SEPTEMBER 2021
01.09. Jozef Vaško N.Mesto n/V. 70
   vedúci o Podjavorinci
03.09. Mária Štiptová Ružomberok 71
04.09. Martin Krebs Vinosady 50
08.09. Marián Baťalík Michalovce 70
09.09. Gabriela Jaselská Vojtovce 31
10.09. Karol Purtz Kežmarok 79
11.09. Ján Semaník 79
   Zemianske Kostoľany
12.09. Ľubomír Bajcar Brezová p/Br. 45
14.09. František Ivančo Vranov n/Top. 41
17.09. Štefan Pupák Pov.Bystrica 64
18.09. Michal Pokorný Bratislava 39
24.09. Igor Braniša Bytča 50
24.09. Ivan Pastucha Ružomberok 50
25.09. Pater Paďour Žilina 60
   autor detskej literatúry
   vedúci o Žilinci
25.09. Anna Fundárková Báhoň 18
27.09. Pavol Gašparín Malacky 74
   vedúci o Macejko
27.09. František Boriš Bratislava 77
28.09. Viktor Šimčisko Bratislava 75
   koncertný husľový majster
29.09. Jaroslav Bendzák Michalovce 67

SPOMÍNAME
† 08.09.2009 Jozef Linder Sliač
† 13.09.2012 Karol Pirnaga Michalovce
   športový novinár
† 17.09.2012 Ján Makovník st.
   zakladateľ o Ruža
† 24.09.2017 Jozef Sadloň Bratislava
† 28.09.1982 Ján Gažovič Bratislava
   vedúci krúžku Kablováci, redaktor
   časopisu Slovenský krížovkár 
† xx.09.2018 Marián Smrtník
   Zemianske Kostoľany

PRIPOMÍNAME SI
* 04.09.1951 Vladimír Konečný Svinná
* 10.09.1939 Cyril Panoc Humenné
* 19.09.1939 Dušan Škultéty Tužina
* 25.09.1937 Viktor Sinčák Trebišov
    vedúci o Parobci
    lekár pôvodom z Ukrajiny
OKTÓBER 2021
06.10. Andrea Tamajková P.Bystrica 38
   predtým Pohanková
07.10. Peter Hornák Bratislava 42
08.10. Jaromír Slíž Beladice 70
08.10. Jozef Chano st. Púchov 61
08.10. Jana Salamonová Košice 37
11.10. Tibor Štecák Michalovce 78
12.10. Emil Trochan Bratislava 67
13.10. Jana Sidorová Košice 40
17.10. František Cvengroš 68
   Spišská Nová Ves
19.10. Ľudovít Alth Košice 69
24.10. Anton Zámečník Bratislava 88
25.10. Milan Nemček Vrútky 73
25.10. Šimon Szabari Sady n/T. 25
26.10. Michal Hudák Košice 33
28.10. Martina Hromcová Bytča 24
30.10. Martin Kollár Bratislava 50
31.10. Benjamín Baťalík Michalovce
   77 chirurg, vedúci o Šíravan
31.10. František Hoffman 75
   Ružomberok, zubár

SPOMÍNAME
† 02.10.2008 Otto Léka Žilina
† 05.10.1997 Pavel Fejt Martin
† 07.10.2012 Ľuboslava Koštialová
   Nové Mesto nad Váhom
† 21.10.2008 Zoltán Végh Martin
   svetový autor maľovaných krížoviek
† 29.10.2019 Jozef Pavlík Chmeľov
   pôvodca názvu krúžku Torysek

PRIPOMÍNAME SI
* 04.10.1905 Vladimír Kulčický Bratislava
   významný propagátor hádaniek,
   po ktorom je pomenovaný
   národný šampionát
* 04.10.1940 Drahomír Lacko Žiar n/Hr.
* 05.10.1945 Ladislav Hriň Prievidza
* 10.10.1926 František Bekeš Spiš. Belá
* 12.10.1931 Ladislav Ulický Bratislava
   učiteľ chémie známy ako Luky
* 16.10.1912 Michal Vaník Bratislava
   predtým Hronov
* 21.10.1934 Ján Halabrín Vinohrady
   zakladateľ o Žiaran
* 27.10.1932 Ján Belička Trnava
   autor známej pomôcky
   ABECEDA KRÍŽOVKÁRA