Vďaka podpore obce Zemianske Kostoľany, celej rodiny Plachých z miestneho krúžku Energetik a pani starostky Janky Školíkovej sa na Hornú Nitru po roku opäť mohli vybrať účastníci národného šampionátu. Kultúrny dom znovu prichýlil majstrov lúštenia a veru bolo sa na čo dívať. Poradie sa totiž menilo takmer každých 5 minút a to nielen v hádankách, ale aj krížovkách. Dôležitým momentom totiž tento rok nebola v krížovkách až tak rýchlosť a skoré odovzdanie, ale presnosť lúštenia. Náročné úlohy z dielne Pavla Tibenského, inak sedemnásobného majstra Slovenska v krížovkách a trojnásobného v hádankách, mali niekoľko chytákov a kto si na ne nedal pozor, tomu pribúdali počty chýb a klesal s poradí na nižšie priečky. V hádankách od Petra Bohuša, ktorému trošku vypomohli Jozef Papcún a Ján Farkaš sa diali obdobné veci, pretože priebeh súťaže bol ako na hojdačke. Minimálne z pohľadu, kto postupne získaval koľko bodov a ako sa v priebežnom poradí posúval hore, alebo dolu.
05. 11. 2022 ZEMIANSKE KOSTOĽANY
 
 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA - KRÍŽOVKY
(vpravo počet chýb v každej z krížoviek)
 
 1.Miroslav Ploščica-Košice
 2.Peter Paďour-Žilina
 3.Ján Turek-Poprad
 4.František Cvengroš-Spiš.N.Ves
 5.Milan Chudý-Prievidza
7
30
31
43
54
2-3-2
2-5-23
0-2-29
0-10-33
3-10-41
 
 6.Ladislav Žitňák-Šaľa
 7.Dušan Vojník-Prešov
 8.Štefan Tatarko-Poprad
 9.Milan Kandrik-Tatr.Lomnica
10.Pavol Husár-Prešov
60
76
94
94
101
2-14-44
0-14-62
1-11-82
6-17-71
4-28-69
 
11.Ivan Šuňavec-Ružomberok
12.Peter Gašpár-Púchov
13.Ján Droppa-Prešov
14.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
15.Jozef Páleník-Svinná
113
120
124
157
172
5-23-85
3-21-96
1-6-117
5-7-145
3-9-160
 
16.Jozef Manca-Trnava
17.Anton Hajovský-Svit
18.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
19.Igor Platzner-Žilina
20.Vladimír Kmeť-Prievidza
182
202
224
267
313
10-26-146
6-40-156
4-15-205
8-22-237
4-28-281
 

 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA - HÁDANKY
(vpravo počet bodov po 10, 15, 20 a 25 hádankách)
 
 1.Ján Turek-Poprad
 2.Ladislav Žitňák-Šaľa
 3.Milan Chudý-Prievidza
 4.Peter Paďour-Žilina
 5.Miroslav Ploščica-Košice
33
24
23
18
16
07-13-20-26
03-07-13-16
04-10-15-23
02-04-10-18
08-12-12-16
 
 6.Peter Gašpár-Púchov
 7.Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V.
 8.Štefan Tatarko-Poprad
 9.Ivan Šuňavec-Ružomberok
10.Ján Psotný-Nové Mesto n/V.
15
12
11
9
8
04-04-11-11
03-09-09-10
03-03-07-11
03-05-09-09
04-04-06-06
 
11.Milan Kandrik-Tatr.Lomnica
12.Pavol Husár-Prešov
13.Ivan Filadelffy-Prievidza
14.Igor Platzner-Žilina
15.Jozef Manca-Trnava
7
5
5
3
3
4-4-4-4
1-1-1-1
3-3-3-5
3-3-3-3
3-3-3-3
 
16.Dušan Vojník-Prešov
17.Vladimír Kmeť-Prievidza
18.František Cvengroš-Spiš.N.Ves
19.Anton Hajovský-Svit
20.Jozef Páleník-Svinná
2
2
2
1
1
2-2-2-2
2-2-2-2
2-2-2-2
1-1-1-1
1-1-1-1
 
