Rozsah pravidelných členských zliav aktívnych členov SZHaK (poplatky sú počítané na osobu):

- 0,50 € zo štartovacieho poplatku (1,00 €) na Majstrovstvách Slovenska v krížovkách a hádankách jednotlivcov i družstiev*

- 0,50 € zo štartovacieho poplatku (1,00 €) na Majstrovstvách Slovenska v logických úlohách a sudoku jednotlivcov i družstiev*

* podmienkou je mať uhradené členské na príslušný rok minimálne 30 dní pred uvedeným podujatím

 


Dodatočné zľavy pre rok 2023:
- príspevok na ubytovanie v sume 0,50 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Púchov (sudoku/logika - jednotlivci) - Prievidza (krížovky/hádanky - jednotlivci) a Žilina (krížovky/hádanky/sudoku - družstvá)
- ubytovanie zdarma ** v rámci konania snemu SZHaK v Žiline

* podmienkou je mať uhradené členské na príslušný rok minimálne 30 dní pred uvedeným podujatím
** podmienkou je mať uhradené členské na celé obdobie
A - od posledného snemu u členov, ktorí bol členmi už v čase konania posledného snemu
B - od okamihu členského vzťahu u novoprijatých členov


Dodatočné zľavy pre rok 2022:
- príspevok na ubytovanie v sume 0,50 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Zemianske Kostoľany (krížovky/hádanky - jednotlivci) a Žilina (krížovky/hádanky - družstvá)


Dodatočné zľavy pre rok 2021:
- príspevok na ubytovanie v sume 0,50 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Zemianske Kostoľany (krížovky/hádanky - jednotlivci) a Žilina (krížovky/hádanky - družstvá)


Dodatočné zľavy pre rok 2020:
- príspevok na ubytovanie v sume 0,50 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Zemianske Kostoľany (krížovky/hádanky - jednotlivci) a Žilina (krížovky/hádanky - družstvá)


Dodatočné zľavy pre rok 2019:
- príspevok na ubytovanie v sume 0,50 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Žilina (sudoku/logické úlohy - jednotlivci), Prievidza (krížovky/hádanky - jednotlivci), Žilina (krížovky/hádanky - družstvá) a Žilina (sudoku/logické úlohy - družstvá)


Dodatočné zľavy pre rok 2018:
- príspevok na ubytovanie v sume 1,00 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Púchov (sudoku/logické úlohy - jednotlivci + družstvá), Zemianske Kostoľany (krížovky/hádanky - jednotlivci), Žilina (krížovky/hádanky - družstvá)


Dodatočné zľavy pre rok 2017:
- príspevok na ubytovanie v sume 1,00 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Martin (sudoku/logické úlohy - jednotlivci + družstvá), Zemianske Kostoľany (krížovky/hádanky - jednotlivci), Žilina (krížovky/hádanky - družstvá) a Púchov (sudoku/logické úlohy - družstvá)


Dodatočné zľavy pre rok 2016:
- príspevok na ubytovanie v sume 1,00 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Martin (sudoku/logické úlohy - jednotlivci), Ružomberok (krížovky/hádanky - jednotlivci), Žilina (krížovky/hádanky - družstvá) a Bratislava (sudoku/logické úlohy - družstvá)


Dodatočné zľavy pre rok 2015:
- príspevok na ubytovanie v sume 0,50 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Žilina (sudoku/logické úlohy - jednotlivci), Banská Bystrica (logické úlohy - družstvá; krížovky/hádanky - jednotlivci) a Žilina (sudoku + krížovky/hádanky - družstvá)
- príspevok na stravu v sume 2,00 €** v rámci konania snemu SZHaK v Žiline
- ubytovanie zdarma ** v rámci konania snemu SZHaK v Žiline

* podmienkou je mať uhradené členské na príslušný rok minimálne 30 dní pred uvedeným podujatím
** podmienkou je mať uhradené členské na celé obdobie
A - od posledného snemu u členov, ktorí bol členmi už v čase konania posledného snemu
B - od okamihu členského vzťahu u novoprijatých členov
minimálne 30 dní pred konaním snemu


Dodatočné zľavy pre rok 2014:

- príspevok na ubytovanie v sume 1,00 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Žilina (sudoku/logické úlohy - jednotlivci), Banská Bystrica (krížovky/hádanky - jednotlivci) a Žilina (logické úlohy/sudoku a krížovky/hádanky - družstvá)


Dodatočné zľavy pre rok 2013:
- príspevok na ubytovanie v sume 0,50 €* v dohodnutom ubytovacom zariadení pri účasti na majstrovských podujatiach - Žilina (sudoku/logické úlohy - jednotlivci), Banská Bystrica (krížovky/hádanky - jednotlivci) a Žilina (logické úlohy/sudoku a krížovky/hádanky - družstvá)