Začalo to úplne prirodzene, keď nás oslovil vydavateľ dvojtýždenníka TELEPLUS o možnosti participácie na novo pripravovanom titule TELEPLUS krížovky. Myšlienka, ktorá nás v prvom počiatku zaujala, bolo to, že sme dostali ponuku na vlastný priestor v časopise, čo v dnešných časoch mediálneho boja o informáciu je nezvyčajné. Takto máte možnosť sa s nami oboznámiť i z inej stránky než sú len krížovky. Dočítate sa o našich autoroch, podujatiach čo pripravujeme počas celého roka, prípadne načrieme aj do zásobárne úloh, ktoré sa na týchto súťažiach lúštili.
 
Keďže základná forma spolupráce bola najmä v autorskom zabezpečení krížoviek, veľmi radi sme využili možnosť ukázať čitateľom, že krížovky sa dajú robiť kvalitne a podľa stanovených pravidiel. Spektrum a skúsenosti našich autorov dávalo garanciu že to dokážeme a že splníme dané predpoklady. Žiaľ nie vo všetkých časopisoch sa pracuje so slovom tak, ako si reč našich matiek zaslúži. Nespisovné prechyľovanie z cudzích jazykov, neprofesionálne spracovanie obrazca či legendy, vymyslené skratky či iné výrazy, znehodnocujú prácu tých, ktorí sa tejto prospešnej činnosti venujú s väčšou vážnosťou. Práve preto sme niekoľko rokov prinášali ich odborný potenciál aj na stránkach tohoto periodika. 

Niekomu to ide lepšie, niekomu nie. V tomto odvetví ľudského bytia to ale nie je podstatné. Dôležité je, že si tí, ktorým krížovka učarovala, našli k sebe cestu a že vedia spoločne zmysluplne napĺňať životný kolobeh nielen seba, ale i mnohých vás. Naša spolupráca trvala od roku 2006 až do roku 2011. Potom časopis zmenil vydavateľa a spolupráca sa ukončila, ale dobrý základ, ktorý sa nám podarilo nastaviť zostal v tomto periodiku aj nasledujúce roky.


 Časopis
TELEPLUS krížovky
vychádza každý mesiac a
počas 4 týždňov vás zaujme
pestrosťou a vtipom všetkých úloh,
ktoré pre vás redakcia pripravila.