Vladimír KOMANICKÝ (13.01.1935 - 12.03.2023) bol už matadorom medzi krížovkármi. Krížovkám sa venoval prakticky do posledného dňa svojho života, keď len pár týždňov pred svojim skonom prispel svojim dielom pre jeden reklamný magazín. Mal cit na tzv. figurálne krížovky a živo tvoril aj hádanky, z ktorých mnohé boli zaradené aj na Majstrovstvá Slovenska. Po mozgovej príhode mu práve krížovky a ich tvorba pomohli vrátiť sa do bežného života a opäť komunikovať. V roku 1974 založil v Humennom krížovkársko-hádankársky krúžok Chemlon a to pod záštitou rovnomenného podniku, kde pracoval. Vtedy sústredil okolo seba 15 zanietencov, ktorých priťahovala rovnaká záľuba. Už zakrátko sa mu podarilo zorganizovať prvý turnaj, ktorý sa tak stal druhým podujatím svojho druhu na východe Slovenska. Časom sa ale ľudia vytratili a Vlado sa na dlhé roky stal akýmsi nositeľom krúžkových tradícií. Ako autor prispieval do viacerých časopisov a kvalita jeho diel si čoskoro vyslúžila aj obdiv u riešiteľov.

Česť

jeho

pamiatke!

                           

SPOMIENKA

NA

ROZHOVOR