Časopis plný zábavy, poučenia, oddychu i sebavzdelávania. Relax je jedným z našich najvýznamnejších partnerov na odbornom i mediálnom poli. Pestrosť jeho obsahu i kvalita diel je zárukou príjemných chvíľ, ktoré s ním strávite. O jeho vznik sa zaslúžili členovia banskobystrického krížovkárskeho a hádankárskeho krúžku Hron, ktorý už predtým vydával svoj rovnomenný časopis.
Viac na: www.trian.sk
 
Založením Vydavateľstva TRIAN sa po zlomovom roku 1989 redakcia časopisu vydala cestou mnohých zmien a neprebádaných oblastí. K základnému krížovkárko-hádankárskemu časopisu sa postupne pridali Osemsmerovky, širokospektrálne Magazíny, Knihy maľovaných krížoviek a mnohé ďalšie sprievodné produkty. Snáď ako prví vyzvali čitateľov o spoluprácu pri tvorbe na časopise a aj vďaka ich názorom sa niekoľko krát menila obsahová i grafická stránka časopisu, aby bol svojim čitateľom čo najbližší a najmilší.Vďaka ľudskému pochopeniu vedenia časopisu i redaktorov, ktorí takmer všetci vyrástli z krížovkárskeho podhubia, aj SZHaK našiel vhodnú pôdu na spoluprácu za čo všetkým patrí úprimná
V Ď A K A.

Na základe dohody SZHaK a redakcie časopisu RELAX ponúkame všetkým tým, ktorí uvažujú o pravidelnom zakupovaní si uvedeného dvojtýždenníka, že pri úhrade členského poplatku SZHaK si môžu zároveň cez SZHaK objednať tento časopis za zľavnené predplatné. Keďže často meniace sa ceny majú vplyv aj na predplatné, uvádzame podmienky tejto ponuky na osobitnej stránke O NÁS - ZĽAVY PRE ČLENOV

20 Rokov RELAXu
Ohliadnutie sa za históriou časopisu a ľuďmi, čo stáli a stoja za relaxom s RELAXom.