SUDOKU A
 1.Matúš Demiger-Zl.Moravce
 2.Štefan Gašpár-Dušanbe
 3.Natália Chanová-Púchov
 4.Martin Fundárek-Báhoň
 5.Diana Škrhová-Bratislava
 6.Peter Hornák-Bratislava
 7.Marek Kasár-Ban.Bystrica
 8.Katarína Kasárová-Ban.Bystrica
 9.Blanka Lehotská-Bratislava
10.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen

725
600
580
445*
445
400
365
350
265
240
  LOGIKA A
 1.Matúš Demiger-Zl.Moravce
 2.Štefan Gašpár-Dušanbe
 3.Marek Kasár-Ban.Bystrica
 4.Natália Chanová-Púchov
 5.Katarína Kasárová-Ban.Bystrica
 6.Blanka Lehotská-Bratislava
 7.Diana Škrhová-Bratislava
 8.Michal Hudák-Košice
 9.Peter Hornák-Bratislava
10.Martin Fundárek-Báhoň

820
690
535
375
355
320
265
230
190
105
  SUDOKU B
 1.Igor Hudák-Košice
 2.Veronika Hrubjaková-Šamudovce
 3.Mária Šimonovičová st.-Sl.Ľupča
 4.Ján Gajdoš-Dolný Kubín
 5.Karol Havrila-Točnica

350
331
174
160
100
  LOGIKA B
 
1.Igor Hudák-Košice
 2.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen
 3.Veronika Hrubjaková-Šamudovce
 4.Mária Šimonovičová st.-Sl.Ľupča
 5.Karol Havrila-Točnica

1355
1210
875
670
260
  * lepší súčet poradí v jednotlivých kolách      
Úvodný "výkop" lúštiteľskej sezóny 2024 prebehol v Košiciach. Prvou oblasťou sa stali logické úlohy a to v rámci 11. turnaja Cassovia, ktorý sa uskutočnil 3. februára. Organizoval ho košický krúžok s rovnomenným názvom Cassovia klub v spolupráci s našim dlhoročným partnerom Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Po logických úlohách nasledovalo sudoku a tak si viacerí záujemcovia mohli vyskúšať obidve súťaže. Každá sú súťaží bola rozdelená na dve kategórie a to pokročilí "A" a menej skúsení "B", čomu zodpovedala aj náročnosť jednotlivých úloh. V tej náročnejšej sa zároveň bojovalo o body do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2024 do Číny, v rámci ktorej už prebieha internetová časť (Grand prix World Puzzle Federation).
Do Košíc zavítalo celkom zaujímavé spektrum lúštiteľov, paradoxne, viac ich bolo v skupine, kde sa lúštili náročné úlohy, čo bola do určitej miery škoda, lebo práve tí, čo so sudoku, alebo aj s hlavolamami najmä na východnom Slovensku ešte len začínajú, alebo skúšajú, mali možnosť nazbierať aj iné skúsenosti a posunúť sa v lúštení o krok ďalej. Počas prestávok sa totiž bežne odohrávajú rôzne diskusie o tom, ako sa ktorá úloha mala riešiť a aké finty a postupy bolo vhodné použiť. Čo už, príležitosť bude buď na iných miestach Slovenska alebo o rok. V každom prípade potešil záujme o hlavnú kategóriu a súboj o reprezentačný dres, čo naznačuje, že sa nám slovenská lúštiteľská špička rozširuje a konkurencia každým rokom narastá.
najlepší v hlavných kategóriách

SUDOKU Š.Gašpár, M.Demiger a N.Chanová

LOGIKA Š.Gašpár, M.Demiger a M.Kasár