Členom zväzu sa môže stať každý, kto obľubuje rôzne krížovky, hádanky, rébusy, hlavolamy, či iné logické úlohy, alebo len tak fandí tomuto odvetviu ľudskej činnosti. Na adresu zväzu stačí poslať jednoduchú prihlášku, ktorá obsahuje:

Meno a adresu - dátum narodenia - kontaktný e-mail prípadne telefón - oblasť v ktorej by chcel pôsobiť, prípadne v čom sa chce zdokonaliť, resp. čím chce prispieť v rámci zväzových aktivít

Radi privítame aj informácie o vašich aktivitách, či nejaké práce v tejto oblasti vytvárate a publikujete (ste napríklad autor krížoviek), ktorá oblasť je vám bližšia (krížovky, hádanky, prípadne hlavolamy), ako aj to, čo by napomohlo vo vašom okolí k rozvoju tejto ušľachtilej činnosti.

Členský poplatok na kalendárny rok je 5 €. Uhrádza sa vždy do konca februára príslušného roka. Výnimka je aktuálne covidové obdobie, keď sa turnaje nekonajú. Pre roky 2020, 2021, 2022 a 2023 dočasne platí jednotná cena bez ohľadu na termín úhrady členského. Ak člen nedodrží tento termín, je možné členské uhradiť aj neskôr, avšak vo výške 7 € (toto neplatí pre novo prijímaných členov). Spôsob platby si člen môže vybrať: v hotovosti na turnaji, príkazom z osobného účtu na NOVÝ bankový účet SZHaK (FIO BANKA v novom tvare IBAN = SK96 8330 0000 0025 0237 5944 - medzery sú uvedené len pre lepšie znázornenie). Poštovou poukážkou, ani priamym vkladom na účet členské NEUHRÁDZAJTE. V každom prípade novým členom odporúčame zaslať základné informácie aj poštou, alebo e-mailom. Inak nevieme kto poslal členské a aké má napríklad predstavy sa v našom kolektíve realizovať.

Následne obdržíte členský preukaz a ďalšie informácie o činnosti celého združenia, krúžkoch vo Vašom okolí, konaní turnajov a podobne. Členský preukaz sa vydáva na obdobie 5 rokov (každý rok členstva sa vyznačí nálepkou) a to počnúc rokom pravidelného konania snemu. Potvrdenie členstva počas celého obdobia oprávňuje hlasovať na sneme SZHaK a počas jednotlivých rokov týmto člen takto preukazuje oprávnenie na zľavu zo štartovného na majstrovstvách Slovenska vo všetkých kategóriách a zľavu na ubytovaní súvisiacom s majstrovskými dvojdňovými podujatiami, ktorá je vyhlasovaná každý rok osobitne (na stránke Zľavy pre členov). Členstvo však stráca svoju platnosť, ak nie je na príslušný kalendárny rok uhradený členský poplatok.

Pracujeme v 4 sekciách:
1. krížovky 2. hádanky 3. logické úlohy a hlavolamy 4. obchodné vzťahy

Niektorí záujemcovia sú len v korešpondenčnom kontakte a nemajú okolo seba priateľov podobného zamerania, iní sa zas združujú do záujmových krúžkov (klubov). Takéto krúžky sú už v každom kraji, čím je nás viac, tým viac krúžkov je i pre vás (a stále bližšie). Adresy a kontakty na krúžky v jednotlivých mestách a obciach nájdete aj na stránke príslušného krúžku.

Stav členského (stav k 13. 11. 2023)