21.Ján Droppa-Prešov 0 0-0-0-0  
 
zľava vpredu P.Husár a P.Gašpár v druhom rade P.Paďour, J.Droppa a J.Kováčik
V krížovkách autor niektoré výrazy opísal dvojako a s aj pomôcky boli vyznačené určitým tajnostkárskym spôsobom. Kto tieto zápletky odhalil, mal oproti ostatným navrch. Takých ale bolo málo a tak sa aj skúseným pritrafili nejaké tie chybičky, keď si neboli istí s konkrétnym písmenom, alebo nebodaj celým slovom. Na majstrovstvách sa riešia v slede tri krížovky, avšak každá postupne, pričom späť sa už vrátiť nedá. Prvú krížovku odovzdávali v relatívne rýchlom čase viacerí, M.Chudý, Š.Tatarko, L.Žitňák, P.Paďour a prekvapivo aj F.Cvengroš. Len jednému z nich sa ale podarilo vyriešiť krížovku bez chyby a tak veľmi záležalo na tom, ako sa vysporiadajú s tými ďalšími. Tam sa do popredia dostal J.Turek, M.Ploščica a J.Psotný, časovo sa dobre stále držal Š.Tatarko a o slovo sa prihlásil aj M.Kandrik. V tejto krížovke sa už ale začali prejavovať drobné odchýlky a dosť ovplyvnilo počet chýb aj nájdenie resp. nenájdenie skrytej tajničky. Nič ale nebolo stále isté. Tretia najnáročnejšia krížovka jednak vyžadovala najviac času a aj najviac skúseností a vedomostí. Pred uplynutím časového limitu ju a tým pádom aj celý súbor odovzdal len Miroslav Ploščica.
 
 vpredu I.Šuňavec, za ním v strede J.Psotný a vpravo dumajúci J.Turek
Lenže ani on sa nevyhol chybám a tak sa museli detailne skontrolovať všetky, aby sa zistilo, kto bol na tom najlepšie. Každému ale postupne chyby pribúdali aj keď v určitom okamihu bol na čele Ján Turek, ktorý mal v prvých dvoch krížovkách len dve chyby (M. Ploščica až 5). Vôbec po druhej krížovke bolo poradie úplne iné: J.Turek 2, M.Ploščica 5, P.Paďour a J.Droppa obaja 7, F.Cvengroš 10, J.Páleník + J.Kováčik + Š.Tatarko 12. Dnes ale jednoznačne rozhodovala posledná krížovka. A tá spôsobila buď výrazný posun dopredu (P.Husár zo 17. na 10., M.Kandrik z 13. na 9., L.Žitňák z 11. na 6.), alebo naopak prepad o niekoľko priečok nadol (J.Droppa z 3. na 13., J.Kováčik zo 6. na 14, resp. J.Páleník zo 6. na 15., ale aj J.Psotný z 12. na 18.). Majstrom republiky pre rok 2022 sa tak v krížovkách stal Miroslav Ploščica z Košíc, ktorý tak získal už 19-ty majstrovský titul v niektorej z riešiteľských kategórii a je tak držiteľom najväčšieho počtu titulov majstra Slovenska v celej histórii všetkých našich šampionátov.
Hádanky boli rovnako dramatické. V úvode, keď sa riešilo 10 hádaniek z listu, tzn. každý mal pred sebou list s hádankami a čo stihol to stihol, bolo poradie ešte podľa odhadov. Osem hádaniek mal správne M.Ploščica, sedem J.Turek a po štyri J.Psotný, M.Chudý a len trochu prekvapivo aj P.Gašpár a M.Kandrik. Potom nasledovala tzv. preborová časť, kde sa každá hádanka premietala na stenu a riešitelia bojovali o prvé tri bodované miesta v každej z nich. Kto bol rýchlejší mal viac bodov, kto váhal, neušlo sa mu nič. Keďže sa za najrýchlejšie riešenie prideľovali 4 body, v hre bolo naozaj veľa bodov. Už prvé preborové hádanky zamiešali poradím. Tu prvú najrýchlejšie totiž zvládol J.Kováčik a druhú L.Žitňák, ktorí mali razom v súčte 7 bodov, čím sa v čele zrazu nachádzali štyria riešitelia. Potom zabrali favoriti. Jednu hádanku si zaknihoval M.Ploščica, dve J.Turek, pričom body za druhé najrýchlejšie riešenia bral aj M.Chudý. Po základnej časti (10 hádaniek) a pätici premietaných hádaniek tak viedol J.Turek (13), pred M.Ploščicom (12) a M.Chudým (10). V ďalšej pätici hádaniek sa ale o slovo prihlásil opäť P.Gašpár a zo zadu aj P.Paďour, ktorí zrazu začali atakovať vedúcu štvoricu. Z tejto skupine hádaniek vyšiel naprázdno M.Ploščica a nebyť pomyselného šťastia u J.Tureka a M.Chudého, mali by rovnaký počet bodov v polovici súťaže až šiesti riešitelia.
 
