Vydavateľstvo Ringier
Spolupráca s týmto známym mesačníkom začala neobvykle. Do redakcie prišiel list jednej čitateľky, ktorej syn a manžel sa trápili so známym Einsteinovým hlavolamom a keďže každému vyšiel iný výsledok, spor v rodine bol na svete. Veľmi radi sme redakcii poskytli odbornú pomoc, ktorá sa v krátkej dobe rozrástla o zaujímavú spoluprácu. Na letné mesiace sme v roku 2005 pripravili sériu hlavolamov a hádaniek, ktorá nadväzovala na Einsteinovu úlohu. Podľa hodnotenia redakcie mal tento seriál vysokú odozvu, keď prišlo tak nečakane veľa odpovedí, že na vyhodnocovanie musela prijala redakcia prijať brigádnikov.

Aj pre rok 2006 sme pre redakciu pripravili ďalšie úlohy, s ktorými sa mohli čitatelia počas dovolenky či prázdnin popasovať. Snažili sme sa, aby boli čo najpestrejšie a zároveň aby tam boli úlohy i ľahké i veľmi náročné. Cena o ktorú sa v tejto súťaži hralo, totiž stála zato. Dovolenka za 100.000 Sk (v dnešných cenách cca 5000 €) bola lákadlo, ktoré sa len tak neodmieta. Vtedy sme mali jasné motto "Tak hor sa do ŽIVOTa".
 


stiahnite si ukážku úloh z roku 2005


Takto to začalo:

Vyriešite hádanku?

 
ZDROJ: JAROMÍR NOVÁK 10. apríl 2005, Život 2005/15

Do redakcie (ŽIVOTa) sme dostali list s Einsteinovým hlavolamom. Nám sa ho podarilo vyriešiť. Skúste to aj vy.

Sekcia: Ľudia a príbehy / Príbehy

"Syn našiel na internete test inteligencie s názvom Susedia a priniesol ho otcovi. Obaja ho vyriešili, ale nie s rovnakým výsledkom,“ napísala nám pani Valéria Gašparíková z Piešťan o »hádkach« medzi jej chlapmi.
 
V redakcii sa nezvykneme hrať na hádankárov, tentoraz sme sa však dali vyprovokovať. Albert Einstein, držiteľ Nobelovej ceny za fyziku, rád predkladal svojim žiakom logické hádanky. Tvrdil, že hlavolam Susedia, ktorý zostavil už pred vyše polstoročím, dokáže vyriešiť len málo ľudí – iba dve percentá ľudskej populácie! Naozaj?
 
 
A RYBIČKY CHOVÁ...
"Táto úloha sa podľa záznamov naozaj prisudzuje Albertovi Einsteinovi. Jej znenie vo verzii, ktorú ste nám poslali, však nie je celkom v súlade s originálnym podaním, aj keď musíme uznať, že všetky podstatné fakty na riešenie sú zadefinované správne,“ tvrdí Ján Farkaš, predseda Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov. Podľa neho riešiteľom, ktorí nemajú skúsenosti s podobným typom hlavolamov, musí byť takáto náročná úloha predložená jasne, pričom treba dodržať zákonitosti logiky a stavby príslušného jazyka. V slovenčine je dôležité úlohu zadefinovať tak, aby jej Slováci porozumeli. Ide hlavne o to, na ktoré jazykové väzby sa v slovenčine dôraz dáva a na ktoré nie. "V tejto úlohe je dôležitá len záverečná otázka. Na ňu je jediné správne riešenie, a to, že ryby chová ...
 
Správnu odpoveď, ktorú nám zaslal pán Farkaš, vám (zatiaľ) neprezradíme. Skúste sa sami popasovať so zadaním úlohy, ktorú vymyslel Albert Einstein pre svojich študentov, a uctiť si tak pamiatku tohto velikána. Riešenie hlavolamu, ako tvrdí pán Farkaš, je známe už niekoľko desaťročí, poznajú ho aj hádankári na Slovensku. Jeho kolegom stačilo iba nazrieť do archívu.
 
SLOVENSKÍ HÁDANKÁRI
"K tomuto hlavolamu treba podotknúť, že diskusie, kto kde býva a žije, nie sú vo výslednom riešení podstatné,“ snaží sa náznakom pomôcť Ján Farkaš. Odkazuje, že počas riešenia je síce dôležité ...
celý článok nájdete na: časopis ŽIVOT apríl 2005


Znenie celej hádanky o ktorej Albert Einstein už v čase vzniku vyhlásil, že ju vie vyriešiť len 2% populácie:

Predstavte si vedľa seba postavených rad piatich domov, pričom každý má inú farbu. V týchto domoch žije päť ľudí rôznych národností. Každý z nich chová iné zviera, obľubuje iný nápoj a fajčí iné cigarety.

 1. Angličan býva v červenom dome.
 2. Švéd chová psa.
 3. Dán pije čaj.
 4. Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho domu.
 5. Majiteľ zeleného domu pije kávu.
 6. Ten, kto fajčí cigarety značky Pall Mall, chová vtáka.
 7. Majiteľ žltého domu fajčí Dunhillky.
 8. Človek z prostredného domu pije mlieko.
 9. Nór býva v krajnom dome.
 10. Ten, kto fajčí cigarety značky Blend, býva vedľa toho, kto chová mačku.
 11. Ten, kto chová kone, býva vedľa toho, kto fajčí Dunhillky.
 12. Ten, kto fajčí cigarety Blue Master, pije pivo.
 13. Nemec fajčí cigarety Prince.
 14. Nór býva vedľa modrého domu.
 15. Ten, kto fajčí Blendky, má suseda, ktorý pije vodu.
Kto chová rybičky? (patríte medzi tie 2%?)