčanka Natália Chanová. V top desiatke sme zaznamenali milé prekvapenie, keď sa do nej zmestil Milan Vyparina, ktorý dovtedy žiaden výraznejší výsledok na súťažiach podobného typu nezaznamenal. Po tomto kole sa medzi českou dvojicou vytvoril už odstup, nakoľko Jakub Ondroušek na rozdiel od Jana Zvěřinu získal opäť bonusové body za predčasné odovzdanie celého kola a odpútal sa od svojho pomyselného prenasledovateľa. Záver vyznel úplne v prospech famózneho viacnásobného medailistu z majstrovstiev sveta Jakuba Ondrouška. Nielenže odolal tlaku svojich súperov, ale im ešte opäť bodov odskočil a stal sa tak medzinárodným majstrom Slovenska. Za ním sa ale diali veci, ktoré by vopred ťažko niekto dokázal pripraviť. Začalo sa výrazne dariť Veronike Koľvekovej a to až ta, že sa bodovo predrala cez Martinu Prinerovú i Katarínu Kasárovú a zrazu bola desiata. Naopak posledné úlohy celkom nepasovali Matejovi Vyparinovi, ktorý z top 10-tky vypadol. Záver bol úplne strhujúci, cca 7 minút pred koncom sa podarilo vylúštiť zložitú a bodovo zaujímavú úlohu Petrovi Hudákovi a aj keď o tom nevedel (a ani nikto iný), ocitol sa zrazu pred dovtedy vedúcim Matúšom Demigerom. Obaja ale mali ešte dosť minút na to, aby niečo vylúštili a obidvom sa to aj podarilo, ale v konečnom súčte mal ale Peter 1 bodík naviac a mohol sa tešiť z 8. majstrovského titulu v sudoku, čím si zároveň vyrovnal počet titulov z logiky. Matúš takto nielenže neobhájil vlaňajšie prvenstvo, ale sa mu nepodarilo ani získať štvrtý majstrovský titul po sebe, čím by dosiahol novú významnú métu. Takto trojnásobné prvenstvo po sebe majú stále dvaja, spomínaný Matúš a aktuálny majster Peter Hudák. Bronzovú medailu si nakoniec po 5-ty krát v histórii majstrovstiev odniesol  Števko Gašpár, ktorý to mal poriadne na vážkach. V závere sa totiž zasekol a veľmi mu to nešlo, až sa neformálne prepadol na nepopulárnu štvrtú priečku. Blížiaci sa záver súťaže ho akoby poriadne nakopol a v priebehu pár minút dokončil dve úlohy, ktoré mu v konečnom zúčtovaní opäť pomohli vrátiť sa na stupne víťazov. V kategórii do 15 rokov musíme oceniť odvahu za účasť. Lúštiť majstrovské úlohy vo veku 10-11 rokov a nevzdať sa hovorí o charaktere týchto detí. Preto sa netreba čudovať ich bodovému súčtu, ale naopak oceniť, že sa snažili celú súťaž a bojovali až do konca. Pri rovnosti bodov sa nakoniec musel uskutočniť ešte dodatočný rozboj, hold si ale zaslúžili všetci traja.  
 1.Peter Hudák-Košice (38)
 2.Matúš Demiger-Zlaté Moravce (30)
 3.Štefan Gašpár-Púchov (43)
 4.Natália Chanová-Púchov (21)
 5.Pavel Jaselský-Bernolákovo (37)
 6.Marek Kasár-Banská Bystrica (39)
 7.Diana Škrhová-Bratislava (24)
 8.Veronika Koľveková-Bratislava (30)
 9.Miroslav Šalaga-Martin (53)
10.Katarína Kasárová-Banská Bystrica (33)
456
455
397
364
316
299
249
199
191
188
11.Martina Prinerová-Zvolen (53)
12.Martin Fundárek-Báhoň (56)
13.Matej Vyparina-Žilina (41)
14.Viliam Balko-Martin (61)
15.Peter Hornák-Bratislava (43)
16.Bianka Húževková-Púchov (20)
17.Igor Hudák-Košice (61)
18.Peter Gašpár-Púchov (52)
19.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen (59)
20.Ján Farkaš-Bratislava (58)
177
168
163
126
125
122
117
104
104
102
21.Ľuboš Hyžák-Púchov (58)
22.Gabriela Jaselská-Bernolákovo (32)
23.Michal Hudák-Košice (34)
24.Ján Gajdoš-Dolný Kubín (62)
25.Igor Braniša-Bytča (51)
26.Vladimír Daniš-Handlová (65)
27.Braňo Dian-Banská Bystrica (51)
28.Daniela Lukáčová-Bratislava (58)
29.Mária Šimonovičová st.-Slovenská Ľupča (62)
30.Iveta Putnovská-Košice (66)
31.Karol Havrila-Točnica (34)
32.Mária Šimonovičová ml.-Slovenská Ľupča (39)
33.Ester Húževková-Púchov (11)
34.Michal Kebísek-Púchov (10)
35.Matej Bača-Sládkovičovo (10)
102
99
95
79
67
60
58
55
32
24
16
16
2
2
0
mimo súťaž
 - Jakub Ondroušek-Brno (31)
 - Jan Zvěřina-Mimoň (24)
 - Zdeňka Pácalová-Velký Osek (51)

