JANUÁR 2022
04.01. Dušan Šmikniar Vyhne 58
05.01. Jakub Bahyl Žilina 27
08.01. Tatiana Padyšáková
          (Bezaniuková) Bratislava 39
12.01. Ivan Rias Košice 73
          hádankársky "Hviezdoslav"
13.01. Vladimír Komanický
          Humenné 87
16.01. Milan Šatka Lipt.Mikuláš 37
17.01. Ivan Pastierovič Žilina 78
19.01. Štefan Šomlo Šahy 46
21.01. Jaroslav Vacula Ban.Bystrica 70
23.01. Anton Zaťko Brezno 83
24.01. Marián Mališ Pov.Bystrica 44
          predtým Zvolen
25.01. prof. Ján Sabol Košice 83
          hádankár slovakista UPJŠ
27.01. Dušan Čupka Ban.Bystrica 74
          vydavateľ RELAXu
27.01. Marek Kasár Brezno 38
28.01. Gabriela Vráblová Martin 76
28.01. Magdaléna Gašová Žilina 61
28.01. Pavol Vychovalý Podolínec 39
28.01. Marek Pápay Jatov 33
29.01. Jaroslav Grajciar ml. Zvolen 27
30.01. Andrej Plaštiak Hlohovec 30
          predtým Námestovo

SPOMÍNAME
† 06.01.2011 Vladimír Konečný Svinná
† 20.01.1987 Ľudovít Fekete Žilina
   významná osobnosť o Slovenári
† 25.01.1997 Milan Vyparina Bratislava
   zakladateľ a vedúci o Dunajci

PRIPOMÍNAME SI
* 01.01.1952 Juraj Bubnáš Prievidza
   dlhoročný vedúci o Bôbari
* 01.01.1935 Karol Pirnaga Michalovce
   športový novinár
* 05.01.1944 František Baláž
   Krompachy konštruktér, hádankár
* 11.01.1960 Ján Rybnikář Lubina
* 13.01.1935 Pavol Kušnír Košice
   jazykovedec
* 14.01.1952 Peter Porteleky Martin
* 20.01.1913 Ján Gažovič Bratislava
   redaktor čas. Slovenský krížovkár
   vedúci bývalého o Kablováci
* 27.01.1922 Irenej Hornák Bratislava
   detský lekár s pseudonymom "íha"
FEBRUÁR 2022 
04.02. Michal Stacho Beluša 28
10.02. Jozef Kováčik Nové Mesto n/V. 70
          cestovateľský "tulák" a bývalý
          vedúci krúžku Podjavorinci
13.02. Martin Fundárek Báhoň 55
14.02. Marián Ďurech Martin 72
          bývalý vedúci krúžku Turiec
17.02. Roman Strcula Martin 61
          vedúci krúžku Turiec
17.02. Jaroslav Grajciar st. Zvolen 58
17.02. Peter Bohuš Košice 73
          člen rady SZHaK
18.02. Igor Jakubček Žilina 67
21.02. Katarína Hromcová Bytča 49
21.02. Alexander Szabari
          Sady n/Torysou 54
22.02. Matej Uher Bratislava 29
          reprezentant SR v logike
25.02. Ján Štrasser Bratislava 76
          básnik a textár a ako študent
          člen krúžku Maratónci
26.02. Jozef Prekop Trenčín 68
xx.02. Jozef Sabol Kysak 79

SPOMÍNAME
† 06.02.2015 Drahomír Lacko Žiar n/Hr.
   dlhoročný vedúci krúžku Žiaran
† 11.02.2016 Juraj Bubnáš Prievidza
   dlhoročný vedúci krúžku Bôbari
† 16.02.2013 Vladimír Chlebo B.Bystrica
   bývalý člen krúžku Hron
† 17.02.2016 Ján Olexa Košice
   bývalý člen krúžku Maratónci
† 18.02.2021 Peter Samec Žilina
   dlhoročný vedúci krúžku Žilinci
† 24.02.2015 Pavol Bruňanský Vinné
   bývalý člen krúžku Šíravan

PRIPOMÍNAME SI
* 02.02.1952 Jiří Sýkora Vsetín
   bývalý člen krúžku Valaši
* 04.02.1930 Ján Fehér Bratislava
   "otec zakladateľ" SZHaK a uznávaný
   autor krížoviek z krúžku Dunajci
* 05.02.1953 Ján Olexa Košice
* 06.02.1953 Jozef Papcún Prešov
   bývalý člen  krúžku Torysek
* 26.02.1923 Miloš Lociga Lučenec
   ekonóm a "učiteľ" Ivana Riasa
* 26.02.1960 Emília Rigdová Poprad
   bývalá učiteľka a skvelá lúštiteľka
   všetkého, členka krúžku Tatranec