prehľad členov rok
2016
rok
2017
rok
2018
rok
2019
rok
2020
rok
2021
rok
2022
rok
2023
rok
2024
rok
2025
 Bajcar Ľubomír-Brezová pod Bradlom x x x x x x x x ÁNO  
 Bódi Juraj-Detva od 2015 (†) ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
 Bohuš Peter-Košice od 2015 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Braniša Igor-Bytča od 2013 x x x x x x x x    
 Branišová Zuzana-Bytča od 2013 x x x x x x x x    
 Bubeník Ivan-Prievidza od 2019 x x x ÁNO ÁNO x x x    
 Búran Andrej-Senica od 2023 x x x x x x x ÁNO    
 Bubnášová Katarína-Prievidza od 2017 x ÁNO x x x x x x    
 Cvengroš František-Spišská Nová Ves ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Čačko Rudolf-Košice x/td> x x x x x x x    
 Daniš Vladimír-Handlová od 2012 ÁNO ÁNO x ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Demiger Matúš-Zlaté Moravce ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Droppa Ján-Prešov ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x    
 Ďurčová Judita-Nové Mesto n/V. od 2016 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Ďurech Marián-Martin ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO x x x    
 Farkaš Ján-Martin/Bratislava ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Filadelfy Ivan-Prievidza ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ? ? ? ?    
 Fundárek Martin-Báhoň od 2015 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Fundárková Anna-Báhoň od 2016 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Gajdoš Ján-Dolný Kubín od 2022 x x x x x x ÁNO ÁNO    
 Gašová Magdaléna-Žilina od 2015 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ? ? ÁNO ?    
 Gašpár Peter-Púchov ? ? ? ? ? ? ? ?    
 Gašpár Štefan-Dušanbe ? ? ? ? ? ? ? ?    
 Gomola Miroslav-Žilina od 2019 x x x ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Gonda Lucián-Chmiňany/Kristy ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Hajovský Anton-Svit ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Hnáth Anton-Moravany ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ? ? ?    
 Hronský Dušan-Košice ÁNO ? ? ? ? ? ? ?    
 Hučka Jozef-Šurany od 2015 ÁNO ? ? ? ? ? ? ?    
 Husár Pavol-Prešov ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Chanová Natália-Púchov od 2014 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Chano Jozef st.-Púchov od 2014 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Chudý Milan-Prievidza/Banská Bystrica ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
 Jablonský Jaroslav-Kysucké Nové Mesto ? ? ? ? ? ? ? ?    
 Jakubček Igor-Žilina ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Jurišta Rudolf-Čadca ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ? ? ?    
 Kandrik Milan-Tatranská Lomnica ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Kmeť Vladimír-Prievidza ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Kmeťo Denis-Dedinky od 2022 x x x x x x ÁNO ?    
 Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. ? ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Kovářová Ivona-Valašské Meziříčí od 2014 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ? ? ?    
 Marián Kupčo-Makov od 2020 x x x x ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Lančarič Drahotín-Zábřeh ? ? ? ? ? ? ? ?    
 Lehotská Blanka-Bratislava ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Lisál Miroslav-Okoličná na Ostrove od 2023 x x x x x x x ÁNO ÁNO  
 Nemček Milan-Vrútky ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Paďour Peter-Žilina ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Páleník Jozef-Svinná ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Pastucha Ivan-Ružomberok ÁNO ÁNO ÁNO ? ? ? ? ?    
 Pavlík Jozef-Prešov/Chmeľov (†) ÁNO ? ?
 Plachý Stanislav-Zemianske Kostoľany ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Platzner Igor-Žilina ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ?    
 Ploščica Miroslav-Košice ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Pokorný Michal-Bratislava od 2018 x x ÁNO ? ? ? ? ?    
 Prinnerová Martina-Zvolen od 2012 ÁNO ÁNO ? ? ? ? ÁNO ?    
 Psotný Ján-Nové Mesto n/V. ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Rias Ivan-Košice ÁNO ÁNO ÁNO ? ? ? ? ?    
 Schrötter Štefan-Košice x x x x ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Strcula Roman-Martin ? ? ? ÁNO ÁNO ? ? ?    
 Struňák Juraj-Michalovce ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ? ?    
 Sýkora Jiří-Vsetín (†) ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
 Šarkan Ivan-Martin ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Škrhová Diana-Bratislava ? ? ? ? ? ? ? ?    
 Škrovina Dušan-Martin ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ? ? ?    
 Šmikniar Dušan-Vyhne ? ? ? ? ? ? ? ? ÁNO  
 Štefek Peter-Vsetín od 2014 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ? ? ?    
 Štiptová/Ondrejková Ivana-Ružomberok ? ? ? ? ? ? ? ?    
 Šugár Peter-Žilina od 2022 x x x x x x ÁNO ÁNO    
 Šuňavec Ivan-Ružomberok ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Šuňavec Miroslav-Liptovský Hrádok (†) ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
 Tatarko Štefan-Poprad ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Tibenský Pavol-Brezová pod Bradlom ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
 Tomáš Milan-Poprad/Bratislava od 2012 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ?    
 Turek Ján-Poprad ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Turek Ľubomír-Poprad ? ÁNO ÁNO ? ? ? ? ?    
 Uher Matej-Bratislava od 2015 ? ÁNO ? ? ? ? ? ?    
 Vacula Jaroslav-Banská Bystrica ÁNO ? ? ? ? ? ? ?    
 Vaško Jozef-Nové Mesto n/V. ÁNO ÁNO ÁNO ? ? ? ? ?    
 Vojník Dušan-Prešov ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
 Zámečník Antonín-Bratislava od 2013 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO    
 Zaťko Anton-Brezno ÁNO ? ? ? ? ? ? ?    
 Zvěřina Jan-Mimoň od 2018 x x ÁNO ÁNO ? ? ? ÁNO