Jozefovi Páleníkovi sa za podpory vedenia obce Svinná podarilo po dlhej covidovej odmlke podarilo konečne usporiadať lúštiteľský turnaj. Májový termín sa síce kvôli pandemickej situácii presunul na september, kvalite podujatia to však neubralo. Oproti pred prázdninovým turnajom v Poprade a Košiciach sa príjemne zvýšila aj účasť a tak to všetko opäť pripomínalo staré dobré turnaje. Súťaže začali ľahkou rozbehovačkou, ktorá mala za cieľ zahriať riešiteľov na správnu lúštiteľskú teplotu a zdá sa že to bol aj dobrý počin. Krížovky totiž dopadli u mnohých na výbornú a mali len minimálny počet chybičiek a to v obidvoch kategóriách a tak muselo o poradí rozhodovať poradie, v akom sa krížovky odovzdávali ešte pred uplynutím časového limitu. Hádanky boli na tom obdobne a aj tu sa väčšine darilo a vylúštili takmer všetky. To bol ale len predvoj hlavnej časti a to lúšteniu hádaniek za eurá. V hre bolo celkom 60 €, kde tri bolo možné získať za najrýchlejšie vylúštenie danej hádanky, dve ak bol niekto o niečo pomalší a jedno euro získal ten, kto bol z riešiteľov tretí najrýchlejší. Hádanky boli spojené s rôznymi názvami hradov a Slovensku, alebo s niečím, čo tieto hrady symbolizuje. Jednu hádanky sa podarilo v časovom limite vyriešiť len dvom riešiteľom a tak 1 euro zostalo nakoniec organizátorovi.
 15. EUROVÝ TURNAJ - 24.09.2022
celkový víťaz Ladislav ŽITŇÁK
  krížovky pokročilí chyby      hádanky pokročilí
1. Ľuboš Oravec–Bratislava 1   1. Ján Turek–Poprad 19
2. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 2   2. Ladislav Žitňák–Šaľa 17
3. Ladislav Žitňák–Šaľa 2   3. Štefan Tatarko–Poprad 16
4. Milan Chudý–Prievidza  2   4. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh. 16
5. Ján Turek–Poprad 2   5. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 16
6. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh.  2   6. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh. 15
7. Štefan Tatarko–Poprad 3   7. Milan Chudý–Prievidza 13
8. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh.  4   8. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica 11
9. Ivan Šuňavec–Ružomberok 5   9. Peter Gašpár–Púchov 11
10. František Cvengroš–Spišská N.Ves  6   10. Ľuboš Oravec–Bratislava 10
11. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica  17   11. Ivan Šuňavec–Ružomberok 9
  krížovky menej skúsení       hádanky menej skúsení  
1. Peter Gašpár–Púchov 0   1. František Cvengroš–Spišská N.Ves 18
2. Anton Hajovský–Svit 0   2. Peter Bohuš–Košice 14
3. Ľubomír Bajcar–Brezová p/Brad. 0   3. Anton Hajovský–Svit 10
4. Miroslav Lisál–Bohdanovce n/Trn. 1   4. Jozef Prekop–Trenčín 9
5. Stanislav Plachý–Zemian.Kostoľany 1   5. Vladimír Kmeť–Prievidza 8
6. Jozef Prekop–Trenčín  4   6. Stanislav Plachý–Zemian.Kostoľany 7
7. Peter Bohuš–Košice 9   7. Jozef Vaško–Nové Mesto n/Váh. 6
8. Jozef Vaško–Nové Mesto n/Váh. 33   8. Ľubomír Bajcar–Brezová p/Brad. 4
9. Vladimír Kmeť–Prievidza 43   9. Miroslav Lisál–Bohdanovce n/Trn. 2
  rozbehovačka       euro hádanky
1. Milan Kandrik–Tatranská Lomnica  0   1. Ján Turek–Poprad (viac 1. miest) 11
2. Ján Turek–Poprad  0   2. Jozef Kováčik–Nové Mesto n/Váh.  11
3. Pavol Tibenský–Brezová p/Bradlom 0   3. Ladislav Žitňák–Šaľa 9
                                 4. Ľuboš Oravec–Bratislava 5
  5. Pavol Tibenský–Brezová p/Brad. 5
  6. Anton Hajovský–Svit 3
  Milan Chudý–Prievidza 3
  Jozef Vaško–Nové Mesto n/Váh. 3
  9. Ján Psotný–Nové Mesto n/Váh. 3
  10. Štefan Tatarko–Poprad 2
  11. Ivan Šuňavec–Ružomberok 2
  12. Peter Bohuš–Košice 1
  Peter Gašpár–Púchov 1