643
588
156
osobitná kategória do 15 rokov  
 1.Ester Húževková-Púchov
 2.Michal Kebísek-Púchov
 3.Matej Bača-Sládkovičovo
 
osobitná kategória nad 45 rokov  
 1.Miroslav Šalaga-Martin
 2.Martina Prinerová-Zvolen
 3.Martin Fundárek-Báhoň
 


najlepší sudokáči roku 2023
Matúš Demiger - Peter Hudák - Štefan Gašpár

víťazi v kategórii do 15 rokov
Michal Kebísek - Ester Húževková - Matej Bača

víťazi v kategórii nad 45 rokov
Martina Prinerová - Miroslav Šalaga - Martin Fundárek
 
mladší z bratov Hudákovcov - Michal

donedávna juniorka Diana Škrhová vedľa Michal Kebísek

seniorský tandem Ján Gajdoš z Dolného Kubína
a Vladimír Daniš z Handlovej

Peter Hornák a Veronika Koľveková

najstarší z klanu Hudákovcov - otec Igor
vpravo zadumaný Martin Fundárek

absolútni majstri v tohtoročnom sudoku
M.Demiger, J.Zvěřina, J.Ondroušek, P.Hudák a Š.Gašpár

sústredenie najlepších - Štefan Gašpár

excelentný výkon podal Jakub Ondroušek

konkurenciu zvýšila aj účasť Jana Zvěřinu
v popredí ďalšia účastníčka spoza hranice Zdeňka Pácalová
  XXII. Majstrovstvá SR v logike
  4.6.2023 - Púchov
Logika mala trochu odlišný súťažný formát ako sudoku. Najprv sa lúštilo niekoľko kôl v rámci základnej časti, po ktorej si to šestica najlepších  "rozdala" o post kráľa logiky v záverečnom finále. Samotný úvod súťaže excelentne rozbehol Matúš Demiger, ktorý si hneď po prvom kole vytvoril slušný bodový náskok. Zaujímavosťou prvého kola bolo to, že sa do top 10 zmestili hneď dve manželské dvojice (Kasárovci a Jaselskí) a jedna súrodenecká dovojica (Hudákovci).  Výborne odštartovala aj trénerka a aktuálna kapitánka slovenskej reprezentácie Blanka Lehotská, ktorá bole na priebežne 6. mieste. Druhé kolo si zobrala pod palec trojica našich najlepších Hudák - Demiger - Gašpár. Pri neúčasti Mateja Uhera, ktorý tohtoročné majstrovstvá autorsky zabezpečoval sa dalo predpokladať, že súboj o medaile bude záležitosťou len tejto trojice. Priebeh súťaže to ale celkom nepotvrdil. Chybičkou krásy bolo len to, že sa Matejovi, ako autorovi úloh, nepodarilo vždy celkom najvýstižnejšie opísať zadanie úlohy a tak si niektorí menej skúsení riešitelia nie vždy všetko vyložili správne a prichádzali tak o body a tak minimálne súboj v kategórii nad 45 rokov mohol pravdepodobne priniesť iné poradie. Nuž aj tu sa potvrdilo, že dobrý tréning a príprava môžu výrazne napomôcť aj v tejto oblasti a tak aj toto poznanie je výzvou pre všetkých záujemcov o logické úlohy. Nielenže sa niečo naučia, ale získajú aj nové skúsenosti, ktoré sa im možno zídu aj v inej oblasti života. Nuž a ako to dopadlo tu. Stále si veľmi dobre (8.) počínala Gabriela Jaselská, po druhom kole si výrazne polepšil Miroslav Šalaga (9.), dopredu (5.) sa posunul aj Marek Kasár. Tretie záverečné kolo s bravúrou vyhral mimo súťaž Jakub Ondroušek, zo Slovákov bola ale najlepšie Natália Chanová, ktorá bola zrazu tretia. Naopak dobrú pozíciu neudržala Gabika Jaselská, opačným smerom sa posunula (8.) Katka Kasárová. To však ale nebolo všetko. Logika mala