hlavný organizátor Milan Chudý

celkový víťaz Lucián Gonda
 
 
celkový víťaz Lucián Gonda s organizátormi
Milanom Chudým a Vladimírom Kmeťom

František Cvengroš víťaz hádaniek medzi menej skúsenými

Miroslav Gomola víťaz krížoviek v kategórii menej skúsení

Jozef Kaprál zo Žiliny

Jozef Kováčik z Nového Mesta nad Váhom

Jozef Papcún pricestoval až z Ruskej Novej Vsi (okr. Prešov)

naozaj pestrá zmes Štefan Tatarko je z Popradu
Miroslav Lisál z Okoličnej na Ostrove (okr. Komárno)
Turnaj Hornej Nitry je najstaršie súťažné podujatie organizované pre krížovkárov a hádankárov. Od roku 1979 historicky patril medzi preborové súťaže vyššieho rangu (v tých rokoch Grand Prix), čomu napovedal aj podtitul - Prebor Stredného Slovenska. Turnaj Hornej Nitry existuje bez prerušenia už od roku 1976. Neprerušila ho ani zamatová revolúcia, ani ekonomické a spoločenské zmeny a dokonca ani covidová pandémia. A tak sa priaznivci dobrého lúštenia mohli tešiť už na 48-me pokračovanie a to znovu v Zemianskych Kostoľanoch, kde riešiteľov opäť prichýlili v miestnom Dome kultúry. Aj táto podpora (už ani nepočítame koľká) mala pravdepodobne vplyv na počet účastníkov turnaja, pretože väčšina tu už bola a ocenila nielen výborné priestory, ale aj neskutočne prívetivý prístup domácich spoluorganizátorov z krúžku Energetik a zástupcov obecného úradu vrátane starostky pani Jany Školíkovej. A to Turnaj Hornej Nitry oficiálne organizuje krúžok Bôbari, ktorý má sídlo v Prievidzi a aj jeho členovia sú Prievidžania.
Samotná súťaž bola tradične rozdelená na dve kategórie a to pokročilí a menej skúsení. V tej hlavnej (pokročilí) sa najlepšie rozbehol Lucián Gonda, ktorý prvú krížovku odovzdal po naozaj krátkom čase. Pred limitom to stihol už len Ján Turek, ale ani to nebolo rozhodujúce. V hodnotení totiž platí to, koľko je chýb v riešení a tak aj tí, čo si nechali na riešenie celý čas, mohli byť lepší. Pri kontrole prvej krížovky sa totiž hneď objavili chyby aj u L.Gondu (2) aj J.Tureka (4) a preto bolo všetko otvorené. A aj sa to potvrdilo pretože 4 chyby mal aj Štefan Tatarko a len 7 Ivan Šuňavec, čo bolo ešte stále dosť vyrovnané a všetko záležalo od obtiažnosti druhej krížovky. Tá ale podľa reakcií počas súťaže bola ľahšia. Pred uplynutím časového limitu ju totiž v hlavnej kategórii odovzdali totiž všetci a tak sa rozhodovalo o tom, kto sa koľko pomýlil.
V kategórii menej skúsených to bolo naopak. Prvý odovzdal prvú krížovku Stanislav Plachý, ktorý mal ale 5 chýb. Druhý bol Miroslav Gomola, ktorému sa to podarilo bez chyby, tretí Ivan Šarkan s 2 chybami a štvrtý Jozef Kaprál so 6 chybami. Aj v tejto kategórii bola zdá sa ľahšia druhá krížovka, pretože tú pred limitom neodovzdal I.Šarkan a J.Papcún. A tak aj tu poradie ovplyvnilo to, ako si súťažiaci kontrolovali svoje riešenia.
Hádanky boli rozdelené na tri balíky, pričom ak sa chcel súťažiaci dostať k ďalšiemu balíku, musel odovzdať ten prechádzajúci. Tu sa najrýchlejšie rozbehol Peter Gašpár a Ladislav Žitňák, ktorých nasledovali dvaja Jánovia - Turek a Psotný. Po zhodnotení mali 4 správne hádanky z prvého balíka len dvaja: P.Gašpár a J.Psotný. Po druhom "balíku" hádaniek bol čo do času "v čele" L.Žitňák, cca minútu po ňom bol J.Turek, s odstupom 4 minút ich nasledovali spoločne M.Knadrik, I.Šuňavec a J.Kováčik. Niektorí ale odovzdali druhý balík len preto, že sa nevedeli pohnúť ďalej a tak počet vyriešených hádaniek ale z časti poprehadzoval poradím. 7-Žitňák, 6-Turek, Gonda, Psotný, Gašpár. Čakalo sa, že tretia skupina hádaniek rozhodne, dnes ale malo veľký vplyv aj poradie odovzdania.
Medzi menej skúsenými to od začiatku rozbalil František Cvengroš a vydržalo mu to až do konca. Jediný kto s ním ako tak držal krok bol Jozef Papcún ostatní sa počas súťaže miešali v poradí medzi sebou.
48. TURNAJ HORNEJ NITRY
12.11.2023 - Zemianske Kostoľany

LUCIÁN GONDA-Chmiňany (celkový víťaz) 
  KRÍŽOVKY - pokročilí chyby /
odovzd.
  HÁDANKY - pokročilí počet /
odovzd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Gonda Lucián-Chmiňany
Turek Ján-Poprad
Tatarko Štefan-Poprad
Šuňavec Ivan-Ružomberok
Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V.
Šmikniar Dušan-Vyhne
Kandrik Milan-Tatr.Lomnica
Husár Pavol-Prešov
Vojník Dušan-Prešov
Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
Cvengroš František-Spiš.N.Ves
Gašpár Peter-Púchov
Žitňák Ladislav-Šaľa
2
6/6
6/11
8
10
20/3
20/9
35
48
52
58
71
103
  Gonda Lucián-Chmiňany
Psotný Ján-Nové Mesto n/V.
Šuňavec Ivan-Ružomberok
Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V.
Turek Ján-Poprad
Gašpár Peter-Púchov
Husár Pavol-Prešov
Žitňák Ladislav-Šaľa
Tatarko Štefan-Poprad
Kandrik Milan-Tatr.Lomnica
Šmikniar Dušan-Vyhne
Vojník Dušan-Prešov
12
11/1
11/2
11/4
11/5
11/-
10/7
10/-
9
8
7
6
  KRÍŽOVKY - menej skúsení chyby /
odovzd.
  HÁDANKY- menej skúsení počet /
odovzd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gomola Miroslav-Žilina
Farkaš Ján-Bratislava
Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany
Šarkan Ivan-Martin
Šugár Peter-Žilina
Kaprál Jozef-Žilina
Hajovský Anton-Svit
Lisál Miroslav-Okoličná n/Ostr.
Papcún Jozef-Ruská Nová Ves
3
4
6/4
6/-
7
8
9
17
65
  Cvengroš František-Spiš.N.Ves
Papcún Jozef-Ruská Nová Ves
Hajovský Anton-Svit
Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany
Šugár Peter-Žilina
Farkaš Ján-Bratislava
Lisál Miroslav-Okoličná n/Ostr.
Kaprál Jozef-Žilina
Šarkan Ivan-Martin
Gomola Miroslav-Žilina
13
11
7
6/3
6/-
5/1
5/-
4
2/2
2/-