ŽIVOT

 
Spolupráca s týmto známym mesačníkom začala neobvykle. Do redakcie prišiel list jednej čitateľky, ktorej syn a manžel sa trápili so známym Einsteinovým hlavolamom a keďže každému vyšiel iný výsledok a spor v rodine bol na svete. Veľmi radi sme redakcii poskytli odbornú pomoc, ktorá sa v krátkej dobe rozrástla o zaujímavú spoluprácu. Na letné mesiace sme v roku 2005 pripravili sériu hlavolamov a hádaniek, ktorá nadväzovala na Einsteinovu úlohu. Podľa hodnotenia redakcie mal tento seriál vysokú odozvu, keď prišlo tak nečakane veľa odpovedí, že na vyhodnocovanie musela prijala redakcia prijať brigádnikov.

Prvý ročník mal aj zaujímavé vyvrcholenie. Celkový víťaz Štefan Pupák z Považskej Bystrice totiž pocestoval na Majstrovstvá sveta v riešení logických úloh do Egeru a pripojil sa tak k slovenskému tímu, ktorý vzišiel z národnej kvalifikácie. Treba priznať, že aj keď sa MS zúčastnil ako neoficiálny súťažiaci, vôbec sa nestratil a dokázal, že výsledok z letného seriálu v Živote nebol vôbec náhodný.

Aj pre rok 2006 sme pre redakciu pripravili ďalšie úlohy, s ktorými sa mohli čitatelia počas dovolenky či prázdnin popasovať. Snažili sme sa, aby boli čo najpestrejšie a zároveň aby tam boli úlohy i ľahké i veľmi náročné. Cena o ktorú sa v tejto súťaži hralo, predsa stála zato. Dovolenka za 100.000 Sk je lákadlo, ktoré sa len tak neodmieta.

 

Vydavateľstvo SLOVART

 
Spolupráca s týmto známym vydavateľstvom začala v polovici roka 2012. Podnetom bola zbierka krížoviek z dielne našich autorov pre iné vydavateľstvo, ktorá sa práve v tom období dala zakúpiť na knižnom trhu. Slovo dalo slovo a vznikla pestrá zmes lúštiteľských úloh, ktorá na Slovensku zatiaľ nemá obdobu. Vydavateľstvo ju nazvalo Krížovky z pohovky a titul zdá sa zaujal. Jeho výhodou je to, že si tam "to svoje" nájde prakticky naozaj každý. Od krížovkárov či hádankárov, fanúšikov maľovaných krížoviek, riešiteľov nenáročných osemsmeroviek, až po obdivovateľov sudoku, či dokonca hlavolamov. Celkom 407 úloh malo navyše 4 stupne náročnosti, pre začiatočníkov, mierne pokročilých riešiteľov, skúsených profesionálov a naozajstných majstrov.
To však nebolo všetko. Úspech prvej knihy nejak prirodzene avizoval jej pokračovanie. A tak sme sa opäť pustili do práce, ktorá bola však predsa len odlišná. Do tajničiek a sprievodných textov sa tentokrát nedávali výroky, porekadlá či príslovia, ale autori prispeli vlastnými skúsenosťami z ciest po Slovensku i po svete, zaujímavou paletou vtipov i málo známymi citátmi rôznych slovenských osobností. Rozšíril sa počet najpopulárnejších švédskych krížoviek a sudoku a tak sa publikácia stáva vhodným rodinným sprievodcom vašich dovolenkových pobytov.
Ani tu to ale neskončilo. Prišiel tretí diel - špeciál so 400 krížovkami, ktorý bol ladený vtipnou formou a potom ešte štvrtý diel, ktorý bol zameraný na Slovensko, kde sa podarilo zmestiť okrem porekadiel, pranostík a vtipov aj profily osobností z oblasti literatúry, športu či filmu, zaujímavé a aj neprebádané prírodné krásy Slovenska, či pripomína rôzne míľniky našej histórie.