sústredenie pri premietaní hádaniek, zľava V.Kmeť, vzadu I.Platzner a vpravo P.Paďour
Napriek tomu boli rozdiely stále minimálne a mohlo sa udiať čokoľvek. Teraz už išlo do tuhého a začala rozhodovať každá hádanka. Takto vyrovnanú súťaž sme tu nemali niekoľko rokov. V predposlednej pätici hádaniek absolútne exceloval P.Paďour, ktorý bodoval až 4 krát a celkom si pripísal 8 bodov. Tiež 8 bodov si za dve najrýchlejšie vyriešené hádanky pripočítal aj M.Chudý. Naopak v prepade pokračoval M.Ploščica (bez bodu) a šťastena sa odvrátila aj od P.Gašpára a J.Kováčika. Do poslednej časti vstupoval z prvého miesta J.Turek (26), nasledovaný M.Chudým (23), tretím bol zatiaľ P.Paďour (18), štvrté delené miesto mali L.Žitňák a M.Ploščica (16). Záver bol ako z filmu. V 26-tej hádanke bol najrýchlejší J.Turek, ktorý tak odskočil od svojich prenasledovateľov na 7 bodov. V 27-mej hádanke bodovali len riešitelia druhého sledu, avšak keďže nikto nepoznal priebežné poradie, nik ani nevedel, ako to pomenilo šance na medaile. 28-mu hádanku prekvapivo vyriešil len P.Gašpár, ktorý mal už ale výraznú bodovú stratu, takže na pomyselné pódium to už nemohlo vyjsť ani teoreticky. Ostatní šancu premrhali a tak v hre o titul boli zrazu len dvaja (Turek+Chudý), ale o medaile ešte stále šesť riešiteľov. V predposlednej hádanke ale zabral L.Žitňák a 4 body ho zrazu posunuli na druhé miesto. Ján Turek ale nezaváhal a len pár sekúnd po Lacovi mal tiež správne riešenie a bral 3 body, ktoré mu už v tomto okamihu zaručovali majstrovský titul. Posledná hádanka bol už len o tom, kto bude na druhom a treťom mieste keďže L.Žitňáka a M.Chudého delil len 1 bod. Bola to ale druhá hádanka v poradí, ktorú v časovom limite nik nevyriešil a to ani vďaka tzv. vyčísleniu, čo predstavovalo zobrazenie počtu písmen každého výrazu. Ani toto ale nepomohlo a tak sa celkové poradie už nijako nezmenilo. V závere sa na niektorých miestach uskutočnil ešte dodatočný rozboj, aby bolo jasné, kto skončil na konkrétnom mieste a mohlo sa pristúpiť k vyhláseniu poradia a oceneniu najlepších.