JANUÁR 2023
04.01. Dušan Šmikniar Vyhne 59
05.01. Jakub Bahyl Žilina 28
08.01. Tatiana Padyšáková
          (Bezaniuková) Bratislava 40
12.01. Ivan Rias Košice 74
          hádankársky "Hviezdoslav"
13.01. Vladimír Komanický
          Humenné 88
16.01. Milan Šatka Lipt.Mikuláš 38
17.01. Ivan Pastierovič Žilina 79
19.01. Štefan Šomlo Šahy 47
21.01. Jaroslav Vacula
           Banská Bystrica 71
23.01. Anton Zaťko Brezno 84
24.01. Marián Mališ Pov.Bystrica 45
          predtým Zvolen
25.01. prof. Ján Sabol Košice 84
          hádankár slovakista UPJŠ
27.01. Dušan Čupka Ban.Bystrica 75
          vydavateľ RELAXu
27.01. Marek Kasár Brezno 39
28.01. Gabriela Vráblová Martin 77
28.01. Magdaléna Gašová Žilina 62
28.01. Pavol Vychovalý Podolínec 40
28.01. Marek Pápay Jatov 34
29.01. Jaroslav Grajciar ml. Zvolen 28
30.01. Andrej Plaštiak Hlohovec 31
          predtým Námestovo

SPOMÍNAME
† 06.01.2011 Vladimír Konečný Svinná
† 20.01.1987 Ľudovít Fekete Žilina
   významná osobnosť o Slovenári
† 25.01.1997 Milan Vyparina Bratislava
   zakladateľ a vedúci o Dunajci

PRIPOMÍNAME SI
* 01.01.1952 Juraj Bubnáš Prievidza
   dlhoročný vedúci o Bôbari
* 01.01.1935 Karol Pirnaga Michalovce
   športový novinár
* 05.01.1944 František Baláž
   Krompachy konštruktér, hádankár
* 11.01.1960 Ján Rybnikář Lubina
* 13.01.1935 Pavol Kušnír Košice
          jazykovedec
* 14.01.1952 Peter Porteleky Martin
* 20.01.1913 Ján Gažovič Bratislava
   redaktor čas. Slovenský krížovkár
   vedúci bývalého o Kablováci
* 27.01.1922 Irenej Hornák Bratislava
   detský lekár s pseudonymom "íha"
FEBRUÁR 2023
04.02. Michal Stacho Beluša 29
10.02. Jozef Kováčik Nové Mesto n/V. 71
          cestovateľský "tulák" a bývalý
          vedúci krúžku Podjavorinci
13.02. Martin Fundárek Báhoň 56
14.02. Marián Ďurech Martin 73
          bývalý vedúci krúžku Turiec
17.02. Roman Strcula Martin 62
          vedúci krúžku Turiec
17.02. Jaroslav Grajciar st. Zvolen 59
17.02. Peter Bohuš Košice 74
          člen rady SZHaK
18.02. Igor Jakubček Žilina 68
21.02. Katarína Hromcová Bytča 50
21.02. Alexander Szabari
          Sady n/Torysou 55
22.02. Matej Uher Bratislava 30
          reprezentant SR v logike
25.02. Ján Štrasser Bratislava 77
          básnik a textár a ako študent
          člen krúžku Maratónci
26.02. Jozef Prekop Trenčín 69
xx.02. Jozef Sabol Kysak 80

SPOMÍNAME
† 06.02.2015 Drahomír Lacko Žiar n/Hr.
   dlhoročný vedúci krúžku Žiaran
† 11.02.2016 Juraj Bubnáš Prievidza
   dlhoročný vedúci krúžku Bôbari
† 16.02.2013 Vladimír Chlebo B.Bystrica
   bývalý člen krúžku Hron
† 17.02.2016 Ján Olexa Košice
  bývalý člen krúžku Maratónci
† 18.02.2021 Peter Samec Žilina
  dlhoročný vedúci krúžku Žilinci
† 24.02.2015 Pavol Bruňanský Vinné
  bývalý člen krúžku Šíravan

PRIPOMÍNAME SI
* 02.02.1952 Jiří Sýkora Vsetín
   bývalý člen krúžku Valaši
* 04.02.1930 Ján Fehér Bratislava
   "otec zakladateľ" SZHaK a uznávaný
   krížoviek z krúžku Dunajci
* 05.02.1953 Ján Olexa Košice
* 06.02.1953 Jozef Papcún Prešov
   bývalý člen  krúžku Torysek
* 26.02.1923 Miloš Lociga Lučenec
   ekonóm a "učiteľ" Ivana Riasa
* 26.02.1960 Emília Rigdová Poprad
   bývalá učiteľka a skvelá lúštiteľka
   všetkého, členka krúžku Tatranec