DECEMBER 2023
04.12. Dušan Vojník Prešov 67
06.12. Pavol Husár Prešov 70
13.12. Helena Hupková Nové Zámky 82
15.12. Jozef Mokrý Prievidza 81
           chemik
19.12. Michaela Bieliková Sereď 28
          talentovaná reprezentantka SR
19.12. Vladimír Kmeť Krpeľany 52
20.12. Daniela Kalaninová Humenné 39
          autorka krížoviek
21.12. Terézia Schenková Martin 78
          tajomníčka SZHaK
22.12. Anna Zamboyová Prievidza 83
          ekonómka
22.12. Ladislav Žitňák Šaľa 66
24.12. Rudolf Čačko Košice 81
25.12. Stanislav Krajči Košice 54
          alias "Kreuz"

SPOMÍNAME
† 14.12.2019 Ladislav Hriň Prievidza
   plodný autor krížoviek známy pod
   prezývkou "laň"
† 15.12.2005 Jozef Šurina Banská
   Bystrica, operný zborista
† 20.12.2006 Ján Piaček Trnava
† 23.12.2018 Ján Rybnikář Lubina
† 23.12.2008 Ján Turek st.
   dlhoročný vedúci o Tatranec
† 24.12.2019 Emília Rigdová Poprad
   profesorka a všestranná riešiteľka
† 28.12.1976 Miloš Lociga Lučenec
   ekonóm

PRIPOMÍNAME SI
* 02.12.1930 František Pekár Kalša
   učiteľ
* 07.12.1954 Juraj Bódi Detva
* 13.12.1945 Jozef Pavlík Chmeľov
   pôvodca názvu krúžku Torysek
* 18.12.1935 Ladislav Královský
   Michalovce turnajový fotograf
* 24.12.1931 Juraj Fajčík Kremnica
   literát a pedagóg pre mládež
   s chybami sluchu
* 26.12.1932 Ivan Slávik Nová Dubnica
JANUÁR 2024
04.01. Dušan Šmikniar Vyhne 60
05.01. Jakub Bahyl Žilina 29
08.01. Tatiana Padyšáková
          (Bezaniuková) Bratislava 41
12.01. Ivan Rias Košice 75
          hádankársky "Hviezdoslav"
16.01. Milan Šatka Lipt.Mikuláš 39
17.01. Ivan Pastierovič Žilina 80
19.01. Štefan Šomlo Šahy 48
21.01. Jaroslav Vacula
           Banská Bystrica 72
23.01. Anton Zaťko Brezno 85
24.01. Marián Mališ Pov.Bystrica 46
          predtým Zvolen
25.01. prof. PhDr. Ján Sabol Košice 85
          hádankár slovakista UPJŠ
27.01. Dušan Čupka Ban.Bystrica 76
          vydavateľ RELAXu
27.01. Marek Kasár Brezno 40
28.01. Gabriela Vráblová Martin 78
28.01. Magdaléna Gašová Žilina 63
28.01. Pavol Vychovalý Podolínec 41
28.01. Marek Pápay Jatov 35
29.01. Jaroslav Grajciar ml. Zvolen 29
30.01. Andrej Plaštiak Hlohovec 32
          predtým Námestovo

SPOMÍNAME
† 06.01.2011 Vladimír Konečný Svinná
† 20.01.1987 Ľudovít Fekete Žilina
   významná osobnosť o Slovenári
† 25.01.1997 Milan Vyparina Bratislava
   zakladateľ a vedúci o Dunajci

PRIPOMÍNAME SI
* 01.01.1952 Juraj Bubnáš Prievidza
   dlhoročný vedúci o Bôbari
* 01.01.1935 Karol Pirnaga Michalovce
   športový novinár
* 05.01.1944 František Baláž
   Krompachy konštruktér, hádankár
* 11.01.1960 Ján Rybnikář Lubina
* 13.01.1935 Pavol Kušnír Košice
   jazykovedec
* 13.01.1935 Vladimír Komanický
   zakladateľ o Chemlon
* 14.01.1952 Peter Porteleky Martin
* 20.01.1913 Ján Gažovič Bratislava
   redaktor čas. Slovenský krížovkár
   vedúci bývalého o Kablováci
* 27.01.1922 Irenej Hornák Bratislava
   detský lekár s pseudonymom "íha"