totiž pripravené finále, ktorého sa zúčastnila šestica najlepších, ktorých mimo súťaž doplnila dvojica českých reprezentantov. Vo finále mal plných 30 minút k dispozícii len priebežne prvý Matúš Demiger, ostatní sa pripojili až  časovým odstupom, ktorý predstavoval bodový odstup od Matúša, pričom posledný finalista Pavel Jaselský mal odstup už rovných 5 minút. Priebeh finále bol vysoko dramatický Od prvého momentu, keď sa "dostal k slovu" totiž začal makať Pišta Gašpár. V tejto časti veľmi záležalo nielen na tom, koľko úloh kto vylúšti, ale aj v akom čase. Takže ak si chcel niekto vylepšiť pozíciu, musel nielen dobre lúštiť, ale aj rýchlo, aby zmazal časové manko tých, ktorí boli po základnej časti pred ním/ňou. Po polovici vyčleneného času mal Matúš a Štefan 3 úlohy, Peter dve, Marek a Natálka jednu a Pali zatiaľ ani jednu. Potom ale štvrtú úlohu za rekordné 2 minúty odovzdal Štefan Gašpár a zrazu bol na čele. Podotýkame, že štartoval až 3 minúty po Matúšovi. V krátkom čase mal štvrtú úlohu aj Matúš a po nejakej chvíľke aj Peťo Hudák a tak rozhodoval absolútny záver. Ten tesne vyšiel Matúšovi Demigerovi, ktorému sa podarilo vyriešiť piatku úlohu, pričom len cca 15 sekúnd po ňom ju mal aj Štefan Gašpár. Do konca časového limitu bolo niečo cez 2 minúty a kto by v tomto okamihu odovzdal poslednú úlohu, bol by majstrom. Obaja to samozrejme skúsili, druhý zázrak sa už ale nekonal. V každom prípade sme mohli sledovať naozaj zaujímavé finále, ktoré malo poriadne grády. Matúšovi Demigerovi sa tak podarilo obhájiť v logike, pričom Štefan Gašpár si s Petrom Hudákom vymenili poradie. V kategórii nad 45 rokov si vysoký štandard počas celej súťaže udržala tohtoročná jubilantka Blanka Lehotská.
poradie po finále
 1.Matúš Demiger-Zlaté Moravce (30)
 2.Štefan Gašpár-Púchov (43)
 3.Peter Hudák-Košice (38)
 4.Marek Kasár-Banská Bystrica (39)
 5.Natália Chanová-Púchov (21)
 6.Pavel Jaselský-Bernolákovo (37)
5
5
4
3
2
2
poradie po základnej časti
 1.Matúš Demiger-Zlaté Moravce
 2.Peter Hudák-Košice
 3.Natália Chanová-Púchov
 4.Štefan Gašpár-Púchov
 5.Marek Kasár-Banská Bystrica
 6.Pavel Jaselský-Bernolákovo
 7.Blanka Lehotská-Bratislava (50)
 8.Katarína Kasárová-Banská Bystrica (33)
 9.Miroslav Šalaga-Martin (53)
10.Igor Hudák-Košice (61)
1205
1060
825
815
720
575
570
505
475
425
11.Michal Hudák-Košice (34)
12.Ján Farkaš-Bratislava (58)
13.Gabriela Jaselská-Bernolákovo (32)
14.Ľuboš Hyžák-Púchov (58)
15.Peter Hornák-Bratislava (43)
16.Peter Gašpár-Púchov (52)
17.Igor Braniša-Bytča (51)
400
380
345
325
270
260
200
mimo súťaž
 - Jan Zvěřina-Mimoň (24)
 - Jakub Ondroušek-Brno (31)
 - Zdeňka Pácalová-Veliký Osek (51)

1005
1005
260
osobitná kategória nad 45 rokov  
 1.Blanka Lehotská-Bratislava
 2.Miroslav Šalaga-Martin
 3.Igor Hudák-Košice
 


štart finále logiky - v popredí Matúš Demiger
v pozícii kontrolóra Peter Hornák vpravo

víťazi logiky 2023
Štefan Gašpár - Matúš Demiger - Peter Hudák

najlepší v kategórii nad 45 rokov
Miroslav Šalaga - Blanka Lehotská - Igor Hudák