Vydavateľstvo SLOVART pôsobí na slovenskom knižnom trhu od roku 1991. Od začiatku sa snaží prinášať čitateľom knihy, v ktorých rovnako dôležitú úlohu zohráva obsah i forma, teda v ktorých sa kvalitný a náročný obsah spája s polygraficky i výtvarne bezchybnou formou. Okruh aktivít sa výrazne rozšíril, keď roku 1994 začala v Prahe pôsobiť jeho dcérska firma. Od roku 1995 vydáva Slovart knihy aj v poľskom jazyku. Vydavateľstvo vydáva ročne stovky  titulov a to licenčných kníh popredných svetových nakladateľov ale aj knihy domácich autorov prevažne z oblasti popolárno-náučnej literatúry s trvalou snahou, aby mali reálnu perspektívu presadiť sa aj v zahraničí. Slovart je dlhodobo jedinou firmou na Slovensku, ktorá sa programovo a pravidelne zaoberá vývozom pôvodných slovenských kníh do zahraničia. Popri Poľsku si knihy tejto značky môžu kúpiť čitatelia aj v Rusku, Nemecku a Francúzsku. Nezabúda ani na knihy pre deti a mládež, poviedková tvorba a správy o knižných novinkách, festivaloch a veľtrhoch, či odborné recenzie si nachádzajú priestor v časopise RAK. Tituly vydavateľstva SLOVART boli po niekoľko rokov vyhodnotené ako Najkrajšia kniha Slovenska. Knihy Dušana Dušeka, boli niekoľko ráz v rôznych anketách vyhodnotené ako Kniha roka. Prekladatelia viackrát získali prestížnu Cenu Jána Hollého za umelecký preklad i Cenu Mateja Bela za vedecký a odborný preklad. Autori knihy Architektúra Slovenska v 20. storočí získali Cenu Literárneho fondu za rok 2003.

TELEplus krížovky

 
Začalo to úplne prirodzene, keď nás oslovil vydavateľ dvojtýždenníka TELEPLUS o možnosti participácie na novo pripravovanom titule TELEPLUS krížovky. Myšlienka, ktorá nás v prvom počiatku zaujala, bolo to, že sme dostali ponuku na vlastný priestor v časopise, čo v dnešných časoch mediálneho boja o informáciu je nezvyčajné. Takto máte možnosť sa s nami oboznámiť i z inej stránky než sú len krížovky. Dočítate sa o našich autoroch, podujatiach čo pripravujeme počas celého roka, prípadne načrieme aj do zásobárne úloh, ktoré sa na týchto súťažiach lúštili.
 
Keďže základná forma spolupráce bola najmä v autorskom zabezpečení krížoviek, veľmi radi sme využili možnosť ukázať čitateľom, že krížovky sa dajú robiť kvalitne a podľa stanovených pravidiel. Spektrum a skúsenosti našich autorov dávalo garanciu že to dokážeme a že splníme dané predpoklady. Žiaľ nie vo všetkých časopisoch sa pracuje so slovom tak, ako si reč našich matiek zaslúži. Nespisovné prechyľovanie z cudzích jazykov, neprofesionálne spracovanie obrazca či legendy, vymyslené skratky či iné výrazy, znehodnocujú prácu tých, ktorí sa tejto prospešnej činnosti venujú s väčšou vážnosťou. Práve preto sme niekoľko rokov prinášali ich odborný potenciál aj na stránkach tohoto periodika. 

Niekomu to ide lepšie, niekomu nie. V tomto odvetví ľudského bytia to ale nie je podstatné. Dôležité je, že si tí, ktorým krížovka učarovala, našli k sebe cestu a že vedia spoločne zmysluplne napĺňať životný kolobeh nielen seba, ale i mnohých vás. Naša spolupráca trvala od roku 2006 až do roku 2011. Potom časopis zmenil vydavateľa a spolupráca sa ukončila, ale dobrý základ, ktorý sa nám podarilo nastaviť zostal v tomto periodiku aj nasledujúce roky.


 Časopis
TELEPLUS krížovky
vychádza každý mesiac a
počas 4 týždňov vás zaujme
pestrosťou a vtipom všetkých úloh,
ktoré pre vás redakcia pripravila.

