Myšlienka tejto súťaže nás oslovila hneď na začiatku. Jej autor Timur Zabuďko predostrel nápad, ktorý oslovil mnohých z našej brandže. A tak začala spolupráca na projekte, ktorý mal od začiatku vysoké ambície. Súťaž Genius Logicus sa stala v krátkom čase najdynamickejšie sa rozvíjajúcou súťažou v Strednej Európe - zapojili sa do nej desiatky tisíc súťažiacich a tisícky škôl (základné školy, gymnáziá, konzervatóriá, ale aj stredné odborné školy, zdravotné a stredné umelecké školy).

Momentálne súťaž prebieha v 9 krajinách (Slovensko, Česká Republika, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko, Rusko, Rumunsko) s ambíciou rozšírenia do desiatok krajín v Európe, aj mimo nej. Súťažiaci sa na súťaž nemusia nijako pripravovať. Úlohy sa jednoznačne líšia od matematických a snažíme sa ich navrhnúť tak, aby súťažiaci prostredníctvom vlastného uvažovania a postupných krokov našli ich riešenie.

Úlohy sú prispôsobené aj veku jednotlivých súťažiacich a sú koncipované tak, aby precvičili najmä prirodzený intelekt žiakov a kombinačné schopnosti, ktoré sa im zídu hlavne v matematike, fyzike a mnohých iných vyučovacích predmetoch ako ten najlepší základ pre správne riešenie problémov. Na druhej strane je to vynikajúci spôsob ako hrou "donútiť" niekoho myslieť a vlastne sa tým aj učiť.

Táto súťaž ako jediná umožňuje v takom veľkom rozsahu súťažiť na medzinárodnej úrovni spolu s tisíckami iných súťažiacich, bez absolvovania vyraďovacích kôl, v pohodlí vlastnej školy a zároveň si objektívne porovnať svoje schopnosti v medzinárodnej konkurencii rovesníkov. 

http://www.geniuslogicus.eu