Lišiak

 
zábavný časopis plný krížoviek, hádaniek, súťaží a zaujímavých cien
Zrod časopisu sa datuje na január 1955, keď vyšiel ešte pod názvom Krížovkár a hádankár. Príliš strohý názov však nevyjadroval obsah zábavného časopisu a tak redakcia vyzvala čitateľov, aby navrhli názov nový, ktorý by vystihoval poslanie časopisu. Ujal sa návrh Karola Kozmona z Bratislavy, ktorý od roku 1967 pretrváva dodnes.

titulná strana z 1.1.1967
 
Počas existencie Lišiaka prešli redakciou, či boli prispievateľmi takmer všetci významní autori a ilustrátori. Postavičku Lišiaka v nespočetných podobách zobrazila pani Božena Plocháňová, pod vtipnými kresbami nájdeme známe mená ako Ondrej Zimka, Alan Lesyk, Ľubomír Radena, J.Kotouček, Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi, Andrej Mišanek, E.Dankovičová, Vladimír Pavlík, Koloman Leššo, P.Genzor, T.Krajčír, Ľ.Nikolíni, Fedor Vico, Miťo Breza, J.Polák, Juraj Prohácka, František Bojničan, Peter Gabriš, M.Krištofík, Svetozár Mydlo, V.Mach, P.Múčka, Milan Stano, P.Stankovič, Peter Zifčák i priatelia spoza rieky Moravy Jaroslav Kerles, J.Winter-Neprakta, Vlasta Švejdová, J.Lušovský. Aforizmami zabávali Jozef Bily, Ondrej Bosík, S.Bebjak, Milan Kenda, Milan Lechan, Kalo Uhrík, J.Jaroš, E.Sieglová, L.Bielik, Dušan Sadloň, J.Olej, Ján Jankovič, Milan Kupecký a iní.
 
Božena
Plocháňová
 
Medzi paletou krížoviek a hádaniek sme spočítali už takmer 75 autorov, ktorí postupne pretvárali celkovú podobu časopisu. Časopisu, ktorý si za svoju cestu vytýčil bystriť um a dôvtip lúštiteľov, rozširovať ich vedomosti, poskytovať im pobavenie a oddych po práci, pripomenúť krásne myšlienky a citáty velikánov ducha. Časopisu, ktorý významnou mierou napomohol aj k historickému vzniku tohto zväzu a donedávna držal aj vďaka šéfredaktorke pani Soni Jánošíkovej patronát nad viacerými podujatiami venovaných krížovkám a hádankám.

Rok 2003 bude mať prívlastok minimálne zlomový. Z Lišiaka kvôli vzťahom s vedením nového vydavateľstva, ktoré prevzalo časopis, odchádza celá redakcia. Cez prázdniny vychádza pre Lišiak netypické dvojčíslo, v septembri sa časopis v stánkoch objavuje až ku koncu mesiaca. Nad obsahom sa pozastavujú viacerí "historici" a tak píšu, pýtajú sa, ale odpoveď visí vo hviezdach. Treba len dúfať, že nebude zlá. Napriek tomu všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli nielen pri tvorbe Lišiaka ale i celého krížovkársko-hádankárskeho hnutia nápomocní patrí úprimné

 

Ď A K U J E M E 
 
Potom prichádza ďalšia zmena. V roku 2010 časopis kupuje vydavateľstvo Petit Press a jeho obsahovú stránku preberá rodinná firma okolo Matúša Demigera, reprezentanta v logike a sudoku. Časopis mení vizuálnu stránku a opäť sa snaží vrátiť do povedomia širokej verejnosti. Začínajú sa vracať aj skúsení autori a obnovuje sa spolupráca aj s našim združením. Na jeho stránkach nájdete znovu široké spektrum rôznych druhov a typov úloh pre všetky vekové kategórie, začiatočníkov i pokročilých, pričom si v ňom nájdete mnohé novinky a informácie z oblasti lúštenia a súťažných podujatí, organizovaných v tejto oblasti na Slovensku.